Списък на неподали в срок декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ служители на ИА "АА" за  2023 година

Списък на неподали в срок декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ служители на ИА "АА" за  2023 година

 

  1. Неподали декларации са следните служители:

Андрей Георгиев /продължителен болничен/

инспектор в РД „АА“ –  София/Контрол

Асен Иванов /продължителен болничен/

главен експерт в ОО „АА“ - София

Валентина Павлова /продължителен болничен/

главен специалист в РД„АА“- Варна/Контрол

Георги Ройдев

старши инспектор в РД “АА“-Бургас/Контрол

Женя Хубенова /отпуск за отглеждане на дете до 2 години/

главен специалист в ОО „АА“- Варна

Ирина Колева /отпуск за отглеждане на дете до 1 година/

главен специалист в ОО „АА“- Русе

Красимир Кралев /продължителен болничен/

инспектор в РД  „АА“ -София/Контрол

Лютви Джамбаз

главен инспектор в ОО  „АА“ - Кърджали

Станислава Мирчевска /отпуск за отглеждане на дете до 2 години/

инспектор в РД „АА“ – Бургас/Контрол

Цветан Петров

инспектор в РД „АА“ – Бургас/Контрол

  1. Служители, подали декларациите след законоустановения срок :

 Анелия Иванов

 ДИИ-10-472/18.05.2023 г.

 Благой Найденов

 ДИИ-56-471/17.05.2023 г.

 Генади Димитров

 ДИИ-56-467/17.05.2023 г.

 Тодор Бранков

 ДИИ-56-469/17.05.2023 г.

Scroll to top