Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ - 2022 г.

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ - 2022 г.

Име, Фамилия 
декларация и дата
Анастас Чуртов ДИИ-00-16/22.02.2022 г./имущество/
Ани Лепоева ДИИ-00-57/11.04.2022 г./имущество/
Антоанета Джелепска ДИИ-00-72/13.04.2022 г./имущество/
Алеф Караосман ДИИ-55-71/12.04.2022 г./имущество
Ана Димитрова ДИИ-00-92/15.04.2022 г./имущество
Андон Андонов ДИИ-27-114/19.04.2022 г./имущество/
Анелина Стамова ДИИ-00-110/19.04.2022 г./имущество
Ангел Кръстев ДИИ-56-132/26.04.2022 г./имущество/
Анелия Мухова ДИИ-50-129/21.04.2022 г./имущество/
Александър Паракосов ДИИ-12-135/26.04.2022 г./имущество/
Андрей Георгиев ДИИ-56-117/20.04.2022 г./имущество/
Асен Димов ДИИ-56-128/21.04.2022 г./имущество /
Асен Димов ДИИ-56-128/1/21.04.2022 г.
Андон Турлаков ДИИ-34-166/28.04.2022 г./имущество/
Александрина Паскалева ДИИ-56-199/03.05.2022 г./имущество/
Александър Марков ДИИ-11-176/29.04.2022 г./имущество/
Александър Кръстянин ДИИ-51-145/27.04.2022 г./имущество/
Антония Йорданова-Гаврилова ДИИ-00-212/03.05.2022 г./имущество/
Антония Йорданова-Гаврилова ДИИ-00-212/1/03.05.2022 г .
Алекси Алексиев ДИИ-09-203/03.05.2022 г./имущество/
Анатоли Иванов ДИИ-22-242/04.05.2022 г./имущество/
Антония Моллова ДИИ-16-236/04.05.2022 г./имущество/
Атанас Ташков ДИИ-56-246/05.05.2022 г./имущество/
Атанас Тодоров ДИИ-20-252/05.05.2022 г ./имущество/
Анелия Иванова ДИИ-10-273/09.05.2022 г./имущество/
Анна Николова ДИИ-00-360/10.05.2022 г./имущество/
Александър Иванов ДИИ-20-336/10.05.2022 г./имущество/
Анелия Гигова ДИИ-20-342/10.05.2022 г./имущество/
Анета Костадинова ДИИ-15-267/05.05.2022 г./имущество/
Анита Димитрова ДИИ-00-369/11.05.2022 г./имущество/
Александър Александров ДИИ-19-332/10.05.2022 г./имущество/
Александър Митков Томов ДИИ-00-458/13.05.2022 г./имущество/
Ангел Джоргов ДИИ-00-457/13.05.2022 г./имущество/
Ангел Янчев ДИИ-08-353/10.05.2022 г./имущество/
Антоанета Попова ДИИ-20-391/11.05.2022 г./имущество/
Антон Узунов ДИИ-32-283/09.05.2022 г./имущество/
Антония Димитрова ДИИ-17-385/11.05.2022 г./имущество/
Александър Александров ДИИ-53-402/12.05.2022 г./имущество/
Александър Александров ДИИ-53-402/1/12.05.2022 г.
Александър Пирков ДИИ-17-453/13.05.2022 г./имущество/
Анелия Гигова ДИИ-20-459/13.05.2022 г./имущество/
Антон Ставрев ДИИ-32-446/13.05.2022 г./имущество/
Антон Стоименов ДИИ-56-473/13.05.2022 г./имущество/
Анчо Симеонов ДИИ-18-418/12.05.2022 г./имущество/
Асен Иванов ДИИ-56-467/13.05.2022 г./имущество/
Асен Лазаров ДИИ-00-472/13.05.2022 г./имущество/
Ася Йорданова-Спасова ДИИ-17-410/12.05.2022 г./имущество/
Атанас Димовски ДИИ-53-427/12.05.2022 г./имущество/
Адриана Кузманова-Шуманова ДИИ-00-498/19.07.2022 г./имущество/
Адриана Кузманова-Шуманова ДИИ-00-498/1/19.07.2022 г.
Асен Лазаров ДИИ-00-521/03.11.2022 г./имущество/

Атанас Палов

ДИИ-00-539/1/20.12.2022 г.

Атанас Палов

ДИИ-00-539/20.12.2022 г./имущество/

Борислав Иванов ДИИ-54-488/06.06.2022 г./имущество/промяна
Богдан Иванов ДИИ-51-445/13.05.2022 г./имущество/
Борислав Йорданов ДИИ-33-431/12.05.2022 г./имущество/
Боян Илиев ДИИ-17-414/12.05.2022 г./имущество/
Борис Евтимов ДИИ-56-416/12.05.2022 г./имущество/
Бранимир Георгиев ДИИ-51-409/12.05.2022 г./имущество/
Божидар Иванов ДИИ-51-328/09.05.2022 г./имущество/
Биляна Георгиева ДИИ-32-221/04.05.2022 г./имущество/
Борислав Белчев ДИИ-32-227/04.05.2022 г./имущество/
Борислав Велков ДИИ-12-235/04.05.2022 г./имущество/
Борис Борисов ДИИ-56-201/03.05.2022 г./имущество/
Боряна Пенева ДИИ-30-188/29.04.2022 г./имущество/
Бисер Джапунов ДИИ-56-178/29.04.2022 г./имущество/
Благовеста Донева ДИИ-23-183/29.04.2022 г./имущество/
Благой Найденов ДИИ-56-125/21.04.2022 г./имущество/
Бойко Ханджийски ДИИ-08-124/21.04.2022 г./имущество/
Борислав Иванов ДИИ-54-133/26.04.2022 г./имущество/
Бисерка Куцарова ДИИ-00-17/23.02.2022 г./имущество/
Бисерка Куцарова ДИИ-00-23/14.03.2022 г./имущество/
Борис Жилев ДИИ-00-20/10.03.2022 г./имущество/
Борис Жилев    ДИИ-00-34/1/01.04.2022 г.
Борислав Иванов ДИИ-54-9/10.01.2022 г./имущество/
Борислав Иванов ДИИ-54-9/1/10.01.2022 г.
Бисерка Куцарова ДИИ-00-17/1/23.02.2022 г.
Васил Палавров ДИИ-00-13/07.02.2022 г.
Виктория Станчева ДИИ-51-539/1/29.12.2022 г.
Виктория Ангелова ДИИ-00-482/18.05.2022 г./имущество/
Веселина Сотирова ДИИ-00-15/1/18.02.2022 г.
Веселинка Янкова ДИИ-19-40/07.04.2022 г./имущество/
Веселина Сотирова ДИИ-00-15/18.02.2022 г./имущество/
Виктория Станчева ДИИ-51-539/29.12.2021 г./имущество/
Васил Маринов ДИИ-00-111/19.04.2022 г./имущество
Веселка Карабелева ДИИ-00-116/20.04.2022 г./имущество
Веселин Костов ДИИ-26-137/26.04.2022 г./имущество/
Веселин Дочев ДИИ-55-156/28.04.2022 г./имущество/
Веселина Маринова ДИИ-34-165/28.04.2022 г./имущество/
Валентина Павлова ДИИ-51-229/04.05.2022 г./имущество/
Вера Топузова ДИИ-00-255/05.05.2022 г./имущество/
Виктор Мещеров ДИИ-11-177/29.04.2022 г./имущество/
Венелина Карталова ДИИ-23-205/03.05.2022 г./имущество/
Валерия Низамова ДИИ-00-359/10.05.2022 г./имущество/
Величка Стоянова ДИИ-10-254/05.05.2022 г ./имущество/
Венелин Сапунджиев ДИИ-32-225/04.05.2022 г./имущество/
Веселин Михайлов ДИИ-57-281/09.05.2022 г./имущество/
Вихър Василев ДИИ-32-239/04.05.2022 г./имущество/
Владимир Николов ДИИ-57-280/09.05.2022 г./имущество/
Васил Палавров ДИИ-00-420/12.05.2022 г./имущество/
Васко Георгиев ДИИ-17-386/11.05.2022 г./имущество/
Величко Тютюнджийски ДИИ-23-365/11.05.2022 г./имущество/
Венислав Цанов ДИИ-12-350/10.05.2022 г./имущество/
Виктория Станчева ДИИ-51-399/12.05.2022 г./имущество/
Виолета Костова ДИИ-51-396/12.05.2022 г./имущество/
Виолета Мончева ДИИ-56-412/12.05.2022 г./имущество/
Васил Стоянов ДИИ-56-424/12.05.2022 г./имущество/
Васко Димитров ДИИ-23-450/13.05.2022 г./имущество/
Велимир Димитров ДИИ-08-437/12.05.2022 г./имущество/
Венцислав Генов ДИИ-53-475/13.05.2022 г./имущество/
Валентина Павлова ДИИ-51-492/13.06.2022 г./имущество/
Валентина Павлова ДИИ-51-492/1/13.06.2022 г.
Валентин Борисов ДИИ-21-315/09.05.2022 г ./имущество/
Васил Бажлеков ДИИ-56-370/11.05.2022 г./имущество/
Венцислав Божков ДИИ-23-309/09.05.2022 г./имущество/
Венцислав Шахънов ДИИ-55-495/29.06.2022 г..
Венцислав Петков ДИИ-51-522/1/08.11.2022 г.
Венцислав Петков ДИИ-51-522/08.11.2022 г./имущество/
Виолина Петрова ДИИ-00-525/1/23.11.2022 г.
Виолина Петрова ДИИ-00-525/23.11.2022 г./имущество/
Виолина Петрова ДИИ-00-538/1/19.12.2022 г.
Виолина Петрова ДИИ-00-538/19.12.2022 г./имущество/

Виолета Георгиева

ДИИ-08-534/12.12.2022 г.

Виолета Георгиева

ДИИ-08-533/12.12.2022 г./имущество/

Ганчо Калоферов ДИИ-23-474/13.05.2022 г./имущество/
Георги Андреев ДИИ-56-471/13.05.2022 г./имущество/
Георги Дудев ДИИ-55-394/11.05.2022 г./имущество/
Галина Владимирова ДИИ-00-455/13.05.2022 г./имущество/
Георги Каръшев ДИИ-28-356/10.05.2022 г ./имущество/
Георги Михайлов ДИИ-55-401/12.05.2022 г./имущество/
Георги Панайотов ДИИ-32-276/09.05.2022 г./имущество/
Гергана Николова ДИИ-00-466/13.05.2022 г./имущество/
Гергана Младенова-Григорова ДИИ-56-393/11.05.2022 г./имущество/
Галин Янков ДИИ-31-271/05.05.2022 г./имущество/
Георги Генчев ДИИ-56-319/09.05.2022 г./имущество/
Георги Георгиев ДИИ-32-245/05.05.2022 г./имущество/
Галя Маркова ДИИ-16-217/03.05.2022 г./имущество/
Гергана Димитрова ДИИ-00-317/09.05.2022 г./имущество/
Гергана Харизанова ДИИ-23-194/03.05.2022 г./имущество/
Гергана Христева ДИИ-54-196/03.05.2022 г./имущество/
Генади Иванов ДИИ-00-193/03.05.2022 г./имущество/
Георги Ройдев ДИИ-50-148/27.04.2022 г./имущество/
Гергана Петрова ДИИ-00-171/28.04.2022 г./имущество/
Гълъб Добрев ДИИ-54-164/28.04.2022 г./имущество/
Георги Видев ДИИ-54-123/21.04.2022 г./имущество/
Георги Желев ДИИ-56-130/21.04.2022 г./имущество/
Георги Глинджурски ДИИ-08-136/26.04.2022 г./имущество/
Габриела Александрова ДИИ-00-97/19.04.2022 г./имущество/
Генади Димитров ДИИ-56-377/11.05.2022 г./имущество/
Георги Йорданов ДИИ-15-270/05.05.2022 г./имущество/
Георги Николов ДИИ-56-375/11.05.2022 г./имущество/
Георги Симов ДИИ-00-371/11.05.2022 г./имущество/
Георги Спасов ДИИ-23-320/09.05.2022 г./имущество/
Георги Ушев ДИИ-08-302/09.05.2022 г./имущество/
Гергана Миланова ДИИ-00-368/11.05.2022 г./имущество/
Георги Стойков ДИИ-08-516/14.10.2022 г.
Георги Стойков ДИИ-08-515/14.10.2022 г./имущество/
Димитър Бонков ДИИ-56-478/16.05.2022 г./имущество/
Димитър Димитров ДИИ-56-480/16.05.2022 г./имущество/
Дарина Гинева ДИИ-33-435/12.05.2022 г./имущество/
Денис Борисов ДИИ-56-436/12.05.2022 г./имущество/
Десислава Будакова-Гарушева ДИИ-14-460/13.05.2022 г./имущество/
Димитър Иванов ДИИ-53-425/12.05.2022 г./имущество/
Димитър Руков ДИИ-20-444/13.05.2022 г./имущество/
Димитър Спасов ДИИ-54-463/13.05.2022 г ./имущество/
Димитър Цветанов ДИИ-56-469/13.05.2022 г./имущество/
Деница Димитрова ДИИ-00-90/15.04.2022 г./имущество/
Десислава Желязкова ДИИ-00-88/15.04.2022 г./имущество/
Димитър Димитров ДИИ-55-69/12.04.2022 г./имущество/
Добри Симеонов ДИИ-33-4/1/05.01.2022 г.
Дауд Дауд ДИИ-55-54/11.04.2022 г./имущество/
Десислава Тотева ДИИ-50-41/07.04.2022 г./имущество/
Детелина Димитрова ДИИ-25-55/11.04.2022 г./имущество/
Добромир Добрев ДИИ-00-52/11.04.2022 г./имущество/
Добри Симеонов ДИИ-33-4/05.01.2022 г./имущество/
Даниела Миленкова ДИИ-12-21/10.03.2022 г./имущество/
Десислава Бонева ДИИ-27-112/19.04.2022 г./имущество/
Димчо Димчев ДИИ-27-99/19.04.2022 г./имущество/
Динко Стоянчев ДИИ-27-115/19.04.2022 г./имущество/
Димитър Йорданов ДИИ-26-138/26.04.2022 г./имущество/
Десислава Касабска ДИИ-00-159/28.04.2022 г./имущество/
Десислава Петкова ДИИ-13-146/27.04.2022 г./имущество/
Десислава Стоилова ДИИ-08-122/21.04.2022 г./имущество/
Даниел Бранков ДИИ-12-149/27.04.2022 г-/имущество/
Даниел Костов ДИИ-53-155/28.04.2022 г./имущество/
Делчо Наплатанов ДИИ-00-185/29.04.2022 г./имущество/
Димитър Занков ДИИ-56-158/28.04.2022 г./имущество/
Дарина Златева ДИИ-30-189/29.04.2022 г./имущество/
Димитър Божилов ДИИ-56-209/04.05.2022 г./имущество/
Димитър Бонков ДИИ-56-191/03.05.2022 г./имущество /
Димитър Бонков ДИИ-56-191/1/03.05.2022 г.
Диян Цветков ДИИ-53-214/03.05.2022 г./имущество/
Диян Цветков ДИИ-53-214/1/03.05.2022 г.
Данаил Запрянов ДИИ-57-279/09.05.2022 г./имущество/
Данаил Стоев ДИИ-56-331/10.05.2022 г./имущество/
Даниел Христов ДИИ-32-223/04.05.2022 г./имущество/
Данислава Баракова ДИИ-00-373/11.05.2022 г./имущество/
Диана Гелева ДИИ-00-384/11.05.2022 г./имущество/
Димитър Туджаров ДИИ-08-326/09.05.2022 г./имущество/
Димитрина Боянова ДИИ-21-335/10.05.2022 г./имущество/
Данаил Данчов ДИИ-00-464/13.05.2022 г./имущество/
Данчо Добрев ДИИ-28-363/10.05.2022 г./имущество/
Димитър Попов ДИИ-57-397/12.05.2022 г./имущество/
Драгомир Иванов ДИИ-17-389/11.05.2022 г./имущество/
Данаил Стоев ДИИ-56-483/18.05.2022 г./имущество/
Данаил Стоев ДИИ-56-483/1/18.05.2022 г.
Данаил Стоев ДИИ-00-509/1/03.10.2022 г.
Данаил Стоев ДИИ-00-509/03.10.2022 г./имущество/
Димитър Бонков ДИИ-00-519/19.10.2022 г./имущество/
Диди Методиева ДИИ-23-531/05.12.2022 г.
Диди Методиева ДИИ-23-530/05.12.2022 г./имущество/
Евгени Аврамов ДИИ-10-487/03.06.2022 г./имущество/
Евгени Аврамов ДИИ-10-487/1/03.06.2022 г.
Елена Тешовска ДИИ-56-486/02.06.2022 г./имущество/
Елена Тешовска ДИИ-56-486/1/02.06.2022 г.
Елена Георгиева ДИИ-00-461/13.05.2022 г./имущество/
Елена Георгиева ДИИ-00-461/1/13.05.2022 г.
Емилиян Димитров ДИИ-00-447/13.05.2022 г./имущество/
Евелина Георгиева ДИИ-21-346/10.05.2022 г./имущество/
Евтим Гоцев ДИИ-08-300/09.05.2022 г./имущество/
Евгени Аврамов ДИИ-51-248/05.05.2022 г./имущество/
Елза Чинова ДИИ-23-303/09.05.2022 г./имущество/
Енчо Христозов ДИИ-23-275/08.05.2022 г./имущество/
Екатерина Барбова ДИИ-00-272/05.05.2022 г./имущество/
Елена Милушева ДИИ-08-241/04.05.2022 г./имущество/
Емилия Славова ДИИ-00-284/09.05.2022 г./имущество/
Екатерина Танчовска ДИИ-00-258/05.05.2022 г./имущество/
Ева Готова ДИИ-12-154/28.04.2022 г-/имущество/
Елина Бимбашева ДИИ-00-131/26.04.2022 г./имущество/
Ели Депина ДИИ-00-109/19.04.2022 г./имущество/
Елеонора Петрова ДИИ-00-25/22.03.2022 г./имущество/
Елеонора Петрова ДИИ-00-489/09.06.2022 г./имущество/
Елеонора Петрова ДИИ-00-489/1/09.06.2022 г.
Емилия Асенова ДИИ-18-491/13.06.2022 г./имущество/
Емилия Асенова ДИИ-18-491/1/13.06.2022 г.
Живко Марков ДИИ-33-426/12.05.2022 г./имущество/
Женя Хубенова ДИИ-10-417/12.05.2022 г./имущество/
Жорж Георгиев ДИИ-13-357/10.05.2022 г./имущество/
Живко Димитров ДИИ-09-126/21.04.2022 г./имущество/
Зора Карадиамандиева ДИИ-00-151/27.04.2022 г./имущество/
Злати Трифонов ДИИ-00-27/29.03.2022 г./имущество/
Зорница Игнатова ДИИ-52-61/11.04.2022 г./имущество/
Златко Здравков ДИИ-00-174/29.04.2022 г./имущество/
Зорница Игнатова-Байчева ДИИ-13-170/28.04.2022 г./имущество/
Здравко Каракехайов ДИИ-16-213/03.05.2022 г./имущество/
Зорка Орешкова ДИИ-16-219/03.05.2022 г./имущество/
Зафер Юмер ДИИ-51-264/05.05.2022 г./имущество/
Зорница Нушева ДИИ-00-339/10.05.2022 г./имущество /
Зоя Атанасова ДИИ-56-310/09.05.2022 г./имущество/
Ивайло Данаилов ДИИ-56-306/09.05.2022 г./имущество/
Ивайло Сергиев ДИИ-56-237/04.05.2022 г./имущество/
Иван Алексиев ДИИ-23-249/05.05.2022 г./имущество /
Иван Иванов ДИИ-31-195/03.05.2022 г./имущество/
Иван Попов ДИИ-56-298/09.05.2022 г./имущество/
Ивелина Иванова ДИИ-56-256/05.05.2022 г./имущество/
Илиана Христова ДИИ-54-247/05.05.2022 г./имущество/
Илиян Манолов ДИИ-56-262/05.05.2022 г./имущество/
Ивелин Минчев ДИИ-53-163/28.04.2022 г./имущество/
Иван Иванов ДИИ-00-29/30.03.2022 г./имущество/
Иво Янчев ДИИ-00-30/31.03.2022 г./имущество/
Ирина Киселова ДИИ-00-31/31.03.2022 г./имущество/
Иван Петров ДИИ-53-22/14.03.2022 г./имущество/
Иван Петров  ДИИ-53-22/1/ 14.03.2022 г.
Ивелина Димитрова ДИИ-00-32/31.03.2022 г./имущество/
Ивелина Димитрова    ДИИ-00-32/1/ 31.03.2022 г.
Иван Иванов ДИИ-31-79/13.04.2022 г./имущество/
Ивайло Колев ДИИ-53-78/13.04.2022 г./имущество/
Ирина Колева ДИИ-55-75/13.04.2022 г./имущество/
Ива Миркова ДИИ-00-96/18.04.2022 г./имущество/
Ивайло Йорданов ДИИ-12-127/21.04.2022 г./имущество/
Ивона Величкова ДИИ-56-220/03.05.2022 г./имущество/
Илиян Трифонов ДИИ-56-200/03.05.2022 г./имущество/
Илияна Драгнева-Лакова ДИИ-00-253/05.05.2022 г./имущество/
Ивайло Добрилов ДИИ-12-299/09.05.2022 г./имущество/
Иван Михайлов ДИИ-20-344/10.05.2022 г./имущество/
Иван Стойков ДИИ-11-345/10.05.2022 г./имущество/
Ивелина Видева ДИИ-09-296/09.05.2022 г./имущество/
Иво Дачев ДИИ-22-311/09.05.2022 г./имущество/
Искра Икономова ДИИ-57-327/09.05.2022 г./имущество/
Ивайло Славейков ДИИ-00-408/12.05.2022 г./имущество/
Ивайло Стефанов ДИИ-00-440/12.05.2022 г./имущество/
Иван Антонов ДИИ-11-354/10.05.2022 г./имущество/
Иван Марински ДИИ-54-406/12.05.2022 г./имущество/
Иван Герджиков ДИИ-30-407/12.05.2022 г./имущество/
Иван Иванов ДИИ-51-476/13.05.2022 г./имущество/
Иван Костадинов ДИИ-18-421/12.05.2022 г./имущество/
Иван Палейков ДИИ-54-439/12.05.2022 г./имущество/
Иван Стойнов ДИИ-50-405/12.05.2022 г./имущество/
Иванка Гугушева ДИИ-14-307/09.05.2022 г./имущество/
Ивелин Йорданов ДИИ-22-423/12.05.2022 г./имущество/
Иво Стоянов ДИИ-28-477/16.05.2022 г./имущество/
Илина Стоева ДИИ-33-430/12.05.2022 г./имущество/
Илко Пенев ДИИ-10-441/13.05.2022 г./имущество/
Ивелина Ковачева ДИИ-23-518/19.10.2022 г./имущество/
Ивайло Колев ДИИ-14-517/1/18.10.2022 г.
Ивайло Колев ДИИ-14-517/18.10.2022 г./имущество/
Йордан Голев ДИИ-00-481/17.05.2022 г./имущество/
Йордан Пантов ДИИ-55-347/10.05.2022 г./имущество/
Йордан Петков ДИИ-09-324/09.05.2022 г./имущество/
Йордан Пейчев ДИИ-56-211/03.05.2022 г./имущество/
Йорданка Йорданова ДИИ-09-102/19.04.2022 г./имущество/
Йорданка Йорданова ДИИ-09-66/12.04.2022 г./имущество/
Йорданка Вукадинова ДИИ-00-286/09.05.2022 г./имущество/
Коста Костов ДИИ-33-429/12.05.2022 г./имущество/
Красимир Кралев ДИИ-56-465/13.05.2022 г./имущество/
Камелия Машева ДИИ-00-330/09.05.2022 г./имущество/
Красимир Иванов ДИИ-08-250/05.05.2022 г./имущество/
Калин  Крачуновски ДИИ-52-5/06.01.2022 г./имущество/
Красимир Калайджиев ДИИ-00-19/04.03.2022 г/имущество/
Красимир Павлов ДИИ-00-26/25.03.2022 г./имущество/
Красимир Павлов   ДИИ-00-26/1/ 25.03.2022 г.
Кирил Костадинов ДИИ-50-76/13.04.2022 г./имущество/
Красимир Боянов ДИИ-00-93/18.04.2022 г./имущество/
Красимир Боянов ДИИ-00-93/1/18.04.2022 г.
Красимир Кръстев ДИИ-54-100/19.04.2022 г./имущество/
Красимир Атанасов ДИИ-23-118/20.04.2022 г./имущество/
Калин Крачуновски ДИИ-52-161/28.04.2022 г./имущество/
Катя Атанасова ДИИ-34-169/28.04.2022 г./имущество/
Катя Ръждева ДИИ-00-181/29.04.2022 г./имущество/
Константин Димитров ДИИ-00-192/03.05.2022 г./имущество/
Кямран Абдиков ДИИ-08-157/28.04.2022 г./имущество/
Йордан Йорданов ДИИ-51-274/09.05.2022 г./имущество/
Кирил Механджийски ДИИ-56-333/10.05.2022 г./имущество/
Кирил Механджийски ДИИ-56-333/1/10.05.2022 г.
Красимир Лимперов ДИИ-50-244/04.05.2022 г./имущество/
Красимира Роячка ДИИ-08-277/09.05.2022 г./имущество/
Красимира Роячка ДИИ-08-278/09.05.2022 г.
Калоян Иванов ДИИ-57-290/09.05.2022 г./имущество/
Катерина Синапова ДИИ-00-382/11.05.2022 г./имущество/
Кънчо Димитров ДИИ-56-376/11.05.2022 г./имущество/
Калоян Калоянчев ДИИ-51-398/12.05.2022 г./имущество/
Калоян Михайлов ДИИ-00-448/13.05.2022 г./имущество/
Константин Цанев ДИИ-55-404/12.05.2022 г./имущество/
Красимир Гергов ДИИ-12-349/10.05.2022 г./имущество/
Кристиян Василев ДИИ-21-379/11.05.2022 г./имущество/
Красимир Калайджиев ДИИ-00-19/1/04.03.2022 г.
Камелия Мишина ДИИ-12-526/1/23.11.2022 г.
Камелия Мишина ДИИ-12-526/23.11.2022 г./имущество/
Красимир Ячев ДИИ-19-535/1/12.12.2022 г.
Красимир Ячев ДИИ-19-535/12.12.2022 г./имущество/
Любомир Маринов ДИИ-00-443/13.05.2022 г./имущество/
Любомир Маринов ДИИ-00-443/1/13.05.2022 г.
Людмила Христова ДИИ-00-438/12.05.2022 г./имущество/
Людмила Христова ДИИ-00-438/1/12.05.2022 г.
Любка Гълъбова ДИИ-08-322/09.05.2022 г./имущество/
Лъчезар Бешков ДИИ-53-168/28.04.2022 г./имущество/
Любомир Бранков ДИИ-52-162/28.04.2022 г./имущество/
Лидия Спандониева ДИИ-00-150/27.04.2022 г./имущество/
Лора Саркисян ДИИ-25-101/19.04.2022 г./имущество/
Лора Саркисян ДИИ-25-101/1/19.04.2022 г.
Любка Пехливанска ДИИ-00-33/31.03.2022 г./имущество/
Любен Котев ДИИ-19-198/03.05.2022 г./имущество/
Любомир Митев ДИИ-00-266/05.05.2022 г./имущество/
Лютви Джамбаз ДИИ-16-234/04.05.2022 г./имущество/
Любомир Иванов ДИИ-56-321/09.05.2022 г./имущество/
Любомир Маринов ДИИ-00-520/1/01.11.2022 г.
Любомир Маринов ДИИ-00-520/01.11.2022 г./имущество/
Мариана Маринова ДИИ-00-348/10.05.2022 г./имущество/
Мария Николова ДИИ-00-341/10.05.2022 г./имущество/
Милко Златев ДИИ-30-257/05.05.2022 г./имущество/
Митко Даскалов ДИИ-32-226/04.05.2022 г./имущество/
Маргарита Ранчинска ДИИ-00-325/09.05.2022 г./имущество/
Милен Милушев ДИИ-16-233/04.05.2022 г./имущество/
Мирослав Иванов ДИИ-16-232/04.05.2022 г./имущество/
Младен Милев ДИИ-56-259/05.05.2022 г./имущество/
Младен Милев ДИИ-56-259/1/05.05.2022 г.
Мария Шуплинкова ДИИ-56-187/29.04.2022 г./имущество/
Милена Атанасова ДИИ-00-251/05.05.2022 г./имущество/
Милена Ботева ДИИ-56-228/04.05.2022 г./имущество/
Митко Георгиев ДИИ-08-210/03.05.2022 г./имущество/
Мария Черакчиева ДИИ-22-53/11.04.2022 г./имущество/
Мария Черакчиева ДИИ-22-53/1/11.04.2022 г.
Мустафа Хасанов ДИИ-31-59/11.04.2022 г./имущество/
Мая Микова ДИИ-00-34/01.04.2022 г./имущество/
Михаела Атанасова ДИИ-00-35/04.04.2022 г./имущество/
Мирослав Алексиев ДИИ-00-1/04.01.2022 г./имущество/
Мариана Кертикова ДИИ-55-80/13.04.2022 г./имущество/
Мариянка Христова ДИИ-18-10/17.01.2022 г./имущество/
Мирослав Николов ДИИ-55-68/12.04.2022 г./имущество/
Мирослава Иванова ДИИ-55-77/13.04.2022 г./имущество/
Мустафа Уручов ДИИ-31-70/12.04.2022 г./имущество/
Мариела Стефанова ДИИ-53-87/15.04.2022 г./имущество/
Мариела Стефанова ДИИ-53-87/1/15.04.2022 г.
Магдалена Тодорова ДИИ-23-182/29.04.2022 г./имущество/
Маргарит Христов ДИИ-53-152/28.04.2022 г./имущество/
Мариана Китова ДИИ-00-184/28.04.2022 г./имущество/
Митко Божилов ДИИ-00-180/29.04.2022 г./имущество/
Михаела Михайлова-Димитрова ДИИ-55-140/26.04.2022 г./имущество/
Миглена Димова ДИИ-09-297/09.05.2022 г./имущество/
Милена Кожухарова ДИИ-00-374/11.05.2022 г./имущество/
Мариана Левова ДИИ-28-338/10.05.2022 г./имущество/
Мариета Узунова ДИИ-00-462/13.05.2022 г./имущество/
Мария Кърджилова ДИИ-10-392/11.05.2022 г./имущество/
Милена Иванова ДИИ-00-452/13.05.2022 г./имущество/
Марио Губерски ДИИ-00-479/16.05.2022 г./имущество/
Мартин Янев ДИИ-56-468/13.05.2022 г./имущество/
Милен Николаев ДИИ-33-428/12.05.2022 г./имущество/
Милен Йорданов ДИИ-17-454/13.05.2022 г./имущество/
Милко Минков ДИИ-18-343/10.05.2022 г./имущество/
Михаил Георгиев ДИИ-14-329/09.05.2022 г./имущество/
Мехмед Сюлейманов ДИИ-24-512/11.10.2022 г.
Мехмед Сюлейманов ДИИ-24-511/11.10.2022 г./имущество/
Мирослав Алексиев ДИИ-00-1/1/04.01.2022 г.
Мустафа Хасанов ДКИ-31-1/21.02.2022 г.
Мариян Атанасов ДИИ-34-527/1/25.11.2022 г.
Мариян Атанасов ДИИ-34-527/25.11.2022 г./имущество/
Николай Николов ДИИ-00-14/17.02.2022 г./имущество/
Николай Николов ДИИ-00-14/1/17.02.2022 г.
Николай Ценковски ДИИ-22-415/12.05.2022 г./имущество/
Никола Марковски ДИИ-28-288/09.05.2022 г./имущество/
Николай Соколав ДИИ-17-388/11.05.2022 г./имущество/
Николина Живкова ДИИ-00-451/13.05.2022 г./имущество/
Николай Алексиев ДИИ-56-367/11.05.2022 г./имущество/
Николай Николов ДИИ-22-316/09.05.2022 г./имущество/
Несрин Назмиева ДИИ-00-334/10.05.2022 г./имущество/
Несрин Назмиева ДИИ-00-334/1/10.05.2022 г.
Никола Панов ДИИ-08-218/03.05.2022 г./имущество/
Нели Йорданова ДИИ-10-190/29.04.2022 г./имущество/
Николай Чавдаров ДИИ-56-173/28.04.2022 г./имущество/
Николай Николов ДИИ-00-4/17.02.2022 г./имущество/
Николина Ичева ДИИ-00-39/06.04.2022 г./имущество/
Нина Христова ДИИ-55-63/12.04.2022 г./имущество/
Николай Байнов ДИИ-00-142/27.04.2022 г./имущество/
Николай Байнов ДИИ-00-142/1/27.04.2022 г.
Никола Марковски ДИИ-28-500/05.08.2022 г./имущество/
Никола Марковски ДИИ-28-500/1/05.08.2022 г.
Огнян Костов ДИИ-53-60/11.04.2022 г./имущество/
Павлина Стоянова ДИИ-21-340/10.05.2022 г./имущество/
Пенка Петрова ДИИ-09-295/09.05.2022 г./имущество/
Павлин Захариев ДИИ-00-175/29.04.2022 г./имущество/
Петър Манчев ДИИ-19-46/07.04.2022 г./имущество/
Петя Хаджиева ДИИ-00-42/07.04.2022 г./имущество/
Пламена Иванов ДИИ-50-28/29.03.2022 г./имущество/
Пламена Иванова   ДИИ-50-28/1/ 29.03.2022 г.
Първолета Чапкънова ДИИ-00-37/05.04.2022 г./имущество/
Първолета Чапкънова рег.  ДИИ-00-37/1/05.04.2022 г.
Павлина Караиванова ДИИ-00-86/15.04.2022 г./имущество/
Петя Милушева ДИИ-00-91/15.04.2022 г./имущество/
Пеньо Русчев ДИИ-50-106/19.04.2022 г./имущество/
Петя Георгиева ДИИ-00-141/27.04.2022 г./имущество/
Петя Георгиева ДИИ-00-141/1/27.04.2022 г.
Петър Петров ДИИ-26-119/20.04.2022 г. /имущество/
Павлина Аргирова ДИИ-00-292/09.05.2022 г./имущество/
Петър Димитров ДИИ-50-208/03.05.2022 г./имущество/
Петър Денишев ДИИ-00-282/09.05.2022 г./имущество/
Пламен Йотов ДИИ-51-261/05.05.2022 г./имущество/
Пламена Георгиева ДИИ-11-285/09.05.2022 г./имущество/
Павел Кръстанов ДИИ-20-361/10.05.2022 г./имущество/
Паскал Паскалев ДИИ-15-305/09.05.2022 г./имущество/
Петър Котев ДИИ-21-362/10.05.2022 г./имущество/
Петя Цанева ДИИ-00-422/12.05.2022 г./имущество/
Пламен Димитров ДИИ-51-434/12.05.2022 г./имущество/
Пейко Тодоров ДИИ-14-304/09.05.2022 г./имущество/
Пламен Цолчовски ДИИ-00-508/1/26.09.2022 г.
Пламен Цолчовски ДИИ-00-508/2/26.09.2022 г.
Пламен Цолчовски ДИИ-00-508/26.09.2022 г./имущество/
Рая Бакларова ДИИ-15-381/11.05.2022 г./имущество/
Румен Стоянов ДИИ-10-456/13.05.2022 г./имущество/
Ралица Стоичкова ДИИ-00-403/12.05.2022 г./имущество/
Ралица Стоичкова ДИИ-00-403/1/12.05.2022 г.
Росица Тренева ДИИ-00-449/13.05.2022 г./имущество/
Росица Тренева ДИИ-00-449/1/13.05.2022 г.
Радослав Комитски ДИИ-56-323/09.05.2022 г./имущество/
Ромина Бакалова ДИИ-00-359/10.05.2022 г./имущество/
Ралица Лямова ДИИ-00-291/09.05.2022 г./имущество/
Радослава Паскалева ДИИ-54-134/26.04.2022 г./имущество/
Ралица Добрева ДИИ-26-113/19.04.2022 г./имущество/
Румен Дюлгеров ДИИ-08-139/26.04.2022 г./имущество/
Румен Ангелов ДИИ-56-202/03.05.2022 г./имущество/
Радослав Цанов ДИИ-00-485/30.05.2022 г./имущество/
Радослав Цанов ДИИ-00-485/1/30.05.2022 г.
Симеон Пилибосян ДИИ-56-470/13.05.2022 г./имущество/
Свитлана Стайкова ДИИ-00-378/11.05.2022 г./имущество /
Спас Панев ДИИ-23-313/09.05.2022 г./имущество/
Стоян Челебиев ДИИ-34-294/09.05.2022 г./имущество/
Страхил Петков ДИИ-56-366/11.05.2022 г./имущество/
Симеон Грозданов ДИИ-00-240/04.05.2022 г./имущество/
Стела Стоилова ДИИ-56-186/29.04.2022 г./имущество/
Стела Стоилова ДИИ-56-186/1/29.04.2022 г.
Стефан Драшков ДИИ-53-179/29.04.2022 г./имущество/
Стефан Драшков ДИИ-53-179/1/29.04.2022 г.
Стойчо Стойчев ДИИ-54-197/03.05.2022 г./имущество/
Силвена Иванова ДИИ-24-43/07.04.2022 г./имущество/
Славка Стефанова ДИИ-31-58/11.04.2022 г./имущество/
Снежана Цанкова ДИИ-00-62/11.04.2022 г./имущество/
Стойна Георгиева ДИИ-19-49/07.04.2022 г./имущество/
Свилен Владимиров ДИИ-00-44/07.04.2022 г./имущество/
Станко Иванов ДИИ-00-45/07.04.2022 г./имущество/
Сабина Иванова ДИИ-00-36/05.04.2022 г./имущество/
Сабина Иванова     ДИИ-00-36/1/05.04.2022 г.
Симеон Русинов ДИИ-00-24/16.03.2022 г./имущество/
Симеон Русинов  ДИИ-00-24/1/ 16.03.2022 г.
Симона Костова    ДИИ-00-56/1/11.04.2022 г.
Станислава Трифонова ДИИ-00-85/15.04.2022 г./имущество/
Стела Илиева ДИИ-00-89/15.04.2022 г./имущество/
Светослав Иванов ДИИ-55-84/14.04.2022 г./имущество/
Симеон Русинов ДИИ-00-121/21.04.2022 г./имущество/
Симеон Русинов ДИИ-00-121/1/21.04.2022 г.
Стела Трендафилова ДИИ-27-108/19.04.2022 г./имущество/
Страхил Иванов ДИИ-12-83/14.04.2022 г./имущество/
Стоянка Атанасова ДИИ-50-120/21.04.2022 г./имущество/
Станимир Димитров ДИИ-50-153/28.04.2022 г./имущество/
Снежанка Вукадинова ДИИ-00-318/09.05.2022 г./имущество/
София Тановчева ДИИ-08-243/04.05.2022 г./имущество/
Ставрин Ставрев ДИИ-16-215/03.05.2022 г./имущество/
Станислав Георгиев ДИИ-19-231/04.05.2022 г./имущество/
Станислав Георгиев ДИИ-19-231/1/04.05.2022 г.
Станислав Кочов ДИИ-00-293/09.05.2022 г./имущество/
Светослав Митев ДИИ-10-260/05.05.2022 г./имущество/
Севдалин Арнаудов ДИИ-32-269/05.05.2022 г./имущество/
Сиана Георгиева-Димитрова ДИИ-00-351/10.05.2022 г./имущество/
Слави Шолев ДИИ-23-308/09.05.2022 г./имущество/
Снежана Герова ДИИ-08-263/05.05.2022 г./имущество/
Станислава Мирчевска ДИИ-50-224/04.05.2022 г./имущество/
Стилиян Станчев ДИИ-51-268/05.05.2022 г./имущество/
Светослав Савов ДИИ-30-364/10.05.2022 г./имущество/
Силвия Йорданова ДИИ-56-395/12.05.2022 г./имущество/
Славчо Каменов ДИИ-56-383/11.05.2022 г./имущество/
Славчо Кирилов ДИИ-17-387/11.05.2022 г./имущество/
Силвия Колева ДИИ-32-442/13.05.2022 г./имущество/
Стоян Иванов ДИИ-16-352/10.05.2022 г./имущество/
Сибел Реджебова ДИИ-24-490/10.06.2022 г./имущество/
Симона Великова ДИИ-55-499/01.08.2022 г./имущество/
Симона Великова ДИИ-55-499/1/01.08.2022 г.
Станой Алексов ДИИ-00-504/16.08.2022 г./имущество/
Станой Алексов ДИИ-00-504/1/16.08.2022 г.
Стойчо Мирчонов ДИИ-24-501/09.08.2022 г./имущество/
Стойчо Мирчонов ДИИ-24-502/09.08.2022 г.
Севджихан Абтула ДИИ-51-528/1/28.11.2022 г.
Севджихан Абтула ДИИ-51-528/28.11.2022 г./имущество/
Снежана Герова ДИИ-56-537/1/13.12.2022 г.
Снежана Герова ДИИ-56-537/13.12.2022 г./имущество/
Станой Алексов ДИИ-00-523/1/11.11.2022 г.
Станой Алексов ДИИ-00-523/11.11.2022 г./имущество/
Теодора Георгиева ДИИ-17-413/12.05.2022 г./имущество/
Тодор Тодоров ДИИ-15-419/12.05.2022 г./имущество/
Тошко Варчев ДИИ-14-380/11.05.2022 г./имущество/
Тони Ангелов ДИИ-56-390/11.05.2022 г./имущество/
Тургай Мехмед ДИИ-16-216/03.05.2022 г./имущество/
Таня Гуглева ДИИ-54-230/04.05.2022 г./имущество/
Тодор Бранков ДИИ-56-204/03.05.2022 г./имущество/
Тодор Каракашев ДИИ-10-206/03.05.2022 г./имущество/
Трифон Москов ДИИ-00-222/04.05.2022 г./имущество/
Тихомир Георгиев ДИИ-52-160/28.04.2022 г./имущество/
Тодор Николов ДИИ-23-95/18.04.2022 г./имущество/
Тодорка Дянкова ДИИ-50-64/12.04.2022 г./имущество/
Тихомир Георгиев ДИИ-52-6/06.01.2022 г./имущество/
Тодор Делков ДИИ-54-496/05.07.2022 г./имущество/
Тодор Делков ДИИ-54-496/1/05.07.2022 г.
Фейзи Фейзиев ДИИ-24-81/14.04.2022 г./имущество/
Христо Деевски ДИИ-14-312/09.05.2022 г./имущество/
Христина Иванова ДИИ-24-47/07.04.2022 г./имущество/
Христо Христов ДИИ-24-48/07.04.2022 г./имущество/
Христина Младенова ДИИ-19-38/05.04.2022 г./имущество/
Христина Чолакова ДИИ-09-143/27.04.2022 г./имущество/
Христин Димитров ДИИ-00-287/09.05.2022 г./имущество/
Христинка Иванова ДИИ-00-337/10.05.2022 г./имущество/
Христина Гоцова ДИИ-00-432/12.05.2022 г./имущество/
Христина Христова ДИИ-28-289/09.05.2022 г./имущество/
Христо Мичев ДИИ-55-400/12.05.2022 г./имущество/
Цветелина Илиева-Йорданова ДИИ-00-411/12.05.2022 г./имущество/
Цветелина Пълова ДИИ-00-433/12.05.2022 г./имущество/
Цветелина Тодорова ДИИ-13-167/28.04.2022 г./имущество/
Цветан Петров ДИИ-50-147/27.04.2022 г./имущество/
Цветелина Тодорова ДИИ-13-65/12.04.2022 г./имущество/
Цено Тодоров ДИИ-00-73/13.04.2022 г./имущество/
Цветелина Димчева-Дойчинова ДИИ-00-51/08.04.2022 г./имущество/
Цветелина Пецева ДИИ-00-510/1/10.10.2022 г.
Цветелина Пецева ДИИ-00-510/04.10.2022 г./имущество/
Чавдар Караджов ДИИ-08-514/12.10.2022 г.
Чавдар Караджов ДИИ-08-513/12.10.2022 г./имущество/
Юлиан Атанасов ДИИ-00-74/13.04.2022 г./имущество/
Юлиан Атанасов ДИИ-00-74/1/13.04.2022 г.
Юлиан Бонев ДИИ-56-301/09.05.2022 г./имущество/
Юлияна Божилова ДИИ-00-355/10.05.2022 г./имущество/
Яница Петрова ДИИ-15-265/05.05.2022 г./имущество/
Янчо Бакалов ДИИ-30-314/09.05.2022 г./имущество/
Яница Стоичкова ДИИ-00-98/19.04.2022 г./имущество/
Scroll to top