Образци

Удостоверение за техническа изправност на ППС (до 31.12.2015 г. )

Удостоверение за техническа изправност на ППС (от 06.11.2015 г. ) - Част 1

Удостоверение за техническа изправност на ППС (от 06.11.2015 г. ) - Част 2

Удостоверение за техническа изправност на ППС (от 06.11.2015 г. ) - Част 3

Стикер (от 01.01.2017 г. )

Удостоверение за техническа изправност на ППС (от 01.01.2017 г.) - Част 1

Удостоверение за техническа изправност на ППС (от 01.01.2017 г.) - Част 2

Стикер (от 12.07.2021 г.)

Удостоверение за техническа изправност на ППС (от 12.07.2021 г.)


ADR-СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ВОДАЧ,ПРЕВОЗВАЩ ОПАСНИ ТОВАРИ


Образец на списък на автомобили прилаган към заявления по лицензионни режими


Данни относно спазване на изискването за установяване на територията на Република България.


Приложения относно предоставяне на средствата за компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени пътувания и субсидиране на вътрешноградски пътнически превози и междуселищни пътнически превози в планински и други райони, които следва да бъдат изпратени в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ в срок до 20 октомври“

Компенсации:

Субсидии

Справки за периода 1 януари – 30 септември, въз основа на който се извършва определянето на окончателното годишно и за четвъртото тримесечие разпределение на средствата по общини за компенсации и субсидии.

Вижте цялата информация тук


Приложения относно определяне на категория на автогара


Заповед № РД-08-242/05.08.2020 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за утвърждаване на образец на карта за безплатно пътуване на служителите по чл. 142, ал. 1 и 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи.

Приложение към заповедта


Заповед № РД-08-14/09.01.2024 г. на министъра на транспорта и съобщенията за утвърждаване на образец на карта за безплатно пътуване по вътрешноградския транспорт в цялата страна на деца от 7 до 14 навършени години, съгласно приложението или с електронна карта и Заповед № РД-08-21/16.01.2024 г. на министъра на транспорта и съобщенията за изменение на Заповед № РД-08-14/09.01.2024 г.

Заповед № РД-08-133/06.03.2013 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за утвърждаване на образец на карта за безплатно пътуване по вътрешноградския транспорт в цялата страна на деца до 7 навършени години.


Заповед № РД-08-701/29.11.2023 г. на министъра на транспорта и съобщенията за утвърждаване на образци на карти за безплатен пътнически превоз на инспекторите, осъществяващи оперативно-издирвателна дейност и разследващите инспектори на Комисията за противодействие на корупцията по чл. 15, ал. 3, т. 1 от ЗПК и на органите на Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество по чл. 16, ал. 1 от ЗОНПИ.

Scroll to top