Вътрешен лиценз за извършване на пътнически превози към дата 25.05.2023 г. /284 бр.

ЛИЦЕНЗ ФИРМА ЕИК/БУЛСТАТ ОБЛАСТ ОБЩИНА НАСЕЛЕНО МЯСТО АДРЕС НА ОФИСА ПКЛ БРОЙ КОПИЯ БРОЙ НАЛОЖЕНИ САНКЦИИ ВИД НАРУШЕНИЯ
03873 ЕТ "ФИЛДИЗА БЪСКОВА" 101039128 Благоевград Белица с.Бабяк . МАЯ ИВАЙЛОВА БЛИЗНАКОВА 1
03823 "БЕЯ - 2" ЕООД 202928730 Благоевград Белица с.Краище УЛ. "ЕДИНАДЕСЕТА" № 16 ЕМИНЕ АКИ БЕЙ 1
00930 "БИСТРИЦА-96" ООД 101010176 Благоевград Благоевград гр.Благоевград ж.к. "Еленово", бул./ул. ул. "Пейо Яворов" (автобаза - обращателна ТАНЯ БЛАГОЕВА ПЕЦЕВА 21
03700 "МАККОЛ" ЕООД 200182149 Благоевград Гоце Делчев гр.Гоце Делчев ул. "Димо Хаджидимов" № 13 ХАРАЛАМПИ ЛЮБЕНОВ СТАНЧЕВ 1
03760 ЕТ "ВЕЛИ ТРАНС - ВЕНЕЛИН ХАДЖИЕВ" 202688070 Благоевград Гоце Делчев с.Господинци . ВЕНЕЛИН РОСЕНОВ ХАДЖИЕВ 1
03583 ЕТ "ГЕОРГИ ШОПОВ" 101109263 Благоевград Гоце Делчев гр.Гоце Делчев УЛ "ДУНАВ", БЛ 27, ЕТ 2, АП. 6 АПОСТОЛ ПЕТРОВ ГЕЛЕМЕРОВ 3
00762 "КАМБЕРЧ И С-Е" СД 811037207 Благоевград Гърмен с.Ореше . ТЕФИК ИБРАИМ КАМБЕРЧ 2
03515 "ТРАНС - БЕБО" ЕООД 101773296 Благоевград Гърмен с.Марчево С.МАРЧЕВО, ОБЩ. ГЪРМЕН БОРИСЛАВ КИРИЛОВ МУДЕВ 6
03792 "РАЙ-ТРИП" ЕООД 202729342 Благоевград Петрич с.Скрът ул.„Георги Димитров" № 48 КАЛИНА ГЕОРГИЕВА РАЙЧЕВА 4
01160 "ВЕРИСА 65" ЕООД 202394186 Благоевград Сандански гр.Сандански ул. „ Серес " № 6 ИВО СЛАВЧЕВ СОТИРОВ 4
03155 ЕТ "ЕКСПРЕС-ТОНИ - ХИЛМИ ХИЛМИЕВ" 102073247 Бургас Айтос гр.Айтос ул."Цар Асен"№10,вх.А,ет.2,ап.4 ХИЛМИ КАДИРОВ ХИЛМИЕВ 1
03883 "БОГДАНОВИ ТРАНС" ООД 205179000 Бургас Айтос гр.Айтос ул. "Рила" № 20 ИРИНА НЕДЯЛКОВА БОГДАНОВА 1
03433 "МЛАДОСТ - ДИМО АНГЕЛОВ" ООД 200182754 Бургас Айтос гр.Айтос ул. "Иларион Макариополски", № 2,вх. В,ет. 3,ап. 5 СТАНКА СТОЯНОВА АНГЕЛОВА 5
03929 "НЕДЕЛЧЕВИ ТРАНС 3" ЕООД 206665101 Бургас Айтос гр.Айтос ул. "Тодор Каблешков" № 2А КАДРИЕ МЕХМЕД АХМЕД 2
03920 "КАЧАРОВ ТРАНС" ЕООД 204765779 Бургас Айтос гр.Айтос ул. "Димитър Благоев" № 29 РУМЯНА ПЕНЧЕВА ИВАНОВА 8
02935 "НЕФТОХИМТРАНСПОРТ" АД 102882359 Бургас Бургас гр.Бургас ж.к. "Лазур", бл. 153, вх. 2, ет. 4, ап. 3 НИКОЛАЙ ГРИГОРОВ ВЕСОВ 27
03262 "БОБИ ТУРС" ЕООД 102826296 Бургас Бургас гр.Бургас ул."Славянска" № 42 БОЙЧО ТАНЕВ ТАНЕВ 1
01637 "ЛЕОС" ЕООД 102617453 Бургас Бургас гр.Бургас жк "Славейков" , бл. 38, вх. 2, ет.2 СТАНЧО ИВАНОВ ЗЛАТАНОВ 1
02970 ЕТ "ИЗОЛДА-МАРИЯ СТОЕВА" 102085413 Бургас Бургас гр.Бургас ж.к."Изгрев", бл.15, вх.6, ет.4 ПЕРСИЯН СТАЙКОВ СТОЕВ 5
03396 "ТРАНС ЮНИВЪРС" ЕООД 147023213 Бургас Камено с.Черни връх ул. "Първа" СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА ТАБАКОВА 2
03815 "ГОГО-БУС" ЕООД 203345911 Бургас Камено с.Винарско ул. "Кирил и Методи" № 52 ТОНКА ТАНЕВА ТАНЕВА 2
03460 "КОМФОРТ - 88" ЕООД 200342778 Бургас Карнобат гр.Карнобат ул. "Алекси Нейчев" № 14, вх. Б, ет. 6 САША ХАРАЛАМПИЕВА ЧАНЕВА 1
03794 "КОМФОРТ-828" ЕООД 201298808 Бургас Карнобат гр.Карнобат ул. „Алекси Нейчев" № 14, вх. Б, ет. 6 САША ХАРАЛАМПИЕВА ЧАНЕВА 3
03500 "КАТРИН 71" ЕООД 200636484 Бургас Карнобат гр.Карнобат ул."Хр.Смирненски" № 21, вх.1, ет.2 КАТЕРИНА ВЪЛКОВА НЕДЕВА 7
03854 "МАРТИ - ГС" ЕООД 204155174 Бургас Карнобат гр.Карнобат ул. "Пейо К. Яворов" No 55 СТАНИМИРА МИНДОВА СТОЯНОВА 1
03879 "ОБЗОР ТРАНС" ООД 202255012 Бургас Несебър гр.Обзор ул. "Витоша" № 3 ИВАН МИТКОВ МИТЕВ 2
00552 "БАЛКАН - СТАНЮ ЛЕЧЕВ" ЕТ 102635266 Бургас Поморие с.Козичино . ТОДОР МИТЕВ ЧОЛАКОВ 3
03678 "ЕНСА" ЕООД 201059605 Бургас Поморие с.Дъбник . КАДРИЕ МЕХМЕД АХМЕД 3
03682 "ДА-НЕ-ДА" ЕООД 201783081 Бургас Поморие гр.Каблешково ул. "Захари Стоянов" № 58 НЕЛИ ВАНЕВА ЯНЕВА 3
03685 "ФИГЪМС" ЕООД 201556564 Бургас Поморие с.Дъбник СЕБАТИН МУСТАФА АХМЕД 4
03527 "ЕТИМ ТРАНС" ЕООД 200604102 Бургас Поморие с.Дъбник . МЕХМЕД ХАЛИЛ МЕХМЕД 3
03902 ЕТ "ЧЕКО – ЯНКА СИМОВА" 203968342 Бургас Поморие с.Страцин ул. "Дунав" № 9 ХРИСТИНА ЦАНЕВА ДИНЕВА 1
03800 "ЕРДИ ТРАВЕЛ 80" ЕООД 203136559 Бургас Руен с.Заимчево ЕРДИНЧ АХМЕДОВ ЮМЕРОВ 2
03725 ЕТ "ИХ-58-ИДИРИС ХЮСЕИН" 102029005 Бургас Руен с.Руен ул. " Камчия " № 5 АЙШЕ ИДРИЗ НУРИ 5
03820 "ИЦО БУС" ЕООД 203459994 Бургас Средец гр.Средец УЛ. "АЛЕКСЕЙ МЕРЕСЕВ" № 24 А ХРИСТО ДИМИТРОВ ХРИСТОВ 5
03314 "ДИПО 1" ЕООД 203402084 Варна Варна гр.Варна ж.к. "Трошево", бл. 16, вх. Г, ет. 3, ап. 48 ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПЕТРОВ 5
03123 ЕТ "ДРАКУН - ТНА - ТОДОР АНДОНОВ" 103735351 Варна Варна гр.Варна ул."Места" № 6, ет.2 ТОДОР НИКОЛОВ АНДОНОВ 3
03180 "АКВАПОЛИС" ООД 103643892 Варна Варна гр.Варна К.К. "ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ" - ДИРЕКЦИЯ ВЛАДИСЛАВ ВИОЛИНОВ ЕНЧЕВ 2
03900 "ДЕТЕЛИНА 19" ЕООД 205769983 Варна Вълчи дол с.Генерал Киселово СТЕФКА БОТЕВА СТАНЕВА 1
03573 "ШЕКИ 76" ЕООД 201177703 Варна Провадия гр.Провадия ул."Шипка" №16, ет.6, ап.23 ГЕОРГИ МИРЧЕВ МИТАКОВ 5
03881 "ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО, ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ" ЕООД 104523747 Велико Търново Велико Търново гр.Велико Търново ул."Цар Тодор Светослав" №1, бл.А ДАНИЕЛА СТЕФАНОВА ВАНЕВА 3
01288 ЕТ "РУДАНОВСКИ - ХАСАН ХАШИМОВ" 814102820 Велико Търново Елена с.Константин . АЙШЕ ХАСАНОВА ХАШИМОВА 3
03838 "ЕЛЕНА - АВТОТРАНСПОРТ" ЕООД 814189444 Велико Търново Елена гр.Елена ул. "Трети март" 9 ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ 6
03907 "ПОДЕМ" ЕООД 000110952 Велико Търново Полски Тръмбеш гр.Полски Тръмбеш ул. "ТУНДЖА" № 10 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ЧЕРКЕЗОВ 1
00687 ЕТ "РУМЯН БОЖАНОВ" 104006918 Велико Търново Свищов гр.Свищов ул."Д-р Хр.Павлович" №15 бл."Свобода" 2 ап.1 РУМЯНКА ДЕНКОВА ИВАНОВА 2
03541 ЕТ "КРАСИМИР ПЕТКОВ - 64" 104118591 Велико Търново Свищов с.Ореш ул."Мусала" № 15 ИВАНИЧКА СТЕФАНОВА ПЕТКОВА 2
00727 ЕТ "ТОРНАДО-2000 - КРАСИМИР ИВАНОВ" 104508755 Велико Търново Свищов с.Българско Сливово .ул. "Адалберт Антонов Малчика" № 3 ЕЛКА МАРИНОВА ПЕТКОВА 1
00089 ЕТ "ВАЛЕНТИН ГОРАНОВ" 814188584 Велико Търново Свищов гр.Свищов УЛ. "Н. ПЕТКОВ" №11А СНЕЖАНА АТАНАСОВА ГОРАНОВА 6
03611 "СВИЛОЗА - ТРАНСПОРТ" АД 104626390 Велико Търново Свищов гр.Свищов Западна Индустриална Зона № 1 ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ПЪРВАНОВ 3
03654 ЕТ "ИВАНИЧКА ПЕТКОВА 66" 201541377 Велико Търново Свищов с.Ореш . ИВАНИЧКА СТЕФАНОВА ПЕТКОВА 5
00776 ЕТ "ВАСКО АНЧЕВ - ЕЛИНА - ВИОЛЕТКА АНЧЕВА" 204886492 Велико Търново Свищов с.Хаджидимитрово ул. "Двадесет и девета" № 3 ВИОЛЕТКА ИЛИЕВА АНЧЕВА 3
00403 ЕТ "НИКОЛ - НИКОЛА НИКОЛОВ" 104073630 Велико Търново Свищов гр.Свищов ул. "3-ти март" № 58 НИКОЛА ПЕТКОВ НИКОЛОВ 2
01196 "ЦВЕТАН ЛАМБЕВ - ЛЮДМИЛ ЦВЕТАНОВ" ЕТ 206355031 Велико Търново Свищов с.Българско Сливово ул. "Валентина Терешкова" № 9 ЛЮДМИЛ ЦВЕТАНОВ МАРИНОВ 3
01097 ЕТ "ВАЛЕНТИН РУСАНОВ" 104097962 Велико Търново Свищов гр.Свищов ул."Симеон Ванков", бл.3, вх.А ВАЛЕНТИН ВЪЛЧЕВ РУСАНОВ 9
01472 "ФЕНИКС 2" ООД 104529087 Велико Търново Свищов гр.Свищов УЛ. "КНЯЗ БОРИС ПЪРВИ" № 37 ПЛАМЕН КРУМОВ ГЕОРГИЕВ 11
03935 "КРИСТИЯ 69" ЕООД 204678178 Велико Търново Стражица гр.Стражица ул. "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ" № 9 ГЕОРГИ ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ 2
03864 "ЕЛПИДА 2017" ООД 204437444 Видин Видин гр.Видин ж.к. "Гео Милев", бл. 11, вх. A, ет. 2, ап. 4 СОНЯ ЗАХАРИЕВА НИКОЛОВА 7
00178 ЕТ "ХАЙ-91-ДОНИКА ИЛИЕВА-ТОДОР ЦЕЛОВСКИ" 206627816 Враца Бяла Слатина гр.Бяла Слатина ул. "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" № 23, вх. В, ет. 1, ап. 18 ТОДОР СТЕФАНОВ ЦЕЛОВСКИ 5
03812 "КОПРИВСКИ" ЕООД 203304932 Враца Бяла Слатина гр.Бяла Слатина ж.к. СРЕБРЕНЯ, бл. 1, вх. Б, ет. 4, ап. 32 ТОМА ИЛИЕВ КОПРИВСКИ 11
03909 "ТЕКОМ ИНВЕСТ" ЕООД 202623336 Враца Враца гр.Враца ул. "Генерал Владимир Заимов" № 14 ВАЛЯ РУМЕНОВА ИВАНОВА 1
09213 "ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ-ВРАЦА" ЕООД 000179553 Враца Враца гр.Враца ул. МИТО ОРОЗОВ 135 ЦВЕТОМИР ИВАНОВ ВАСИЛЕВ 42
03914 "РУМЯНА СПАСОВА 2013 НЮ" ЕООД 204609641 Враца Козлодуй с.Бутан ул БЛАГОЙ ИВАНОВ № 43 ИВАН РОСЕНОВ РУСЕВ 2
03918 "ЕЛЕНА ТРАНС 2018" ЕООД 205295371 Враца Мизия с.Войводово ул. "Христо Ботев" № 32 СТЕЛИЯН СТЕФАНОВ ХРИСТОВ 3
03899 "НОВА ТРАНС 2020" ЕООД 206032957 Враца Мизия гр.Мизия ул. "Кузман Янкулов" № 19 СТЕЛИЯН СТЕФАНОВ ХРИСТОВ 1
01464 ''РОМАН-АВТОТРАНСПОРТ'' ЕООД 106005592 Враца Роман гр.Роман бул."Христо Ботев" № 1 МАРИАНА НИКОЛОВА ВЕЛЧЕВА 3
01168 "ЯНТРА ТРАНСПОРТ" АД 814255710 Габрово Габрово гр.Габрово ул. "Юрий Венелин" № 18 ГЕОРГИ ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ 17
03912 "ЕВРИЯ 63" ЕООД 201960083 Габрово Севлиево гр.Севлиево ж.к. д-р АТАНАС МОСКОВ № 23, вх. А, ап. 2 МИХАЕЛА ВЛАДИМИРОВА ТОДОРОВА 9
02825 ЕТ "СТРЕЛЕЦ - ИЛИЯ ИЛИЕВ" 817038091 Габрово Севлиево гр.Севлиево ул. "Стоян Бъчваров" № 9 ИЛИЯ ГОЧЕВ ИЛИЕВ 4
03164 ЕТ "ДЖУЛИЯ БУС - ДАНАИЛ НИКОЛОВ" 107061747 Габрово Трявна гр.Трявна ул. "Бенковска" № 20 ЦВЕТАН МЕТОДИЕВ ДИМИТРОВ 3
00425 "ТРАВЕЛ - БАЛЧИК" ООД 124118606 Добрич Балчик гр.Балчик ул. "Вихрен" № 20 МЕЛИН ЛЕВЕНТ МУСАЛДИН 3
03580 СТОЯН ДИКОВ ЕТ 124097635 Добрич Балчик гр.Балчик ул. "Средна гора" № 59 СТОЯН ДИКОВ ЙОРДАНОВ 1
02739 „ ВАСИЛ ТАНКОВ - РОВАЛЕРО " ЕТ 124123311 Добрич Балчик с.Оброчище . ВАСИЛ СТОЯНОВ ТАНКОВ 1
03925 ЕТ "СЕЗИ - СЕЗЕН ХАСАН" 124524610 Добрич Балчик гр.Балчик ул. "Г.С. РАКОВСКИ" № 21 А СЕЗЕН ФЕХМИ ХАСАН 1
03871 "СЕЛИН -1212" ЕООД 204734145 Добрич Добрич с.Бенковски ул. "Осемнадесета" № 7 СЕДАТ СЕИД КЪПЪК 1
03633 ЕТ "МАНУЕЛА 89 - СТОЯН ДИМИТРОВ" 124521863 Добрич Добрич-град гр.Добрич бул. "Русия", бл.49, ет.13, ап.87 СТОЯН МАНОЛОВ ДИМИТРОВ 1
00245 "ПГ КОМЕРС" ООД 124049108 Добрич Добрич-град гр.Добрич ул. "Тимок" № 3, вх. Д, ет. 2, ап. 4 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ЕНЧЕВ 3
03588 "ТЕМПО - ТРАВЕЛ" ООД 124619752 Добрич Добрич-град гр.Добрич бул. "Трети март" № 20, вх.А, ет.5, ап.10 ИВАН ПЕТРОВ КОЕВ 2
03903 "ГЕОРГИЕВ" ЕООД 124701726 Добрич Каварна гр.Каварна ул. "ХАДЖИ ДИМИТЪР" № 40 ХИНЧО ИВАНОВ ХИНЕВ 2
03898 "ДЕЛИОН Д59" ЕООД 204460311 Добрич Тервел с.Балик ж.к. БАЛИК, бл. 1, вх. А, ет. 5, ап. 15 ДЕЛЮ ДЯНКОВ ДЕЛЕВ 1
00789 "ГИФ" ООД 124118385 Добрич Тервел гр.Тервел УЛ. "ЦАР ИВАН АСЕН II" № 34 ШЕНОЛ МЕХМЕД АЛИ 13
01475 ЕТ "ПИНГВИН-5612 - СИДИКА АХМЕД" 124047785 Добрич Тервел с.Орляк ул. "ПЪРВА" № 71 НУРАЛ ФИКРЕТ АХМЕД 1
00895 ЕТ "АРДА - ГЮРСЕЛ ХАЙРУЛА" 108059090 Кърджали Ардино с.Боровица . ГЮРСЕЛ МЕХМЕД ХАЙРУЛА 2
03843 "МОЛЛОВ 393" ООД 202847380 Кърджали Ардино с.Жълтуша . АЗИС ТАХИРОВ МОЛЛОВ 3
03425 ЕТ "ЯЙЛЯ - ОРХАН ЕМИН" 108062453 Кърджали Ардино с.Русалско общ. Ардино РЕЙХАН ОРХАН ЕМИН 4
03885 "ЕДЖРИН 2017" ЕООД 204742606 Кърджали Кирково с.Старово МАХ. "ТЮТЮНКА" № 1 ОРХАН ХАСАН МЮМЮН 3
02333 ЕТ "АДНАН-92 - ЮСЕИН ЮМЕР" 108521853 Кърджали Кирково с.Чорбаджийско Махала златолист № 44 СЕЗГИН МЕХМЕД ЮСЕИН 3
02342 ЕТ "ЮЛИТА-93 - ЮЛИ ТОПАЛОВ" 108522834 Кърджали Кирково с.Чорбаджийско . ХЮСЕИН АЛИ МУРАД 1
03045 ЕТ "ШАНС-2001 - ЛЮТВИ МЮМЮН" 108520751 Кърджали Кирково с.Здравчец . ОРХАН ХАСАН МЮМЮН 8
03807 "ТРАКИЯ 2014" ЕООД 203207675 Кърджали Кирково с.Тихомир ул." ВЪЗРОЖДЕНСКА" № 16 БЕРКАНТ ФАХРИТИН ЮЗЕИР 5
03811 ЕТ "ТИХОМИРТРАНС - АНКА ИВАНОВА" 203221600 Кърджали Кирково с.Тихомир махала "Средна гора" № 191 АСЕН МИХАЙЛОВ КОЮМДЖИЕВ 5
03587 ЕТ "МИЛИЯН - МИТКО СУРОВ" 108018859 Кърджали Кирково с.Лозенградци . ХЪКМЕТ МУСТАФА ФЕЙЗУЛАХ 1
03571 "ТИХОМИР" ООД 108019135 Кърджали Кирково с.Тихомир . СВЕТЛОЗАР АСЕНОВ АТАНАСОВ 5
01878 ЕТ "ЗАНА - АСЕН КОЮМДЖИЕВ" 108068278 Кърджали Кирково с.Тихомир . АСЕН МИХАЙЛОВ КОЮМДЖИЕВ 3
03244 ЕТ "ЧАВДАР-94 - ИЛИЯ ЧАВДАРОВ" 108683403 Кърджали Крумовград гр.Крумовград ул. "Княз Борис Първи" № 31, вх.Б, ет.2, ап.6 ИЛИЯ СТОЯНОВ ЧАВДАРОВ 1
03223 ЕТ "ДЖАН - МУСТАФА АФУЗБЕКИР" 108571817 Кърджали Крумовград с.Скалак мах. "Победа" № 24 ИЛИЯ СТОЯНОВ ЧАВДАРОВ 2
03804 "САРА - АВ - ЙОСИФ САРЪЕВ" ЕООД 203212188 Кърджали Крумовград с.Вранско мах.Чемерика № 35 АСЕН ЙОСИФОВ САРЪЕВ 4
03551 ЕТ "ДИАМАНТ - ХАСАН ХАЙРУЛА" 108510860 Кърджали Крумовград гр.Крумовград ул."Беломорски" № 57 ХАСАН АЛИОСМАН ХАЙРУЛА 2
03552 ЕТ "РАХАТ - ЮСЕИН ХАЛИЛ" 108036063 Кърджали Крумовград с.Вранско . БОЯНА ВЕНЦИСЛАВОВА ГЕОРГИЕВА 2
03890 ЕТ "БРУТ - ПЕТЪР БУРДЕВ" 108566599 Кърджали Кърджали гр.Кърджали ж.к. "Байкал", бул. "Беломорски" № 47, ет. 3 ПЕТЪР МИХАЙЛОВ БУРДЕВ 1
03904 "ШЕН 2020" ЕООД 206035348 Кърджали Кърджали с.Стремово №59 ШАБАН ХАШИМ НАИМ 4
03839 "ФАЯ - 4" ЕООД 201958926 Кърджали Кърджали гр.Кърджали БУЛ. "БЕЛОМОРСКИ" № 47 ПЕТЪР МИХАЙЛОВ БУРДЕВ 1
03824 ЕТ "ЕДИС-111 - МИТКО САРИЕВ" 108054385 Кърджали Кърджали гр.Кърджали БУЛ. "БЪЛГАРИЯ", КВ.31 БЛ. 2 ВХ. Б МИТКО СТИЛИЯНОВ САРИЕВ 1
03537 "ОММЕРТ - ТЕФИК" ЕООД 200275564 Кърджали Кърджали гр.Кърджали ж.к."Възрожденци", бл.28 ,вх.Б, ап.22 ГЮНАЙ ХАЛИТ НИЯЗИ 5
01141 ЕТ "Р.БЕКИРДЖИК - РАИФ БЕКИРДЖИК" 108026927 Кърджали Кърджали гр.Кърджали кв."Възрожденци", бл.12, вх.Г, ет.4, ап.63 РАИФ ХАЛИМ БЕКИРДЖИК 2
03829 "АРПЕЗОС БУС" ООД 108034258 Кърджали Кърджали гр.Кърджали бул. "България" № 94 ГЕОРГИ ПЕТРОВ ИЛИЕВ 28
03924 ЕТ "ГАЛАТА - МУСАМЕТ РАМАДАН" 108022526 Кърджали Кърджали с.Невестино . РАИФ ХАЛИМ БЕКИРДЖИК 2
02852 "ЕКСПРЕС 96" ООД 108562526 Кърджали Кърджали гр.Кърджали ул. "П.К.Яворов" № 14, вх. А, ет. 3, ап. 6 НАЗИФ АЛИОСМАН ХЮСЕИН 5
02484 "АЙВАЗ" ЕООД 108652525 Кърджали Момчилград гр.Момчилград ул. "Георги Бенковски" № 74 НАЗИФ АЛИОСМАН ХЮСЕИН 2
03488 "ХЕЛИН - ТРАНС" ЕООД 200651365 Кърджали Момчилград гр.Момчилград УЛ.КОЧО ЧЕСТИМЕНСКИ № 49А ДЖАФЕТ АХМЕД МАХМУД 4
01110 "ФАЗАНТРАНС 2010" ЕООД 201170406 Кърджали Момчилград гр.Момчилград ул. "Първи май" № 4 СЕЛЯХТИН САБАХАТТИН КАДИР 3
00504 ЕТ "ГОРСКИ ИЗВОР - ДЖАФЕТ МАХМУД" 108509254 Кърджали Момчилград гр.Момчилград ул. "Кочо Честименски" № 18 ДЖАФЕТ АХМЕД МАХМУД 3
03569 ЕТ "ЕСЕР - МЕХМЕД ЮСЕИН" 108034824 Кърджали Момчилград с.Джелепско СЕЗГИН МЕХМЕД ЮСЕИН 2
03441 ЕТ "ЛЮБЕН ЙОНЧЕВ - ВИЛИ - 93" 109007805 Кюстендил Дупница с.Бистрица . ИВАН ЛЮБЕНОВ ИВАНОВ 2
03813 "ВИВА - 2000" ООД 109517587 Кюстендил Кюстендил гр.Кюстендил УЛ. "ГЕОРГИ ТЕРТЕР" № 7 ДИАНА НИКОЛОВА ИВАНОВА 1
03859 "ДИДИПЛАНЕТ" ООД 204319924 Кюстендил Невестино с.Пастух . ДИАНА НИКОЛОВА ИВАНОВА 3
00867 ЕТ "М К М - МИХАИЛ МАСАРЛОВ" 110012596 Ловеч Ловеч гр.Ловеч бул."България" № 88, ет.5, ап.14 МИХАИЛ КЪНЧЕВ МАСАРЛОВ 12
02389 ЕТ "ВЕГАС - ГАНЧО ЙОТОВ" 820189616 Ловеч Ловеч гр.Ловеч ул. "Раковски" № 12 ГАНЧО ВЪЛОВ ЙОТОВ 1
03930 "ХОРИЗОНТ" ЕООД 206756914 Ловеч Луковит гр.Луковит ул. "Синдикатска" № 15 ИСКРА СТЕФАНОВА СТЕФАНОВА 16
03877 "ВИТ АВТО ТРАНС" ЕООД 204019886 Ловеч Тетевен гр.Тетевен ул. "Боровец" № 3 РУСАН АТАНАСОВ РУСАНОВ 4
00621 ЕТ "АТАНАС СИРАКОВ" 110028248 Ловеч Тетевен с.Градежница . 1
03844 "НА - ТО" ЕООД 110003483 Ловеч Тетевен гр.Тетевен ул. "ДЕЛИ ПАЛО" № 4 ИВАН ГЕОРГИЕВ ЙОТОВ 2
03713 "ШУТЕВ ТРАНС" ЕООД 201902094 Ловеч Тетевен с.Глогово УЛ. "ХРИСТО КЪРПАЧЕВ " № 6 ПАВЛИН ИВАНОВ МАРКОВ 6
03778 "АЛЕКСА - ТРАНС" ЕООД 110571964 Ловеч Тетевен с.Галата ул. "ХАН АСПАРУХ" № 1 РОСИЦА СВИЛЕНОВА ЧОЛАКОВА 14
02699 ЕТ "ЦАНКО МИЧЕВ" 110008167 Ловеч Троян гр.Троян ул. "Ген.Карцов" № 331 ЦАНКО МИЧЕВ ИЛИЕВСКИ 17
03931 "АТАНАС ХРИСТОВ 2022" ООД 206999154 Монтана Берковица гр.Берковица ул. "ТУРИСТИЧЕСКА" № 1 ГЕОРГИ АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ 2
03731 "АИГ ТРАНС" ООД 202320887 Монтана Берковица гр.Берковица ул. "Берковска река" № 11 ГЕОРГИ АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ 4
03926 "ТЕДДИ М ТРАВЕЛ" ЕООД 206763200 Монтана Берковица с.Боровци ул. ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ № 22 ЛЮБОМИР АСЕНОВ ИВАНОВ 5
01738 ЕТ "ХОРИЗОНТ - САШО ГИНИН" 040099054 Монтана Вълчедръм гр.Вълчедръм ул. "Толбухин" № 9 САШО ЯКИМОВ ГИНИН 2
00598 "НИКОЛА МАНОЛЕВ" ЕТ 112024864 Пазарджик Батак гр.Батак УЛ. "СТЕФАН БОЖКОВ" №10 НИКОЛА ГЕОРГИЕВ МАНОЛЕВ 3
01277 ЕТ "ХРИСТО ИЛИЕВ - ВАЛКА-66" 112066265 Пазарджик Панагюрище гр.Панагюрище ул. "Делчо Спасов" № 5 ИВАН ПЕТРОВ КУЗМАНОВ 4
00520 ПЕРУН АВТОТРАНС ООД 113508957 Перник Перник гр.Перник УЛ.ЮРИЙ ГАГАРИН 34/132 ВХ.Е ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ МИХОВ 5
00240 "Ю.В.С - Р - СТОИЛКОВ СИЕ" СД 113034669 Перник Перник гр.Перник ул. "Чавдар" № 7 РАЙЧО СТОИЛКОВ РАЙЧЕВ 12
02987 "АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ - КРАКРА" ООД 113569344 Перник Перник гр.Перник ул."Рашо Димитров", бл.80, вх.Г, ет.2, ап.81 БИСЕР ГЕОРГИЕВ ЕВГЕНИЕВ 19
00151 ЕТ "МОМЧИЛОВ - В.Д. - ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ" 040205970 Перник Перник гр.Перник ул. "Русе" № 11 ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ МОМЧИЛОВ 15
03884 АВТОТРАНС КРАКРА ООД 205182929 Перник Перник гр.Перник ул. "Протожерица" № 107 БИСЕР ГЕОРГИЕВ ЕВГЕНИЕВ 13
03874 "ФАРЛАП 1" ЕООД 204378704 Перник Перник с.Ярджиловци УЛ. "ЙОРДАН СТАНОЕВ" No 13 1
03917 "ЕВРОТРАНСА ГРУП" ЕООД 206421047 Перник Перник гр.Перник ул. Отец Паисий, бл. 45, вх. Б, ет. 1, ап. 5 СИМОНА СИМЧЕВА СЛАВЯНОВА 3
03896 "ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ - ПЕРНИК" ЕООД 204410995 Перник Перник гр.Перник РАДОМИР № 1 ХРИСТО ЛЮБЧОВ КРУМОВ 14
03878 "ЕВРОТРАНС СИТГРУП" ЕООД 204402023 Перник Перник гр.Перник ул." Балканджи Йово" № 28 ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ МИХОВ 5
00329 ЕТ "ЕКЗОТИКА-ЮГ - ВАЛЕНТИНА ВАНКОВА" 040312837 Перник Перник гр.Перник Ж.К. ТЕВА, УЛ. "БАЛКАНДЖИ ЙОВО" № 19 А ГЕОРГИ ВИДИНОВ ВАНКОВ 4
02772 ЕТ "МАРАН-9-МАРИН АНДРЕЕВ" 823040563 Перник Перник гр.Перник ул.„Благой Гебрев" № 62, ап. 100, ет.5 МАРИН СТОЙЧЕВ АДРЕЕВ 1
00070 ЕТ "СРЕБРИНА ЛУКС - ЛЮБЕН ДРАШАНСКИ" 816010160 Плевен Кнежа гр.Кнежа ул."Страцин" № 32 ЛЮБЕН ДАНАИЛОВ ДРАШАНСКИ 6
00062 ЕТ "ЧАР - ЛЮДМИЛА ШАРАНГАНОВА" 114020754 Плевен Никопол с.Въбел ЛЮДМИЛА ЛАЗАРОВА ШАРАНГАНОВА 5
01626 ЕТ "ЗВЕЗДА - ВАЛЕРИ КОНОВ" 114020747 Плевен Никопол с.Въбел ул. "Р. Даскалов" № 8 ВАЛЕРИ АНГЕЛОВ КОНОВ 3
02835 "ЦВЕТИ-ТРАНС 2010" ЕООД 201272980 Плевен Никопол с.Евлогиево ул."Георги Димитров" № 74 АНАТОЛИЙ ИВАНОВ МАНОЛОВ 6
02324 "ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ" ЕООД 824104727 Плевен Плевен гр.Плевен Ж.К. ДРУЖБА, УЛ. "АЛ.МАЛИНОВ" № 53 АНГЕЛ ВАСИЛЕВ НЕСТОРОВ 18
00512 ЕТ "ВЕНКО МИТЕВ - СИЛ-МАР-94" 201081249 Плевен Плевен гр.Плевен ж.к. "Дружба", бл.117, ет.9, ап.52 СИЛВИЯ ВЕНКОВА МИТЕВА 2
00083 ЕТ "ШАНС 21В - ПЛАМЕН ВЕСКОВ" 114114538 Плевен Плевен гр.Плевен ж.к. "Дружба" бл.425 вх. Ж ет.2, ап.6 ПЛАМЕН ВЕСКОВ ФИРОВ 19
03495 ЕТ "ДЕСИСЛАВА - ВЕНЦИСЛАВ ПЕТКОВ" 824031072 Плевен Плевен гр.Плевен ул."Сергей Румянцев" № 11 СОНЯ ДИМИТРОВА ПЕТКОВА 1
03296 "МИЛЕВА" ЕООД 114678453 Плевен Плевен гр.Плевен ул. "Васил Левски" № 6,ап. 5 РАДОСЛАВА МИТКОВА СИМЕОНОВА 3
00688 ЕТ "САШО АСЕНОВ - СЛЪНЦЕ" 824139750 Плевен Червен бряг гр.Койнаре ул."Ивайло" № 35 САШО АСЕНОВ АСЕНОВ 2
03868 "АНДТРАНС" ЕООД 204162399 Пловдив Калояново с.Калояново ул. "Асен Гаргов" № 48 АНДРЕЙ ИВАНОВ ГЪРКОВ 3
03906 ЕТ "ЕДЕЛВАЙС - РАДКА ГЕШЕВА" 115878332 Пловдив Калояново с.Калояново ул. АНГЕЛ КЪНЧЕВ № 5 ТОДОР ИВАНОВ РАЙКОВ 1
03867 ЕТ "ЯНКА АТАНАСОВА - ТРАВЕЛ" 160059189 Пловдив Кричим гр.Кричим УЛ. "ЧАЙКА" № 7 АНГЕЛ БОРИСОВ КРУШАРОВ 1
00694 "АВТОТРАНС ЛЪКИ" ООД 115560867 Пловдив Лъки гр.Лъки Кольо Шишманов № 25 МИЛЕН МИТКОВ ШОНДРЕВ 5
00090 ЕТ "БОЖКО ЗЛАТАНОВ" 115117494 Пловдив Марица с.Костиево УЛ. 2-РА № 35 ЕЛКА ТРАЙЧЕВА ЗЛАТАНОВА 2
01777 "АВТОФАКТОР - 2000" ООД 115584042 Пловдив Пловдив гр.Пловдив ул."Даме Груев" № 32, ет.1, ап.1 ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА ТЕРЗИЕВА 4
03934 "ЕКОБУС ПЛОВДИВ" ЕООД 206980969 Пловдив Пловдив гр.Пловдив бул. "6-ти септември" № 274 ПЕТЯ ПЕТРОВА МИНЧЕВА 1
03595 "БОРЕРА АЛФА" ООД 200526479 Пловдив Пловдив гр.Пловдив ул. "Коматевско шосе" № 68, вх. 1 РЕНИ МИНЧЕВА ТАНЕВА 33
03932 "СТК БУС" ЕООД 206957382 Пловдив Раковски гр.Раковски ул. "Евгени Босилков" № 2 АНА ИВАНОВА КОЛЕВА 5
03660 "НЕНДОВ ТРАНС" ЕООД 200331372 Пловдив Раковски гр.Раковски ул. "Михаил Добромиров" № 20 КРАСИМИР МИЛКОВ НЕНДОВ 2
02785 "СС-ТТ-2001" ООД 115662968 Пловдив Сопот гр.Сопот УЛ. "ХРИСТО БОТЕВ" № 2 ТОДОР ИВАНОВ ТОДОРОВ 3
03371 "ИБН ЕКСПОРТ" ЕООД 160083868 Пловдив Сопот гр.Сопот ул. "Комплекс Сарая" № 54, вх. А, ет. 1, ап. 1 БИЛЯНА ИВАНОВА ФИТФОВА 7
03872 "БРИЗГРУП 58" ЕООД 204746825 Пловдив Стамболийски гр.Стамболийски ул. "Цар Симеон" № 44 ЛИЛИЯ ГЕОРГИЕВА КРЪСТАНОВА 2
03750 „ АУГУСТА ТУР КОМЕРС " ЕООД 825272037 Пловдив Хисаря гр.Хисаря ул. „ Васил Левски " № 7, ет. 4 ПЕНО СТОЯНОВ БОЙНОВСКИ 3
03754 "БОБИ - КРИС ТУР" ЕООД 202695232 Пловдив Хисаря гр.Хисаря ул. „Любен Каравелов" № 4 МАРИЯ ВАСИЛЕВА КРАЕВА 3
03787 "АУГУСТА - 91" АД 825302377 Пловдив Хисаря гр.Хисаря бул. "Гурко" № 3 ТОДОР ВЪЛКОВ ПАУНСКИ 3
03816 "ИНТРА СИТИ БЪС" ЕООД 206133415 Разград Разград гр.Разград ул. "28 Януари" № 36, ет. 3, ап. 6 ВЕЛИКО ТОНЕВ ВЕЛИКОВ 3
03474 "БЕСКУ" ЕООД 827183587 Русе Бяла гр.Бяла ул. "Георги Бенковски" № 27 ВАЛЕРИ РАЙКОВ ЙОРДАНОВ 7
00972 ЕТ "КЕМИ-КЯМИЛ ЧОБАНОВ" 827219752 Русе Ветово с.Смирненски ул."Цар Асен" №16 КЯМИЛ КЯЗИМОВ ЧОБАНОВ 2
03858 "ЗАФИР-ЕЕЛ" ЕООД 204230869 Русе Ветово с.Смирненски УЛ. "МЕСТА" № 1 ЕРВИН ГЮНАЛОВ САБРИЕВ 5
03895 "ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ РУСЕ" ЕАД 117690845 Русе Русе гр.Русе БУЛ. "ТРЕТИ МАРТ" № 74 АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ 44
03630 "ВГ ТУР" ЕООД 200026125 Русе Русе гр.Русе ул. Янтра 1, бл. Бисер, вх. Б, ет. 4, ап. 9 ВЛАДИМИР ВЕНЕЛИНОВ ГЕОРГИЕВ 1
03473 ЕТ "АВТО-РУРУ-СЕРТЕЛ САДЪК" 118001826 Силистра Дулово с.Овен ул."Трета" № 6 РЕЙХАН ШЕФКЪ ХАСИФ 1
03897 "ГЮР 2019" ЕООД 205737268 Силистра Дулово с.Руйно ул. Четвърта № 35 ГЮНАЙ ГАЛИБ ХЮСМЕН 2
03444 ЕТ "ПАВЛИН ПАВЛОВ - МАГНУС" 828005049 Силистра Силистра гр.Силистра бул."Македония" № 82, ет. 4, ап. 12 ПАВЛИН ЦАНКОВ ПАВЛОВ 4
00628 ЕТ "МЪЛНИЯ - ИВАН ДРАГАНОВ" 828022373 Силистра Силистра гр.Силистра ул."31-ви полк" бл. 55 вх. Б ап.2 ДИЯНА ДИМИТРОВА ДРАГАНОВА 3
01569 ЕТ "ТИМОТЕЙ ММ - МЕЖНУР АХМЕДОВ" 119021397 Сливен Котел с.Филаретово ул. "Петър Берон" № 6 КИРИЛ СЪБЧЕВ МОМЧИЛОВ 10
02700 "ТОНИ-92-М" ЕООД 119594280 Сливен Нова Загора гр.Нова Загора ул. "Добруджанска" № 1 МИЛЕНА ДОБРЕВА АТАНАСОВА 15
03485 "ПЕТЬО-2002" ООД 119605021 Сливен Нова Загора гр.Нова Загора ул. "Константин Фотинов" № 1, вх. А, ет. 2, ап. 4 ЗДРАВКО ДИНЕВ ТЕНЕВ 14
01616 „ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ " ЕООД 202311429 Сливен Сливен гр.Сливен УЛ.„ СТЕФАН КАРАДЖА " № 3 ИВАНКА ТОТЕВА ПАСКАЛЕВА 67
00287 "РИК 2009" ООД 200953755 Сливен Сливен гр.Сливен кв. "Дружба", бл.39, вх.Г, ет.5, ап.13 ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ 16
01297 "ТРАНСБУС 2000" ООД 119504809 Сливен Сливен гр.Сливен кв."Българка", бл.8 вх.В ет.2 ап.3 ТОТЮ ТОМОВ ТОМОВ 5
00442 "ИСКРА-АТ" ООД 829054274 Сливен Твърдица гр.Твърдица УЛ. "АНТИМ ПЪРВИ" № 1 МАРИЯНА ПАВЛОВА ДЯНКОВА 6
02921 ЕТ "ВЕНЕЛИН КАРААСЕНОВ" 120525227 Смолян Баните с.Оряховец . РЕНЕТА ВЕНЕЛИНОВА КАРААСЕНОВА 2
03581 "КАНДУРОВ - 76" ЕООД 201254167 Смолян Баните с.Баните ул. "Лиляна Димитрова" № 15 АТАНАС МИТКОВ КАНДУРОВ 3
02455 ЕТ "БУЛКОМ - ЛИЛКО КЕХАЙОВ" 120537158 Смолян Доспат с.Чавдар . ЛИЛКО МАЛИНОВ КЕХАЙОВ 2
03919 ЕТ "ВАЛЕНТИН ЧОМЕЗОВ" 120028442 Смолян Златоград с.Аламовци ВИКТОРИЯ ВАЛЕНТИНОВА ЧОМЕЗОВА 2
00601 ЕТ "ДИМИТЪР ХАДЖИЕВ - МИЛКО ХАДЖИЕВ" 120563039 Смолян Мадан с.Средногорци с.Средногорци, ул. Опълченска №22 МИЛКО ДИМИТРОВ ХАДЖИЕВ 1
02989 ЕТ "ФЕЙЗИ ЗОТЕВ" 120559044 Смолян Мадан с.Цирка с.Цирка МИТКО СТРАХИЛОВ ТОЛСУЗОВ 2
03494 ЕТ "ХРИСТО ДИМИТРОВ" 120024369 Смолян Мадан гр.Мадан ул."Христо Ботев", бл.16, ап.12 ДЕНИС РАФАИЛОВ СЕРДАРОВ 1
00937 ЕТ "ХАЙРИ ДУРЕВ" 120511941 Смолян Рудозем с.Чепинци ХАЙРИ ХАМДИЕВ ДУРЕВ 1
03683 ЕТ "СЕВДА КЕХАЙОВА - СЕВДАЛИН КЕХАЙОВ" 120055980 Смолян Рудозем гр.Рудозем ул. "Родопи" № 6 СЕВДАЛИН СВЕТОСЛАВОВ КЕХАЙОВ 3
01978 ЕТ "РАЙЧО БИСЕРОВ" 120073105 Смолян Рудозем с.Чепинци с.Чепинци, ул. "Липа" № 26 КИРИЛ ТОДОРОВ ДАВАРСКИ 1
03845 "ДБК 2016 -ДЕТЕЛИН БАШЕВ" ЕТ 203948806 Смолян Рудозем с.Коритата . ДЕТЕЛИН АНЧЕВ БАШЕВ 1
03723 "ИЧКО ИНКОВ" ЕООД 202199916 Смолян Рудозем с.Чепинци ул. "Липа" № 54 КРАСИМИР АНДРЕЕВ БИСЕРОВ 2
03901 "СИЛВИЯ МИХАЙЛОВА 2020" ЕТ 206035412 Смолян Рудозем гр.Рудозем ул. "Иван Вазов" № 24 СИЛВИЯ НЕДКОВА МИХАЙЛОВА 1
00947 ЕТ "СТЕФАН ЮГОВ" 120006129 Смолян Рудозем с.Оглед . ФИДАН ДЕМИРОВ МЛАДЕНОВ 2
00887 "ОРФЕЙ ЕКСПРЕС" ООД 120504375 Смолян Смолян гр.Смолян кв. "Устово", ул. "Момчил юнак" 2 АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ СТАНЧЕВ 6
03765 "ВЛАДИМИРОВ – БОБИ БУС" ЕООД 202890474 Смолян Смолян гр.Смолян ул.„ Капитан Петко Войвода " № 27 БОРИСЛАВ СТАНКОВ ВЛАДИМИРОВ 2
03381 "МАГИ ТРАНС-07" ЕООД 120608477 Смолян Смолян гр.Смолян ул. "Васил Райдовски" № 28, вх. А, ет. 4, ап. 7 МАРГАРИТА МЛАДЕНОВА МИХАЙЛОВА 4
01676 ЕТ "ГЕНИКУ - ГЕОРГИ КУЦЕВ" 120030805 Смолян Смолян гр.Смолян ул. "24-ти май" № 1 ИВАН АТАНАСОВ ДОЙЧИНСКИ 1
03198 ЕТ "ДИНКО ХРИСТОВ" 830136494 Смолян Смолян гр.Смолян ул. "Малчика" № 45, бл.ДАП, вх.В, ап. 53 ДИНКО ДИМИТРОВ ХРИСТОВ 1
03320 "МАРКОНИ-ТРАНС" ЕООД 120038098 Смолян Смолян гр.Смолян ж.к. Райково, ул. "Мирчо войвода" № 18 МАРКО ВАСИЛЕВ КОРУДОВ 1
03074 ЕТ "АЛЕНДАР - МАКСИМ АЛЕНДАРОВ" 120053980 Смолян Смолян гр.Смолян ул."Чинара" № 1А МАКСИМ ФИДАНОВ АЛЕНДАРОВ 1
00756 "ПЛАМ-ТРАНС-63" ООД 200576539 София Ботевград с.Трудовец ул. "Цар Освободител" № 46 ПЛАМЕН ИВАНОВ ПАВЛОВ 11
02474 ЕТ"ДИАС - ИВО СОТИРОВ" 122036911 София Годеч гр.Годеч ул. "Нишава" № 17 ИВО ДИМИТРОВ СОТИРОВ 7
03921 ЕТ "ПОЛИСИА - ПЕЙО ПЕЕВ" 175389794 София Етрополе гр.Етрополе ул.ПАРТИЗАНСКИ № 8А НАТАША АЛЕКСАНДРОВА ПЕЕВА 0
00652 "ТЕРЗИЙСКИ" ЕООД 175160692 София Ихтиман гр.Ихтиман ул. "Г.С. Раковски" № 7 АНЕТА ПАНЕВА ТЕРЗИЙСКА 22
03806 "РАЛИЦА 94" ЕООД 203229508 София Костинброд гр.Костинброд УЛ."ВИШНА" № 4А ВЕНЦИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ ИЛИЕВ 1
03190 "ЕЛАЦИТЕ - МЕД" АД 122016037 София Мирково с.Мирково ЦВЕТАН ПЕТКОВ ХРИСТОВ 22
03191 ЕТ "ЙОРДАН КОЛЕВ" 832035376 София Правец гр.Правец бл. 108, вх. Б, ет. 2, ап. 18 ЙОРДАН ТОДОРОВ КОЛЕВ 2
03391 "ТОДОР ТИМЕВ ЧИФЛИДЖАНОВ" ЕООД 175024742 София Самоков гр.Самоков ж.к. "Самоково" бл. 26, вх. Б, ет. 1, ап. 4 ТОДОР ТИМЕВ ЧИФЛИДЖАНОВ 6
02771 "ЕКСПРЕС БУС-ТРАНС-2003" ООД 131073862 София Самоков гр.Самоков ул. "Генерал Скобелев" № 20 ГАЛИНА МЕТОДИЕВА ГЕРЧЕВА 10
03831 "РЖАНА" ЕООД 203336182 София Своге с.Владо Тричков УЛ."5-ТА" № 29 БИСЕР МИХАЙЛОВ ЛОЗАНОВ 3
03842 "ИНМОБИЛ" ЕООД 175223908 София Сливница гр.Сливница ул. "Свети Климент Охридски" № 24 НИКОЛАЙ ВЕНКОВ НИКОЛОВ 1
03891 "ТОДО АДВЕНЧЪРС" ООД 204103583 София (столица) Столична гр.София Ж.К. "ДРАГАЛЕВЦИ", УЛ. "МАТОЧИНА" № 8, ет. 2, ап. 7 № 23, вх. 3, ет. 1 ИВАЙЛО КРАСИМИРОВ АНАСТАСОВ 1
03636 ЕТ "ПЕТЪР ГЕНОВ" 130137949 София (столица) Столична гр.София БУЛ. "ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ" № 35 бл. 1 вх. 1 ет. 1 ап. 1 ПЕТЪР ХРИСТОВ ГЕНОВ 5
03933 "ДЕНЕВ ТРАНС" ЕООД 207105415 София (столица) Столична гр.София ж.к. Люлин, бл. 513, вх. Б, ет. 1, ап. 36 ИВАН ЦЕНКОВ ПЕТРОВ 2
03579 "АЛ И ТА ТРАНС" ЕООД 201125471 София (столица) Столична гр.София ж.к. Младост 4, бл. 415, вх.5, ет.8, ап.22 АЛЕКСАНДЪР ЗДРАВКОВ ТРИФОНОВ 1
03730 "ИЗОЛА ПЕТРОВ" ООД 831537045 София (столица) Столична гр.София ж.к. Чепинци, ул. "Стара Планина" № 64 НИКОЛИНА АЛЕКСАНДРОВА ПОРОЖАНОВА 1
03663 "МДЛ СЕРВИЗ" ЕООД 131360271 София (столица) Столична гр.София бул. "Цариградско шосе" № 425 ВЛАДИМИР ЛЮБЕНОВ МИЛАНОВ 1
03826 "ГЕАТРАНС" ООД 203296439 София (столица) Столична гр.София р-н Младост, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 50 ДИМИТЪР НЕНКОВ НЕНОВ 7
03916 "СОФ КЪНЕКТ" АД 206155179 София (столица) Столична гр.София бул. Христофор Колумб № 1, Летище София ВАСИЛ КИРИЛОВ АНДОНОВ 3
03905 "СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД 121683785 София (столица) Столична гр.София ул. "Подполковник Калитин" № 30 ТИХОМИР АНГЕЛОВ ВЪЛОВ 58
03848 "МТК ГРОУП" ООД 121538055 София (столица) Столична гр.София бул. „Витоша“ № 150, ет. 1 ВАНЮ СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ 79
03836 "КОПМАН" ЕООД 203126077 София (столица) Столична гр.София ж.к. "Драгалевци", ул. "305" № 5 АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ КАМЕНОВ 2
03851 "ВЕКО ВИД ГРУП" ЕООД 203721566 София (столица) Столична гр.София ж.к. Стрелбище, ул. "Кюстендилски водопад" № 6А, ет. 7, ап. 80 МОНИКА ЯНУЛОВА ПЕТРУНОВА 1
03801 "ТИВЕЛ-ТРАНС" ООД 203176436 София (столица) Столична гр.София ж.к. Люлин-6, бл. 609, вх. Б, ет. 1, ап. 24 ЛЮБЧО ВЕРГИЛОВ ЯНЧЕВ 11
03761 "ЛИБЪРТИ ЛАЙНС" ООД 201948355 София (столица) Столична гр.София ж.к. "Дианабад" бл. 58, вх. В, ет. 2, ап. 21 ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ АРАБАДЖИЕВ 17
03646 "БУМЕРАНГ 74" ЕООД 201561757 София (столица) Столична гр.София Ж.К. "ЛЮЛИН" БЛ. 626, ВХ. Б, ЕТ. 8, АП. 63 ИВАН ЦЕНКОВ ПЕТРОВ 7
03908 "ЛИБЪРТИ АП" ООД 206179989 София (столица) Столична гр.София ж.к. ДИАНАБАД, бл. 58, вх. В, ет. 2, ап. 21 ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ АРАБАДЖИЕВ 9
03722 "АЛБЕМАР 88" ЕООД 202157493 София (столица) Столична гр.София кв. Бояна, ул. "Резньовете" № 2 1
03888 "КАМЕН 2008" ЕООД 200039029 София (столица) Столична гр.София ж.к. "Х.Димитър", бл. 73 Б, вх. Б, ет. 9, ап. 50 АНАТОЛИ ЕВДОКИМОВ ТРЪНСКИ 1
03892 "КРИО ТРАНС 2018" ЕООД 205453323 София (столица) Столична гр.София бул. "България" № 5, ап. магазин 1 ДАРИНА ХРИСТОВА ИВАНОВА 2
03910 "ГЛОБАЛ ЕКСПРЕС" ЕООД 200657927 София (столица) Столична гр.София ж.к. "Индустриална зона Орион", ул. "3020" № 34, ет. 5 РУМЕН БОРИСОВ АЛЕКСАНДРОВ 1
00799 "БОРЕКС ТРАНС" ЕАД 121833060 София (столица) Столична гр.София ул. "Цар Шишман" № 17 КИРИЛ ВАЛЕНТИНОВ ЧАЧЕВ 3
02608 "БАЛКАН АЗИЯ ТРАНС 98" ООД 121789824 София (столица) Столична гр.София ул. "Камен Андреев" № 24, ап. 212 СТЕФАН ДИМИТРОВ СТОИМЕНОВ 1
02959 "СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ" ЕАД 121683408 София (столица) Столична гр.София УЛ. "ЖИТНИЦА" № 21 СЛАВ ЙОРДАНОВ МОНОВ 692
03744 "МТК ТРАНС" ЕООД 202589097 София (столица) Столична гр.София бул. „Витоша“ № 150, ет. 1 РОСЕН ТОДОРОВ ИЛИЕВ 1
03927 "КОМАК ТРАНС" ЕООД 206405349 София (столица) Столична гр.София ул."ОДРИН" № 131, ет. 6, ап. 22 ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ 3
03493 "АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗИ 2008" АД 123122886 Стара Загора Братя Даскалови с.Братя Даскалови ул. "Септемврийци" № 100 НЕДЕЛЧО ИВАНОВ НЕДЕЛЧЕВ 2
03876 "ВАЛИС 2017" ЕООД 204917518 Стара Загора Гълъбово гр.Гълъбово ж.к. "Строител", бл. 44, вх. Б, ет. 1, ап. 27 МАРИЯНА НИКОЛОВА ГОСПОДИНОВА 3
03247 "ДАНИМ"ЕООД 123732688 Стара Загора Гълъбово гр.Гълъбово ул."Върба" № 6 НИКОЛАЙ ГОСПОДИНОВ ПУКАРЕВ 2
02621 ЕТ "АНТОНИЯ - ВАСИЛ КЕФАЛОВ" 123506075 Стара Загора Казанлък гр.Казанлък ул ."24 Август" № 4, вх. В, ет. 2, ап. 69 ВАСИЛ ХРИСТОВ КЕФАЛОВ 3
02649 ЕТ "НИКОЛИНКА ДРАГИЕВА" 123625439 Стара Загора Николаево гр.Николаево ул."Св.св. Кирил и Методий" № 23 ПЕЙЧО ДРАГИЕВ ДРАГИЕВ 2
03889 "ИВАНИНА-11" ЕООД 201611078 Стара Загора Раднево с.Сърнево ул. 'Спортна' № 9 ИВАН ВЪЛЕВ ХРИСТОВ 6
03758 "ДАНАЯ ТРАНС" ЕООД 202272830 Стара Загора Стара Загора гр.Стара Загора ул. „Гео Милев", бл. 1, ет. 4, ап. 12 ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ 3
03409 „ ДИНКА ДИНЕВА - 2008 " ЕООД 200062025 Стара Загора Стара Загора гр.Стара Загора ж.к. Кольо Ганчев, ул.„ Лилия "№ 5 ДИНКА СТОЙКОВА ДИНЕВА 1
03501 "ГАМЕР" ЕООД 123757490 Стара Загора Стара Загора гр.Стара Загора ж.к. Зора, бл4, ет.2, ап.21 ЗДРАВКО ДИНЕВ ТЕНЕВ 4
03915 "ХЕПИ ТУР БГ" ООД 201766107 Стара Загора Стара Загора гр.Стара Загора ул. "ХРИСТО БОТЕВ" № 124, вх. Д, ет. 7, ап. 140 ПЕТЯ ТОДОРОВА СТЕФАНОВА 1
03865 "МИЛЕНИУМ 2000" ЕООД 119591422 Стара Загора Стара Загора гр.Стара Загора ЖК. ИНДУСТРИАЛЕН, ПТИЦЕКЛАНИЦА ГРАДУС ЖИВКА НЕДЕЛЧЕВА СПАСОВА 4
03821 "МАЛ - ЖАН" ЕООД 203200150 Стара Загора Стара Загора гр.Стара Загора ул. "Екзарх Антим" № 116, ет. 2, ап. 4 МЛАДЕН АЛИПИЕВ МЛАДЕНОВ 5
03882 "ЛОРА 2004" ЕООД 123658624 Стара Загора Стара Загора гр.Стара Загора ж.к. ИНДУСТРИАЛЕН, Птицекланица ГРАДУС ЖИВКА НЕДЕЛЧЕВА СПАСОВА 1
00718 "МИНКО-ГЛАВАНЧЕТО - КОЛЕВИ И СИЕ" СД 030161372 Стара Загора Стара Загора гр.Стара Загора бул."9-ти септември" 163 вх.А ап.26 КРЕМЕНА ЖЕКОВА ТОДОРОВА 6
03240 ЕТ "МАРШАЛА - САШО ЙОРДАНОВ" 835039782 Търговище Търговище гр.Търговище ул. "Васил Левски" № 43, ет. 3, ап. 9 КРИСТИНА САШЕВА ГЕОРГИЕВА 4
00724 ЕТ "ЕКСПРЕС - ХЮСЕИН ИЛЯЗОВ" 125015413 Търговище Търговище гр.Търговище БУЛ. "МИТРОПОЛИТ АНДРЕЙ" № 44-46, ет. 2, ап. 3 МИТКО ВАСИЛЕВ ПАНЧЕВ 3
02611 "ЕВИТА" ЕООД 126510303 Хасково Димитровград гр.Димитровград ул. "Отец Паисий" № 13 ДОНЧО ИВАНОВ ДИМОВ 8
00322 ЕТ "ОРИЕНТ-ЯД-ЯНЧО ЛИМОНЧЕВ" 108001984 Хасково Ивайловград гр.Ивайловград ул. "Любимец" № 31 ЯНЧО ДАМЯНОВ ЛИМОНЧЕВ 2
01147 ЕТ "ИГЛИКА-МИТЮ ИВАНОВ ДИМИТРОВ" 836162097 Хасково Тополовград с.Хлябово УЛ. "ЯНЕ САНДАНСКИ" № 4 ГОШО ПЕТРОВ ДЕЛЕВ 3
03822 ЕТ "ВАНКО-2014-ПЕНКА ПАНАЙОТОВА" 203182955 Хасково Тополовград гр.Тополовград УЛ. "ОПЪЛЧЕНСКА" № 29 СТАНИМИР ЖЕЛЯЗКОВ ПЕТКОВ 1
03835 ЕТ "АВТОТРАНС - ПЕТКО ПЕТКОВ" 126161894 Хасково Харманли гр.Харманли ул."Княз Борислав" № 12 ТОНКА ЗЛАТАНОВА ПЕТКОВА 1
03928 "ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ" ЕООД 836144261 Хасково Хасково гр.Хасково ул. ИВАЙЛО № 1, ет. 3 ЗЛАТКО НЕДЯЛКОВ АРГИРОВ 5
03167 "ЗЛАТНО РУНО" ООД 126661337 Хасково Хасково гр.Хасково ул. "Дунав" № 24 Б, ет. 2, ап. 3 БОРЯНА ГЕНКОВА ТЕНЧЕВА 11
03028 ЕТ "ИМСЕФ-МУЗАФЕР МЕХМЕД" 126014225 Хасково Хасково гр.Хасково бул. "Г. С. Раковски", бл. 9, ап. 31 СУНАЙ РИДВАН МЕХМЕД 2
00364 ЕТ "ЦВЕТА КОСТАДИНОВА - ДИДО" 126055768 Хасково Хасково гр.Хасково кв"Орфей" бл.34 вх.Г ет.4 ап.47 ЦВЕТА СТАМОВА КОСТАДИНОВА 1
03378 ЕТ "БОЕВ-58 - СТОЯН БОЙЧЕВ" 127591429 Шумен Велики Преслав гр.Велики Преслав УЛ. " АЛ. КОНСТАНТИНОВ " № 4 А СТОЯН БОЙЧЕВ ДЕНЕВ 1
00380 ЕТ "СИДИКА АЛИЕВА-ГАЗОС" 837047094 Шумен Венец с.Капитан Петко УЛ. " МАРИЦА " № 5 ТУНЧЕР АЛЕЙДИН ИБРЮМ 2
03616 "СЕФЕР - 56" ЕООД 200578757 Шумен Върбица с.Тушовица УЛ."ЛЕНИН" № 4 РЕФАЙТИН ИСМАИЛ СЕФЕР 3
03336 "БАС" ООД 127625408 Шумен Каолиново с.Дойранци УЛ. " ХРИСТО БОТЕВ " № 4 БИЛГИН ФИКРЕТОВ МЕХМЕДОВ 2
03862 "ШЕРИ-74" ЕООД 204386188 Шумен Нови пазар гр.Нови пазар ул. "Петър Берон" № 69 ШЕРХАН ВАСВИ БАСРИ 5
03795 "РАЙФЕН" ООД 127003623 Шумен Шумен гр.Шумен УЛ. "ЦВЕТАН ЗАНГОВ" № 18 ДИАНА ГЕНЧЕВА ТОДОРОВА 2
03690 ЕТ "САБРИ ПОТУР - ВИЛДАН ПОТУР" 127626816 Шумен Шумен с.Друмево ул. "Цар Освободител" № 6 МЕРТКАН САБРИ МЕХМЕД 2
03528 ЕТ "ЖЕЧКО ТОДОРОВ" 041064686 Шумен Шумен гр.Шумен ул."Петко Българанов" № 7 ЖЕЧКО СТОЯНОВ ТОДОРОВ 2
03457 "ЗОРА-РЕНИ" ЕООД 200398271 Шумен Шумен гр.Шумен ул."Адам Мицкевич" № 1, ет.2, ап.9 АЙХАН ИСМАИЛ ПОТУР 3
03291 "ХАДЖИЕВ" ООД 128619066 Ямбол Елхово гр.Елхово ул. "Ал. Стамболийски", бл. 66, вх. Б, ет. 1, ап. 13 СТАНКА ВЕЛИКОВА ХАДЖИЕВА 7
00361 ЕТ "РАДКА КОЙЧЕВА - КОЛХИДА ТУРС 99" 128056155 Ямбол Елхово гр.Елхово ул."Ал. Стамболийски" № 95, вх.Г, ет.1, ап.39 РАДКА ГЕОРГИЕВА КОЙЧЕВА 2
01680 "КОЛХИДА - ИВАНОВ КОЛЕВ И С-ИЕ" СД 128516529 Ямбол Елхово гр.Елхово ул. Трети март, бл. 104 вх. Б ап. 23 ИВАН ИЛЕВ КОЛЕВ 5
01023 "МОЛЛОВИ - 55" СД 030258259 Ямбол Стралджа с.Недялско ул. "Дружба" 13 ГИНКА ИВАНОВА МОЛЛОВА 2
01573 ЕТ "ДАНИ 3 - ЙОРДАН СТОЯНОВ" 128031209 Ямбол Стралджа гр.Стралджа УЛ. "ИВАН КОЗАРЕВ" №10 ЙОРДАН ИВАНОВ СТОЯНОВ 9
03753 "ИВ ТУР АУТО" ЕООД 202676890 Ямбол Ямбол гр.Ямбол ул. "КРАЛИ МАРКО" № 2 ИВЕЛИН КРАСИМИРОВ КРЪСТЕВ 9
00767 ЕТ "РАСИ - КРАСИМИР КРЪСТЕВ" 838111105 Ямбол Ямбол гр.Ямбол ул."Полковник Бакланов" бл.25, вх.Д, ет.1, ап.81 КРАСИМИР ИВАНОВ КРЪСТЕВ 8
03860 ЕТ "ЕЛСИЯН - ИВАН СИМЕОНОВ" 128614667 Ямбол Ямбол гр.Ямбол ЖК. ЗЛАТЕН РОГ, БЛ. 28, ВХ. А, ЕТ. 3, АП. 12 СИМЕОН ИВАНОВ ИВАНОВ 1
03853 ЕТ " СТЕЛА-ЖЕЛЕВ-СТОЯН ЖЕЛЕВ" 128046428 Ямбол Ямбол гр.Ямбол кв."Възраждане" бл.23 вх.Д ет.4 ап.4 СТОЯН КОЛЕВ ЖЕЛЕВ 2