Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"

ВЪПРОСИ ЗА КАНДИДАТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИИ АМ, А1, А2, А, В1, В и Т

Тема 13: НЕБЛАГОПРИЯТНО ВРЕМЕ ЗА ПЪТУВАНЕ ГОДИШНИТЕ СЕЗОНИ И УПРАВЛЕНИЕТО НА МПС
Точки Номер Въпрос и отговори
2 1/1
При движение през нощта МПС трябва да бъдат:
с включени къси или дълги светлини
с включени габаритни светлини
с включен светлина за осветяване на задната табела с регистрационния номер
с включен авариен сигнал
2 2/1
При движение при намалена видимост МПС трябва да бъде:
с включени къси или дълги светлини
с включени габаритни светлини
с включена светлина за осветяване на задната табела с регистрационния номер
с включен авариен сигнал
2 3/1
На водача е забранено да използва дълги светлини при:
разминаване
движение по осветени участъци от пътя
движение зад друго МПС на разстояние, по-малко от 50 м
намалена видимост
2 4/1
През нощта на осветен участък от пътя движението се извършва:
с включени къси светлини
с включени дълги светлини
с включени само габаритни светлини
без включени светлини
2 4/2
През нощта на осветен участък от пътя движението с включени дълги светлини е:
забранено
винаги разрешено
разрешено само при изпреварване
по преценка на водача
2 5/1
При движение през нощта по неосветен път скоростта се избира в зависимост и от дължината на участъка, осветен от фаровете.
правилно
неправилно
2 6/1
През нощта, при разминаване на неосветен път, водачът е длъжен да се движи с включени:
дълги светлини
къси светлини
само габаритни светлини
2 7/1
Когато предприема изпреварване през нощта, водачът трябва:
да бъде внимателен, защото има видимост само в дължината на осветения участък
да бъде внимателен, защото може да бъде заслепен от светлините на насрещно движещите се автомобили
да подаде звуков сигнал преди да започне изпреварването
да включи дългите светлини
2 8/1
През деня двуколесните моторни превозни средства трябва да се движат с включени къси светлини:
само при намалена видимост
винаги, независимо от видимостта
само извън населените места
само в периода от 1 ноември до 1 март
2 8/2
През деня, с включени къса светлина отпред и габаритна светлина отзад, трябва да се движат:
мотоциклетите
мотопедите
велосипедите
само мотоциклетите с кош
2 8/3
През деня мотоциклетите и мотопедите трябва да се движат с включени:
къси светлини
дълги светлини
габаритни светлини
2 9/1
През деня, моторните превозни средства се движат с включени светлини за движение през деня или с къси светлини.
правилно
неправилно
2 10/2
Кои от посочените светлини на автомобила се използват при движение през деня?
светлини за движение през деня
къси светлини
дълги светлини
габаритни светлини
2 11/1
”Дневните светлини” са предназначени:
за подобряване на възприемането и видимостта на предната част на ППС при движението му
за обозначаване през деня на паркирано МПС
за движение по осветен път през нощта
за подобряване осветеността на пътя
2 12/1
Разрешено ли е допълнителните светлини за мъгла да се използват самостоятелно?
да
не
2 13/1
Допълнителни светлини за мъгла се използват само при значително намалена видимост:
поради мъгла
поради снеговалеж
поради дъжд
през тъмната част от денонощието
2 13/2
Разрешено ли е допълнителните светлини за мъгла да се използват при снеговалеж?
да, във всички случаи
да, но само при значително намалена видимост
не
2 13/3
Разрешено ли е допълнителните светлини за мъгла да се използват при дъжд?
да, във всички случаи
да, но само при значително намалена видимост
не
2 14/1
Използването на дългите светлини е забранено, когато при снеговалеж видимостта е намалена.
правилно
не е забранено, но е неправилно
2 15/1
Допълнителна задна светлина за мъгла е разрешено да се използва:
при движение през нощта
винаги при намалена видимост
само когато видимостта е намалена под 50 м
2 16/1
Разрешено ли е при движение в мъгла да използвате дългите светлини?
да, но е неправилно
не
2 17/1
Превключването от дълги на къси светлини преди разминаване през нощта се извършва, когато разстоянието между двата автомобила е:
не по-малко от 50 м
не по-малко от 100 м
не по-малко от 150 м
не по-малко от 200 м
2 18/1
При разминаване през нощта превключването от дълги на къси светлини е задължително, когато:
разстоянието между превозните средства е не по-малко от 150 м
насрещният водач подаде сигнал чрез превключването на светлините
разстоянието между превозните средства е не по-повече от 50 м
2 19/1
Преди разминаване през нощта, когато водачът на насрещното МПС подаде сигнал чрез светлините, длъжни ли сте да превключите от дълги на къси светлини?
да, независимо от разстоянието
не, ако разстоянието е по-голямо от 150 м
не, защото не съм длъжен да се съобразявам с неговите сигнали
да, но само ако разстоянието между автомобилитге е по-малко от 50 м
2 20/1
През нощта движението зад друго МПС на разстояние по-малко от 50 м се извършва с включени:
къси светлини
дълги светлини
само габаритни светлини
2 21/1
Как ще постъпите при заслепяване от светлините на насрещно движещото се превозно средство?
ще намаля скоростта
ще се движа с готовност за спиране
ще продължа движението, като включа дългите светлини
ще сигнализирам със звуков сигнал
2 22/2
Кое от изброените действия е опасно при навлизане в заледен участък от пътя?
рязкото намаляване на скоростта
рязкото подаване на газ
изключването на скоростния механизъм
навлизането с висока скорост
2 23/1
Кое от изброените действия е най-опасно при навлизане в заледен пътен участък?
навлизането с висока скорост
задържане натиснат педала на съединителя
изключването на скоростния механизъм
2 23/2
Кое от изброените действия е най-опасно при движение по този заледен пътен участък?
рязкото подаване на газ
задържане натиснат педала на съединителя
превключването на скоростния механизъм
2 24/1
Този знак сигнализира за:
задължително движение с вериги за сняг най-малко на две от двигателните колела
хлъзгав участък от пътя
забрана за движение с неподходящи за сезона гуми
2 25/1
На кои колела на автомобила се поставят при необходимост веригите за сняг?
веригите за сняг се поставят винаги на предните колела
на колелата, които не се задвижват от двигателя
на колелата, които се задвижват от двигателя
веригите за сняг се поставят винаги на задните колела
2 26/1
Разрешено ли е използването на гуми с шипове при движение по пътищата, отворени за обществено ползване?
не е разрешено
да, винаги при сняг и зимни условия
да, но само когато пътните условия изискват това
не е разрешено, само за автомобили с обща маса над 3,5 t
2 27/1
При намалена видимост под 50 м е забранено:
паркирането
тегленето
завиването в обратна посока
движението без включени светлини
2 28/1
При намалена видимост под 50 м е забранено:
спирането за престой на платното за движение извън населено място без включени габаритни светлини
движението на извънгабаритни ППС
изпреварването
движението на самоходни машини
2 28/2
При намалена видимост под 50 м е забранено:
движението на извънгабаритни ППС
спирането за престой на платното за движение на извънгабаритни ППС
изпреварването
движението на самоходни машини
2 28/3
При намалена видимост под 50 м е забранено:
тегленето
завиването в обратна посока
спирането за престой
движението назад
2 29/1
Какво влияние оказва върху движението на превозното средство силният страничен вятър?
може да го отклони от посоката му на движение
не му влияе
намалява разхода на гориво
2 30/1
При тази ситуация трябва да намалите скоростта и да управлявате с готовност за спиране заради:
синия автомобил
зеления автомобил
трактора
2 31/1
Какво е правилното поведение при тази ситуация (поради мъгла видимостта е намалена под 50 m)?
намалявам скоростта
включвам задните светлини за мъгла
управлявам с допустимата за пътя скорост