Видео въпроси за теоретични изпити

Teма 6 / № 54 в масива 3т.
1 Какво трябва да направите при тази ситуация? 1
да увелича скоростта
да спра аварийно/рязко
да продължа движението си, като подам звуков сигнал
Teма 3 / № 58 в масива 2т.
2 При тази ситуация трябва да намалите скоростта и да управлявате с готовност за спиране, защото: 2
белият автомобил ще се отклони наляво и ще се включи в движението
автомобилът пред вас подава десен пътепоказател
на пътното платно има деца
Teма 10 / № 32 в масива 3т.
3 При тази ситуация трябва да намалите скоростта с готовност за спиране, защото: 3
автобусът потегля
пешеходец, слязъл от автобуса може да пресече платното за движение пред автобуса
пешеходец, който се движи по тротоара може да пресече платното за движение пред автобуса
Teма 3 / № 59 в масива 2т.
4 При тази ситуация трябва да намалите скоростта с готовност за спиране заради: 4
белия автомобил, паркиран отдясната страна
детето
мотоциклета
Teма 10 / № 33 в масива 3т.
5 При тази ситуация: 5
съществува опасност пешеходци да пресичат платното за движение пред автобуса
трябва да спра зад автобуса
мога да премина, като намаля скоростта и управлявам с готовност за спиране
Teма 10 / № 34 в масива 3т.
6 Как трябва да постъпите при тази ситуация? 6
разрешено е да премина покрай автобуса, като намаля скоростта, за да мога в случай на необходимост да спра
трябва да спра, защото е забранено преминаването покрай спрял на спирката автобус
преминавам с повишено внимание, защото пешеходци могат да преминат през платното за движение
Teма 3 / № 60 в масива 2т.
7 Какво трябва да направите в тази ситуация? 7
подавам звуков сигнал на велосипедиста, за да ме пропусне
изпреварвам велосипедиста
продължавам движението си зад велосипедиста
Teма 7 / № 120 в масива 3т.
8 Какъв е правилният начин на действие при тази ситуация? 9
изпреварвам велосипедиста преди той да заобиколи товарния автомобил
изпреварвам велосипедиста след като той премине през завоя
изпреварвам велосипедиста веднага след като заобиколи товарния автомобил (преди да премине през завоя)
Teма 7 / № 121 в масива 3т.
9 При тази ситуация кое действие на водача на автомобила от насрещното движение трябва да предвидите? 10
да изревари велосипедиста без да навлиза във вашата лента
да изчака велосипедистът да се размине с автомобилите от насрещното движение
да изпревари велосипедиста, като навлезе частично в лентата за насрещно движение
Teма 6 / № 55 в масива 3т.
10 Какво трябва да направите при тази ситуация? 12
да намаля скоростта и да управлявам с готовност за спиране
да продължа движението си без да променям скоростта си
да навляза в лявата пътна лента
Teма 7 / № 122 в масива 3т.
11 При тази ситуация трябва да предвидите, че товарният автомобил: 13
ще остане в дясната лента
ще навлезе още повече в съседната лява лента
ще спре
Teма 7 / № 123 в масива 3т.
12 Защо трябва да спрете при тази ситуация? 15
заради велосипедиста
заради зеленият автомобил
заради пешеходеца
Teма 3 / № 61 в масива 2т.
13 При тази ситуация трябва да спрете: 22
защото нямате достатъчна видимост към участъка, по който искате да продължите движението си
за да изчакате потеглянето на белия автомобил
за да осигурите предимство на велосипедиста
Teма 7 / № 124 в масива 3т.
14 Какъв е правилният начин на действие при тази ситуация? 25
продължавам движението си без да променям скоростта си
продължавам движението си в лентата за паркиране
продължавам движението си, като увеличавам скоростта си
намалявам скоростта си
Teма 3 / № 62 в масива 2т.
15 Какъв е правилният начин на действие при тази ситуация? 26
изчаквам преминаването на велосипедиста, за да осигуря достатъчно странично разстояние до него
продължавам движението си, като намалявам скоростта си
продължавам движението си без да променям скоростта си
Teма 8 / № 137 в масива 3т.
16 При тази ситуация трябва: 30
осигурите предимство на зеления автомобил
да осигурите предимство на червения автомобил
да изчакате преминаването на велосипедиста
Teма 7 / № 125 в масива 3т.
17 При тази ситуация трябва да осигурите предимство на: 31
трамвая
белия автомобил
велосипедиста
Teма 8 / № 138 в масива 3т.
18 При тази ситуация трябва да намалите скоростта, с готовност за спиране заради: 33
мотоциклета
синия автомобил
велосипедиста
Teма 7 / № 126 в масива 3т.
19 На кои участници в движението трябва да осигурите предимство преди да завиете надясно? 34
на велосипедиста
на водача на черния автомобил
на пешеходеца
Teма 8 / № 139 в масива 3т.
20 Какво трябва да направите при тази ситуация? 35
да намаля скоростта и при необходимост да спра
да осигуря предимство на автомобила, който се движи в кръстовището с кръгово движение
да включа десен пътепоказател
Teма 8 / № 140 в масива 3т.
21 Какво трябва да направите при тази ситуация? 37
да спра в разделителната ивица между платната на релсовия път, където е спрял другият автомобил
да спра преди да завия наляво
да завия наляво, за да не възпрепятствам движението на автомобилите зад мен
Teма 7 / № 127 в масива 3т.
22 Преди да преминете през кръстовището трябва да имате готовност да спрете заради: 40
товарния автомобил за отпадъци
велосипедиста
синия товарен автомобил
Teма 8 / № 141 в масива 3т.
23 Искате да продължите движението си направо. Как трябва да постъпите при тази ситуация? 41
спирам непосредствено зад жълтото превозно средство
спирам пред кръстовището
спирам между жълтото и синьото превозно средство
Teма 8 / № 142 в масива 3т.
24 Какъв е правилният начин на действие при тази ситуация? 43
изчаквам на коловозите
внимателно пресичам релсите
изчаквам пред прелеза
Teма 3 / № 63 в масива 2т.
25 Какъв е правилният начин на действие при тази ситуация? 45
продължавам да се движа с ниска скорост/бавно, тъй като няма признаци, че някой пешеходец иска да премине по пътеката
спирам, защото детето на левия тротоар ще слезе на платното за движение
спирам, защото човекът, който приближава отдясно бягайки, ще премине по пешеходната пътека
Teма 8 / № 143 в масива 2т.
26 Какъв е правилният начин на действие при тази ситуация? Спирам, изключвам двигателя: 46
и напускам тунела през най-близкия авариен изход
и изчаквам в превозното средство на мястото на инцидента, докато пътят се освободи
спирам автомобила извън лентата за принудително спиране
Teма 7 / № 128 в масива 3т.
27 При тази ситуация? 51
намалявам скоростта си, за да може изпреварващото превозно средство да се прибере пред мен
ускорявам, за да може изпреварващото превозно средство да премине в дясната лента зад мен
поддържам скоростта си, защото има достатъчно безопасно разстояние
Teма 7 / № 129 в масива 3т.
28 Какъв е правилният начин на действие при тази ситуация? 53
да остана в средата на заеманата лента
да намаля скоростта
да премина възможно най-вдясно
Teма 13 / № 30 в масива 2т.
29 При тази ситуация трябва да намалите скоростта и да управлявате с готовност за спиране заради: 54
синия автомобил
зеления автомобил
трактора
Teма 7 / № 130 в масива 2т.
30 При тази ситуация управлявате с готовност за спиране заради: 55
товарния автомобил
мотоциклетиста
Teма 6 / № 56 в масива 3т.
31 Какъв е правилният начин на действие при тази ситуация? 56
намалявам скоростта си на движение
рязко се отклонявам/преминавам надясно
избягвам резки действия свързани с управлението на МПС
Teма 7 / № 131 в масива 3т.
32 Какъв е правилният начин на действие при тази ситуация? 57
да продължа да намалявам скоростта
да премина в лявата лента
да изчакам преди препятствието
Teма 13 / № 31 в масива 2т.
33 Какво е правилното поведение при тази ситуация (поради мъгла видимостта е намалена под 50 м)? 58
намалявам скоростта
включвам задните светлини за мъгла
управлявам с допустимата за пътя скорост
Teма 7 / № 132 в масива 3т.
34 При тази ситуация не трябва да предприема изпреварване, поради? 60
състоянието на пътната настилка
ограничената видимост
наличието на превозни средства от насрещното движение
Teма 3 / № 64 в масива 2т.
35 Какъв е правилният начин на действие? 63a
изпреварвам синия автомобил и преминавам в дясната лента
намалявам скоростта за да подканя превозното средство, което се движи след мен, да спазва необходимата дистанция
изпреварвам червения автомобил и се придвижвам в дясната лента
Teма 7 / № 133 в масива 3т.
36 Какъв е правилният начин на действие? 65
продължавам изпреварването
прекратявам изпреварването и се връщам в дясната лента
намалявам скоростта, но продължавам изпреварването
Teма 7 / № 134 в масива 3т.
37 Какво трябва да направите при тази ситуация? 68
да увелича скоростта
да се движа възможно най-вдясно
да намаля скоростта
Teма 7 / № 135 в масива 3т.
38 Какъв е правилният начин на действие при тази ситуация? 67
да подам сигнал с превключване на дългите светлини
да продължа без да променям скоростта, като се движа възможно най-вдясно
да намаля скоростта своевременно
Teма 7 / № 136 в масива 3т.
39 Защо трябва да прекратите изпреварването? 70
защото тракторът е подал сигнал за завой наляво
защото в този участък изпреварването е забранено
защото в лентата за насрещно движение приближава автомобил
Teма 7 / № 137 в масива 3т.
40 Какъв е правилният начин на действие при тази ситуация? 71
изпреварвам трактора, защото свободното разстояние пред него е достатъчно за изпреварване
изпреварвам внимателно, защото тракторът ми сигнализира за това
не предприемам изпреварване, защото тракторът иска да премине наляво
Teма 7 / № 138 в масива 3т.
41 Позволено ли е да предприемете изпреварване при тази ситуация сега? 72
не, защото видимостта е ограничена
да, защото при разминаването с велосипеда и мотоциклета мога да осигуря достатъчно странично разстояние
не, защото в лентата за настрещно движение има превозно средство
Teма 6 / № 57 в масива 3т.
42 Какъв е правилният начин на действие при тази ситуация? 75
да се движа възможно най-вдясно
да не променям скоростта си и разположението на автомобила
да намаля скоростта и при необходимост да спра
Teма 6 / № 58 в масива 3т.
43 При тази ситуация трябва да управлявам с готовност за спиране заради: 76
трактора
ограничението на скоростта
мотоциклета
Teма 3 / № 65 в масива 2т.
44 Какъв е правилният начин на действие при тази ситуация? 78
продължавам движението си без да променям скоростта
преминавам наляво
намалявам скоростта и при необходимост спирам
Teма 7 / № 139 в масива 2т.
45 Какъв е правилният начин на действие в тази ситуация? 82
да намаля скоростта
да увелича скоростта си
да продължа движението си без да променям скоростта
Teма 6 / № 59 в масива 3т.
46 Какво трябва да очаквате в тази ситуация? 83
синият автомобил да навлезе в моята лента
мотоциклетистът да намали скоростта си
тракторът да навлезе на пътя пред мен
Teма 6 / № 60 в масива 3т.
47 Какъв е правилният начин на действие в тази ситуация? 84
Увеличавам скоростта си, за да осигуря безопасна дистанция
намалявам скоростта си, за да може и водачът отзад да намали скоростта си
продължавам движението си без да променям скоростта си
Teма 8 / № 144 в масива 3т.
48 На кое превозно средство трябва да осигурите предимство, преди да завиете надясно? 85
на трактора
на мотоциклета
на превозните средства, идващи отляво
Teма 8 / № 145 в масива 3т.
49 Искате да продължите по пътя с предимство. Какво трябва да очаквате при тази ситуация? 86
че децата ще слязат на платното за движение
че микробусът ще продължи движението си по пътя с предимство
че водачът на червения автомобил няма да ме види навреме
Teма 7 / № 140 в масива 3т.
50 Какво трябва да направите в тази ситуация? 88
оставам в заеманата лента
отклонявам се наляво
рязко намалявам скоростта/аварийно спиране
Teма 7 / № 141 в масива 3т.
51 Какво трябва да направите при тази ситуация? 90
трябва да намаля скоростта и да продължа движението си в заеманата лента
да премина в лявата лента
продължавам движението си в заеманата лента без да намалявам скоростта
Teма 7 / № 142 в масива 3т.
52 Какво трябва да направите при тази ситуация? 91
трябва да намаля скоростта
трябва да включа аварийните светлини
продължавам движението си в свободната лента
Teма 7 / № 143 в масива 3т.
53 При тази ситуация трябва да намалите скоростта си заради: 93
ограничението на скоростта
жълтия автомобил
синия автомобил
Teма 7 / № 144 в масива 3т.
54 При тази ситуация не трябва да предприемате изпреварване заради: 97a
превозните средства от насрещното движение
завоя на пътя
състоянието на пътната настилка
Teма 7 / № 145 в масива 3т.
55 Какво е правилното действие при тази ситуация? 98a
прекратявам изпреварването и се връщам в дясната лента
продължавам изпреварването с непроменена скорост
увеличавам скоростта си и продължавам изпреварването
Teма 7 / № 146 в масива 3т.
56 Искате да изпреварите. При тази ситуация: 102
изпреварвам трите превозни средства, които се движат пред мен наведнъж (с една маневра)
не предприемам изпреварване преди да се убедя, че водачът на синия автомобил няма да изпреварва
когато синият автомобил започне изпреварването, изпреварвам, като се движа зад него
Teма 9 / № 58 в масива 2т.
57 Какво трябва да направите при тази ситуация? 106
веднага се отклонявам наляво и навлизам в лявата лента
увеличавам скоростта
пропускам синия автомобил да навлезе пред мен
Teма 7 / № 147 в масива 3т.
58 Какъв е правилният начин на действие при тази ситуация? 108
продължавам движението си, без да променям скоростта
преминавам в дясната лента
намалявам скоростта си
Teма 11 / № 45 в масива 2т.
59 Какво трябва да направите при тази ситуация? Оставам в заеманата лента, като: 114
се движа в средата на лентата
се движа възможно най-вдясно
се движа възможно най-вляво
Teма 18 / № 31 в масива 1т.
60 Какъв е правилният начин на действие при тази ситуация? 118
да се движа възможно най-вляво
продължавам движението си в заеманата лента
намалявам скоростта си на движение