Проверка за валиден
периодичен технически преглед

Periodic motor vehicle inspection safety check

©