Списък на технически служби по Правила на Икономическата комисия за Европа към Организацията на Обединените нации

1. DEKRA Automobil Test Center der DEKRA Automobil GmbH
Адрес: Senftenberger Straße № 30, 01998 Klettwitz, Germany
Представител на техническата служба в България: Декра Аутомотив ООД, гр. София, ПК 1373, ул. „Суходолска“ № 102, тел. 02/826 34 47
Обхват на дейността:


Предмет на дейност

Регулаторен акт

Предотвратяване на опасността от възникване на пожар (резервоари за течно гориво)

Правило № 34 на ИКЕ/ООН, части I, II III, IV, приложение 5

Задни нискоразположени защитни устройства (ЗНРЗУ) и тяхното монтиране, задна нискоразположена защита (ЗНРЗ)

Правило № 58 на ИКЕ/ООН

Кормилна уредба

Правило № 79 на ИКЕ/ООН

Ключалки на вратите и компоненти за закрепване на вратите

Правило № 11 на ИКЕ/ООН

Устройства за звуков сигнал и сигнали

Правило № 28 на ИКЕ/ООН

Устройства за непряко виждане и тяхното монтиране

Правило № 46 на ИКЕ/ООН, части I, II

Спиране на превозни средства и ремаркета

Правило № 13 на ИКЕ/ООН

Спиране на леки автомобили

Правило № 13-Н на ИКЕ/ООН

10А

Електромагнитна съвместимост

Правило № 10 на ИКЕ/ООН

12A

Вътрешно оборудване

Правило № 21 на ИКЕ/ООН

13A

Защита на моторните превозни средства срещу неразрешено използване

Правило № 18 на ИКЕ/ООН

13Б

Защита на моторните превозни средства срещу неразрешено използване

Правило № 116 на ИКЕ/ООН, части I, II, III, IV

14А

Защита на водача от кормилния механизъм в случай на удар

Правило № 12 на ИКЕ/ООН

15А

Седалки, тяхното закрепване и облегалки за глава

Правило № 17 на ИКЕ/ООН

15Б

Седалки за превозни средства за превоз на пътници с голям капацитет

Правило № 80 на ИКЕ/ООН

16А

Външни изпъкнали части

Правило № 26 на ИКЕ/ООН

17Б

Устройство за измерване на скоростта, включително неговото монтиране

Правило № 39 на ИКЕ/ООН

19А

Закрепване на обезопасителните колани, системи за закрепване Isofix и горни лентови устройства за закрепване Isofix

Правило № 14 на ИКЕ/ООН

20А

Монтиране на устройства за осветяване и светлинна сигнализация на превозни средства

Правило № 48 на ИКЕ/ООН

31А

Обезопасителни колани, системи за обезопасяване, системи за обезопасяване на деца и системи за обезопасяване на деца Isofix

Правило № 16 на ИКЕ/ООН, приложения 2 до 18

32А

Поле на видимост

Правило № 125 на ИКЕ/ООН

33А

Местоположение и идентификация на органите за ръчно управление, сигналните устройства и показващите уреди

Правило № 121 на ИКЕ/ООН

36А

Отоплителни системи

Правило № 122 на ИКЕ/ООН

38А

Облегалки за глава, вградени или невградени в седалките на превозното средство

Правило № 25 на ИКЕ/ООН

42А

Странична защита на товарни превозни средства

Правило № 73 на ИКЕ/ООН

45А

Материали за безопасни стъкла и тяхното монтиране на превозни средства

Правило № 43 на ИКЕ/ООН, приложения 3 до 19, 21

46Б

Пневматични гуми за моторни превозни средства и техните ремаркета (клас С1)

Правило № 30 на ИКЕ/ООН

46В

Пневматични гуми за товарни превозни средства и техните ремаркета (класове С2 и С3)

Правило № 54 на ИКЕ/ООН

46Г

Ниво на шума при контакт с пътя, сцепление с влажна пътна настилка и съпротивление при търкаляне

Правило № 117 на ИКЕ/ООН, приложения 3, 5, 6, 7

46Д

Резервен комплект за временно използване, гуми за движение в спукано състояние/система за движение с гуми в спукано състояние и система за следене на налягането в гумите

Правило № 64 на ИКЕ/ООН

47А

Ограничаване на скоростта на превозни средства

Правило № 89 на ИКЕ/ООН

49А

Товарни превозни средства по отношение на техните външни изпъкнали части пред задния панел на кабината

Правило № 61 на ИКЕ/ООН

50А

Механични теглително-прикачни устройства за състав от превозни средства

Правило № 55 на ИКЕ/ООН

51А

Горимост на материалите, използвани във вътрешното обзавеждане на някои категории моторни превозни средства

Правило № 118 на ИКЕ/ООН

52А

Превозни средства от категории М2 и М3

Правило № 107 на ИКЕ/ООН

52Б

Якост на надстройката на превозни средства за превоз на пътници с голям капацитет

Правило № 66 на ИКЕ/ООН

53А

Защита на пътниците в случай на челен удар

Правило № 94 на ИКЕ/ООН

54А

Защита на пътниците в случай на страничен удар

Правило № 95 на ИКЕ/ООН

56A

Превозни средства, предназначени за превоз на опасни товари

Правило № 105 на ИКЕ/ООН

57А

Предни нискоразположени защитни устройства (ПНРЗУ) и тяхното монтиране, предна нискоразположена защита (ПНРЗ)

Правило № 93 на ИКЕ/ООН

67

Специфични компоненти за втечнен нефтен газ (LPG) и тяхното монтиране на моторни превозни средства

Правило № 67 на ИКЕ/ООН

68

Алармени системи за превозни средства

Правило № 97 на ИКЕ/ООН, части I, II, III

69

Електрическа безопасност

Правило № 100 на ИКЕ/ООН

70

Специфични компоненти за сгъстен природен газ (CNG) и тяхното монтиране на моторни превозни средства

Правило № 110 на ИКЕ/ООН

2. TÜV NORD MOBILITÄT & Co. KG IFM – Institut für Fahrzeugtechnik und Mobilität
Адрес: Adlerstraße № 7, 45307 Essen, Germany
Представител на техническата служба в България: Тюф Норд Мобилитет ГмбХ и Ко. Кг - София, 1113 гр. София, ул. Фредерик Жолио Кюри № 16, бл. 155, ет. 2, офис 4, тел.: 0892 264522, 0894 416902
Обхват на дейността:


Предмет на дейност

Регулаторен акт

Предотвратяване на опасността от възникване на пожар (резервоари за течно гориво)

Правило № 34 на ИКЕ/ООН

Задни нискоразположени защитни устройства (ЗНРЗУ) и тяхното монтиране, задна нискоразположена защита (ЗНРЗ)

Правило № 58 на ИКЕ/ООН

Кормилна уредба

Правило № 79 на ИКЕ/ООН

Ключалки на вратите и компоненти за закрепване на вратите

Правило № 11 на ИКЕ/ООН

Устройства за звуков сигнал и сигнали

Правило № 28 на ИКЕ/ООН

Устройства за непряко виждане и тяхното монтиране

Правило № 46 на ИКЕ/ООН, части I, II

Спиране на превозни средства и ремаркета

Правило № 13 на ИКЕ/ООН

Спиране на леки автомобили

Правило № 13-Н на ИКЕ/ООН

10А

Електромагнитна съвместимост

Правило № 10 на ИКЕ/ООН

12A

Вътрешно оборудване

Правило № 21 на ИКЕ/ООН

13A

Защита на моторните превозни средства срещу неразрешено използване

Правило № 18 на ИКЕ/ООН

13Б

Защита на моторните превозни средства срещу неразрешено използване

Правило № 116 на ИКЕ/ООН, части I, II, III, IV

14А

Защита на водача от кормилния механизъм в случай на удар

Правило № 12 на ИКЕ/ООН

15А

Седалки, тяхното закрепване и облегалки за глава

Правило № 17 на ИКЕ/ООН

15Б

Седалки за превозни средства за превоз на пътници с голям капацитет

Правило № 80 на ИКЕ/ООН

16А

Външни изпъкнали части

Правило № 26 на ИКЕ/ООН

17Б

Устройство за измерване на скоростта, включително неговото монтиране

Правило № 39 на ИКЕ/ООН

19А

Закрепване на обезопасителните колани, системи за закрепване Isofix и горни лентови устройства за закрепване Isofix

Правило № 14 на ИКЕ/ООН

20А

Монтиране на устройства за осветяване и светлинна сигнализация на превозни средства

Правило № 48 на ИКЕ/ООН

31А

Обезопасителни колани, системи за обезопасяване, системи за обезопасяване на деца и системи за обезопасяване на деца Isofix

Правило № 16 на ИКЕ/ООН, приложение 17

32А

Поле на видимост

Правило № 125 на ИКЕ/ООН

36А

Отоплителни системи

Правило № 122 на ИКЕ/ООН

38А

Облегалки за глава, вградени или невградени в седалките на превозното средство

Правило № 25 на ИКЕ/ООН

42А

Странична защита на товарни превозни средства

Правило № 73 на ИКЕ/ООН

45А

Материали за безопасни стъкла и тяхното монтиране на превозни средства

Правило № 43 на ИКЕ/ООН, приложение 21

46Б

Пневматични гуми за моторни превозни средства и техните ремаркета (клас С1)

Правило № 30 на ИКЕ/ООН

46В

Пневматични гуми за товарни превозни средства и техните ремаркета (класове С2 и С3)

Правило № 54 на ИКЕ/ООН

46Г

Ниво на шума при контакт с пътя, сцепление с влажна пътна настилка и съпротивление при търкаляне

Правило № 117 на ИКЕ/ООН, приложения 3, 5

46Д

Резервен комплект за временно използване, гуми за движение в спукано състояние/система за движение с гуми в спукано състояние и система за следене на налягането в гумите

Правило № 64 на ИКЕ/ООН

47А

Ограничаване на скоростта на превозни средства

Правило № 89 на ИКЕ/ООН

49А

Товарни превозни средства по отношение на техните външни изпъкнали части пред задния панел на кабината

Правило № 61 на ИКЕ/ООН

50А

Механични теглително-прикачни устройства за състав от превозни средства

Правило № 55 на ИКЕ/ООН

50Б

Късо теглително-прикачно устройство (КТПУ), монтиране на одобрен тип КТПУ

Правило № 102 на ИКЕ/ООН

52А

Превозни средства от категории М2 и М3

Правило № 107 на ИКЕ/ООН

52Б

Якост на надстройката на превозни средства за превоз на пътници с голям капацитет

Правило № 66 на ИКЕ/ООН

53А

Защита на пътниците в случай на челен удар

Правило № 94 на ИКЕ/ООН

54А

Защита на пътниците в случай на страничен удар

Правило № 95 на ИКЕ/ООН

56A

Превозни средства, предназначени за превоз на опасни товари

Правило № 105 на ИКЕ/ООН

57А

Предни нискоразположени защитни устройства (ПНРЗУ) и тяхното монтиране, предна нискоразположена защита (ПНРЗ)

Правило № 93 на ИКЕ/ООН

67

Специфични компоненти за втечнен нефтен газ (LPG) и тяхното монтиране на моторни превозни средства

Правило № 67 на ИКЕ/ООН

68

Алармени системи за превозни средства

Правило № 97 на ИКЕ/ООН, части I, II, III

69

Електрическа безопасност

Правило № 100 на ИКЕ/ООН

70

Специфични компоненти за сгъстен природен газ (CNG) и тяхното монтиране на моторни превозни средства

Правило № 110 на ИКЕ/ООН

3. GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung mbH
Адрес: Vor dem Lauch 25, 70567 Stuttgart, Germany
Категория на техническата служба: A, B и D
Представител на техническата служба в България: БГ Ауто Тест ООД, гр. София, ул. Ралевица № 9, тел.: 0889122630
Обхват на дейността:

Предмет на дейност

Регулаторен акт

Категория

Предотвратяване на опасността от възникване на пожар (резервоари за течно гориво)

Правило № 34 на ИКЕ/ООН, части I и IV

A, B, D

Правило № 34 на ИКЕ/ООН, приложение 5, т. 5 и част II във връзка с част I или част IV

B, D

Задни нискоразположени защитни устройства (ЗНРЗУ) и тяхното монтиране, задна нискоразположена защита (ЗНРЗ)

Правило № 58 на ИКЕ/ООН

B, D

Кормилна уредба

Правило № 79 на ИКЕ/ООН

A, B, D

Ключалки на вратите и компоненти за закрепване на вратите

Правило № 11 на ИКЕ/ООН

B, D

Устройства за звуков сигнал и сигнали

Правило № 28 на ИКЕ/ООН

A, B, D

8A

Устройства за непряко виждане и тяхното монтиране

Правило № 46 на ИКЕ/ООН, част II

A, B, D

Спиране на превозни средства и ремаркета

Правило № 13 на ИКЕ/ООН, приложения 4 – 11, 13, 14, 16, 17, 19 и 20

A, B, D

Правило № 13 на ИКЕ/ООН, приложения 12, 18 и 21

B, D

Спиране на леки автомобили

Правило № 13-Н на ИКЕ/ООН, приложения 3 – 5

A, B, D

Правило № 13-Н на ИКЕ/ООН, приложения 6 – 9

B, D

10А

Електромагнитна съвместимост

Правило № 10 на ИКЕ/ООН

B, D

12А

Вътрешно оборудване

Правило № 21 на ИКЕ/ООН

B, D

13A

Защита на моторните превозни средства срещу неразрешено използване

Правило № 18 на ИКЕ/ООН

B, D

13Б

Защита на моторните превозни средства срещу неразрешено използване

Правило № 116 на ИКЕ/ООН, част I

A, B, D

Правило № 116 на ИКЕ/ООН, части II – IV

B, D

15А

Седалки, тяхното закрепване и всички видове облегалки за глава

Правило № 17 на ИКЕ/ООН

B, D

16А

Външни изпъкнали части

Правило № 26 на ИКЕ/ООН

A, B, D

17Б

Устройство за измерване на скоростта, включително неговото монтиране

Правило № 39 на ИКЕ/ООН

A, B, D

19А

Устройства за закрепване на обезопасителните колани, системи за закрепване Isofix и горни лентови устройства за закрепване Isofix

Правило № 14 на ИКЕ/ООН

B, D

20А

Монтиране на устройства за осветяване и светлинна сигнализация на превозни средства

Правило № 48 на ИКЕ/ООН

A, B, D

31А

Обезопасителни колани, системи за обезопасяване, системи за обезопасяване на деца и системи за обезопасяване на деца Isofix

Правило № 16 на ИКЕ/ООН, приложение 17

B, D

32A

Поле на видимост

Правило № 125 на ИКЕ/ООН

B, D

33A

Местоположение и идентификация на органите за ръчно управление, сигналните устройства и показващите уреди

Правило № 121 на ИКЕ/ООН

A, B, D

36А

Отоплителни системи

Правило № 122 на ИКЕ/ООН

A, B, D

38А

Облегалки за глава, вградени или невградени в седалките на превозното средство

Правило № 25 на ИКЕ/ООН

B, D

42А

Странична защита на товарни превозни средства

Правило № 73 на ИКЕ/ООН

A, B, D

45А

Материали за безопасни стъкла и тяхното монтиране на превозни средства

Правило № 43 на ИКЕ/ООН, приложение 21

A, B, D

46Г

Ниво на шума при контакт с пътя, сцепление с влажна пътна настилка и съпротивление при търкаляне

Правило № 117 на ИКЕ/ООН, приложения 3, 5, 6 и 7

B, D

46Д

Резервен комплект за временно използване, гуми за движение в спукано състояние/система за движение с гуми в спукано състояние и система за следене на налягането в гумите

Правило № 64 на ИКЕ/ООН

A, B, D

47А

Ограничаване на скоростта на превозните средства

Правило № 89 на ИКЕ/ООН

A, B, D

49А

Товарни превозни средства по отношение на техните външни изпъкнали части пред задния панел на кабината

Правило № 61 на ИКЕ/ООН

A, B, D

50А

Механични теглително-прикачни устройства за състав от превозни средства

Правило № 55 на ИКЕ/ООН

B, D

50Б

Късо теглително-прикачно устройство (КТПУ), монтиране на одобрен тип КТПУ

Правило № 102 на ИКЕ/ООН

B, D

51А

Горимост на материалите, използвани във вътрешното обзавеждане на някои категории моторни превозни средства

Правило № 118 на ИКЕ/ООН

B, D

52А

Превозни средства от категория М2 и М3

Правило № 107 на ИКЕ/ООН

A, B, D

56А

Превозни средства, предназначени за превоз на опасни товари

Правило № 105 на ИКЕ/ООН

A, B, D

57А

Предни нискоразположени защитни устройства (ПНРЗУ) и тяхното монтиране, предна нискоразположена защита (ПНРЗ)

Правило № 93 на ИКЕ/ООН

B, D

65

Усъвършенствана система за аварийно спиране

Правило № 131 на ИКЕ/ООН

A, B, D

66

Система за предупреждение при напускане на лентата за движение

Правило № 130 на ИКЕ/ООН

A, B, D

 

4. „ТЕХНОТЕСТ“ АД Направление „Изпитвания“
Адрес: ул. „Поручик Неделчо Бончев“ № 10, 1528 София, България, тел.: 02/973 91 82
Номер и валидност на удостоверението за определяне на техническа служба: е34*2007/46-05 от 2 ноември 2016 г. валидно до 2 ноември 2019 г.
Категория на техническата служба: A
Обхват на дейността:


Предмет на дейност

Регулаторен акт

Категория

1

Допустимо ниво на шума

Правило № 51 на ИКЕ/ООН

А

Сменяема изпускателна уредба

Правило № 59 на ИКЕ/ООН

А

Задни нискоразположени защитни устройства (ЗНРЗУ) и тяхното монтиране, задна нискоразположена защита (ЗНРЗ)

Правило № 58 на ИКЕ/ООН

А

Кормилна уредба

Правило № 79 на ИКЕ/ООН

A

Устройства за звуков сигнал и сигнали

Правило № 28 на ИКЕ/ООН

А

Устройства за непряко виждане и тяхното монтиране

Правило № 46 на ИКЕ/ООН

А

Спиране на превозни средства и ремаркета

Правило № 13 на ИКЕ/ООН

А

Спиране на леки автомобили

Правило № 13-Н на ИКЕ/ООН

А

12A

Вътрешно оборудване

Правило № 21 на ИКЕ/ООН

А

16А

Външни изпъкнали части

Правило № 26 на ИКЕ/ООН

А

17Б

Устройство за измерване на скоростта, включително неговото монтиране

Правило № 39 на ИКЕ/ООН

А

20А

Монтиране на устройства за осветяване и светлинна сигнализация на превозни средства

Правило № 48 на ИКЕ/ООН

А

32А

Поле на видимост

Правило № 125 на ИКЕ/ООН

A

33А

Местоположение и идентификация на органите за ръчно управление, сигналните устройства и показващите уреди

Правило № 121 на ИКЕ/ООН

A

42А

Странична защита на товарни превозни средства

Правило № 73 на ИКЕ/ООН

А

45А

Материали за безопасни стъкла и тяхното монтиране на превозни средства

Правило № 43 на ИКЕ/ООН

А

47А

Ограничаване на скоростта на превозни средства

Правило № 89 на ИКЕ/ООН

А

49А

Товарни превозни средства по отношение на техните външни изпъкнали части пред задния панел на кабината

Правило № 61 на ИКЕ/ООН

А

50А

Механични теглително-прикачни устройства за състав от превозни средства

Правило № 55 на ИКЕ/ООН

A

50Б

Късо теглително-прикачно устройство (КТПУ); монтиране на одобрен тип КТПУ

Правило № 102 на ИКЕ/ООН

А

52А

Превозни средства от категории М2 и М3

Правило № 107 на ИКЕ/ООН

А

56A

Превозни средства, предназначени за превоз на опасни товари

Правило № 105 на ИКЕ/ООН

А

67

Специфични компоненти за втечнен нефтен газ (LPG) и тяхното монтиране на моторни превозни средства

Правило № 67 на ИКЕ/ООН

A

69

Електрическа безопасност

Правило № 100 на ИКЕ/ООН

A

70

Специфични компоненти за сгъстен природен газ (CNG) и тяхното монтиране на моторни превозни средства

Правило № 110 на ИКЕ/ООН

A

 

5. „ТИАТ“ АД Техническа служба „ТИАТ“
Адрес: ж.к. Индустриален квартал, 9704 Шумен, България, тел.: 054/88 71 36
Номер и валидност на удостоверението за определяне на техническа служба: е34*2007/46-06 от 4 януари 2017 г. валидно до 4 януари 2020 г.
Категория на техническата служба: A
Обхват на дейността:


Предмет на дейност

Регулаторен акт

Категория

1

Допустимо ниво на шума

Правило № 51 на ИКЕ/ООН, приложение 3, 6

А

Задни нискоразположени защитни устройства (ЗНРЗУ) и тяхното монтиране, задна нискоразположена защита (ЗНРЗ)

Правило № 58 на ИКЕ/ООН, част II, III

А

Устройства за звуков сигнал и сигнали

Правило № 28 на ИКЕ/ООН, част II, точка 14

А

Устройства за непряко виждане и тяхното монтиране

Правило № 46 на ИКЕ/ООН, приложение 5

А

Спиране на превозни средства и ремаркета

Правило № 13 на ИКЕ/ООН, приложение 4, 7

А

Спиране на леки автомобили

Правило № 13-Н на ИКЕ/ООН, приложение 3, 4

А

12A

Вътрешно оборудване

Правило № 21 на ИКЕ/ООН, приложение VI

А

15А

Седалки, тяхното закрепване и облегалки за глава

Правило № 17 на ИКЕ/ООН, приложение 2, 3

A

15Б

Седалки за превозни средства за превоз на пътници с голям капацитет

Правило № 80 на ИКЕ/ООН, приложение 3

A

17Б

Устройство за измерване на скоростта, включително неговото монтиране

Правило № 39 на ИКЕ/ООН, точка 5.2, приложение 2, 3

А

19А

Закрепване на обезопасителните колани, системи за закрепване Isofix и горни лентови устройства за закрепване Isofix

Правило № 14 на ИКЕ/ООН, приложение 2

A

20А

Монтиране на устройства за осветяване и светлинна сигнализация на превозни средства

Правило № 48 на ИКЕ/ООН, точка 6

А

21А

Светоотражатели за моторни превозни средства и техните ремаркета

Правило № 3 на ИКЕ/ООН, приложение 3

А

22А

Предни и задни габаритни светлини, стоп-сигнали и горни габаритни светлини за моторни превозни средства и техните ремаркета

Правило № 7 на ИКЕ/ООН, приложение 3

А

22Б

Дневни светлини за моторни превозни средства

Правило № 87 на ИКЕ/ООН, приложение 2

А

22В

Странични габаритни светлини за моторни превозни средства и техните ремаркета

Правило № 91 на ИКЕ/ООН, приложение 3

А

23А

Пътепоказатели за моторни превозни средства и техните ремаркета

Правило № 6 на ИКЕ/ООН, приложение 3

А

24А

Осветяване на задните регистрационни табели на моторни превозни средства и техните ремаркета

Правило № 4 на ИКЕ/ООН, приложение 1

А

33А

Местоположение и идентификация на органите за ръчно управление, сигналните устройства и показващите уреди

Правило № 121 на ИКЕ/ООН, приложение 2

A

38А

Облегалки за глава, вградени или невградени в седалките на превозното средство

Правило № 25 на ИКЕ/ООН, приложение 2

A

42А

Странична защита на товарни превозни средства

Правило № 73 на ИКЕ/ООН, част I, II, III

А

47А

Ограничаване на скоростта на превозни средства

Правило № 89 на ИКЕ/ООН, приложение 5

А

49А

Товарни превозни средства по отношение на техните външни изпъкнали части пред задния панел на кабината

Правило № 61 на ИКЕ/ООН, приложение 2

А

50А

Механични теглително-прикачни устройства за състав от превозни средства

Правило № 55 на ИКЕ/ООН, приложение 3, 4

A

52А

Превозни средства от категории М2 и М3

Правило № 107 на ИКЕ/ООН, точка 5, приложение 3, 4, 7, 10, 11

А

57А

Предни нискоразположени защитни устройства (ПНРЗУ) и тяхното монтиране, предна нискоразположена защита (ПНРЗ)

Правило № 93 на ИКЕ/ООН, приложение 4

A

6. „ТРАНС СОФТ ЕКСПРЕС“ ЕООД
Адрес: бул. „Цариградско шосе – Винарово колело“, източно крило на моста на „4-ти километър“, 1113 София, България, тел.: 0886 743 228
Номер и валидност на удостоверението за определяне на техническа служба: е34*2007/46-07 от 27 октомври 2016 г. валидно до 27 октомври 2019 г.
Категория на техническата служба: A
Обхват на дейността:


Предмет на дейност

Регулаторен акт

Категория

1

Допустимо ниво на шума

Правило № 51 на ИКЕ/ООН, параграф 6, приложения 3, 6, 10

А

Сменяема изпускателна уредба

Правило № 59 на ИКЕ/ООН, параграф 6.2.1

А

Устройства за звуков сигнал и сигнали

Правило № 28 на ИКЕ/ООН, параграф 14

А

20А

Монтиране на устройства за осветяване и светлинна сигнализация на превозни средства

Правило № 48 на ИКЕ/ООН, параграф 6, параграф 2.10

А

Формуляри

Електронен подпис

Санкции, налагани в Европейския съюз