Списък на определените и нотифицирани технически служби по Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства

1. DEKRA Automobil Test Center der DEKRA Automobil GmbH
Адрес: Senftenberger Straße № 30, 01998 Klettwitz, Germany
Номер и валидност на удостоверението за определяне на техническа служба: е34*2007/46-01 от 4 август 2015 г. валидно до 4 август 2018 г.
Категория на техническата служба: A, B и D
Представител на техническата служба в България: Декра Аутомотив ООД, гр. София, ПК 1373, ул. „Суходолска“ № 102, тел. 02/826 34 47
Обхват на дейността:


Предмет на дейност

Регулаторен акт

 

Цялостно одобряване на типа

Директива 2007/46/ЕО

1

Допустимо ниво на шума

Директива 70/157/ЕИО

2

Емисии (Евро 5 и 6) от леки моторни превозни средства / достъп до информация

Регламент (ЕО) № 715/2007

3

Резервоари за гориво / задни защитни устройства

Директива 70/221/ЕИО, приложения I, II

Място за монтиране и закрепване на задната регистрационна табела

Регламент (ЕС) № 1003/2010

5

Кормилна уредба

Директива 70/311/ЕИО

6

Ключалки и панти на вратите

Директива 70/387/ЕИО, приложение II

7

Звукова сигнализация

Директива 70/388/ЕИО

8

Устройства за непряко виждане

Директива 2003/97/ЕО, приложения II, III

9

Спиране

Директива 71/320/ЕИО

10

Радиосмущения (електромагнитна съвместимост)

Директива 72/245/ЕИО

12

Вътрешно оборудване

Директива 74/60/ЕИО

13

Устройство срещу неразрешено използване и имобилайзер

Директива 74/61/ЕИО, приложения IV, V, VI

14

Поведение на кормилния механизъм в случай на удар

Директива 74/297/ЕИО

15

Здравина на седалките

Директива 74/408/ЕИО

16

Външни изпъкнали части

Директива 74/483/ЕИО

17

Устройство за измерване на скоростта и оборудване за заден ход

Директива 75/443/ЕИО

17А

Достъп до превозното средство и маневреност

Регламент (ЕС) № 130/2012

18

Задължителни табели

Директива 76/114/ЕИО

18А

Задължителна табела на производителя и идентификационен номер на превозното средство

Регламент (ЕС) № 19/2011

19

Закрепване на обезопасителните колани

Директива 76/115/ЕИО

20

Монтиране на устройства за осветяване и светлинна сигнализация

Директива 76/756/ЕИО

27А

Устройство за теглене

Регламент (ЕС) № 1005/2010

31

Обезопасителни колани и системи за обезопасяване

Директива 77/541/ЕИО

32

Поле на видимост

Директива 77/649/ЕИО

33

Идентификация на органите за управление, сигналните устройства и показващите уреди

Директива 78/316/ЕИО

34

Системи за размразяване и срещу изпотяване

Директива 78/317/ЕИО

34A

Системи за размразяване и срещу изпотяване

Регламент (ЕС) № 672/2010

35А

Устройства за почистване и измиване

Регламент (ЕС) № 1008/2010

36

Отоплителни системи

Директива 2001/56/ЕО

37А

Калници

Регламент (ЕС) № 1009/2010

38

Облегалки за глава

Директива 78/932/ЕИО

40

Мощност на двигателя

Директива 80/1269/ЕИО

41

Емисии (Евро IV и V) от тежки моторни превозни средства

Директива 2005/55/ЕО

42

Странична защита

Директива 89/297/ЕИО

43А

Устройства против изпръскване

Регламент (ЕС) № 109/2011

44А

Маси и размери (леки автомобили)

Регламент (ЕС) № 1230/2012

45

Безопасни стъкла

Директива 92/22/ЕИО, приложения IIб, III

46

Гуми

Директива 92/23/ЕИО, приложения II, IV, V

46А

Монтиране на гуми

Регламент (ЕС) № 458/2011

47

Устройства за ограничаване на скоростта

Директива 92/24/ЕИО

48А

Маси и размери (превозни средства различни от леки автомобили)

Регламент (ЕС) № 1230/2012

49

Външни изпъкнали части на кабините

Директива 92/114/ЕИО

50

Теглително-прикачни устройства

Директива 94/20/ЕО

51

Пожароустойчивост

Директива 95/28/ЕО

52

Автобуси и туристически (междуградски) автобуси

Директива 2001/85/ЕО

53

Челен удар

Директива 96/79/ЕО

54

Страничен удар

Директива 96/27/ЕО

56

Превозни средства, предназначени за превоз на опасни товари

Директива 98/91/ЕО

57

Предна нискоразположена защита

Директива 2000/40/ЕО

58

Защита на пешеходците

Регламент (ЕО) № 78/2009

59

Рециклиране

Директива 2005/64/ЕО

64

Индикатори за смяна на предавката

Регламент (ЕС) № 65/2012

65

Усъвършенствани системи за аварийно спиране

Регламент (ЕС) № 347/2012

66

Система за предупреждение при напускане на лентата за движение

Регламент (ЕС) № 351/2012

2. TÜV NORD MOBILITÄT & Co. KG IFM – Institut für Fahrzeugtechnik und Mobilität
Адрес: Adlerstraße № 7, 45307 Essen, Germany
Номер и валидност на удостоверението за определяне на техническа служба: е34*2007/46-02 от 22 юли 2015 г. валидно до 22 юли 2018 г.
Категория на техническата служба: A, B и D

Представител на техническата служба в България: Тюф Норд Мобилитет ГмбХ и Ко. Кг - София, 1113 гр. София, ул. Фредерик Жолио Кюри № 16, бл. 155, ет. 2, офис 4, тел.: 0892 264522, 0894 416902
Обхват на дейността:


Предмет на дейност

Регулаторен акт

 

Цялостно одобряване на типа

Директива 2007/46/ЕО

1

Допустимо ниво на шума

Директива 70/157/ЕИО

2

Емисии (Евро 5 и 6) от леки моторни превозни средства / достъп до информация

Регламент (ЕО) № 715/2007

3

Резервоари за гориво / задни защитни устройства

Директива 70/221/ЕИО, приложения I, II

4

Място за задната регистрационна табела

Директива 70/222/ЕИО

Място за монтиране и закрепване на задната регистрационна табела

Регламент (ЕС) № 1003/2010

5

Кормилна уредба

Директива 70/311/ЕИО

6

Ключалки и панти на вратите

Директива 70/387/ЕИО, приложения II, III

7

Звукова сигнализация

Директива 70/388/ЕИО

8

Устройства за непряко виждане

Директива 2003/97/ЕО, приложения II, III

9

Спиране

Директива 71/320/ЕИО

10

Радиосмущения (електромагнитна съвместимост)

Директива 72/245/ЕИО

12

Вътрешно оборудване

Директива 74/60/ЕИО

13

Устройство срещу неразрешено използване и имобилайзер

Директива 74/61/ЕИО, приложения IV, V, VI

14

Поведение на кормилния механизъм в случай на удар

Директива 74/297/ЕИО

15

Здравина на седалките

Директива 74/408/ЕИО

16

Външни изпъкнали части

Директива 74/483/ЕИО

17

Устройство за измерване на скоростта и оборудване за заден ход

Директива 75/443/ЕИО

18

Задължителни табели

Директива 76/114/ЕИО

18А

Задължителна табела на производителя и идентификационен номер на превозното средство

Регламент (ЕС) № 19/2011

19

Закрепване на обезопасителните колани

Директива 76/115/ЕИО

20

Монтиране на устройства за осветяване и светлинна сигнализация

Директива 76/756/ЕИО

27

Устройство за теглене

Директива 77/389/ЕИО

27А

Устройство за теглене

Регламент (ЕС) № 1005/2010

31

Обезопасителни колани и системи за обезопасяване

Директива 77/541/ЕИО

32

Поле на видимост

Директива 77/649/ЕИО

33

Идентификация на органите за управление, сигналните устройства и показващите уреди

Директива 78/316/ЕИО

34

Системи за размразяване и срещу изпотяване

Директива 78/317/ЕИО

35

Устройства за почистване и измиване

Директива 78/318/ЕИО

36

Отоплителни системи

Директива 2001/56/ЕО

37

Калници

Директива 78/549/ЕИО

38

Облегалки за глава

Директива 78/932/ЕИО

40

Мощност на двигателя

Директива 80/1269/ЕИО

41

Емисии (Евро IV и V) от тежки моторни превозни средства

Директива 2005/55/ЕО

41А

Емисии (Евро VI) от тежки моторни превозни средства / достъп до информация

Регламент (ЕО) № 595/2009

42

Странична защита

Директива 89/297/ЕИО

43

Устройства против изпръскване

Директива 91/226/ЕИО, приложения II, III

43А

Устройства против изпръскване

Регламент (ЕС) № 109/2011

44

Маси и размери (леки автомобили)

Директива 92/21/ЕИО

45

Безопасни стъкла

Директива 92/22/ЕИО, приложение III

46

Гуми

Директива 92/23/ЕИО, приложения II, IV, V

46А

Монтиране на гуми

Регламент (ЕС) № 458/2011

46Г

Ниво на шума при контакт с пътя, сцепление с влажна пътна настилка и съпротивление при търкаляне

Регламент (ЕО) № 661/2009, приложение II, част В

47

Устройства за ограничаване на скоростта

Директива 92/24/ЕИО

48

Маси и размери (превозни средства различни от леки автомобили)

Директива 97/27/ЕО

49

Външни изпъкнали части на кабините

Директива 92/114/ЕИО

50

Теглително-прикачни устройства

Директива 94/20/ЕО

51

Пожароустойчивост

Директива 95/28/ЕО

52

Автобуси и туристически (междуградски) автобуси

Директива 2001/85/ЕО

53

Челен удар

Директива 96/79/ЕО

54

Страничен удар

Директива 96/27/ЕО

56

Превозни средства, предназначени за превоз на опасни товари

Директива 98/91/ЕО

57

Предна нискоразположена защита

Директива 2000/40/ЕО

58

Защита на пешеходците

Регламент (ЕО) № 78/2009

59

Рециклиране

Директива 2005/64/ЕО

61

Климатични системи

Директива 2006/40/ЕО

 

3. GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung mbH
Адрес: Vor dem Lauch 25, 70567 Stuttgart, Germany
Номер и валидност на удостоверението за определяне на техническа служба: е34*2007/46-04 от 13 януари 2015 г. валидно до 13 януари 2018 г.
Категория на техническата служба: A, B и D
Представител на техническата служба в България: БГ Ауто Тест ООД, гр. София, ул. Ралевица № 9, тел.: 0889122630
Обхват на дейността:

Предмет на дейност

Регулаторен акт

Категория

 

Цялостно одобряване на типа

Директива 2007/46/ЕО

A, B, D

1

Допустимо ниво на шума

Директива 70/157/ЕИО

A, B, D

2

Емисии (Евро 5 и 6) от леки превозни средства / достъп до информация

Регламент (ЕО) № 715/2007, приложения III–VIII, X-XII, XIII и XVI

B, D

3

Резервоари за гориво / задни защитни устройства

Директива 70/221/ЕИО, приложение I с изключение на т. 6.3.5 и приложение II

B, D

4

Място за монтиране на задната регистрационна табела

Директива 70/222/ЕИО

A, B, D

Място за монтиране и закрепване на задната регистрационна табела

Регламент (ЕС) № 1003/2010

A, B, D

5

Кормилна уредба

Директива 70/311/ЕИО

B, D

6

Ключалки и панти на вратите

Директива 70/387/ЕИО приложение II

B, D

Директива 70/387/ЕИО приложение III

A, B, D

7

Звукова сигнализация

Директива 70/388/ЕИО

A, B, D

8

Устройства за непряко виждане

Директива 2003/97/ЕО, приложение III

A, B, D

9

Спиране

Директива 71/320/ЕИО приложения I – VII, Х, XIII и XIV

A, B, D

Директива 71/320/ЕИО приложение VIII

B, D

10

Радиосмущения (електромагнитна съвместимост)

Директива 72/245/ЕИО

B, D

12

Вътрешно оборудване

Директива 74/60/ЕИО

B, D

13

Устройство срещу неразрешено използване и имобилайзер

Директива 74/61/ЕИО приложения IV, V и VI

B, D

15

Здравина на седалките

Директива 74/408/ЕИО

B, D

16

Външни изпъкнали части

Директива 74/483/ЕИО

A, B, D

17

Устройство за измерване на скоростта и оборудване за заден ход

Директива 75/443/ЕИО

A, B, D

17А

Достъп до превозното средство и маневреност

Регламент (ЕС) № 130/2012

A, B, D

18

Задължителни табели

Директива 76/114/ЕИО

A, B, D

18А

Задължителна табела на производителя и идентификационен номер на превозното средство

Регламент (ЕС) № 19/2011

A, B, D

19

Закрепване на обезопасителните колани

Директива 76/115/ЕИО

B, D

20

Монтиране на устройства за осветяване и светлинна сигнализация

Директива 76/756/ЕИО

B, D

27

Устройства за теглене

Директива 77/389/ЕИО

A, B, D

27А

Устройство за теглене

Регламент (ЕС) № 1005/2010

A, B, D

31

Обезопасителни колани и системи за обезопасяване

Директива 77/541/ЕИО, монтиране

B, D

32

Поле на видимост

Директива 77/649/ЕИО

B, D

33

Идентификация на органите за управление, сигналните устройства и показващите уреди

Директива 78/316/ЕИО

A, B, D

34

Системи за размразяване и срещу изпотяване на стъклата

Директива 78/317/ЕИО

B, D

34A

Системи за размразяване и срещу изпотяване

Регламент (ЕС) № 672/2010

B, D

35

Устройства за почистване и измиване

Директива 78/318/ЕИО

B, D

35А

Устройства за почистване и измиване на предното стъкло

Регламент (ЕС) № 1008/2010

B, D

36

Отоплителни системи

Директива 2001/56/ЕО

A, B, D

37

Калници

Директива 78/549/ЕИО

A, B, D

37А

Калници

Регламент (ЕС) № 1009/2010

A, B, D

38

Облегалки за глава

Директива 78/932/ЕИО

B, D

39

Емисии на СО2/разход на гориво

Директива 80/1268/ЕИО

B, D

41А

Емисии (Евро VI) от тежки превозни средства / достъп до информация

Регламент (ЕО) № 595/2009

B, D

42

Странична защита

Директива 89/297/ЕИО

A, B, D

43

Устройства против изпръскване

Директива 91/226/ЕИО, приложение III

B, D

44

Маси и размери (леки автомобили)

Директива 92/21/ЕИО

A, B, D

45

Безопасни стъкла

Директива 92/22/ЕИО, приложение III

A, B, D

46

Гуми

Директива 92/23/ЕИО, приложения IV и V

B, D

46А

Монтиране на гуми

Регламент (ЕС) № 458/2011

B, D

47

Устройства за ограничаване на скоростта

Директива 92/24/ЕИО

A, B, D

48

Маси и размери (превозни средства различни от леки автомобили)

Директива 97/27/ЕО

A, B, D

48А

Маси и размери

Регламент (ЕС) № 1230/2012

A, B, D

49

Външни изпъкнали части на кабините

Директива 92/114/ЕИО

A, B, D

50

Теглително-прикачни устройства

Директива 94/20/ЕО

B, D

51

Пожароустойчивост

Директива 95/28/ЕО, приложение I, т. 6.3.5

B, D

52

Автобуси и туристически (междуградски) автобуси

Директива 2001/85/ЕО

A, B, D

56

Превозни средства, предназначени за превоз на опасни товари

Директива 98/91/ЕО

A, B, D

57

Предна нискоразположена защита

Директива 2000/40/ЕО

B, D

58

Защита на пешеходците

Регламент (ЕО) № 78/2009, приложение I, т. 4

B, D

61

Климатични системи

Директива 2006/40/ЕО

B, D

64

Индикатори за смяна на предавката

Регламент (ЕС) № 65/2012

B, D

65

Усъвършенствана система за аварийно спиране

Регламент (ЕС) № 347/2012

A, B, D

66

Система за предупреждение при напускане на лентата за движение

Регламент (ЕС) № 351/2012

A, B, D

1. Номерацията на позициите в таблицата отговаря на номерацията, използвана в приложение IV от Директива 2007/46/ЕО.
2. Номерацията на позициите в таблицата отговаря на номерацията, използвана в приложение I от Директива 2002/24/ЕО

4. „ТЕХНОТЕСТ“ АД Направление „Изпитвания“
Адрес: ул. „Поручик Неделчо Бончев“ № 10, 1528 София, България, тел.: 02/973 91 82
Номер и валидност на удостоверението за определяне на техническа служба: е34*2007/46-05 от 2 ноември 2016 г. валидно до 2 ноември 2019 г.
Категория на техническата служба: A
Обхват на дейността:


Предмет на дейност

Регулаторен акт

Категория

 

Цялостно одобряване на типа

Наредба № 60
Директива 2007/46/ЕО

А

1

Допустимо ниво на шума

Наредба № 61
Директива 70/157/ЕИО

А

Място за монтиране и закрепване на задната регистрационна табела

Регламент (ЕС) № 1003/2010

А

17А

Достъп до превозното средство и маневреност

Регламент (ЕС) № 130/2012

A

18А

Задължителна табела на производителя и идентификационен номер на превозното средство

Регламент (ЕС) № 19/2011

A

27А

Устройство за теглене

Регламент (ЕС) № 1005/2010

А

37А

Калници

Регламент (ЕС) № 1009/2010

A

43А

Устройства против изпръскване

Регламент (ЕС) № 109/2011

А

44А

Маси и размери (леки автомобили)

Регламент (ЕС) № 1230/2012, приложение I, част А

А

48А

Маси и размери (превозни средства различни от леки автомобили)

Регламент (ЕС) № 1230/2012, приложение I, части Б, В, Г

А

63

Обща безопасност

Регламент (ЕО) № 661/2009

А

5. „ТИАТ“ АД Техническа служба „ТИАТ“
Адрес: ж.к. Индустриален квартал, 9704 Шумен, България, тел.: 054/88 71 36
Номер и валидност на удостоверението за определяне на техническа служба: е34*2007/46-06 от 4 януари 2017 г. валидно до 4 януари 2020 г.
Категория на техническата служба: A
Обхват на дейността:


Предмет на дейност

Регулаторен акт

Категория

 

Цялостно одобряване на типа

Наредба № 60
Директива 2007/46/ЕО

А

1

Допустимо ниво на шума

Наредба № 61, приложение № 4, 5, 6
Директива 70/157/ЕИО, приложение III

А

Място за монтиране и закрепване на задната регистрационна табела

Регламент (ЕС) № 1003/2010, приложение II, точка 1.1.1, 1.1.2.1, 1.1.3, 1.2.1.3, 1.2.1.4, 1.2.1.5, 1.2.1.6

А

18А

Задължителна табела на производителя и идентификационен номер на превозното средство

Регламент (ЕС) № 19/2011

A

27А

Устройство за теглене

Регламент (ЕС) № 1005/2010, приложение II

А

37А

Калници

Регламент (ЕС) № 1009/2010, приложение II

A

43А

Устройства против изпръскване

Регламент (ЕС) № 109/2011, приложение IV, VI

А

44А

Маси и размери (леки автомобили)

Регламент (ЕС) № 1230/2012, приложение I, част А

А

46А

Монтиране на гуми

Регламент (ЕС) № 458/2011, приложение II

A

48А

Маси и размери (превозни средства различни от леки автомобили)

Регламент (ЕС) № 1230/2012, приложение I, част Б, В, Г

А

63

Обща безопасност

Регламент (ЕО) № 661/2009

А

6. „ТРАНС СОФТ ЕКСПРЕС“ ЕООД
Адрес: бул. „Цариградско шосе – Винарово колело“, източно крило на моста на „4-ти километър“, 1113 София, България, тел.: 0886 743 228
Номер и валидност на удостоверението за определяне на техническа служба: е34*2007/46-07 от 27 октомври 2016 г. валидно до 27 октомври 2019 г.
Категория на техническата служба: A
Обхват на дейността:


Предмет на дейност

Регулаторен акт

Категория

44А

Маси и размери (леки автомобили)

Регламент (ЕС) № 1230/2012, приложение I, част А

А

48А

Маси и размери (превозни средства различни от леки автомобили)

Регламент (ЕС) № 1230/2012, приложение I, част А, част Г

А

Формуляри

Електронен подпис

Санкции, налагани в Европейския съюз