Президент

Парламент

Министерски съвет

Министерство на транспорта и съобщенията

Агенция „Пътна инфраструктура“

Агенция "Митници"

Регистър на административните структури и на актовете на органите на изпълнителната власт

Регистър на обществените поръчки

Официални страници на българските институции


Финансови инструменти на ЕС

Делегция на Европейската комисия в България

TAIEX


Международен съюз за автомобилен транспорт

Международна федерация на асоциациите на спедиторите


Достъп до правото на Европейския съюз

На посочения по-долу електронен адрес можете да намерите всички действащи нормативни актове на Европейския съюз.

За да намерите конкретен документ трябва да знаете вида му, годината на неговото издаване и пореден номер.

Например за да се намери Регламент 881/92/ЕИО относно достъпа до пазара при автомобилен превоз на товари в рамките на Общността, първо следва да се избере вида на търсения от Вас документ - регламент, директива, решение или др., след това трябва да се въведе годината на издаване 1992 (видна от 881/92) в графата "Въведете годината". В графата "Въведете номера" - се въвежда номера на документа 881 (881/92).

Достъп до правото на Европейския съюз


Длъжностно лице по защита на данните

Електронен подпис

Санкции, налагани в Европейския съюз