10.12.2019 г.

Обществена поръчка по „Глава двадесет и шеста "Събиране на оферти с обява" с предмет: „Предоставяне на пренос на глас и звук в реално време за осъществяване на национални и международни телефонни разговори за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” и нейните служители с 2 (две) обособени позиции”:
Обособена позиция № 1: „Осигуряване на цифрова мобилна телефонна връзка в реално време, чрез пренос на глас и звук, електронни съобщения, данни и други услуги в страната и чужбина по стандарт GSM/UMTS/LTE, както в мрежата на доставчика, така и в други мобилни и фиксирани мрежи“;
Обособена позиция № 2: „Пренос на глас и звук в реално време за осъществяване на национални и международни разговори, през фиксирани телефонни постове, както в мрежата на доставчика, така и в други мобилни и фиксирани мрежи“

Вижте цялата информация тук


04.12.2019 г.

Oбществена поръчка по „Глава двадесет и шеста "Събиране на оферти с обява" с предмет: „Доставка, монтаж, инсталация, конфигуриране и поддръжка на система за мониторинг на мрежата за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”

Вижте цялата информация тук


04.12.2019 г.

Обществена поръчка по „Глава двадесет и шеста "Събиране на оферти с обява" с предмет: „Доставка, монтаж, инсталация, конфигуриране и поддръжка на система за централизирано управление и анализ за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”

Вижте цялата информация тук


04.12.2019 г.

Oбществена поръчка по „Глава двадесет и шеста "Събиране на оферти с обява" с предмет: „Доставка, монтаж, инсталация, конфигуриране и поддръжка на система за резервни копия за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”

Вижте цялата информация тук


03.12.2019 г.

Обществена поръчка по „Глава двадесет и шеста "Събиране на оферти с обява" с предмет: „Застраховане на имуществените и неимуществените интереси на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“

Вижте цялата информация тук


14.11.2019 г.

ПРЕКРАТЕНА

Обществена поръчка по реда на Глава Двадесет и шеста „Събиране на оферти с обява“ от Закона за обществените поръчки с предмет: „Застраховане на имуществените и неимуществените интереси на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“"

Вижте цялата информация тук


11.09.2019 г.

Обществена поръчка по Глава двадесет и шеста "Събиране на оферти с обява",  с предмет: „Оборудване на служебните автомобили с устройства, даващи възможност за използване на специален режим на движение за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“

Вижте цялата информация тук


17.06.2019 г.

Обществена поръчка по Глава двадесет и шеста "Събиране на оферти с обява",  с предмет: „Осигуряване на пренос на данни и интернет трафик и изграждане и поддържане на виртуална частна мрежа VPN за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” и нейните служители”

Вижте цялата информация тук


24.01.2019 г.

Обществена поръчка по Глава двадесет и шеста "Събиране на оферти с обява",  с предмет: „Предоставяне на пренос на глас и звук в реално време за осъществяване на национални и международни телефонни разговори за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” и нейните служители с 2 (две) обособени позиции”:
Обособена позиция № 1: „Осигуряване на цифрова мобилна телефонна връзка в реално време, чрез пренос на глас и звук, електронни съобщения, данни и други услуги в страната и чужбина по стандарт GSM/UMTS/LTE, както в мрежата на доставчика, така и в други мобилни и фиксирани мрежи“;
Обособена позиция № 2: „Пренос на глас и звук в реално време за осъществяване на национални и международни разговори, през фиксирани телефонни постове, както в мрежата на доставчика, така и в други мобилни и фиксирани мрежи“

Вижте цялата информация тук


01.11.2018 г.

Oбществена поръчка по Глава двадесет и шеста "Събиране на оферти с обява",  с предмет: „Извършване на строително–монтажни работи на трети етаж на административна сграда предоставен за ползване на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ с местонахождение: гр. Бургас, кв. “Победа“, ул. „Индустриална“ № 2 (с нов административен адрес ул. „Ген. Владимир Вазов“ № 14), включващ вътрешни ремонтни дейности“.

Вижте цялата информация тук


23.10.2018 г.

Обществена поръчка по Глава двадесет и шеста "Събиране на оферти с обява",  с предмет: „Застраховане на имуществените и неимуществените интереси на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”“,

Вижте цялата информация тук


12.10.2018 г.

Oбществена поръчка по Глава двадесет и шеста "Събиране на оферти с обява",  с предмет: „Извършване на строително–монтажни работи на четвърти етаж в сградата на ОО „АА“ Плевен с местонахождение: гр. Плевен, ул. „Иван Миндиликов“ № 6-а, включващи вътрешни ремонтни дейности“

Вижте цялата информация тук


08.08.2018 г.

Oбществена поръчка по Глава двадесет и шеста "Събиране на оферти с обява",  с предмет: „Доставка на настолни и мобилни компютри за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”” следва да се публикува на интернет страницата на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"

Вижте цялата информация тук


05.07.2018 г.

Обществена поръчка по Глава двадесет и шеста "Събиране на оферти с обява",  с предмет: „Извънгаранционно техническо поддържане и текущ ремонт на автомобилна техника на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ в автомобилни сервизи по шест обособени позиции.

Вижте цялата информация тук


02.07.2018 г.

ПРЕКРАТЕНА

Обществена поръчка по Глава двадесет и шеста "Събиране на оферти с обява",  с предмет: „Доставка на настолни и мобилни компютри за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация””

Вижте цялата информация тук


31.05.2018 г.

Обществена поръчка по Глава двадесет и шеста "Събиране на оферти с обява",  с предмет: „Осигуряване на пренос на данни и интернет трафик и изграждане и поддържане на виртуална частна мрежа VPN за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” и нейните служители”

Вижте цялата информация тук


20.12.2017 г.

Обществена поръчка по Глава двадесет и шеста "Събиране на оферти с обява",  с предмет: „Предоставяне на пренос на глас и звук в реално време за осъществяване на национални и международни телефонни разговори, за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” и нейните служители с 2 (две) обособени позиции”:

  • Обособена позиция № 1: „Осигуряване на цифрова мобилна телефонна връзка в реално време, чрез пренос на глас и звук, електронни съобщения, данни и други услуги в страната и чужбина по стандарт GSM/UMTS/LTE, както в мрежата на доставчика, така и в други мобилни и фиксирани мрежи“;
  • Обособена позиция № 2: „Пренос на глас и звук в реално време за осъществяване на национални и международни разговори, през фиксирани телефонни постове, както в мрежата на доставчика, така и в други мобилни и фиксирани мрежи“.

Вижте цялата информация тук


07.12.2017 г.

Oбществена поръчка по Глава двадесет и шеста "Събиране на оферти с обява",  с предмет: „Застраховане на имуществените и неимуществените интереси на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”“, следва да се публикува на интернет страницата на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"

Вижте цялата информация тук


30.11.2017 г.

ПРЕКРАТЕНА

Oбществена поръчка по Глава двадесет и шеста "Събиране на оферти с обява",  с предмет: „Застраховане на имуществените и неимуществените интереси на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”

Вижте цялата информация тук


27.10.2017 г.

Oбществена поръчка по Глава двадесет и шеста "Събиране на оферти с обява",  с предмет: „Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”“

Вижте цялата информация тук


06.10.2017 г.

ПРЕКРАТЕНА

Обществена поръчка по Глава двадесет и шеста "Събиране на оферти с обява",  с предмет: „Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”“

Вижте цялата информация тук


28.09.2017 г.

Обществена поръчка по Глава двадесет и шеста "Събиране на оферти с обява",  с предмет: „Извършване на строително–монтажни работи на сутеренен етаж в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” с местонахождение: гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 5, с цел използването на съществуващите помещения в сутерена на сградата за АРХИВ за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“

Вижте цялата информация тук


15.09.2017 г.

ПРЕКРАТЕНА

Oбществена поръчка по Глава двадесет и шеста "Събиране на оферти с обява",  с предмет: „Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”

Вижте цялата информация тук


18.08.2017 г.

ПРЕКРАТЕНА

Oбществена поръчка по Глава двадесет и шеста "Събиране на оферти с обява",  с предмет: „Извършване на строително–монтажни работи на сутеренен етаж в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” с местонахождение: гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 5, с цел използването на съществуващите помещения в сутерена на сградата за АРХИВ за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“

Вижте цялата информация тук


11.08.2017 г.

Обществена поръчка по Глава двадесет и шеста "Събиране на оферти с обява",  с предмет „Доставка на настолни и мобилни компютри, и сторидж сървър за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” по 2 (две) обособени позиции“: Обособена позиция № 1: „Доставка на настолни и мобилни компютри“;, Обособена позиция № 2: „Доставка на сторидж сървър“:

Вижте цялата информация тук


05.04.2017 г.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ публикува обява за събиране на оферти по глава 26 от ЗОП с предмет:
Осигуряване на пренос на данни и интернет трафик и изграждане и поддържане на виртуална частна мрежа VPN за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” и нейните служители

Вижте цялата информация тук


01.12.2016г.

Обществена поръчка по реда на Глава двадесет и шеста „Събиране на оферти с обява” от ЗОП с предмет „Застраховане на имуществените и неимуществените интереси на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


28.09.2016г.

Обществена поръчка по реда на Глава Двадесет и шеста „Събиране на оферти с обява” от Закона за обществените поръчки с предмет:
„Предоставяне на обществени електронни съобщителни услуги чрез обществени мобилни наземни мрежи по стандарти GSM, UMTS и LTE с национално покритие и допълнителни услуги и оборудване, свързани с тази дейност, за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” и нейните служители”.

Вижте цялата информация тук


19.08.2016г.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ публикува обява за събиране на оферти по глава 26 от ЗОП с предмет: „Доставка на моторни превозни средства за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”

Линк към електронният регистър на АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9055563

Приложение:

  1. Обява
  2. Документация

Вижте цялата информация тук


17.08.2016г.

ПРЕКРАТЕНА

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ публикува обява за събиране на оферти по глава 26 от ЗОП с предмет: „Доставка на моторни превозни средства за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”


Длъжностно лице по защита на данните

Електронен подпис

Санкции, налагани в Европейския съюз