ППС с наложена мярка спиране от движение по ал. 1 на чл. 106а от Закона за автомобилните превози

Отнети регистрационни номера съгласно чл. 106а от ЗАвП

Към дата: 20.01.2022 г.

Област рег. номер действие на заповедта
от дата до дата включително
Благоевград рег. № Е 9920 МР 27.05.2019 26.11.2019
рег. № Е 0420 BK 18.01.2022 17.01.2023
рег. № Е 2087 МХ 04.01.2022 03.01.2023
рег. № Е 0894 MX 23.09.2021 22.09.2022
рег. № Е 5248 MT 23.07.2021 22.07.2022
рег. № Е 7320 МС 15.07.2021 14.07.2022
рег. № Е 4642 MT 30.06.2021 29.06.2022
рег. № Е 3400 BP 25.05.2021 24.05.2022
рег. № Е 5270 BK 14.04.2021 13.04.2022
рег. № Е 2812 MC 14.04.2021 13.04.2022
рег. № Е 2573  BK 14.04.2021 13.04.2022
рег. № Е 8344 МН 15.02.2021 14.02.2022
рег. № Е 2450 KP 21.12.2020 20.12.2021
рег. № Е 7795 MC 23.07.2020 22.07.2021
рег. № Е 3690 AT 26.05.2020 25.11.2020
рег. № Е 2712 AK 09.08.2019 08.02.2020
Бургас рег. № А 9005 KA 23.09.2020 22.09.2021
рег. № А 6475 HH 18.08.2021 17.08.2022
рег. № А 5957 HC 24.06.2021 23.06.2022
рег. № А 4827 MC 13.05.2021 12.05.2022
рег. № А 5825 KA 26.02.2021 25.02.2022
рег. № А 7797 KA 17.08.2020 16.08.2021
Варна рег. № В 0653 НТ 13.11.2020 12.11.2021
рег. № В 8269 TX 05.01.2022 04.01.2023
рег. № В 9155 BK 25.08.2021 24.08.2022
рег. № В 0858 CA 27.07.2021 26.07.2022
рег. № В 9063 HH 27.07.2021 26.07.2022
рег. № В 6358 ТА 05.04.2021 04.04.2022
рег. № В 9563 ВА 05.04.2021 04.04.2022
рег. № В 9870 НР 15.03.2021 14.03.2022
рег. № В 4414 TA 04.03.2021 03.03.2022
рег. № В 9271 HC 25.02.2021 24.02.2022
рег. № В 9964 НТ 10.02.2021 09.02.2022
рег. № В 9677 НВ 29.12.2020 28.12.2021
рег. № В 0021 ТС 29.12.2020 28.12.2021
рег. № В 9078 HX 16.12.2020 15.12.2021
рег. № В 8146 HK 14.10.2020 13.10.2021
Велико Търново рег. № ВТ 9102 ВН 02.03.2021 01.03.2022
рег. № ВТ 9825 КР 22.01.2021 21.01.2022
Видин рег. № ВН 8854 BB 22.06.2020 21.12.2020
рег. № ВН 9025 АК 28.10.2021 27.10.2022
рег. № ВН 2696 АК 05.08.2021 04.08.2022
рег. № ВН 1002 АК 11.02.2021 10.02.2022
рег. № ВН 4744 АВ 02.09.2019 01.03.2020
Враца рег. № ВР 9234 СВ 19.09.2019 18.03.2020
рег. № ВР 9108 BX 06.07.2020 05.01.2021
рег. № ВР 4105 ВН 19.09.2019 18.03.2020
рег. № ВР 8584 АХ 18.09.2019 17.03.2020
рег. № ВР 0187 ВН 12.07.2019 11.01.2020
Добрич рег. № ТХ 7545 AK 05.11.2021 04.11.2022
рег. № ТХ 4645 AP 20.12.2021 19.12.2022
рег. № ТХ 6581 АР 10.05.2021 09.05.2022
рег. № ТХ 1971 AP 22.03.2021 21.03.2022
рег. № ТХ 6685 AP 01.03.2021 28.02.2022
рег. № ТХ 5628 AP 14.01.2021 13.01.2022
Кърджали рег. № К 6244 BK 31.08.2021 30.08.2022
рег. № К 0678 BH 06.12.2021 05.12.2022
рег. № К 4386 BK 30.06.2021 29.06.2022
рег. № К 1109 BA 12.04.2021 11.04.2022
рег. № К 7028 ВМ 29.03.2021 28.03.2022
рег. № К 3679 BM 22.03.2021 21.03.2022
рег. № К 7442 BA 18.03.2021 17.03.2022
Кюстендил рег. № КН 2499 ВВ 20.06.2019 19.12.2019
Ловеч рег. № ОВ 0650 ВТ 02.07.2021 01.07.2022
Монтана рег. № М 1900 BK 20.08.2020 19.08.2021
рег. № М 7029 BB 23.09.2021 22.09.2022
рег. № М 3328 BA 14.04.2021 13.04.2022
рег. № М 3902 BH 27.12.2019 26.06.2020
Пазарджик рег. № РА 9142 KM 22.03.2021 21.03.2022
рег. № РА 3541 АМ 04.11.2021 03.11.2022
рег. № РА 7099 ВP 14.10.2021 13.10.2022
рег. № РА 0870 KP 22.03.2021 21.03.2022
Перник рег. № РК 5738 ВА 07.08.2020 06.08.2021
рег. № РК 9006 ВТ 29.09.2021 28.09.2022
рег. № РК 1381 ВН 08.03.2021 07.03.2022
рег. № РК 8997 BT 24.01.2021 23.01.2022
рег. № РК 9954 ВС 29.07.2020 28.07.2021
Плевен рег. № ЕН 0897 BH 28.11.2019 27.05.2020
рег. № ЕН 9003 KC 08.12.2020 07.12.2021
рег. № ЕН 0890 AH 09.11.2020 08.11.2021
рег. № ЕН 5326 KC 09.11.2020 08.11.2021
рег. № ЕН 8340 KH 17.07.2020 16.05.2021
рег. № ЕН 6916 KP 13.07.2020 12.07.2021
рег. № ЕН 4387 KC 17.06.2020 16.12.2020
рег. № ЕН 6115 КМ 24.06.2019 23.12.2019
Пловдив рег. № РВ 7166 TT 14.02.2019 13.08.2019
рег. № РВ 3595 CM 30.11.2021 29.11.2022
рег. № РВ 7351 КХ 05.07.2021 04.08.2022
рег. № РВ 4130 ХР 13.07.2021 12.01.2022
рег. № РВ 3528 PX 30.06.2021 29.06.2022
рег. № РВ 3480 XC 30.06.2021 29.06.2022
рег. № РВ 7256 ХТ 29.03.2021 28.03.2022
рег. № РВ 2763 CT 22.03.2021 21.03.2022
рег. № РВ 3748 ТТ 15.03.2021 14.03.2022
рег. № РВ 5603 PM 12.01.2021 11.01.2022
рег. № РВ 1322 CM 25.11.2020 24.11.2021
Разград рег. № РР 4122 BM 11.06.2021 10.06.2022
рег. № РР 4146 BM 08.10.2021 07.10.2022
рег. № РР 8238 AX 15.09.2021 14.09.2022
рег. № РР 5207 AK 30.07.2021 29.07.2022
рег. № РР 9477 ВК 11.06.2021 10.06.2022
рег. № РР 2153 BH 12.05.2021 11.05.2022
рег. № РР 5644 BC 05.05.2021 04.05.2022
рег. № РР 4256 AX 29.04.2021 28.08.2022
рег. № РР 1732 ВМ 17.03.2021 16.03.2022
рег. № РР 1744 BK 13.08.2020 12.08.2021
Русе рег. № Р 1747 KK 27.03.2019 26.09.2019
рег. № Р 0787 КР 06.10.2021 05.10.2022
рег. № Р 7074 PH 25.05.2021 24.05.2022
рег. № Р 9043 КК 04.03.2021 03.03.2022
рег. № Р 8772 КА 26.01.2021 25.01.2022
рег. № Р 9653 AM 20.01.2021 19.01.2022
рег. № Р 8663 AK 14.01.2021 13.01.2022
рег. № Р 3838 ВС 31.12.2020 30.12.2021
рег. № Р 1475 BT 13.07.2020 12.07.2021
рег. № Р 5639 KM 05.02.2020 04.08.2020
рег. № Р 0474 PK 12.12.2019 11.06.2020
Силистра рег. № СС 4480 АН 01.02.2021 31.01.2022
рег. № СС 0408 MC 17.01.2022 16.01.2023
рег. № СС 7003 АТ 01.11.2021 31.10.2022
рег. № СС 5173 AH 16.08.2021 15.08.2022
рег. № СС 4436 AP 22.01.2021 21.01.2022
рег. № СС 0638 CB 01.10.2020 30.09.2021
Сливен рег. № СН 3602 AP 23.12.2020 22.12.2021
рег. № СН 8790 AT 22.03.2021 21.03.2022
рег. № СН 4104 AT 18.02.2021 17.02.2022
рег. № СН 7875 AX 19.01.2021 18.01.2022
рег. № СН 1293 AX 13.01.2021 12.01.2022
Смолян рег. № СМ 3108 АМ 05.07.2021 04.07.2022
София рег. №  CA 0082 HT 15.04.2019 14.10.2019
рег. № CB 5159 TA 17.01.2022 16.01.2023
рег. № CB 7532 BX 06.01.2022 05.01.2023
рег. № CA 7881 TX 13.12.2021 12.12.2022
рег. № CB 8928 CX 13.12.2021 12.12.2022
рег. № CB 4812 PM 08.12.2021 07.12.2022
рег. № CB 8160 HP 11.11.2021 10.11.2022
рег. № CA 7705 MB 11.11.2021 10.11.2022
рег. № CВ 4770 МК 10.11.2021 09.11.2022
рег. № CВ 5307 РС 25.10.2021 24.10.2022
рег. № CA 4883 CK 20.10.2021 19.10.2022
рег. № CB 4994 KC 20.10.2021 19.10.2022
рег. № CB 1783 PA 13.10.2021 12.10.2022
рег. № CA 5606 CK 13.10.2021 12.10.2022
рег. № CB 3429 MB 07.10.2021 06.10.2022
рег. № CB 5692 CM 07.10.2021 06.10.2022
рег. № CA 7223 TK  26.08.2021 25.08.2022
рег. № СВ 4661 KX 18.08.2021 17.08.2022
рег. № СВ 8104 СР 05.08.2021 04.08.2022
рег. № СВ 3789 CK 30.07.2021 29.07.2022
рег. № СA 7385 MK 30.07.2021 29.07.2022
рег. № СВ 9082 CH 26.07.2021 25.07.2022
рег. № СВ 7618 PA 21.07.2021 20.07.2022
рег. № СА 1713 СС 20.07.2021 19.07.2022
рег. № СВ 9811 РМ 14.07.2021 13.07.2022
рег. № СA 2352 MC 09.07.2021 08.07.2022
рег. № СВ 6100 HP 05.07.2021 04.07.2022
рег. № СВ 4021 AT 23.06.2021 22.06.2022
рег. № СВ 3158 CB 22.06.2021 21.06.2022
рег. № СВ 1172 СМ 02.06.2021 01.06.2022
рег. № СO 5400 CM 20.05.2021 19.05.2022
рег. № СA 7282 HK 16.04.2021 15.04.2022
рег. № СВ 0965 РР 12.04.2021 11.04.2022
рег. № CB 5245 AH 04.03.2021 03.03.2022
рег. № CO 1298 CM 14.12.2020 13.12.2021
рег. № CB 1493 HA 26.10.2020 25.10.2021
рег. № CB 6896 MP 19.10.2020 18.10.2021
рег. № CB 3791 PC 17.09.2020 16.09.2021
рег. № CА 4789 ВХ 25.08.2020 24.08.2021
рег. № C 6651 XB 25.08.2020 24.08.2021
рег. № CA 0756 PC 27.07.2020 26.07.2021
рег. № CO 1966 BH 17.07.2020 16.07.2021
рег. № CB 9501 BC 23.06.2020 22.12.2020
рег. № CB 9653 PM 20.06.2020 19.12.2020
рег. № CO 0989 CC 13.04.2020 12.10.2020
рег. № CA 1737 MH 09.03.2020 08.09.2020
рег. № CA 5603 XA 21.01.2020 20.07.2020
рег. № CB 6031 HM 08.01.2020 07.07.2020
рег. № CA 9395 BB 28.10.2019 27.04.2020
рег. № CB 5563 MM 15.10.2019 14.04.2020
рег. №  CА 6843 РК 10.09.2019 09.03.2020
рег. №  CB 3496 BH 24.07.2019 23.01.2020
рег. №  CB 7328 HC 02.07.2019 01.01.2020
рег. №  CB 1576 MK 21.06.2019 20.12.2019
рег. №  CA 6852 CP 10.06.2019 09.12.2019
рег. №  CВ 9523 MX 05.06.2019 04.12.2019
рег. №  CВ 8457 МК 27.03.2019 26.09.2019
рег. №  CВ 9539 МА 25.03.2019 24.09.2019
рег. №  СВ 8588 ВМ 20.03.2019 19.09.2019
рег. №  CО 3717 ВТ 15.03.2019 14.09.2019
рег. №  CB 8713 НВ 13.03.2019 12.09.2019
рег. №  CА 7991 СН 20.03.2019 19.09.2019
рег. №  CB 6931 MB 01.03.2019 31.08.2019
рег. №  CB 1082 MP 08.03.2019 07.09.2019
рег. №  CA 5585 KK 20.02.2019 19.08.2019
рег. №  CB 1584 BH 05.12.2018 04.06.2019
рег. №  CO 1878 BT 31.10.2018 30.04.2019
рег. №  CО 3746 АН 29.01.2018 28.07.2018
Стара Загора рег. №  CT 8081 CX 17.12.2019 16.06.2020
рег. №  СТ 6506 PP 08.11.2021 07.11.2022
рег. №  СТ 1158 BH 08.09.2021 07.09.2022
рег. №  СТ 9697 PM 19.07.2021 18.07.2022
рег. №  СТ 7131 AP 10.05.2021 09.05.2022
рег. №  СТ 4835 РН 12.02.2021 11.02.2022
рег. №  CT 0894 BP 05.12.2019 04.06.2020
рег. №  CT 4683 PK 05.11.2019 04.05.2020
рег. №  CT 2849 PK 24.10.2019 23.04.2020
Търговище рег. №  Т 7713 BT 10.06.2021 09.06.2022
рег. №  Т 2013 KK 08.11.2021 07.11.2022
рег. №  Т 0914 KK 04.11.2021 03.11.2022
рег. №  Т 3562 KK 05.05.2021 04.05.2022
рег. №  Т 1814 МТ 05.04.2021 04.04.2022
Хасково рег. № Х 3257 KB 26.02.2021 25.02.2022
рег. № Х 6437 KH 20.10.2021 19.10.2022
рег. № Х 5341 KC 22.03.2021 21.03.2022
Шумен рег. № H 1694 BT 21.01.2020 20.07.2020
рег. № H 4806 BB 16.07.2021 15.07.2022
рег. № H 3190 BX 02.06.2021 01.06.2022
рег. № H 6962 ВС 27.05.2021 26.05.2022
рег. № H 0350 BX 04.03.2021 03.03.2022
рег. № H 1275 KA 23.02.2021 22.02.2022
рег. № H 7573 ВТ 10.02.2021 09.02.2022
рег. № H 0545 BT 22.06.2020 21.12.2020
Ямбол рег. № У 9829 AX 07.10.2021 06.10.2022
рег. № У 2425 ВА 11.02.2021 10.02.2022
Чужда регистрация рег. № 1LTD159 05.03.2019 04.09.2019
рег. № В116КRM 20.12.2021 19.12.2022
рег. № NJ-461-S 18.11.2021 17.11.2022
рег. № FSC9388 04.11.2021 03.11.2022
рег. № NMSQ7777 28.10.2021 27.10.2022
рег. № KT6904A 19.05.2021 18.05.2022
рег. № 55-BGB-4 04.03.2021 03.03.2022
рег. № EKB 6559 06.01.2020 05.07.2020
рег. № MS14МCR 04.06.2019 03.12.2019
рег. № AG60ARN 19.10.2018 18.04.2019

Длъжностно лице по защита на данните

Електронен подпис

Санкции, налагани в Европейския съюз