ДИРЕКЦИЯ "ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА"

Списък на определените и нотифицирани технически служби за одобряване типа на нови превозни средства (ПС) и индивидуално одобряване на нови ПС

Регистър на лицата, получили разрешение по реда на Наредба № H-32 за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства

ДИРЕКЦИЯ "ВОДАЧИ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА"

УЧЕБНИ ЦЕНТРОВЕ

ДИРЕКЦИЯ "АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗИ И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ"

ДИРЕКЦИЯ "АВТОМОБИЛНА ИНСПЕКЦИЯ"

Длъжностно лице по защита на данните

Електронен подпис

Санкции, налагани в Европейския съюз