19.06.2018 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността „инспектор“ в:

  1. областен отдел „Автомобилна администрация“ – София – 1 щатна бройка,
  2. областен отдел „Автомобилна администрация“ – Силистра – 1 щатна бройка,
  3. областен отдел „Автомобилна администрация“ – Кърджали – 1 щатна бройка,

към Главна дирекция „Автомобилна инспекция“.

Вижте цялата информация тук


06.06.2018 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността началник на:

  • областен отдел „Автомобилна администрация“ – София – 1 щатна бройка

в Главна дирекция „Автомобилна инспекция“ в Изпълнителна агенция „Aвтомобилна администрация“.

Вижте цялата информация тук


31.05.2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:

- областен отдел “Автомобилна администрация” – София – 1 щатна бройка;
- областен отдел “Автомобилна администрация” – Силистра – 1 щатна бройка;
- областен отдел “Автомобилна администрация” – Кърджали – 1 щатна бройка към Главна дирекция „Автомобилна инспекция“.

Вижте цялата информация тук


17.05.2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:
- областен отдел “Автомобилна администрация” – София  – 1 щатна бройка
в  Главна дирекция „Автомобилна инспекция“.

Вижте цялата информация тук


18.04.2018 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността „младши експерт“ – 1 (една) щатна бройка в отдел „Правоспособност и професионална компетентност“, дирекция „Пътни превозни средства и водачи“ в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


30.03.2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в отдел „Правоспособност и професионална компетентност“, дирекция „Пътни превозни средства и водачи“ – 1 щатна бройка.

Вижте цялата информация тук


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността главен експерт – 1 (една) щатна бройка в дирекция „Финансово-счетоводно обслужване“ в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


16.03.2018 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността юрисконсулт – 1 (една) щатна бройка в отдел „Правен“, дирекция „Административно-правно обслужване“ в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността „инспектор“ в областен отдел „Автомобилна администрация“ – София – 2 щатни бройки към главна дирекция „Автомобилна инспекция“.

Вижте цялата информация тук


12.03.2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в дирекция „Финансово-счетоводно обслужване“ – 1 щатна бройка.

Вижте цялата информация тук


07.03.2018 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността началник на:

  • областен отдел „Автомобилна администрация“ – Ловеч – 1 щатна бройка;
  • областен отдел „Автомобилна администрация“ – Монтана – 1 щатна бройка
в Главна дирекция „Автомобилна инспекция“ в Изпълнителна агенция „Aвтомобилна администрация“.

Вижте цялата информация тук


26.02.2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, отдел “Правен”, дирекция „Административно-правно обслужване”

Вижте цялата информация тук


ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в областен отдел “Автомобилна администрация“ - София – 2 щатна бройка към главна дирекция „Автомобилна инспекция“.

Вижте цялата информация тук


16.02.2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:
- областен отдел “Автомобилна администрация” – Ловеч – 1 щатна бройка;
- областен отдел “Автомобилна администрация” – Монтана – 1 щатна бройка
в  Главна дирекция „Автомобилна инспекция“.

Вижте цялата информация тук


09.02.2018 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността „старши експерт“ – 1 (една) щатна бройка в отдел „Правоспособност и професионална компетентност“, дирекция „Пътни превозни средства и водачи“ в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


02.02.2018 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността „главен експерт“ – 1 (една) щатна бройка в отдел „Превоз на пътници“, дирекция „Автомобилни превози“ в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността главен юрисконсулт – 1 (една) щатна бройка в отдел „Правен“, дирекция „Административно-правно обслужване“ в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


22.01.2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в отдел „Правоспособност и професионална компетентност“, дирекция „Пътни превозни средства и водачи“ – 1 щатна бройка.

Вижте цялата информация тук


15.01.2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в отдел „Правен“, дирекция „Административно-правно обслужване“ – 1 щатна бройка.

Вижте цялата информация


ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, дирекция „Автомобилни превози”, отдел „Превоз на пътници“ – 1 щатна бройка.

Вижте цялата информация


Архив 2017 г.

Архив 2016 г.

Архив 2015 г.

Архив 2014 г.

Архив 2013 г.

Длъжностно лице по защита на личните данни - Стефан Златарев: szlatarev@rta.government.bg


Електронен подпис

Санкции, налагани в Европейския съюз