Във връзка с въведените противоепидемични мерки на територията на Република България на конкурсните процедури в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ ще бъдат допускани само лица, които представят документ ифров и аналогичен на цифровите COVID сертификати на ЕС), валиден съгласно последната заповед на министърa на здравеопазването, актуална към датата на провеждане на съответния конкурс.

30.11.2021 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността главен юрисконсулт – 1 (една) щатна бройка в отдел „Правно-нормативно обслужване“, дирекция „Правно-нормативно обслужване, обществени поръчки и управление на проекти“ в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


26.11.2021 г.

Информация за прекратяване на конкурс задлъжността младши експерт в дирекция „Пътни превозни средства“ – 1 (една) щатнa бройкa в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“:
Конкурсната процедура за длъжността младши експерт в дирекция „Пътни превозни средства“ – 1 (една) щатнa бройкa е прекратена поради недопуснати до интервю кандидати съгласно Заповед № РД-01-555/25.11.2021 г.


Класиране от проведения конкурс за заемане на длъжността младши експерт – 1 (една) щатна бройка в дирекция „Административно и информационно обслужване“ в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.
Въз основа на резултатите от теста на явилите се и допуснати до интервюто кандидати, конкурсната комисия класира, както следва:

 • на първо място – Мирослав Алексиев
 • на второ място – Вера Топузова
 • на трето място – Веселина Сотирова        

19.11.2021 г.

Класиране от проведения конкурс за длъжността инспектор в областен отдел „Автомобилна администрация” – Разград, регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – Русе  – 1 щатна бройка, областен отдел „Автомобилна администрация” – Бургас, регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – Бургас – 1 щатна бройка, областен отдел „Автомобилна администрация” – Шумен, регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – Варна – 1 щатна бройка, областен отдел „Автомобилна администрация” – Стара Загора, регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – Стара Загора – 1 щатна бройка в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.
Въз основа на резултатите от теста на явилите се и допуснати до интервюто кандидати, конкурсната комисия класира, както следва:

 • на първо място – Добри Симеонов за областен отдел „Автомобилна администрация” – Шумен, регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – Варна

18.11.2021 г.

Информация за прекратяване на конкурс за длъжността инспектор в отдел „Административнонаказателна дейност“ в дирекция „Автомобилна инспекция“ – 1 (една) щатнa бройкa в Изпълнителна агенция  „Автомобилна администрация“:
Конкурсната процедура за длъжността инспектор в отдел „Административнонаказателна дейност“ в дирекция „Автомобилна инспекция“ – 1 (една) щатнa бройкa е прекратена поради недопуснати до интервю кандидати съгласно Заповед № РД-01-549/16.11.2021 г.


16.11.2021 г.

Класиране от проведения конкурс за длъжността младши експерт – 1 (една) щатна бройка в отдел „Контрол“ към регионална дирекция „Автомобилна администрация“ - Варна в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.
Въз основа на резултатите от теста на явилите се и допуснати до интервюто кандидати, конкурсната комисия класира, както следва:

 • на първо място – Виктория Станчева.

15.11.2021 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността инспектор в отдел „Контрол“ към регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – Пловдив в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” – 3 (три) щатни бройки

Вижте цялата информация тук


11.11.2021 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността младши експерт – 1 (една) щатна бройка в дирекция „Пътни превозни средства“ в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:
-  отдел „Правно-нормативно обслужване“ в дирекция „Правно-нормативно обслужване, обществени поръчки и управление на проекти“– 1 щатнa бройкa

Вижте цялата информация тук


05.11.2021 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността инспектор областен отдел „Автомобилна администрация” – Разград, регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – Русе  – 1 щатна бройка, областен отдел „Автомобилна администрация” – Бургас, регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – Бургас – 1 щатна бройка, областен отдел „Автомобилна администрация” – Шумен, регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – Варна – 1 щатна бройка, областен отдел „Автомобилна администрация” – Стара Загора, регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – Стара Загора – 1 щатна бройка:

Вижте цялата информация тук


04.11.2021 г.

Класиране от проведения конкурс за заемане на длъжността главен експерт – 2 (две) щатни бройки в дирекция „Административно и информационно обслужване“ в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.
Въз основа на резултатите от теста на явилите се и допуснати до интервюто кандидати, конкурсната комисия класира, както следва:

на първо място – Райна Шопова-Нейкова.

02.11.2021 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността младши експерт – 1 (една) щатна бройка в отдел „Контрол“ към регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – Варна в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


01.11.2021 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността инспектор – 1 (една) щатна бройка в отдел „Административнонаказателна дейност“ към дирекция „Автомобилна инспекция“ в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


29.10.2021 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността младши експерт – 1 (една) щатна бройка в дирекция „Административно и информационно обслужване“ в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


28.10.2021 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:
-  в отдел „Контрол“ към регионална дирекция „Автомобилна администрация“ –  Пловдив – 3 щатни бройки

Вижте цялата информация тук


25.10.2021 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:
-  дирекция „Пътни превозни средства“ – 1 щатна бройка

Вижте цялата информация тук


19.10.2021 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността главен експерт – 2 (две) щатни бройки в дирекция „Административно и информационно обслужване“ в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


18.10.2021 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:
- областен отдел „Автомобилна администрация” – Разград, регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – Русе  – 1 щатна бройка,
- областен отдел „Автомобилна администрация” – Бургас, регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – Бургас – 1 щатна бройка,
- областен отдел „Автомобилна администрация” – Шумен, регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – Варна – 1 щатна бройка
- областен отдел „Автомобилна администрация” – Стара Загора, регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – Стара Загора – 1 щатна бройка.

Вижте цялата информация


15.10.2021 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:
-  отдел „Контрол“ към регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – Варна – 1 щатна бройка

Вижте цялата информация тук


13.10.2021 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:
-  отдел „Административнонаказателна дейност“ в дирекция „Автомобилна инспекция“ – 1 щатнa бройкa

Вижте цялата информация тук


11.10.2021 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:
-  в дирекция „Административно и информационно обслужване“  – 1 щатнa бройкa

Вижте цялата информация тук


Класиране от проведения конкурс за длъжността инспектор – 1 (една) щатна бройка в областен отдел „Автомобилна администрация“ – Благоевград, регионална дирекция „Автомобилна администрация“ - София в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.
Въз основа на резултатите от теста на явилите се и допуснати до интервюто кандидати, конкурсната комисия класира, както следва:

 • на първо място – Кямран Абдиков;
 • на второ място – Димитър Гергинин;
 • на трето място – Димитър Златев.

01.10.2021 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:
-  в дирекция „Административно и информационно обслужване“  – 2 щатни бройки

Вижте цялата информация тук


27.09.2021 г.

Класиране от проведения конкурс за длъжността инспектор – 2 (две) щатни бройки в областен отдел „Автомобилна администрация“ - София, регионална дирекция „Автомобилна администрация“ - София в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.
Въз основа на резултатите от теста на явилите се и допуснати до интервюто кандидати, конкурсната комисия класира, както следва:

 • на първо място – Любомир Иванов;
 • на първо място – Радослав Комитски;
 • на второ място – Ивайло Данаилов;
 • на второ място – Симеон Пилибосян;
 • на трето място – Борис Евтимов;
 • на трето място – Алберт Михайлов.

24.09.2021 г.

Класиране от проведения конкурс за заемане на длъжността инспектор – 2 (две) щатни бройки в отдел „Контрол“ в регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – София в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.
Въз основа на резултатите от теста на явилите се и допуснати до интервюто кандидати, конкурсната комисия класира, както следва:

 • на първо място – Илиян Трифонов
 • на първо място – Красимира Роячка
 • на второ място – Кирил Анев

17.09.2021 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността инспектор – 1 (една) щатна бройка в областен отдел „Автомобилна администрация“ – Благоевград, регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – София в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация


30.08.2021 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:
-  областен отдел „Автомобилна администрация“ – Благоевград, регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – София – 1 щатна бройка

Вижте цялата информация тук


24.08.2021 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността инспектор – 2 (две) щатни бройки в областен отдел „Автомобилна администрация“ – София, регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – София в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността инспектор в отдел „Контрол“ в регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – София – 2 (две) щатни бройки в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


06.08.2021 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:
-  областен отдел „Автомобилна администрация“ – София, регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – София – 2 щатни бройки

Вижте цялата информация тук


05.08.2021 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:
-  в отдел „Контрол“ в регионална дирекция „Автомобилна администрация“ –  София – 2 щатни бройки

Вижте цялата информация тук


20.07.2021 г.

Информация за прекратяване на конкурс за длъжността главен юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно обслужване“, дирекция „Правно-нормативно обслужване, обществени поръчки и управление на проекти“  – 1 щатна бройка в Изпълнителна агенция  „Автомобилна администрация“

Конкурсната процедура за длъжността главен юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно обслужване“, дирекция „Правно-нормативно обслужване, обществени поръчки и управление на проекти“ – 1 щатна бройка е прекратена поради неявяването на допуснатия до практическия изпит кандидат.


12.07.2021 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността главен юрисконсулт – 1 (една) щатна бройка в отдел „Правно-нормативно обслужване“, дирекция „Правно-нормативно обслужване, обществени поръчки и управление на проекти“ в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


25.06.2021 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:
-  отдел „Правно-нормативно обслужване“ в дирекция „Правно-нормативно обслужване, обществени поръчки и управление на проекти“– 1 щатнa бройкa

Вижте цялата информация тук


14.04.2021 г.

Класиране от проведения конкурс за заемане на длъжността инспектор – 1 (една) щатна бройка в областен отдел „Автомобилна администрация“ – Велико Търново, регионална дирекция „Автомобилна администрация“ - Плевен в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Въз основа на резултатите от теста на явилите се и допуснати до интервюто кандидати, конкурсната комисия класира, както следва:
- на първо място – Иван Антонов


07.04.2021 г.

Класиране от проведения конкурс за заемане на длъжността главен експерт – 1 (една) щатна бройка в отдел „Обществени поръчки и управление на проекти“, дирекция „Правно-нормативно обслужване, обществени поръчки и управление на проекти“ в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Въз основа на резултатите от теста на явилите се и допуснати до интервюто кандидати, конкурсната комисия класира, както следва:
- на първо място – Ралица Ангелова


29.03.2021 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността инспектор – 1 (една) щатна бройка в областен отдел „Автомобилна администрация“ – Велико Търново, Регионална дирекция „Автомобилна администрация“ - Плевен в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността главен експерт – 1 (една) щатна бройка в отдел „Обществени поръчки и управление на проекти“, дирекция „Правно-нормативно обслужване, обществени поръчки и управление на проекти“ в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


12.03.2021 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:
-  Областен отдел „Автомобилна администрация“ – Велико Търново, Регионална дирекция „Автомобилна администрация“ - Плевен – 1 щатна бройка

Вижте цялата информация тук


ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:
-  отдел „Обществени поръчки и управление на проекти“, дирекция „Правно-нормативно обслужване, обществени поръчки и управление на проекти“ – 1 щатна бройка

Вижтв цялата информация тук


23.02.2021 г.

ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ

за заемане на длъжността младши експерт в дирекция „Автомобилни превози и международна дейност“ – 1 (една) щатна бройка

Вижте цялата информация тук


09.02.2021 г.

ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ

за заемане на длъжността инспектор в областен отдел „Автомобилна администрация“ – Ловеч, Регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – Плевен – 1 (една) щатна бройка:

Вижте цялата информация тук


03.02.2021 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността младши експерт – 1 (една) щатна бройка в дирекция „Автомобилни превози и международна дейност“ в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


29.01.2021 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността инспектор – 1 (една) щатна бройка в областен отдел „Автомобилна администрация“ – Ловеч, Регионална дирекция „Автомобилна администрация“ - Плевен в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


15.01.2021 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността главен експерт – 2 (две) щатни бройки в дирекция „Административно и информационно обслужване“ в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


11.01.2021 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността главен експерт – 1 (една) щатна бройка в отдел „Обществени поръчки и управление на проекти“, дирекция „Правно-нормативно обслужване, обществени поръчки и управление на проекти“ в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


02.11.2020 г.

Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка, обявяването на списъците с допуснати и недопуснати кандидати за всички обявени конкурси в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ се отлага с минумум две седмици.

При обявяване на списъците с допуснати и недопуснати кандидати и определяне на датите за явяване на тест, всички кандидати ще бъдат уведомени по телефон или електронна поща.


23.10.2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:
-  дирекция „Автомобилни превози и международна дейност“  – 1 щатна бройка

Вижте цялата информация тук


21.10.2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:
-  Областен отдел „Автомобилна администрация“ - Ловеч, Регионална дирекция „Автомобилна администрация“ - Плевен – 1 щатна бройка

Вижте цялата информация тук


ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:
-  отдел „Обществени поръчки и управление на проекти“, дирекция „Правно-нормативно обслужване, обществени поръчки и управление на проекти“ – 1 щатна бройка

Вижте цялата информация тук


16.10.2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:
-  в дирекция „Административно и информационно обслужване“  – 2 щатни бройки

Вижте цялата информация тук


ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ

за заемане на длъжността началник на отдел „Обществени поръчки и управление на проекти“, дирекция „Правно-нормативно обслужване, обществени поръчки и управление на проекти“ – 1 (една) щатна бройка:

Вижте цялата информация тук


09.09.2020 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността началник на отдел „Обществени поръчки и управление на проекти“, дирекция „Правно-нормативно обслужване, обществени поръчки и управление на проекти“ “– 1 (една) щатна бройка в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


21.08.2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:
-  отдел „Обществени поръчки и управление на проекти“, дирекция „Правно-нормативно обслужване, обществени поръчки и управление на проекти“ – 1 щатна бройка

Вижте цялата информация тук


17.08.2020 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността инспектор в отдел „Контрол“ в регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – Варна – 3 (три) щатни бройки в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


03.08.2020 г.

ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ

за заемане на длъжността главен експерт в отдел „Обществени поръчки и управление на проекти“, дирекция „Правно-нормативно обслужване, обществени поръчки и управление на проекти“ – 1 (една) щатна бройка:

Вижте цялата информация тук


ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ

за заемане на длъжността инспектор в областен отдел „Автомобилна администрация“ – Ловеч, Регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – Плевен – 2 (две) щатни бройки:

Вижте цялата информация тук


31.07.2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:
-  в отдел „Контрол“ в регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – Варна  – 3 щатни бройки

Вижте цялата информация тук


27.07.2020 г.

ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ

за заемане на длъжността младши експерт в дирекция „Административно и информационно обслужване“ – 2 (две) щатни бройки:

Вижте цялата информация тук


23.07.2020 г.

ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ

за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността главен юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно обслужване“ в дирекция „Правно-нормативно обслужване, обществени поръчки и управление на проекти“.

Вижте цялата информация тук


21.07.2020 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността инспектор – 2 (две) щатни бройки в областен отдел „Автомобилна администрация“ – Ловеч, Регионална дирекция „Автомобилна администрация“ - Плевен в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността главен експерт – 1 (една) щатна бройка в отдел „Обществени поръчки и управление на проекти“, дирекция „Правно-нормативно обслужване, обществени поръчки и управление на проекти“ в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


14.07.2020 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността младши експерт – 2 (две) щатни бройки в дирекция „Административно и информационно обслужване“ в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


08.07.2020 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността главен юрисконсулт – 1 (една) щатна бройка в отдел „Правно-нормативно обслужване“, дирекция „Правно-нормативно обслужване, обществени поръчки и управление на проекти“ в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


03.07.2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:
-  Областен отдел „Автомобилна администрация“ - Ловеч, Регионална дирекция „Автомобилна администрация“ - Плевен – 2 щатни бройки

Вижте цялата информация тук


ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:
-  отдел „Обществени поръчки и управление на проекти“, дирекция „Правно-нормативно обслужване, обществени поръчки и управление на проекти“ – 1 щатна бройка

Вижте цялата информация тук


25.06.2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:
-  в дирекция „Административно и информационно обслужване“  – 2 щатни бройки

Вижте цялата информация тук


22.06.2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:
-  отдел „Правно-нормативно обслужване“ в дирекция „Правно-нормативно обслужване, обществени поръчки и управление на проекти“– 1 щатнa бройкa

Вижте цялата информация тук


03.06.2020 г.

На вниманието на кандидатите за заеманe на длъжността главен експерт – 2 щатни бройки в дирекция „Административно и информационно обслужване“.

Уважаеми госпожи и господа,

На основание чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители конкурсната комисия взе решение за системата за определяне на резултатите, а именно коефициентът, с който ще се умножава резултатът на кандидатите от теста ще бъде 3 (три), а коефициентът, с който ще се умножава резултатът от интервюто, представляващ средноаритметична величина от поставените от членовете на комисията индивидуални оценки, е 4 (четири). Сборът от резултатите образува окончателният резултат на всеки кандидат.


26.05.2020 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността главен експерт – 2 (две) щатни бройки в дирекция „Административо- информационно обслужване“ в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


15.05.2020 г.

На вниманието на кандидатите за заемана на длъжността главен експерт – 2 щатни бройки в дирекция „Административно и информационно обслужване“ по реда на чл. 10 от Закона за държавния служител (чрез конкурс). 

Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка с обявеното извънредно положение и Заповед № РД-01-172/09.03.2020 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за обявяване на конкурсна процедура за длъжността главен експерт – 2 щатни бройки в дирекция „Административно и информационно обслужване“ Ви информираме, че процедурата се възобновява и приемането на заявления за участие в конкурса продължава до 21 май 2020 г.


16.03.2020 г.

На вниманието на кандидатите за заемана на длъжността главен експерт – 2 щатни бройки в дирекция „Административно и информационно обслужване“ по реда на чл. 10 от Закона за държавния служител (чрез конкурс). 

Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка с обявеното извънредно положение и Заповед № РД-01-172/09.03.2020 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за обявяване на конкурсна процедура за длъжността главен експерт – 2 щатни бройки в дирекция „Административно и информационно обслужване“ Ви информираме, че процедурата временно се спира и документи няма да се приемат.
След като процедурата бъде възобновена ще бъде публикувано съобщение на сайта на агенцията и приемането на заявления за участие в конкурса ще продължи в упоменатите в съобщението срокове.


На вниманието на кандидатите за заемана на длъжността директор на дирекция „Правно-нормативно обслужване, обществени поръчки и управление на проекти“ по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител

Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка с обявеното извънредно положение и Заповед № РД-01-163/02.03.2020 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за заемане на длъжността директор на дирекция „Правно-нормативно обслужване, обществени поръчки и управление на проекти“ по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител (чрез мобилност) Ви информираме, че процедурата временно се спира.
След като процедурата бъде възобновена ще бъде публикувано съобщение на сайта на агенцията и ще бъдете информирани лично на посочените от Вас телефони и електронна поща за контакт.    


11.03.2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:
-  в дирекция „Административно-информационно обслужване“  – 2 щатни бройки

Вижте цялата информация тук


20.09.2019 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността:

 • началник на областен отдел „Автомобилна администрация“ – Благоевград,
 • началник на областен отдел „Автомобилна администрация“ – Перник,
 • началник на областен отдел „Автомобилна администрация“ – Смолян,

 към Главна дирекция „Автомобилна инспекция“

Вижте цялата информация тук


12.09.2019 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността старши експерт – 1 (една) щатна бройка в дирекция „Финансово-счетоводно обслужване“ в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


03.09.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:
- областен отдел “Автомобилна администрация” – Благоевград – 1 щатна бройка,
областен отдел “Автомобилна администрация” – Перник – 1 щатна бройка,
областен отдел “Автомобилна администрация” – Смолян – 1 щатна бройка

Вижте цялата информация тук


02.09.2019 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността началник на областен отдел „Автомобилна администрация“ – Стара Загора към Главна дирекция „Автомобилна инспекция“ – 1 щатна бройка

Вижте цялата информация тук


29.08.2019 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността младши експерт – 1 (една) щатна бройка в отдел „Лицензи“, дирекция „Автомобилни превози“ в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


27.08.2019 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността младши експерт – 1 (една) щатна бройка в отдел „Превоз на пътници“, дирекция „Автомобилни превози“ в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


26.08.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:
-  в дирекция „Финансово-счетоводно обслужване“  – 1 щатна бройка

Вижте цялата информация тук


13.08.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:
- областен отдел “Автомобилна администрация” – Стара Загора   – 1 щатна бройка
в  Главна дирекция „Автомобилна инспекция“.

Вижте цялата информация тук


09.08.2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” съобщава, че с решение на конкурсната комисия етапа решаване на тест, част от конкурсната процедура за заемане на длъжността “инспектор“ в областен отдел „Автомобилна администрация” – Бургас - 1 щатна бройка, областен отдел Автомобилна администрация” – Варна - 2 щатни бройки и областен отдел „Автомобилна администрация” – Пловдив - 1 щатна бройка, е анулиран.
Уведомяваме всички допуснати до конкурса кандидати, че следва да се явят за решаване на тест, който ще се проведе на 04.09.2019 г. от 10:30 ч. в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” на адрес: гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5. Всеки кандидат ще бъде уведомен лично с писмо и по телефона.

Анна Генова /П/
Председател на конкурсната комисия 


ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:
отдел „Превоз на пътници“ в дирекция „Автомобилни превози “  – 1 щатна бройка

Вижте цялата информация тук


ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:
- отдел „Лицензи“ в дирекция „Автомобилни превози “  – 1 щатна бройка

Вижте цялата информация тук


05.08.2019 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността инспектор в:

 • областен отдел “Автомобилна администрация” – Видин – 1 щатна бройка,
 • областен отдел “Автомобилна администрация” – Ловеч – 2 щатни бройки,
 • областен отдел “Автомобилна администрация” – Плевен – 1 щатна бройка,
 • областен отдел “Автомобилна администрация” – Стара Загора – 1 щатна бройка,
към Главна дирекция „Автомобилна инспекция“.

Вижте цялата информация тук


19.07.2019 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността „инспектор“ в:

 1. областен отдел „Автомобилна администрация“ – Бургас – 1 щатна бройка,
 2. областен отдел „Автомобилна администрация“ – Варна – 2 щатни бройки,
 3. областен отдел „Автомобилна администрация“ – Пловдив – 1 щатна бройка,

в Главна дирекция „Автомобилна инспекция“, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

Вижте цялата информация тук


17.07.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавни служители в:
- Областен отдел “Автомобилна администрация” – Видин – 1 щатна бройка;
- Областен отдел “Автомобилна администрация” – Ловеч – 2 щатни бройки;
- Областен отдел “Автомобилна администрация” – Плевен – 1 щатна бройка;
- Областен отдел “Автомобилна администрация” – Стара Загора – 1 щатна бройка към Главна дирекция „Автомобилна инспекция“

Вижте цялата информация тук


16.07.2019 г.

СПИСЪК ЗА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА

началник на областен отдел „Автомобилна администрация“ – Видин  – 1 щатна бройка в Главна дирекция „Автомобилна инспекция“, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

Вижте цялата информация тук

Поради допусната техническа грешка при изписването на фамилия на Красимир Желязков да се чете Красимир Живков!


01.07.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:

- областен отдел “Автомобилна администрация” – Бургас – 1 щатна бройка;
- областен отдел “Автомобилна администрация” – Варна – 2 щатни бройки;
- областен отдел “Автомобилна администрация” – Пловдив – 1 щатна бройка
към Главна дирекция „Автомобилна инспекция“.

Вижте цялата информация тук


26.06.2019 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

 

за длъжността младши експерт – 1 (една) щатна бройка в отдел „Технически прегледи и одобряване на ППС“, дирекция „Пътни превозни средства и водачи“ в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:
- областен отдел “Автомобилна администрация” – Видин  – 1 щатна бройка

Вижте цялата информация тук


21.06.2019 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността главен юрисконсулт – 1 (една) щатна бройка в отдел „Правен“, дирекция „Административно-правно обслужване“ в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


07.06.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:
- отдел „Технически прегледи и одобряване на ППС“ в дирекция „Пътни превозни средства и водачи “  – 1 щатна бройка

Вижте цялата информация тук


04.06.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в отдел „Правен“, дирекция „Административно-правно обслужване“ – 1 щатна бройка.

Вижте цялата информация тук


15.05.2019 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността инспектор в областен отдел “Автомобилна администрация” – Видин – 1 щатна бройка в Главна дирекция „Автомобилна инспекция“.

Вижте цялата информация тук


25.04.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавни служители в:
- областен отдел „Автомобилна администрация” – Видин – 1 щатна бройка в Главна дирекция „Автомобилна инспекция“.

Вижте цялата информация тук


24.04.2019 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността „инспектор“ в:

 1. областен отдел „Автомобилна администрация“ – Бургас – 1 щатна бройка,
 2. областен отдел „Автомобилна администрация“ – Пловдив – 1 щатна бройка,
 3. областен отдел „Автомобилна администрация“ – Смолян – 1 щатна бройка,

към Главна дирекция „Автомобилна инспекция“.

Вижте цялата информация тук


22.04.2019 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността инспектор в областен отдел “Автомобилна администрация” – Ловеч – 1 щатна бройка в Главна дирекция „Автомобилна инспекция“.

Вижте цялата информация тук


05.04.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:

 • областен отдел “Автомобилна администрация” – Бургас – 1 щатна бройка;
 • областен отдел “Автомобилна администрация” – Пловдив – 1 щатна бройка;
 • областен отдел “Автомобилна администрация” – Смолян – 1 щатна бройка към Главна дирекция „Автомобилна инспекция“.

Вижте цялата информация тук


03.04.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавни служители в:
- Областен отдел „Автомобилна администрация” – Ловеч – 1 щатна бройка в Главна дирекция „Автомобилна инспекция“.

Вижте цялата информация тук


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността младши експерт – 1 (една) щатна бройка в отдел „Правоспособност и професионална компетентност“, дирекция „Пътни превозни средства и водачи“ в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


19.03.2019 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността главен юрисконсулт – 1 (една) щатна бройка в отдел „Правен“, дирекция „Административно-правно обслужване“ в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


08.03.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:

 • отдел „Правоспособност и професионална компетентност“ в дирекция „Пътни превозни средства и водачи “  – 1 щатна бройка

Вижте цялата информация тук


06.03.2019 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността „инспектор“ – 2 (две) щатни бройки в областен отдел „Автомобилна администрация“ – Враца към Главна дирекция „Автомобилна инспекция“.

Вижте цялата информация тук


28.02.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в отдел „Правен“, дирекция „Административно-правно обслужване“ – 1 щатна бройка.

Вижте цялата информация тук


15.02.2019 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността „инспектор“ в:

 1. областен отдел „Автомобилна администрация“ – Смолян – 1 щатна бройка,
 2. областен отдел „Автомобилна администрация“ – Бургас – 1 щатна бройка,

към Главна дирекция „Автомобилна инспекция“.

Вижте цялата информация тук


14.02.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:

 • областен отдел “Автомобилна администрация” – Враца – 2 щатни бройки към Главна дирекция „Автомобилна инспекция“.

Вижте цялата информация тук


07.02.2019 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността „държавен инспектор“ – 1 (една) щатна бройка в отдел „Контрол и статистика“, Главна дирекция „Автомобилна инспекция“ в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


29.01.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:

- областен отдел “Автомобилна администрация” – Смолян – 1 щатна бройка;
- областен отдел “Автомобилна администрация” – Бургас – 1 щатна бройка
към Главна дирекция „Автомобилна инспекция“.

Вижте цялата информация тук


21.01.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в отдел „Контрол и статистика“, Главна дирекция „Автомобилна инспекция“ – 1 щатна бройка.

Вижте цялата информация тук


17.01.2019 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността младши експерт – 1 (една) щатна бройка в отдел „Правоспособност и професионална компетентност“, дирекция „Пътни превозни средства и водачи“ в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


Архив 2018 г.

Архив 2017 г.

Архив 2016 г.

Архив 2015 г.

Архив 2014 г.

Архив 2013 г.

Длъжностно лице по защита на данните

Електронен подпис

Санкции, налагани в Европейския съюз