Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" има внедрена Система за управление на качеството, която е в съответствие с ISO 9001:2015. Сертифицирана е от 15.01.2018 г. от CERTIFICATION INTERNATIONAL (UK) LIMITED със сертификат № CI/8208.

 

Политика по качеството на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията


Длъжностно лице по защита на данните

Електронен подпис

Санкции, налагани в Европейския съюз