СЪОБЩЕНИЯ ЗА ИЗДАДЕНИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ

СЪОБЩЕНИЯ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ПО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРАВАТА ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗДАДЕН ЛИЦЕНЗ


 

Актуална информация за COVID-19

 

14.01.2022 г.

Важно!!!
НА ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗВАЧИ, ИЗВЪРШВАЩИ МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ ОТ/ДО И ПРЕЗ ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ

Гражданско неподчинение и затваряне на ключови пътни артерии в Сърбия 

Съгласно постъпила в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ информация от посолството на Р България в Белград, Ви уведомяваме, че на 15 януари 2022 г. /събота/ ще бъдат блокирани отново някои ключови пътни артерии на територията на Сърбия.

От 13.00 ч. до 15.00 ч. местно време се планира да бъдат блокирани участъкът от автомагистралата Е-75 /до Сава център в Белград, след моста „Газела“/, ГКПП „Търбушница – Прелина“ – границата с БиХ, Ложионичкия мост в гр. Ужице, пътят Пожега – Косйерич, както и в гр. Нова Варош.

Гражданите на Сърбия продължават да изразяват по този начин своето недоволство от липсата на действия за прекратяване на дейността на фирма „Рио Тинто“ в страната.

Посолството препоръчва на автомобилните превозвачи в този интервал от време да използват околовръстния път на Белград /от София - излизане от автомагистралата при Бубан поток и включване в автомагистралите за Загреб и Будапеща при пътен възел „Добановци“./

Подобна препоръка би могла да бъде отправена и към българските граждани, пътуващи транзитно през Белград с автомобили.

Товарните автомобили не преминават през Белград, тъй като мостът „Газела“ е забранен за преминаване на товарни автомобили с тегло над 5 тона.

Към настоящия момент, протестите преминават сравнително мирно, без повишено напрежение.


10.01.2022 г.

На вниманието на българските превозвачи, използващи ЕКМТ/СЕМТ разрешителни през 2022 г.

Уведомяваме Ви, че във връзка с т. 12 от Заповед № РД-08-443 от 09.11.2021 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ ще извърши преразпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителни, разпределени, но не заплатени и получени от превозвачите. До участие ще бъдат допуснати превозвачи, кандидатствали  и одобрени на първоначалното разпределение, които следва да подадат заявление по електронен път, чрез информационната система на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, в срок до 7 дни след публикуване на съобщението, считано от 11.01.2021 г.


07.01.2022 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ, ИЗПОЛЗВАЩИ ЕДНОКРАТНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ!

Във връзка с ограничения брой разрешителни от определени видове, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ информира всички превозвачи относно следните промени при предоставянето им, които ще се прилагат от 10.01.2022 година.
1. Арменските универсални разрешителни ще се предоставят на квотен принцип в началото на всеки месец на ГКПП Бургас ферибот – по 10 броя , ГКПП Капитан Андреево – по 30 броя и на ГКПП Лесово – по 10 броя. Резервации за тях ще могат да се правят във всички бюра за обслужване на превозвачите срещу задействан ТИР карнет или друг митнически документ и ЧМР удостоверяващи двустранния превоз между България и Армения. По реда на чл. 26 от Наредба № 11 за международен автомобилен превоз на пътници и товари арменски универсални разрешителни няма да се предоставят.
2. Турските разрешителни от вида за/от трета страна ще се представят по реда на чл. 26 от Наредба № 11 за международен автомобилен превоз на пътници и товари само на превозвачи, които нямат разпределени годишни и краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2022г. На превозвачи, на които са разпределени единствено краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2022г. ще се предоставят еднократни разрешителни от вида за/от трета страна след като са активирали и използвали всичките  ЕКМТ/СЕМТ разрешителни. На превозвачи, на които са разпределени ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2022 г. ще се предоставят турските разрешителни от вида за/от трета страна при задържан автомобил и неразрешен проблем с ЕКМТ/СЕМТ разрешително на ГКПП с Република Турция.
Разрешителните ще се предоставят по следният ред :
- При транзитно преминаване на страната на регистрация към заявлението по чл. 26 от Наредба № 11 се прилагат задействани митнически документи и ЧМР.
- Когато не се минава транзит през страната на регистрация към заявлението по чл. 26 от Наредба № 11 се прилага заявка за товар, която задължително е на български език и съдържа дата на товарене, дата на разтоварване, адрес на изпращач, адрес на получател, превозвач, регистрационен номер на превозното средство.
Използваните разрешителни ще се отчитат в бюрата за обслужване на превозвачите /БОП/. За отчитане на вече използвано разрешително служителят в БОП следва да изпрати на електронен адрес cemt@rta.government.bg сканирани следните документи: оригинал на разрешителното, резервационен талон, копие на ЧМР, копие на ТИР карнет или друг задействан митнически документ доказващ извършения превоз. След проверка от страна на служител от ИААА и  получаване на потвърждение по електронен път, разрешителното се отчита, като в отчета се прилагат и сканираните копия.
3. Полски разрешителни от вида за/от трета страна ще се предоставят на квотен принцип в началото на всеки месец на ГКПП Видин – по 10 броя  и ГКПП Русе – по 10 броя. На превозвачи, на които са разпределени ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2022 г. ще се предоставят полски разрешителни от вида за/от трета страна при задържан автомобил и неразрешен проблем с ЕКМТ/СЕМТ разрешително.


23.12.2021 г.

Важно!!!
НА ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗВАЧИ, ИЗВЪРШВАЩИ МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ ОТ/ДО ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

 

Във връзка с новите изисквания към превозвачите, които превозват стоки между Европейския съюз (ЕС) и Великобритания (Англия, Шотландия и Уелс) след 1 януари 2022 г., предоставяме на Вашето внимание следната обобщена информация:

1.    Актуална информация относно митническия контрол върху стоки, които се превозват от остров Ирландия към Великобритания
На 15 декември, правителството на Обединеното кралство обяви, че от 1 януари 2022 г, настоящите правила за внос ще продължат да се прилагат за стоки, които се превозват от остров Ирландия (Република Ирландия и Северна Ирландия) към Великобритания, докато разговорите по Протокола за Северна Ирландия продължават. Това не се отнася за стоките, изнасяни от Великобритания към Ирландия.

Това означава, че на 1 януари 2022 г. ще бъде въведен пълен митнически контрол върху стоки, които се движат между ЕС и Великобритания, с изключение на Ирландия. За стоки, които се превозват между ЕС и Северна Ирландия, продължават да се прилагат действащите разпоредби по Протокола за Северна Ирландия.

2. Какво да направите сега, ако възнамерявате да превозвате стоки от 1 януари 2022 г.

-        Профил за Правителствения портал - ако все още нямате такъв, можете да го създадете, когато се регистрирате за GVMS
-        Британски Регистрационен и идентификационен номер на икономическите оператори (EORI) - включително, ако сте установени в ЕС. Номерът трябва да започва с “GB”.

Обикновено, създаването на профил в Правителствения портал не отнема повече от пет минути, но може да отнеме до два дни, ако са необходими допълнителни проверки. Кандидатстването за EORI номер също отнема около пет минути, а той следва да бъде генериран в рамките на 48 часа. Понякога са необходими допълнителни проверки, преди да получите своя EORI номер и това може да отнеме около пет дни.

След като създадете профил и парола за Правителствения портал и имате EORI номер, започващ с “GB”, ще можете да се регистрирате за GVMS за по-малко от пет минути. Би трябвало да получите достъп до системата в рамките на два часа след регистрацията. Вижте подробни указания как да се регистрирате за GVMS.          

 • Преди да стигнете границата, уверете се, че носите всички необходими лични и търговски документи  

Няма да можете да преминете границата, ако не представите необходимите документи, включително личен документ за самоличност, документите на превозното средство, митнически декларации и други. Запознайте се със списъка на необходими документи.

 • Вземете Справка за движение на стоки (Goods Movement Reference - GMR)

Транспортните компании трябва да използват системата GVMS, за да създават GMR за пратки с повече от една митническа декларация. Справката GMR е уникален номер, който свързва няколко предварително подадени декларации.

Всички движения на стоки в двете посоки между Великобритания и ЕС, които са започнали след 23:59 ч. британско време (GMT) на 31 декември 2021 г, трябва да бъдат съпътствани с GMR. Без тази справка, водачите няма да могат да се качат на ферибота и ще бъдат забавени или върнати от пристанището. Можете да създавате справка GMR от 29 декември 2021 г. за стоки, които ще внасяте или изнасяте от 1 януари 2022 г.

Лицето, което превозва стоките или е собственик на превозното средство (обикновено това е водачът), има законово задължение да представи GMR. Това е доказателство, че за всички стоки, които превозва, е била подадена митническа декларация. Не забравяйте, че може да бъде създаден само един GMR за всяко превозно средство.

GMR може да бъде създаден от водача, който превозва стоките, както и от мениджъра на превозвача, митническия агент на търговеца или спедитора. Преди да тръгне към Великобритания, водачът трябва да разполага със справка GMR, както и с телефонен номер на транспортната или спедиторска фирма, в случай, че е необходима допълнителна информация. 

Обърнете внимание, че е необходимо да представите GMR, дори и ако сте попълнили декларация “Обобщение на износа” (Exit Summary declaration - EXS) за празен товар.

Вижте как да създадете GMR, или изгледайте следното видео с подробни указания.

„Групаж“ се отнася за смесен товар от различни видове стоки в една пратка, или пратки от различни стоки, които се превозват заедно в едно превозно средство. Когато използвате групаж, ако при преглед на справката GMR видите съобщението „Необходима е проверка“, може да се наложи целият товар да бъде проверен на сухоземна граница (Inland Border Facility - IBF). „Проверете дали трябва да се явите на инспекция“ (налично на български език).

3. Промени в износа на стоки от Великобритания към ЕС
От 1 януари 2022 г. стоките, изнасяни през гранични пунктове, ще бъдат обект на пълен митнически контрол. Проверете дали компанията, чиито стоки превозвате, е подала правилната митническа декларация. Има два вида декларации за износ: предварително подадена декларация, или декларация, подадена при пристигане. Проверете на кои гранични пунктове се изискват декларации за износ, подадени при пристигане.

Проверете какъв референтен номер трябва да представите на границата, ако изнасяте стоки от Великобритания. Ако стоките бъдат определени за проверка, тя може да се осъществи на място на повечето пристанища. Ако преминавате през пристанищата Дувър, Евротунел и Холихед ще трябва да се явите на сухоземна граница (IBF).

4. Как да използвате двоен код за местоположение на товара (Freight Location Code - FLC) за стоки, напускащи Великобритания през Дувър или Евротунела
Когато попълвате декларация за внос, проверете дали граничният пункт, през който ще минете, използва системата GVMS. Ако има вероятност водачът да промени маршрута си след попълването на декларациите, препоръчваме да използвате двоен код за местоположение на товара (FLC) за Дувър/Евротунел, за да избегнете евентуални грешки или закъснения.

Ако стоките тръгват от пристанищата Дувър или Евротунел, винаги използвайте двоен FLC, когато попълвате декларации за износ, за да избегнете грешки при справката GMR. Проверете правилните кодове за различните пристанища, които поддържат системите Customs Declaration Service (CDS) или CHIEF.

5. Нови правила за преминаване през сухоземна граница (Inland Border Facility - IBF)
От 1 януари 2022 г., когато внасяте стоки във Великобритания, трябва да следвате указанията на Британската приходна и митническа агенция (Her Majesty’s Revenue and Customs - HMRC) относно това дали трябва да представите стоките за проверка, когато пристигнете.

Може да бъдете насочени към сухоземен граничен пункт (IBF) за документални или физически проверки, ако те не могат да бъдат извършени на границата. Понастоящем това важи за Дувър и Евротунела в Черитън.

Лицето, създало справката GMR (обикновено това е водачът), трябва да се увери, че стоките ще пристигнат на IBF за проверка и, че разполагат с необходимата информация и имат възможност да осъществят проверката.

Водачите могат сами да проверят статуса на стоките чрез услугата „Проверете дали трябва да се явите на инспекция“ (налично на български език). Превозвачите подлежат на глоба до £2500, ако не спазват указанията на HMRC. Научете как да преминавате през IBF, включително работното време през празничния период.

6. Удължаване на срока, в който няма да бъде събирана такса за тежкотоварни автомобили (HGV Road User Levy)
Събирането на такса за тежкотоварни автомобили (HGV Road User Levy) беше преустановено от 1 август 2020 г. По план, то трябваше да бъде възстановено на 1 август 2022 г.

Предвид ключовата роля на превозвачите за развитието на британската икономика, както и ефектът на пандемията от Ковид-19 върху транспортния сектор, правителството на Обединеното кралство реши да удължи срока, в който няма да бъде събирана тази такса, до 31 юли 2023 г. Следователно, няма нужда превозвачите да заплащат тази такса за пътуванията си в Обединеното кралство до тази дата.

7. Как да получите повече информация и помощ
Ако имате нужда от допълнителна информация относно гореизброените промени:

 • Свържете се с горещата линия за помощ за общи митнически въпроси и международна търговия (Customs and International Trade - CIT). От 1 януари 2022 г, чрез тази телефонна линия ще можете да задавате въпроси и за услугата GVMS. Линията е отворена 7 дни в седмицата, от 8 до 22 часа от понеделник до петък и от 8 до 16 часа през почивните дни. Можете да се свържете с експерти на Обединеното кралство на тел. 0300 322 9434. Може да изпратите въпросите си и чрез уебчат.

По време на коледните празници, линията ще работи за общи въпроси както следва:

 • 24 декември: от 8 до 22 часа
 • 25-28 декември: затворено
 • 29-31 декември: от 8 до 22 часа
 • 1-3 януари: от 8 до 16 часа
 • От 4 януари: нормално работно време

Ако превозвате стоки по време на коледните празници или извън горепосоченото работно време и имате нужда от спешно съдействие, за да преминете границата, може да се свържете със същата линия на номер 0300 322 9434 и изберете опция 1, 24 часа, 7 дни в седмицата.

 • Говорете със съветник, като използвате функцията за разговор на живо. Услугата се предлага и на български език. 

20.12.2021 г.

Важно! ! !
НА ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗВАЧИ, ИЗВЪРШВАЩИ МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ ОТ/ДО И ПРЕЗ ТЕРИТОРИЯТА НА СЛОВЕНИЯ

Актуализирани мерки, въведени от Словения във връзка с промяна на ограниченията за движение по пътищата в страната.

Съгласно постъпила в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ информация, Министерството на инфраструктурата на Република Словения измени Наредбата за ограниченията на движението по пътищата в страната. Изменението, което ще влезе в сила на 30 декември 2021 г., предвижда в неделните и неработните дни забраната за движение на товарни превозни средства и състав от превозни средства с максимално допустима маса над 7,500 кг да се удължи с един час.
Забраната ще важи от 8:00 ч.  до 22:00 ч.  ( настоящата забрана в момента: от 8:00 ч.  до 21:00 ч.). Забраната остава непроменена през летния сезон, в петък преди Великден ограничението важи от 14 до 22 часа.

Направеното изменение е с цел подобряване на безопасността на движението и транспортния поток на граничните пунктове.


10.12.2021 г.

Важно!!!
НА ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗВАЧИ, ИЗВЪРШВАЩИ МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ ОТ/ДО И ПРЕЗ ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ
Блокиране на ключови пътни възли и кръстовища на територията на Република Сърбия, включително и основната пътна артерия, водеща към държавите от ЕС, а именно международен път Е-75.

Съгласно постъпила в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ информация от посолството на Р България в Белград, Ви уведомяваме, че следващите съботи, в интервала от 14.00 ч. до 16.00 ч. движението по международен път Е-75, в Белград ще бъде блокирано за всички участници в движението, в следствие на гражданско неподчинение.

Посолството на  Р България в Белград препоръчва на автомобилните превозвачи, в този интервал от време, да използват околовръстния път на Белград от София - излизане от автомагистралата при Бубан поток и включване в автомагистралите за Загреб и Будапеща при пътен възел „Добановци“.

Подобна препоръка би могла да бъде отправена и към българските граждани, пътуващи транзитно през Белград с автомобили.

Товарните автомобили не преминават през Белград, тъй като мостът „Газела“ е забранен за преминаване на товарни автомобили с тегло над 5 тона.


09.12.2021 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ УЧАСТВАЛИ В РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ЕКМТ/СЕМТ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА 2022 г.

Считано от 13 декември 2021 г.  ИА „Автомобилна администрация” ще предоставя ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2022 г. на базата на утвърденото от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ разпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2022 г.

За получаване на годишни и/или краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни превозвачите трябва да изпратят на електронен адрес cemt@rta.government.bg следната информация:

1. Сканиран документ за платена държавна такса по чл. 93, т.3 и/или т. 4 от Тарифа 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, като  в основанието за плащане да бъде вписан входящия номер на заявлението генериран от информационната система при подаване на заявлението.
Поради обявената в Република България епидемиологична обстановка, свързана с разпространението на Covid -19, заплащането на разпределените ЕКМТ/СЕМТ разрешителни да се извършва само по банков път по следната сметка: 

Валута IBAN BIC(SWIFT) код
BGN BG03 UNCR 9660 3120607317 UNCRBGSF

Таксата за 1 бр. годишно ЕКМТ/СЕМТ разрешително е 840 лв.
Таксата за 1 бр. краткосрочно (месечно) ЕКМТ/СЕМТ разрешително е 70 лв.
2. Заявка за комбиниране на разпределените на превозвача валидности, които да бъдат положени върху годишните и краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни.
Превозвачи, които до 23.12.2021 г. не са представили платежно нареждане за разпределените им годишни и/или краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни няма да получат такива.
Краткосрочните разрешителни се предоставят на превозвачите в рамките на календарната година, но не по-късно от 16.12.2022 г.

Получаването на годишните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни ще става на следващия работен ден след изпращането на платежния документ и заявката за комбиниране на валидности на горепосочената електронна поща. 


Предоставянето на годишните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2022 г. ще се извърша в деловодството на ИА „Автомобилна администрация”, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 5  от 13 декември 2021 г. до 23 декември 2021г. в работни дни от 9:30 ч. до 17:30 ч.
При получаване на разрешителните превозвачите следва да носят печат на фирмата, на който ясно и четливо да са посочени името на фирмата на латински език и точен адрес за контакт. Печатът се полага на ЕКМТ/СЕМТ разрешителното и бордовия дневник към него.
След тази дата разрешителни не се предоставят.
Напомняме, че използваните през 2021 г. годишни и краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни и бордови дневници към тях следва да бъдат върнати в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ в срок до 01.02.2022 г.


08.12.2021 г.

на Вниманието на управителите на учебните центрове за обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари 

Относно: Нормативни промени в Наредба № 41.

УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

Във връзка с писмо с рег. № 11-36-96/26.07.2021 г., с което бяхте уведомени за изменение и допълнение на Наредба 41 от 4.08.2008 г. за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация обнародвана в бр. 57 от 09.07.2021 г. на Държавен вестник, Ви напомням, че съгласно § 47, ал. 1-2 от Преходните и заключителни разпоредби на наредбата, е необходимо да приведете учебната документация в съответствие с чл. 8, ал. 3, чл. 14, ал. 4, чл. 16, ал. 2 и 3, чл. 17, ал. 4, изречение първо и чл. 18, ал. 4, изречение първо в срок до 6 месеца от датата на обнародване на наредбата в "Държавен вестник". Учебната документация се изпраща до Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" за нейното утвърждаване в срока по ал. 1 от същия параграф. Учебната документация се връща на учебния център след утвърждаването ѝ в сроковете по чл. 9, ал. 2 от наредбата.
Във връзка с изложеното Ви уведомявам, че при непредставена в указания в наредбата срок учебна документация, правото да се организират курсове за обучение на водачи за придобиване на начална квалификация и за усъвършенстване на познанията им, ще бъдат прекратени и лицето по чл. 7, ал. 1 ще бъде заличено от регистъра по чл. 7, ал. 3 от Наредба № 41.


06.12.2021 г.

Важно!!!
НА ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗВАЧИ, ИЗВЪРШВАЩИ МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ ОТ/ДО ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

 

Във връзка с новите изисквания към превозвачите, които превозват стоки между Европейския съюз (ЕС) и Великобритания (Англия, Шотландия и Уелс) след 1 януари 2022 г., предоставяме на Вашето внимание следната информация:

1.    Как да се регистрирате за “Услуга за превоз на стоки с превозни средства (GVMS)” (Goods Vehicle Movement Service)

От 1 януари 2022 г, ако превозвате стоки през пристанище на Обединеното кралство (ОК), което използва системата GVMS, трябва да сте регистрирани за тази услуга. В противен случай няма да можете да преминете границата и да освободите стоките си от митнически контрол.

Трябва да се регистрирате за GVMS, без значение дали сте независим водач, подизпълнител, който превозва стоки на други фирми, логистичен бизнес или голяма търговска компания, която сама осъществява транспортната си дейност.

Преди да се регистрирате, трябва да имате:

Регистрирайте се за услугата GVMS за да избегнете забавяния на границата.

Повече информация и указания стъпка по стъпка относно регистрацията в GVMS са налични в следния видеоматериал: Регистрация в GVMS за европейски превозвачи
                 
2.    Необходими документи за преминаване на границата между ЕС и ОК след 1 януари 2022 г.

Преди да пристигнат на границата, всички водачи и превозвачи трябва да се уверят, че разполагат с правилните документи. Това включва личен документ за самоличност, документите на превозното средство, митнически декларации и други. В противен случай, те може да бъдат спрени или върнати на границата.

Запознайте се със списъка с необходими документи. Освен тях, ще Ви бъде необходима и Вашата Справка за движение на стоки (Goods Movement Reference - GMR).

GMR е уникален референтен номер, който свързва предварително подадени справки, например Референтен номер за движение (Movement Reference Numbers - MRN) или британски EORI номер за Вписване в отчетността на декларатора (Entry in Declarant’s Record - EIDR). За всяко превозно средство може да бъде създаван само един референтен номер.

GMR може да бъде създаден от водача, който превозва стоките, както и от превозвача, митническия агент на търговеца или спедитора. Преди да тръгне към ОК, водачът трябва да разполага с референтен номер GMR, ако не го е създал лично, както и с телефонен номер на транспортната или спедиторска фирма, в случай, че е необходима допълнителна информация. 
Вижте как да получите GMR.      
                       
3.    Кога да посетите пункт на сухоземна граница(Inland Border Facility - IBF) и да използвате своята Справка за движение на стоки (GMR)

От 1 януари 2022 г. може да се изиска превозвачите да представят стоките, които превозват за митническа проверка на пункт на сухоземна граница (IBF) преди да отпътуват от или да пристигнат във Великобритания.

Използвайте онлайн услугата на британското правителство и проверете дали трябва да се явите на инспекция (налична на български език).

Може да проверите статута на стоките - “освободени“ или „задържани” - чрез услугата GVMS. За целта, водачите могат да направят проверка чрез смарт телефон с достъп до интернет или техният ръководител да им изпрати тази информация по друг начин. Ако е необходима инспекция, водачът трябва незабавно да отиде на пункт на сухоземна граница.

За да проверите статута на стоките си чрез услугата „Проверете дали трябва да се явите на инспекция“, не е необходима регистрация в GVMS, но ще ви трябва GMR.  
                   
 4. Къде да получите повече информация

Ако Ви е необходима повече информация относно новите изисквания, можете да:


30.11.2021 г.

Компенсации

На основание чл. 11, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите (Наредбата) и с оглед предоставената от общините информация съгласно приложение № 2 към чл. 11, ал. 1 от същата наредба е извършено преизчисление на заявената потребност от компенсации в категориите ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали и деца до седем навършени години на база установените средни цени на абонаментните карти за страната, които за 2021 г. са следните:

 • за категория ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали – 55,71 лв.;
 • за категория деца до седем навършени години – 26,92 лв.

Посочените цени са коригирани според категорията на съответната община за всички области в страната, с изключение на област София и Софийска, както следва:

Категория на общината

Пределна цена на карта за ветерани за 2021 г.

Пределна цена на карта за деца до седем навършени години за 2021 г.

1 66,86 лв. 32,31 лв.
2 58,50 лв. 28,27 лв.
3 52,93 лв. 25,58 лв.
4 47,36 лв. 22,88 лв.
5 44,57 лв. 21,54 лв.

Субсидии

В съответствие с разпоредбата на чл. 14, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата е направена промяна в годишното разпределение на средствата за субсидиране на превозвачите по автомобилния транспорт по общини. Промяната е в рамките на определените за 2021 г. средства в държавния бюджет. Потребността от средства за субсидии във вътрешноградски и междуселищни автобусни линии по постъпилите от общините справки за 2021 г. е в размер на 60 178 847 лв. общо за страната, а недостигът – 13 674 447 лв. В тази връзка формиралата се възможност за покриване на нетния финансов ефект за 2021 г., отчетен от общините в страната съгласно приложение № 3 към чл. 12, ал. 1 от Наредбата е 82,66 на сто по вътрешноградски превози, а по междуселищни превози необходимостта е удовлетворена напълно.


29.11.2021 г.

Важно!!!
НА ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗВАЧИ, ИЗВЪРШВАЩИ МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ ОТ/ДО И ПРЕЗ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

В допълнение на публикуваната на 07.10.2021 г. и на 19.10.2021 г. информация по темата предоставяме на Вашето внимание новите митнически правила за придвижване на стоки между Европейския съюз (ЕС) и Обединеното кралство (ОК) в сила от 1 януари 2022 г.
1. Oт 1 януари 2022 г. ще бъде прилаган пълен митнически контрол на всички стоки, които се :
• изнасят от ЕС в ОК ;
• внасят в ЕС от ОК ;
• компаниите вече няма да могат да отлагат изготвянето на вносни декларации за стоките, които внасят в ОК от ЕС. Ако се придвижват стоки през британски пристанища, които използват “Услугата за превоз на стоки с превозни средства” (Goods Vehicle Movement Service - GVMS), за да се освободят стоките от митнически контрол, трябва да се изготвят  вносни декларации, преди  качване на ферибот в ЕС;
• всички гранични пунктове на ОК ще започнат да упражняват контрол върху вноса и износа на стоки. Няма да може да се преминава през пристанищата, освен ако стоките, които се транспортират, не са освободени от митнически контрол на пристанището, или не бъдете насочени към друг пункт на сухоземна граница (Inland Border Facility - IBF) за съответната проверка;
• ако възнамерявате да транспортирате стоки чрез пристанища, които използват GVMS след 1 януари 2022 г, трябва да се регистрирате за GVMS сега. Ако не сте регистрирани, няма да можете да се качите на ферибот и да пресечете границата между ЕС и ОК.

Вижте кои пристанища използват GVMS:
https://www.gov.uk/guidance/list-of-ports-using-the-goods-vehicle-movement-service?&utm_source=haulier30&utm_medium=stk_email&utm_campaign=transition&utm_content=3008

• пристанищата, които използват GVMS, ще изискват предварително подадени декларации, обвързани с уникален референтен номер, наречен Справка за движение на стоки (Goods Movement Reference - GMR). Ще трябва да представите валиден GMR на преносвача при чекиране. GMR може да бъде създаден от водача, който придвижва стоките, както и от мениджъра на превозвача, митническия агент на търговеца или спедитора. Трябва да създадете само един GMR за всяко превозно средство.

Вижте как да получите GMR:
https://www.gov.uk/guidance/get-a-goods-movement-reference?&utm_source=haulier30&utm_medium=stk_email&utm_campaign=transition&utm_content=3008
• възможно е водачите, които придвижват стоки през Тунела под Ла Манша (Евротунел), Пристанищата Доувър или Холихед, да трябва да закарат стоките си за митническа проверка на пункт на сухоземна граница (IBF), преди да отпътуват от, или когато пристигнат в ОК. Водачите трябва да проверят своята Справка за движение на стоки (GMR), за да разберат дали е необходима проверка на стоките им. Те могат да проверят своята GMR през смарт телефон с достъп до интернет, или да получат съобщение от техния мениджър по телефона.

Информация  за транспортирането  на стоки през пристанища, които използват GVMS:
https://www.gov.uk/guidance/check-how-to-move-goods-through-ports-that-use-the-goods-vehicle-movement-service?&utm_source=haulier30&utm_medium=stk_email&utm_campaign=transition&utm_content=3008
2. Регистриране за „Услугата за превоз на стоки с превозни средства“ (Goods Vehicle Movement Service - GVMS)
Ако сте превозвач, който ще транспортира стоки през пристанища на ОК, които използват GVMS след 1 януари 2022 г, трябва да се регистрирате за GVMS сега. От 1 януари, ако не сте регистрирани, няма да можете:
• да се качите на ферибот;
• да преминете през границата между ЕС и ОК и да освободите стоките си от митнически контрол.
Трябва да се регистрирате за GVMS, ако сте:
• независим водач, който транспортира стоки и сам изготвя своите митнически документи;
• компания подизпълнител, която транспортира стоки от името на друг бизнес;
• логистична компания, наета да превозва стоки и да изпълнява митнически процедури от името на друг бизнес, или голяма търговска компания, която пренася и декларира собствените си стоки ;
Преди да се регистрирате, трябва да получите:
• Британски Регистрационен и идентификационен номер на икономическите оператори (EORI), и профил в портала  „Government Gateway“.
3. Напомняме и за новите гранични правила на ОК от 1 ви октомври 2021 г.
Ако сте превозвач, който придвижва стоки между ОК и ЕС, от 1 октомври 2021 г, трябва да:
• предоставите на британската митница информация за безопасността и сигурността на всички стоки, които внасяте в ЕС от ОК. За повечето стоки вече се изисква пълна износна декларация, която съдържа информация за безопасността и сигурността на стоките. Ако стоките, които транспортирате, не изискват износна декларация, или ако транспортирате празни палети, превозни средства или контейнери (включително рециклируеми опаковки, като стелажи, клетки на ролки и т.н.) по транспортен договор, ще трябва да подадете отделна декларация “Обобщение на износа” (Exit Summary declaration - EXS). Ако не сте подали информация за безопасността и сигурността на стоката, може да бъдете забавени на границата или спрени.
Информация за  EXS декларация може да видите на :
https://www.gov.uk/guidance/find-out-when-to-make-an-exit-summary-declaration?&utm_source=haulier30&utm_medium=stk_email&utm_campaign=transition&utm_content=3008
• имате валиден паспорт (ако сте гражданин на ЕС, Европейската икономическа зона или швейцарски гражданин), за да пътувате до ОК. Личните карти вече няма да бъдат приемани като валиден документ за пътуване и няма да можете да ги използвате, за да влизате в ОК. Ако нямате паспорт, може да Bи бъде отказано влизане в ОК.
За повече информация и изключения от изискванията:
https://www.gov.uk/guidance/visiting-the-uk-as-an-eu-eea-or-swiss-citizen?&utm_source=haulier30&utm_medium=stk_email&utm_campaign=transition&utm_content=3008
4.     Къде да получите повече информация ?
Ако се нуждаете от повече информация за новите изисквания, можете да:
• говорите със съветник, като използвате  функцията за разговор на живо на страницата за превозвачите на правителството на ОК:
https://transport-goods-to-and-from-eu.dft.gov.uk/  Услугата за разговор на живо се предлага на пет езика: английски, румънски, полски, български и унгарски.
прочетете „Наръчника на превозвача“ (наличен и на български език https://www.gov.uk/guidance/transporting-goods-between-great-britain-and-the-eu-by-roro-freight-guidance-for-hauliers.bg), който съдържа най-актуалните насоки, за да транспортирате стоки между ОК и ЕС .
Ако не сте имали възможност да се включите в онлайн семинарите за новите правила за движение на стоки, може да намерите запис на събитията както следва:
• „Технически насоки за движение на стоки през малките проливи – от ЕС към ОК след 1 януари 2022 г.“ (Short Straits Technical Webinar - Freight from EU - GB from 01 January 2022)  – записът е наличен  на :
https://www.youtube.com/watch?v=F-wjGzQKi3w.
• ,,Новите правила за движение на стоки между ОК и ЕС“ (Moving goods from EU to GB - Central Europe Industry Day) – записът е наличен на :
https://www.youtube.com/watch?v=5Y5VTM0kUlY.


23.11.2021 г.

Указания за разпределяне на средствата по чл. 2, ал. 1 от Постановление № 326 на Министерския съвет от 12 октомври 2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г., подписани от министъра на финансите и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, в съответствие с разпоредбата на чл. 2, ал. 5 от същото постановление."

Вижте цялата информация тук


ВАЖНО!!!
На вниманието на българските автомобилни превозвачи
НОВИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ПАРКИРАНЕ И ПРАВИЛА ЗА ТЯХНОТО ПРИЛАГАНЕ В РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ

Съгласно разпоредбите на новия Закон за правилата за движение по пътищата в Република Словения, който е в сила от 11 август 2021 г., паркирането на автобуси и товарни превозни средства с максимална допустима маса над 3,5 тона се ограничава до максимум 25 часа само на паркоместа обозначени със съответната пътна сигнализация. След изтичане на този период водачите трябва да изведат превозните средства от зоната за почивка. Ако движението на товарни превозни средства е ограничено или забранено със заповед за ограничаване или забрана на движението по пътищата за повече от 25 часа, паркирането се разрешава за времето на ограничението или забраната за движение на товарните превозни средства.

Предвидените глоби за нарушения включват 300 евро за водача, 1000 евро за юридическо лице и 300 евро за отговорно лице.

Новият Закон за правилата за движение по пътищата урежда и паркирането на превозни средства на местата за почивка на магистралите и скоростните пътища. Моторните превозни средства с максимална технически допустима маса до 3,5 тона могат да паркират само на обозначени места за паркиране. На водачите, които не спазват това правило ще бъде налагана глоба от 150 евро. Водачите трябва да отбелязват на видно място от вътрешната страна на предното стъкло часа и датата на началото на паркирането (например: 17:18, 25.11.2021). На водачите, които не спазват това изискване ще бъде налагана глоба от 150 евро. Паркирането само на ремарке е забранено.

Предвидените глоби за нарушения включват 300 евро за водач, 1000 евро за юридическо лице и 300 евро за отговорно лице.

Шофирането, паркирането или спирането в аварийна лента или зона за аварийно спиране са забранени, освен при спиране поради спешност или за оказване на първа помощ.

Предвидените глоби за нарушения включват 300 евро за водач, 1000 евро за юридическо лице и 300 евро за отговорно лице.

Надзорът по спазването на разпоредбите за паркиране се осъществява от органите за контрол, установяване и санкциониране на нарушения, свързани със събирането на пътни такси. Тъй като сигнализацията е поставена неотдавна, вече е налице по-строг контрол.

Приложено ще намерите листовка с цялата необходима информация.


На Вниманието на българските превозвачи, извършващи превози на товари от територията на Република Турция до Република България

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“  уведомява всички превозвачи, че в отговор на  молба от страна на  Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България до Министерство на транспорта и инфраструктурата на Република Турция са предоставени ограничен брой допълнителни турски разрешителни за автомобилен превоз на товари от вида празен/пълен за 2021 г. С оглед на това превозвачите се призовават да следят наличностите в резервационната система. Разрешителните ще бъдат обработени и предоставени за резервиране на ГКПП Капитан Андреево, ГКПП Лесово и ГКПП Бургас – ферибот.


17.11.2021 г.

ВАЖНО!!!
НА ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ, ИЗВЪРШВАЩИ МЕЖДУНАРОДЕН АВТОМОБИЛЕН ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ ОТ/ДО И ПРЕЗ ТЕРИТОРИЯТА НА КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ

В Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ постъпи информация от посолството на Р България в Стокхолм относно прието от шведското правителство решение за въвеждането на промени в правилата за каботажния превоз на територията на Швеция.
Промените влизат в сила на 1 декември 2021 г. и се отнасят до следното:
• Прецизират се разпоредбите относно условията, при които един каботажен превоз може да включва повече места за разтоварване и натоварване на превоза;
• Горният праг на размера на глобата, налагана при нарушения на разпоредбите за каботажния превоз, се увеличава от 40 000 шведски крони (около EUR 4 000) на 60 000 шведски крони (около EUR 6 000). Това ще бъде най-високата стойност на глоба за нарушения на правилата на каботажния превоз в държава-членка на ЕС;
• Наказателната отговорност за поръчителя на каботажния превоз ще се ангажира още по време на извършването на незаконния превоз, а не както беше досега – от момента на завършването на изпълнението на превоза;
• Законодателните промени включват и прецизиране на дефиницията за „каботажна операция” съгласно законодателството на ЕС, уреждащо тази материя.


Заповед РД-08-475/16.11.2021 г. за изменение на Заповед РД-08-433/09.11.2021 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията  за определяне на реда и условията за разпределението, използването и контрола по използването на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за международен превоз на товари по шосе за 2022 г.

Вижте цялата информация тук


На вниманието на потребителите на административни услуги предоставяни от ОО "АА" - Шумен!!!
Уведомяваме Ви, че на 25.11.2021 г. за времето от 08:30 ч. до 17:00 ч. в Областен отдел „Автомобилна администрация“ Шумен ще бъде прекъснато електрозахранването, поради ежегодна профилактика от страна на  Енерго Про Мрежи АД, с което обслужването на потребители ще бъде затруднено.


12.11.2021 г.

Преразпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2021 г.

Считано от 15.11.2021 г. ИА „Автомобилна администрация” ще предоставя ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2021 г. на базата на утвърденото от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“  преразпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2021 г.

За получаване на годишни и/или краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни превозвачите трябва да изпратят на електронен адрес cemt@rta.government.bg следната информация:
1. Сканиран документ за платена държавна такса по чл. 93, т.3 и/или т. 4 от Тарифа 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, като  в основанието за плащане да бъде вписан входящия номер на заявлението генериран от информационната система при подаване на заявлението.
Заплащането на разпределените ЕКМТ/СЕМТ разрешителни да се извършва само по банков път по следната сметка: 

Валута

IBAN

BIC(SWIFT) код

BGN

BG03 UNCR 9660 3120607317

UNCRBGSF

Таксата за 1 бр. годишно ЕКМТ/СЕМТ разрешително е 70 лв. за всеки месец от валидността му, считано от месеца на получаването му.
Таксата за 1 бр. краткосрочно (месечно) ЕКМТ/СЕМТ разрешително е 70 лв.

Получаването на годишните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни ще става на следващия работен ден след изпращането на платежния документ на горепосочената електронна поща. 


Предоставянето на годишните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2021 г. ще се извърша в деловодството на ИА „Автомобилна администрация”, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 5  от 15.11.2021 г. до 19.11.2021 г. в работни дни от 9:30 ч. до 17:00 ч.
При получаване на разрешителните превозвачите следва да носят печат на фирмата, на който ясно и четливо да са посочени името на фирмата на латински език и точен адрес за контакт. Печатът се полага на ЕКМТ/СЕМТ разрешителното и бордовия дневник към него.
След тази дата разрешителни не се предоставят.

09.11.2021 г.

На вниманието на българските превозвачи, желаещи да участват в разпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2022 г.
Заповед № РД-08-443 от 09.11.2021 г.


29.10.2021 г.

Важно! ! !
НА ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗВАЧИ, ИЗВЪРШВАЩИ МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ ОТ/ДО И ПРЕЗ ТЕРИТОРИЯТА НА СЛОВЕНИЯ

Съгласно постъпила в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“  информация, считано от 1 ноември 2021 г. Словения въвежда забрана за изпреварване от товарни автомобили в страната както следва:

Ограничението за изпреварване от тежкотоварни превозни средства над 7,5 тона между 6 сутринта и 18 часа ще се прилага за цялата мрежа от словенски магистрали и скоростни пътища (участъци A1, A2, A3, A4, A5, H2, H3, H4, H5, H6, H7).

Изпреварването ще остане разрешено на участъци с три ленти (включена е и лента за бавни превозни средства) и през нощта.

Цялата мрежа от магистрали и скоростни пътища е маркирана с подходящи пътни знаци. Неправилното изпреварване ще бъде санкционирано от полицията.


25.10.2021 г.

На вниманието на българските превозвачи, използващи ЕКМТ/СЕМТ разрешителни през 2021 г.

Уведомяваме Ви, че във връзка с т. 12 от Заповед № РД-08-420/24.11.2020 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ ще извърши преразпределени на  върнати годишни и краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2021 г. До участие ще бъдат допуснати  превозвачи, кандидатствали  и одобрени на първоначалното разпределение, които следва да  подадат заявление по електронен път, чрез информационната система на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, в срок от 25.10.2021 г. до 17.30 часа на 07.11.2021 г.  


21.10.2021 г.

ДО

УПРАВИТЕЛИТЕ НА УЧЕБНИТЕ ЦЕНТРОВЕ
ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ВОДАЧИТЕ НА АВТОМОБИЛИ
ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ

ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЪРВО И ВТОРО
ПСИХОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ ПО ЧЛ. 152, АЛ. 1, Т. 2 И АЛ. 2
ОТ ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

 

Относно: Заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването и въведените с нея противоепидемични мерки на територията на Република България.

УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

Във връзка със Заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. на Министъра на здравеопазването, Ви уведомявам за следното:
Пандемията от COVID-19 продължава да представлява тежка извънредна ситуация, свързана с общественото здраве в национален и световен мащаб, поради което е необходимо задължително прилагане и спазване на въведените със заповеди на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки.
Предвид изложеното и във връзка със Заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. и Заповед № РД-01-743/31.08.2021 г. на министъра на здравеопазването, приложено Ви изпращам цитираните заповеди за задължителното им прилагане при организирането на обученията за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство, обученията на водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари и/или консултанти по безопасността при превозите на опасни товари, обученията на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари, провеждането на съответните изпити и при извършване на психологически изследвания.
Уведомяваме Ви, че следва да провеждате обученията, изпитите и психологическите изследвания при спазване на изискванията на т. 31 от Заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. Разпоредбите на същата точка ще бъдат спазвани и от лицата за провеждане на теоретичните изпити и председателите на изпитните комисии за провеждане на практическите изпити при провеждането им.
Обръщам внимание, че нарушението или неизпълнението на въведените със Заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. и Заповед № РД-01-743/31.08.2021 г. на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки подлежи на административнонаказателна санкция съгласно чл. 209а от Закона за здравето.

Приложения:

 1. Заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването и въведените с нея противоепидемични мерки – 6 стр.;
 2. Заповед № РД-01-743/31.08.2021 г. на министъра на здравеопазването и въведените с нея противоепидемични мерки – 8 стр.

19.10.2021 г.

Важно!!!
НА ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗВАЧИ, ИЗВЪРШВАЩИ МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ ОТ/ДО И ПРЕЗ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

Отлагане на поетапното въвеждане на пълен митнически режим върху вноса на стоки от ЕС в Обединеното кралство

Съгласно постъпила в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ информация от посолството на Р България в Лондон,  британското правителство удължи преходните периоди за поетапно въвеждане на пълен митнически контрол върху вноса на стоки от ЕС, някои от които приключиха на 30 септември 2021 г. Обявените промени касаят основно митническия режим при внос на хранителни стоки, подлежащи на санитарен и фитосанитарен контрол, както следва:

 • Изискването за предварителна нотификация при внос на хранителни стоки, подлежащи на санитарен и фитосанитарен контрол,  ще влезе в сила на 1 януари 2022 г. вместо на 1 октомври 2021 г.;
 • Прилагането на новите изисквания за предоставяне на експортни здравни удостоверения (Export Health Certificates) при износ на храни и напитки към ЕС се отлага от 1 октомври 2021 г. за 1 юли 2022 г.;
 • Изискванията за предоставяне на фитосанитарни удостоверения и осъществяването на физическите проверки на границата на стоки, подлежащи на санитарен и фитосанитарен контрол, които следваше да бъдат въведени на 1 януари 2022 г., се отлагат с шест месеца за 1 юли 2022 г.;
 • Влизането в сила на изискването за представяне на декларации за сигурност и безопасност при внос на стоки също се отлага с шест месеца за 1 юли 2022 г.;
 • Остават в сила намеренията за въвеждане от 1 януари 2022 г. на пълен митнически контрол, декларации и проверки при вноса на стоки освен горепосочените изключения.

Също така правителството на Обединеното кралство предвижда цялостен преглед на европейските регулации, наследени от членството на Обединеното кралство  в ЕС (т.нар. Retained EU Law), и премахване на „специалния статут“ на правото на ЕС в британското законодателство над местно приети преди 01.01.2021 г. закони.

Планира се предприемане на действия за въвеждане на дигитална форма на официални документи на хартия (дигитални шофьорски книжки, изпитни удостоверения, технически прегледи на моторни превозни средства и др.)


13.10.2021 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ПРЕВОЗВАЧИ ПОЛУЧИЛИ КРАТКОСРОЧНИ ЕКМТ/СЕМТ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА 2021 Г.

След направена справка в информационната система на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, се установи следното:
От разпределените на българските превозвачи краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2021 г. към дата 13.10.2021 г. не са активирани 2022 броя от тях.
В тази връзка призоваваме превозвачите, които не възнамеряват да използват разпределените им краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни, да заявят това писмено пред  Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ в срок до 22.10.2021 г.


07.10.2021 г.

Важно!!!
НА ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ И ПЪТНИЦИ, ВЛИЗАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

Съгласно новите правила за влизане на територията на Обединеното кралство, считано от 1 октомври 2021 г. от българските граждани, както и от всички граждани на държави от Европейския съюз, ЕИП и Швейцария се изисква валиден паспорт за доказване на тяхната самоличност. От същата дата с лична карта могат да пътуват до Обединеното кралство лицата, които са придобили статут по Схемата за уседналост, или са подали заявление за такъв, но все още не са получили решение от компетентните власти, и тези, на които правото да пътуват с лична карта до Обединеното кралство е гарантирано със Споразумението за оттегляне, като например погранични работници и притежатели на разрешение за получаване на планирано лечение (удостоверение S2).

С обща информация относно условията за влизане в Обединеното кралство може да се запознаете на следната страница на британското правителство:
https://www.gov.uk/guidance/visiting-the-uk-as-an-eu-eea-or-swiss-citizen


10.09.2021 г.

ВАЖНО!
НА ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗВАЧИ

Уведомяваме Ви, че турските разрешителни за автомобилен превоз на товари от вида празен/пълен от квотата за  2021 г. са пред изчерпване. С оглед намаляващия брой разрешителни Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ призовава превозвачите да ограничат поемането на товари изискващи такъв вид разрешителни и да следят наличностите в резервационната система. По реда на чл. 26 от Наредба № 11 за международен автомобилен превоз на пътници и товари, след изчерпване на наличностите на ГКПП разрешителни от този вид ще се предоставят за обратен товар единствено на превозвачи, които в правата посока са до Грузия, Армения, Азербайджан. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България е изпратило писмо до Министерство на транспорта и инфраструктурата на Република Турция за предоставяне на допълнителен брой турски разрешителни от този  вид.  При получаването им ще бъдете своевременно уведомени на интернет страницата на агенцията и в резервационната система.


07.09.2021 г.

Уведомяваме Ви че на 08.09.2021 г. за времето от 08:30 ч. до 16:30 ч. в Областен отдел „Автомобилна администрация“ Русе ще бъде спряно електрозахранването, поради ежегодна профилактика, с което обслужването на потребители ще бъде затруднено.


30.08.2021 г.

ВАЖНО!!!
На вниманието на българските автомобилни превозвачи

НА 3, 6 И 12 СЕПТЕМВРИ 2021 Г. В ПИКОВИТЕ ЧАСОВЕ СЕ СПИРА ДВИЖЕНИЕТО НА ТЕЖКОТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ НАД 12 Т В УЧАСТЪЦИ ОТ АМ „ТРАКИЯ“, АМ „ХЕМУС“ И ПЪТ I-1 БЛАГОЕВГРАД - КРЕСНА

В пиковите часове на 3, 6 и 12 септември 2021 г. се спира движението на товарни автомобили с технически допустима максимална маса над 12 тона по най-натоварените участъци от автомагистралите „Хемус“ и „Тракия“ и първокласния път Благоевград – Кресна със съвместна заповед на Агенция „Пътна инфраструктура“, ГД „Национална полиция“ и ИА „Автомобилна администрация“, както следва:

1. На 03 септември 2021 г. (петък) от 18:00 часа до 21:00 часа по следните участъци от републиканската пътна мрежа (РПМ):

 • АМ „Тракия“ в участъка от София до Пловдив (п.в. „Пловдив север“, при км 126+281) в посока Пловдив;
 • АМ „Хемус“ в участъка от София (км 0+000) до пътна връзка към кръгово кръстовище с път I-4 (км 87+800) в посока Варна;
 • Път I-I в участъка от етапна връзка на Лот 2 на АМ „Струма“ при Благоевград до Кресна връзка с АМ „Струма“ в двете посоки;

2. На 06 септември 2021 г. (понеделник) и на 12 септември 2021 г. (неделя) от 16.00 часа до 20.00 часа по участъци от РПМ, както следва:

 • АМ “Тракия“ в участъка Пловдив (от п.в. „Пловдив север“ при км 126+281) до София в посока София;
 • АМ „Хемус“ от кръговото кръстовище с път I-4 (км 87+800) до София в посока София;
 • Път I-1 в участъка от етапна връзка на Лот 2 на АМ „Струма“ при Благоевград до Кресна връзка с АМ „Струма“ в двете посоки.

Забраната не важи за моторни превозни средства, които извършват превози на опасни товари (ADR), живи животни, бързоразвалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим.

Въведената мярка е с цел повишаване на пътната безопасност, увеличаване на пропускателната способност на инфраструктурата и ограничаване на пътно-транспортните произшествия с участие на тежкотоварни превозни средства.

Напомняме на водачите, че съгласно Закона за движение по пътищата за нарушения във връзка с въведена временна организация на движение са предвидени следните наказания:

 • Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от един месец и с глоба от 300 лв. водач, който навлиза след знак, забраняващ влизането на съответното пътно превозно средство при въведена временна забрана за движение.
 • Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от три месеца и с глоба от 1000 лв. водач, който откаже да изпълни нареждане на органите за контрол и регулиране на движението при въведена временна организация на движението или временна забрана за движение.

24.08.2021 г.

Важно!!!
НА ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗВАЧИ, ИЗВЪРШВАЩИ МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ ОТ/ДО И ПРЕЗ ТЕРИТОРИЯТА НА АВСТРИЯ

В ИА „Автомобилна администрация“ постъпи информация от ГД „Мобилност и транспорт“ на ЕК относновъведени от страна на Австрия временни изключения от правилата за времето на управление и почивка на водачите съгласно член 14, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 561/2006 за справяне с тежките метеорологични условия и обилни валежи в провинция Залцбург. Изключенията важат за водачи, участващи в операции за оказване на помощ  при бедствия и ще се прилагат за периода 16.08.2021г.- 05.09.2021г. Същите са :
1. Чрез дерогация от член 6, параграф 1, дневното време за управление се удължава до 11 часа;
2. Чрез дерогация от член 6, параграф 2, седмичното време на управление се удължава до 60 часа;
3. Чрез дерогация от член 6, параграф 3, общото време на управление за всеки две последователни седмици се удължава до 100 часа;
4. Чрез дерогация от член 8, параграф 1, дневната почивка се намалява на 9 часа;
5. Чрез дерогация от член 8, параграф 6, водачът ползва намалена седмична почивка от поне 24 часа след края на шест 24-часови периода от края на предишната седмична почивка.
Повече информация можете да намерите тук.

Горната информация предстои да бъде публикувана на страницата на ЕК на адрес: https://ec.europa.eu/transport/sites/default/files/temporary-relaxation-drivers.pdf


02.08.2021 г.

На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 11-22-2062/1/17.03.2021 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Шенол Николов от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 и т. 3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити и Наредба № 37 от 02.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.
                Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, Шенол Николов, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


26.07.2021 г.

на Вниманието на управителите на учебните центрове за обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари

Относно: Нормативни промени в Наредба № 41.

УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

Във връзка с обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба 41 от 4.08.2008 г. за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация в бр. 57 от 09.07.2021 г. на Държавен вестник, Ви обръщам внимание на следното:
1. По отношение на провеждане на обучението на кандидати за придобиване на карта за квалификация на водача:
Съгласно наредбата, обучението на кандидати за придобиване на карта за квалификация се провежда при спазване на учебната документация, която трябва да е в съответствие с приложение № 3а.
В чл. 15, в сила от 10.01.2023 г., е предвидено учебните центрове да записват кандидатите за придобиване на карта за квалификация на водача в информационна система, администрирана от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Информационната система ще осигурява възможност за:
• поддържане на регистър на кандидатите за придобиване на карта за квалификация на водача; учебните центрове вписват данните на всеки кандидат преди започване на обучението, преподавателите, които ще извършат обучението и превозните средства, с които ще се извърша обучението; при вписването в регистъра ще се прави автоматична проверка дали кандидатът отговаря на изискванията за започване на съответното обучение – възраст, притежавани категории, необходим стаж като водач и др.;
• създаване на график за провеждане на обучението на групите за придобиване на начална квалификация и за периодично обучение и график за провеждане на индивидуално обучение; при съставянето на електронния график ще бъде осигурена автоматична проверка на дневната натовареност на преподавателите и на кандидатите и за недопускане надвишаването на допустимия брой учебни часове за деня.
С въвеждането на електронния регистър и електронния график ще отпадне задължението учебните центрове да представят в съответното регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ графика за провеждане на обучението и списъка на лицата, които ще бъдат обучавани в конкретния курс и информацията за лицата, на които са издадени удостоверения за професионална квалификация през предходния месец, определени в чл. 15 от Наредба № 41.
• създаване и водене на учебен дневник за провеждане на теоретичното обучение, за всяка група; в дневника се отразяват датите и часовете за проведеното обучение, преподадените теми, преподавателя, провел обучението и присъствията и отсъствията на кандидатите по време на теоретичното обучение; електронното отразяване на преминатото обучение ще осигури възможност за недопускане до изпит на кандидати, които не са присъствали на необходимия за всеки модул брой часове.
Също така в чл. 15, ал. 2 от наредбата е предвидено кандидатите да подават в учебния център декларация (приложение № 5а) при записване в курс за обучение за придобиване на карта за квалификация на водача, че отговарят на изискванията към кандидатите, определени в чл. 3 и 4 от наредбата.
2. По отношение на изпитите на кандидати за придобиване на карта за квалификация на водача:
В чл. 23 от наредбата е определен и редът за провеждане на изпитите на кандидатите за придобиване на начална квалификация, както и тяхното съдържание, съгласно темите и целите, предвидени в параграф 1 от Приложението на Директива (ЕС) 2018/645 относно изменение на Приложение I, раздел 1 от Директива 2003/59 и наредбата.
Съгласно чл. 23 от наредбата (в сила от 09.07.2021 г.), изпитът за придобиване на начална квалификация се състои от две части, като:
- първата част се състои в решаване на тест, включващ 60 въпроса с избор на верен отговор от няколко възможности, и решаване на тест, съдържащ 20 отворени въпроса със записване на отговор. Тестовете за всеки кандидат са индивидуални и обозначени с уникален номер. За решаването на тестовете на кандидатите се предоставят общо 120 минути;
- втората част се състои в решаване на два казуса, съдържащи най-малко по 4 въпроса, като максималният брой точки от всички казуси е 40 точки. Казусите са индивидуални за всеки кандидат, изпитван през деня. За решаването на казусите на кандидатите се предоставят общо 120 минути.
За провеждане на изпитите на кандидатите за придобиване на начална квалификация лицата по чл. 7, ал. 1 предварително изготвят изпитни протоколи. Броят на кандидатите, включени във всеки протокол, е в зависимост от броя на оборудваните места в кабинета. Считано от 10.01.2023 г. протоколите ще се генерират от информационната система по чл. 10, ал. 5 преди всеки изпит и са съгласно приложение № 5б.
3. По отношение на издаването на удостоверение за успешно положен изпит и преминато периодично обучение за придобиване на професионална компетентност за превоз на пътници или товари:
Считано от 10.01.2023 г. удостоверенията за професионална квалификация след успешно положен изпит и преминато периодично обучение ще се издават чрез информационната система по чл. 10, ал. 5 от наредбата.
4. По отношение на подаване на заявления за издаване на удостоверение за регистрация или за промяна в удостоверението за регистрация:
В чл. 8 и чл. 10, ал. 3 от наредбата са посочени документите, които учебните центрове трябва да приложат към заявлението, като е предвидено същите да се заверяват с подпис на управителя на лицето по чл. 7, ал. 1 или на упълномощено от него лице по реда на чл. 18 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), което прилага съответните документи за упълномощаване.
В тази връзка с наредбата са изменени и допълнени приложение № 3 към чл. 8, ал. 1 и приложение № 4 към чл. 10, ал. 3 и е създадено ново приложение № 4а към чл. 8а, ал. 1, т. 3.
Уведомявам Ви, че съгласно § 47, ал. 1-2 от Преходните и заключителни разпоредби на наредбата, е необходимо да приведете учебната документация в съответствие с чл. 8, ал. 3, чл. 14, ал. 4, чл. 16, ал. 2 и 3, чл. 17, ал. 4, изречение първо и чл. 18, ал. 4, изречение първо в срок до 6 месеца от датата на обнародване на наредбата в "Държавен вестник". Учебната документация се изпраща до Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" за нейното утвърждаване в срока по ал. 1 от същия параграф. Учебната документация се връща на учебния център след утвърждаването ѝ в сроковете по чл. 9, ал. 2 от наредбата.
Във връзка с изложеното Ви уведомявам, че при непредставена в указания в наредбата срок учебна документация, правото да се организират курсове за обучение на водачи за придобиване на начална квалификация и за усъвършенстване на познанията им, ще бъдат прекратени и лицето по чл. 7, ал. 1 ще бъде заличено от регистъра.


19.07.2021 г.

Важно! ! !
НА ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗВАЧИ, ИЗВЪРШВАЩИ МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ ОТ/ДО И ПРЕЗ ТЕРИТОРИЯТА НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ

 

В ИА „Автомобилна администрация“ постъпи информация от ГД „Мобилност и транспорт“ на ЕК относно предоставени от Германските власти временни изключения от правилата за времето на управление и почивка на водачите съгласно член 14, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 561/2006.

Изключенията ще се прилагат до 1 август 2021 г. включително за всички водачи, извършващи автомобилни превози на товари в Германия. Същите са оправдани от изключителните обстоятелства и са с цел справяне с последиците от тежките метеорологични условия в Германия.
 
През календарната седмица се допускат следните изключения:

1. Чрез дерогация от член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 561/2006, дневното време за управление може да бъде удължено до максимум 10 часа не повече от пет пъти седмично.
2. Чрез дерогация от член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 561/2006, седмичното време на управление не трябва да надвишава 59 часа. Член 6, параграф 3 остава без промяна.
3. Чрез дерогация от член 8, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 561/2006, водачът може да ползва две последователни намалени седмични почивки, при условие че ползва 4 седмични почивки през тези 4 последователни седмици, от които поне две са нормални седмични почивки. Всяко намаление на седмичната почивка се компенсира с равностоен период на почивка, ползван без прекъсване преди края на третата седмица след въпросната седмица. Ако са ползвани последователно две намалени седмични почивки, следващият период на почивка се ползва преди следващата седмична почивка като компенсация за тези две намалени седмични почивки.

Изключенията могат да се прилагат само при условие че не застрашават пътната безопасност. По-специално, преди да започне пътуването, трябва да се провери дали водачът е в състояние да извърши превоза.

Горната информация предстои да бъде публикувана на страницата на ЕК на адрес: https://ec.europa.eu/transport/sites/default/files/temporary-relaxation-drivers.pdf  


ВАЖНО!!!

Уведомяваме Ви, че турските разрешителни за автомобилен превоз на товари от вида за/от трета страна от квотата за 2021 г. са изчерпани. В тази връзка  Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ призовава превозвачите да не поемат  товари изискващи такъв вид разрешително считано от 19.07.2021 г., а превозвачите, притежаващи годишни и/или краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни да използват същите при извършване на превози от/до Република Турция за/от трети страни.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България е изпратило писмо до Министерство на транспорта и инфраструктурата на Република Турция за предоставяне на допълнителен брой турски разрешителни от горепосочения  вид. При получаването им ще бъдете своевременно уведомени на интернет страницата на агенцията и в резервационната система.


15.07.2021 г.

На основание чл. 18а, т. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 11-22-2062/3/17.03.2021 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Талят Фуцаров от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 и т. 3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити и Наредба № 37 от 02.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.
                Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Талят Фуцаров, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


29.06.2021 г.

Важно!
На вниманието на българските превозвачи, извършващи международни автомобилни превози на товари от/до Република Сърбия

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ уведомява българските превозвачи, че съгласно постигната договореност със сръбската страна, срокът на пилотния проект, предвиждащ превозите на товари за/от трети страни да се извършват без разрешителни се удължава с една (1) година – от 1 юли 2021 г. до 30 юни 2022 г., включително.

Горната договореност за удължаване на срока с една година беше постигната по кореспондентен път с оглед наближаващия край на срока на пилотния проект, договорен на заседанието на Смесената българско-сръбска комисия по международен автомобилен транспорт от 3 декември 2019 г., гр. Белград, и поради невъзможността за адекватен анализ и оценка на въздействието на разрешителния режим, прилаган по време на пилотния проект поради ситуацията, породена от пандемията от COVID-19.


28.06.2021 г.

Важно! ! !
НА ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗВАЧИ, ИЗВЪРШВАЩИ МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ ОТ/ДО И ПРЕЗ ТЕРИТОРИЯТА НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ

Отмяната на забраната за движение на товарни автомобили, превозващи всякакъв вид стоки на територията на Германия в неделя и празнични дни ще изтече за цялата страна на 30 юни 2021 г.

В допълнение към забраната за движение на товарни автомобили в неделя и празнични дни, ще се прилага ограничение на движението на тежкотоварни автомобили и в събота през летния сезон от 1 юли до 31 август 2021 г.

Повече информация на френски, английски и немски можете да намерите тук и на руски, полски и чешки тук.


23.06.2021 г.

ИА „Автомобилна администрация“ ще проведе онлайн демонстрация на системата за предоставяне на електронни административни услуги

ИА „Автомобилна администрация“ ще проведе онлайн демонстрация на системата за предоставяне на електронни административни услуги. Предвижда се да бъдат представени възможностите, функционалностите и начинът на работа на следните електронни административни услуги:

 • записване за изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС;
 • подаване на заявление за изпит за АДР от водач на МПС за превоз на опасни товари;
 • подаване на заявление за изпит за придобиване на квалификация за консултант по безопасност за превоз на опасни товари;
 • подаване на заявление за преиздаване, подмяна или издаване на дубликат на карта за дигитални тахографи;
 • подаване на заявление за издаване, преиздаване, подмяна или издаване на дубликат на карта за квалификация на водача;
 • подаване на заявление за изпит за придобиване на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил и такова за подновяване на удостоверението през 5 години;
 • подаване на заявление за издаване на ADR-свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари.

Онлайн демонстрацията ще се проведе на 25 юни 2021 г., от 10:00 до 12:00 часа чрез приложението Zoom на следния електронен адрес: https://zoom.us/j/97578119404?pwd=SjBVNStnU2IxaW8zeHFabmdoekZFZz09

Електронната система предоставя възможност за подаване на заявления, чрез електронен подпис или мобилно приложение за лицево разпознаване и международен паспорт. Чрез отдалечената автентикация и възможността да се подаде заявление от разстояние се намалява административната тежест и необходимостта да се подават заявления на хартия в областните отдели. Осъществена е комуникация в реално време с регистри на МВР, ГРАО, НАП и ИААА за служебно събиране на данни.

Електронната система за предоставяне на електронни административни услуги е в експлоатация от началото на февруари 2021 г., като към момента са подадени над 22 000 заявления. Системата е реализирана по проект “Надграждане на поддържаните от Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” регистри и бази данни. Изграждане на нов модел на контролната дейност, основан на оценка на риска“, като финансирането е извършено със средства по проект “Оценки и анализи по ОПДУ” по Приоритетна ос 1 “Административно обслужване и е-управление” на Оперативна програма “Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


17.06.2021 г.

Важно!
НА ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ, ИЗВЪРШВАЩИ МЕЖДУНАРОДНИ АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗИ ОТ/ДО И ПРЕЗ ТЕРИТОРИЯТА НА АВСТРИЯ

Реконструкция на тунел Arlberg – 2022/2023 г.

В Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ постъпи информация от Австрийското федерално министерство по въпросите на климата, околната среда, енергетиката, мобилността, иновациите и технологиите относно мерките за поддръжка и безопасност на магистрала S 16 Arlberg, км 23,5 - 39,5, пътен тунел Arlberg през 2022 - 2023 г.

Във връзка с необходимостта от извършване на структурни ремонти на тунел Arlberg се предвижда същият да бъде затворен от м. май 2022 г. до м. октомври 2023 г., както следва:
•          Строителна фаза-1 2022 г.: стартиране на строителството май – ноември 2022 г. (изцяло затворен)
•          Зимна пауза: ноември 2022 г. – април 2023 г. (безпрепятствено движение)
•          Строителна фаза-2 2023 г.: април – октомври 2023 г. (изцяло затворен)
•          Октомври – ноември 2023 г.: тестване на тунела, отваряне за движение.

Извън периодите на цялостно затваряне за движение, през деня тунелът може да се преминава безпрепятствено, а през нощта ще се извършва последователно пропускане на движението.

За периодите на цялостно затваряне на тунела, за превоза на пътници и товари са предвидени различни алтернативни възможности по европейската и австрийската пътна мрежа. Предвидени са по-рентабилни алтернативни маршрути за голяма част от транзитния превоз на товари (например през Мюнхен или през Швейцария).

Също така, налице са и допълнителни предложения от страна на австрийските железници Rail Cargo Austria за прехвърляне на превоза на товари от шосе на железница.

Предвижда се предоставяне на изчерпателна информация на заинтересованите страни посредством различни платформи и информационни канали.

Повече информация можете да намерите тук.


На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-00-281/1/22.01.2021 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Рахила Радкова от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
                Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Рахила Радкова, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


15.06.2021 г.

ВАЖНО!!!
На вниманието на българските автомобилни превозвачи

НОВА ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА СЪБИРАНЕ НА ПЪТНИ ТАКСИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИЗБРАНИ УЧАСТЪЦИ ОТ АВТОМАГИСТРАЛИ, МАГИСТРАЛИ И НАЦИОНАЛНИ ПЪТИЩА В РЕПУБЛИКА ПОЛША

В Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ постъпи информация относно стартирането на нова електронна система за събиране на пътни такси за използване на избрани участъци от автомагистрали, магистрали и национални пътища (e-TOLL) в Полша от м. юни 2021 г. е-TOLL е усъвършенствано решение, базирано на глобалната навигационна спътникова система. Новата система ще замени съществуващата viaTOLL.

Преходът към новата система изисква предприемане на конкретни мерки от страна на транспортните дружества – регистрация в системата, избор на устройство за геолокация и др.

Повече информация можете да намерите на уебсайта https://etoll.gov.pl, както и в предоставения от полска страна информационен материал.


07.06.2021 г.

Анализ на тежките пътнотранспортни произшествия, допуснати от водачи, придобили правоспособност за управление на моторни превозни средства от две години


31.05.2021 г.

Доклад в изпълнение на чл. 29 от Регламент (ЕС) № 181/2011 относно правата на пътниците в автобусния транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, в качеството си на национален орган по прилагането за Република България на Регламент (ЕС) № 181/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно правата на пътниците в автобусния транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и във връзка със задължението си по чл. 29 от същия, информира за дейността си през 2019 и 2020 година.

Вижте цялата информация тук


26.05.2021 г.

ВАЖНО!!!
НА ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ, ИЗВЪРШВАЩИ МЕЖДУНАРОДЕН АВТОМОБИЛЕН ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ ОТ/ДО И ПРЕЗ ТЕРИТОРИЯТА НА КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ

В Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ постъпи информация от посолството на Р България в Стокхолм относно приета от шведското правителство на 28 април 2021 г. Наредба № 310/2021, с която в законодателството на Швеция се транспонират разпоредбите на Регламент (ЕС) 2020/1054 от 15 юли 2020 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 по отношение на минималните изисквания за максималното дневно и седмично време на управление, минималните прекъсвания и дневните и седмичните почивки, и на Регламент (ЕС) № 165/2014 по отношение на установяването на местоположението чрез тахографи.

В приложение към Наредбата на шведското правителство, която влиза в сила от 24 май 2021 г., са определени размерите на глобите, налагани за нарушения на цитираното европейско законодателство.

Текстът (на шведски език) на Наредба № 310/2021 на шведското правителство от 28 април 2021 г. можете да намерите тук.

Неофициален превод на български език на Наредба № 310/2021 на шведското правителство от 28 април 2021 г. можете да намерите тук.


20.05.2021 г.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ Ви уведомява, че за намаляване на административната тежест на гражданите и бизнеса е реализирана възможност за заявяване на административни услуги по електронен път с електронен подпис в следните режими и направления:

 • лицензи за обществен превоз на пътници или товари на територията на Р. България;
 • лицензи на Общността за международен автомобилен превоз на пътници или товари;
 • разрешителни за превоз на пътници;
 • разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства;
 • разрешение за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС;
 • удостоверение за регистрация за организиране на курсове за обучение на водачи за придобиване на карта за квалификация на водача;
 • разрешение за обучение на водачи на МПС за превоз на опасни товари и/или на консултанти по безопасността при превозите на опасни товари;
 • удостоверение за регистрация за извършване на първо и второ психологическо изследване;
 • явяване на изпити за придобиване на удостоверения за професионална компетентност на ръководители на транспортна дейност за превоз на пътници/товари на територията на Република България и за международен автомобилен превоз на пътници/товари.

Изградена е електронна система за подаване на заявления чрез електронен подпис или международен паспорт и свързаност в реално време с регистри на МВР, ГРАО и ИААА за служебно събиране на данни за издаване на:

 • карта за квалификация на водач
 • карта за дигитален тахограф на водач
 • свидетелство за превоз на опасни товари на водач

Формите за заявяване на административните услуги по електронен път може да намерите на интернет страницата на агенцията в Рубрика „Административно обслужване“,  чрез бърз достъп от банер „Електронни услуги“ или на адрес: https://rta.government.bg/index.php?page=administrativni-uslugi


12.05.2021 г.

ШЕСТА СЕДМИЦА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА
ПОД НАДСЛОВ  „УЛИЦИ ЗА ЖИВОТ“

ИНИЦИАТИВА
на Организация на обединените нации (ООН) и Световната здравна организация (СЗО)

От 17 до 23 май 2021 ще се проведе Шестата седмица за безопасност на движение по пътищата обявена от ООН. В тази седмицa ще се призоват държавните и общински структури да предприемат нормативни действия за ограничаване на скоростните режими в жилищни райони, където в по-голяма степен има смесване на движението между автомобили, велосипедисти и пешеходци. Посланието на Седмицата е да се създадат нискоскоростни улици в градовете по света с ограничение на скоростта 30 км/ч, където хората живеят, работят и играят.
Улиците с ниска скорост създават градове, които са не само безопасни, но и здрави, зелени и подходящи за живеене.
Целите на Седмицата са да се съберат ангажименти за политиката на национално и местно ниво, за да се осигурят ограничения на скоростта и зони от 30 км / ч в градските райони; генериране на местна подкрепа за такива мерки с ниска скорост; и изграждане на инерция към стартирането на Глобалния план за Десетилетието на действие за пътна безопасност 2021-2030 в края на 2021 г. и на срещата на високо равнище на Общото събрание на ООН през 2022 г. Партньори от цял свят са поканени да се присъединят към кампанията # Love30 за изграждане на #StreetsforLife.
В тази връзка и като подкрепа на инициативата на ООН, ръководството на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ се обръща към своите служители, партньори и клиенти да се присъединят към посланието, като в периода на кампанията намалят скоростта на управляваните от тях превозни средства с 10 км/ч.


29.04.2021 г.

На вниманието на:

ЛИЦАТА С УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ
НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
ПО ЧЛ. 152, АЛ. 1, Т. 2 И АЛ. 2
ОТ ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

ВСИЧКИ ПСИХОЛОЗИ ОТ
СПИСЪЦИТЕ КЪМ УДОСТОВЕРЕНИЯТА
ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ
И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 

Относно: Целите, които се отбелязват на удостоверенията за психологическа годност, издавани на лицата, получили заключение „Допуска се“ от психологически изследвания по чл. 152, ал. 1, т 2 и ал. 2 от Закона за движението по пътищата.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с възникнали въпроси относно целите, които се отбелязват върху удостоверенията за психологическа годност, Ви обръщаме внимание, че редът за определянето им е регулиран от Наредба № 36 от 15.05.2006 г. за изискванията за психологическа годност и условията и реда за провеждане на психологическите изследвания на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, на водачи на МПС и на председатели на изпитни комисии и за издаване на удостоверения за регистрация за извършване на психологически изследвания (Наредба № 36), както следва:
1. Съгласно чл. 9, ал. 1 от Наредба № 36, целите на изследванията за психологическа годност в зависимост от набора на психологически методики, които се използват по време на изследването, се разделят на групи, както следва:
а) първа група - изследване на лица по чл. 1, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 8 от наредбата.
- кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории Ттб, Ттм, С, D и подкатегории С1 и D1.
-  водачи на таксиметров автомобил;
-  водачи на автомобили за обществен превоз на пътници или товари;
- чужденци, дългосрочно пребиваващи в Република България, и български граждани с чуждестранно свидетелство за управление на МПС, които по реда на чл. 162, ал. 5 ЗДвП се заменят с българско свидетелство за управление на моторни превозни средства от категориите по т. 1.
Лицата от първа група могат да се явят на психологическо изследване за повече от една цел от същата група като: кандидатите за придобиване на правоспособност задължително отбелязват (и следва да получат заключение за психологическа годност) и категориите, за които желаят да придобият правоспособност или не са отбелязани в свидетелството им за управление на МПС; чужденците и българските граждани с чуждестранно свидетелство за управление на МПС – задължително отбелязват (и следва да получат заключение за психологическа годност) и категориите, които притежават/са отбелязани в чуждестранното свидетелство за управление на МПС.
б) втора група - изследване на лица по чл. 1, ал. 1, т. 2, 5, 6 и 7 от наредбата.
- лица, които се явяват на изпит за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство от категории В, В1, М и А, след като са загубили правоспособност по реда на чл. 157, ал. 4 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП), поради отнемане на контролните точки;
- лица, с  временно е отнето свидетелство за управление на МПС по реда на чл. 171, т. 1, буква "а" ЗДвП;
-  водачи, лишени от право да управляват МПС на основание чл. 174, ал. 2 ЗДвП;
-  водачи, лишени от право да управляват МПС на основание чл. 343г от НК.
Лицата от втора група, на които са отнети всички контролни точки, задължително отбелязват като цел на психологическото изследване (и следва да получат заключение за психологическа годност) и „чл. 157 ЗДвП“ – независимо дали отбелязват и друга цел/друг член, по който са санкционирани.
в) трета група - изследване на лица по чл. 1, ал. 1, т. 9 от наредбата.
- председатели на изпитни комисии за провеждане на изпитите за придобиване на правоспособност за управление на МПС.
2. Съгласно чл. 36, ал. 3 от Наредба № 36, удостоверението за психологическа годност съдържа личните данни на лицето, целта/целите, за които то е получило положително  заключение  за  психологическа  годност,  града,  протокола  и  датата  на психологическото изследване, наименованието на психологическата лаборатория, датите на издаване и на валидност.
3. Съгласно чл. 22, ал. 1 от Наредба № 36, при  първо  явяване  на  психологическо  изследване  всяко  лице  собственоръчно попълва  личните  си  данни  върху регистрационна  карта  и  върху резултатна  карта и отбелязва  целите, за които желае да получи заключение за психологическа годност, и тези, за които не желае, като срещу целта записва „Да“ или „Не“ и се подписва.
Във връзка с гореизложеното Ви уведомяваме, че със собствения си избор на цели и регистрирането на този избор със записване на „Да“ или „Не“ лицата, които се явяват на психологическо изследване, сами определят какви цели да бъдат отбелязани при положително заключение върху удостоверението им за психологическа годност.
Отговорност на психолозите е  да разясняват на лицата как да попълнят регистрационната си карта, както и, че могат да отбелязват колкото и които желаят цели, но само от съответната група съгласно чл. 9, ал. 1 от наредбата.


26.04.2021 г.

на Вниманието на управителите на учебните центрове за организиране на курсове за обучение на водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари и/или консултанти по безопасността при превозите на опасни товари:

Относно: Удължаване на срока на валидност на свидетелство на водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари във връзка с Многостранно споразумение М 333.

УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

Във връзка с подписано Многостранно Споразумение M 333 за удължаване на сроковете на валидност на свидетелство на водач на МПС за превоз на опасни товари, Ви уведомявам за следното:
Съгласно Многостранно споразумение M 333 в съответствие с раздел 1.5.1 от ADR Свидетелството за водач на МПС за превоз на опасни товари чрез дерогация от разпоредбите на първа алинея от 8.2.2.8.2 от ADR всички свидетелства за обучение на водачи, чийто срок на валидност изтича между 1 март 2020 г. и 30 септември 2021 г., остават валидни до 30 септември 2021 г. Сертификатите трябва да бъдат подновени, ако водачът може да докаже, че е посетил курс за опреснително обучение в съответствие с 8.2.2.5 от ADR преди 1 октомври 2021 г. и е положил изпит в съответствие с 8.2.2.7 от ADR. Компетентният орган трябва да издаде нов сертификат, валиден за период от пет години, считано от датата на изтичане на предишния сертификат.
Настоящото споразумение е валидно до 1 октомври 2021 г. за превоз на териториите на договарящите страни по ADR, които са подписали това споразумение.
Горното за Ваше сведение.


19.04.2021 г.

на Вниманието на управителите на учебните центрове за обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари

Относно: Заповед № РД-01-240/16.04.2021 г. на министъра на здравеопазването.

УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

Във връзка със Заповед № РД-01-240/16.04.2021 г. за изменение на Заповед № РД-01-220 от 8.04.2021 г. на министъра на здравеопазването, Ви обръщам внимание, че практическите занятия, обучения и изпити, които не могат да бъдат проведени от разстояние в електронна среда, могат да се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-51 от 26.01.2021 г.
Нарушението или неизпълнението на въведените със заповед на министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки подлежи на административнонаказателна санкция съгласно чл. 209а от Закона за здравето.
Предвид изложеното, Ви уведомявам, че срока и обхвата на мерките могат да бъдат променени в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.


31.03.2021 г.

На Вниманието на управителите на учебните центрове за обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари

Относно: Въведени временни противоепидемични мерки на територията на Република България със Заповед № РД-01-194/30.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването.

УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка и въведените със Заповед № РД-01-194/30.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки на територията на страната, считано от 01.04.2021 г. до 30.04.2021 г., Ви уведомявам, че следва да бъде създадена необходимата организация за стриктно спазване и изпълнение на мерките посочени в цитираната заповед. Обръщаме внимание, че присъствените групови занятия са забранени до 30.04.2021 г. С настоящата заповед се отменя Заповед № РД-01-173 от 18.03.2021 г.
Нарушението или неизпълнението на въведените със Заповед № РД-01-194/30.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки подлежи на административнонаказателна санкция съгласно чл. 209а от Закона за здравето.
Предвид изложеното, Ви уведомявам, че срока и обхвата на мерките могат да бъдат променени в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.


30.03.2021 г.

На Вниманието на управителите на учебните центрове за обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и на притежателите на удостоверение за регистрация за организиране и провеждане на първо и второ психологическо изследване по чл. 152, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Закона за движението по пътищата.

Относно: Удължаване на сроковете на валидност на свидетелствата за управление на моторно превозно средство и карти за квалификация на водача и срок за завършване на продължаващо обучение от притежаващите удостоверение за професионална компетентност (УПК).

УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

            На основание член 2, параграфи 1 и 5, и член 3, параграфи 1 и 2 от  Регламент (ЕС) 2021/267 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 февруари 2021 година за определяне на специални и временни мерки, с оглед на продължаващата криза във връзка с COVID-19, относно подновяването или удължаването на срока на валидност на някои удостоверения, свидетелства и разрешителни, отлагането на някои периодични проверки и продължаващо обучение в някои области на транспортното законодателство и удължаването на някои срокове, посочени в Регламент (ЕС) 2020/698, Ви уведомявам за следното:
1. Сроковете за завършване на продължаващо обучение от притежателя на удостоверение за професионална компетентност (УПК), които ще изтекат в периода между 1 септември 2020 г. и 30 юни 2021 г., се считат за удължени или че са били удължени за срок от 10 месеца във всеки един от случаите.
2.   Валидността на картите за квалификация на водач, която ще изтече в периода между 1 септември 2020 г. и 30 юни 2021 г., се счита за удължена или че е била удължена за срок от 10 месеца от датата на изтичане на срока на валидност, посочен на всяка подобна карта.
3. Срокът на валидност на свидетелствата за управление на МПС, който е изтекъл или ще изтече между 01. 09. 2020 г. и 30. 06. 2021 г. се удължава с 10 месеца, считано от дата на изтичане на срока на валидност.
/Например ако на даден документ е отпечатан срок на валидност до 30.06.2021 г., то неговата валидност се удължава с 10 месеца до 30.04.2022 г./.
4. Всички свидетелствата за управление на МПС, чийто срок на валидност вече е бил удължен миналата година, съгласно предишен Регламент (ЕС) 2020/698 от 25.05.2020 г. и Решение (ЕС) 2020/1240 от 21.08.2020 г. и е изтекъл или ще изтече в периода 01. 09. 2020 г. до 30. 06. 2021 г. се удължава с 6 месеца или до 01. 07. 2021 г. – която от двете дати е по-късната.
Горното за Ваше сведение.


25.03.2021 г.

На основание чл. 9, ал. 9 от Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства е издадена Заповед № РД-08-6/17.02.2021 г. за определяне на изискванията, на които трябва да отговарят софтуерите на средствата за измерване, осигуряващи електронен обмен на резултатите от измерванията към информационната система за електронно регистриране на извършените периодични технически прегледи на ППС. В резултат на провежданите работни срещи със заинтересованите страни по прилагане на Заповед № РД-08-6/17.02.2021 г. възникна необходимост за изменение и допълнение на заповедта с цел прецизиране на нейните разпоредби.
Проектът на Заповед за изменение и допълнение на Заповед № РД-08-6/17.02.2021 г. е публикуван за обществено обсъждане за срок от 30 дни до 25.04.2021 г.
Становища, бележки и предложения по проекта на заповед могат да се изпращат на e-mail: islaveikov@rta.government.bg.

Със съдържанието на проекта на заповед можете да се запознаете тук

23.03.2021 г.

Актуализиране на информацията за приложените мерки от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“

Препоръки към превозвачите
Препоръчва се обслужването на превозвачите, свързано с лицензионния режим да се осъществява чрез наличната електронна форма за подаване на заявления.
Автогари
Изпратени са указания до ръководителите на автогари на територията на Република България за предприемане на действия, с цел ограничаване разпространението на COVID-19 и превенция на населението.
Срокове на документи, използвани от водачите на превозни средства
На основание член 3, параграфи 1 и 2 от  РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/267 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 февруари 2021 година за определяне на специални и временни мерки с оглед на продължаващата криза във връзка с COVID-19 относно подновяването или удължаването на срока на валидност на някои удостоверения, свидетелства и разрешителни, отлагането на някои периодични проверки и продължаващо обучение в някои области на транспортното законодателство и удължаването на някои срокове, посочени в Регламент (ЕС) 2020/698:

 • Срокът на валидност за свидетелствата за управление на превозни средства, който ще изтече в периода между 1 септември 2020 г. и 30 юни 2021 г., се счита за удължен за срок от 10 месеца, считано от датата на изтичане на срока, посочена на всяко такова свидетелство за управление на превозно средство.
 • Валидността на свидетелствата за управление на превозни средства, която ще изтече в периода между 1 септември 2020 г. и 30 юни 2021 г., се счита за удължена за шест месеца или до 1 юли 2021 г. – която от двете дати е по-късната.

Карти за квалификация на водача и срок за завършване на продължаващо обучение от притежаващите удостоверение за професионална компетентност (УПК)
На основание член 2, параграфи 1 и 5 от  РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/267 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 февруари 2021 година за определяне на специални и временни мерки с оглед на продължаващата криза във връзка с COVID-19 относно подновяването или удължаването на срока на валидност на някои удостоверения, свидетелства и разрешителни, отлагането на някои периодични проверки и продължаващо обучение в някои области на транспортното законодателство и удължаването на някои срокове, посочени в Регламент (ЕС) 2020/698:

 • Сроковете за завършване на продължаващо обучение от притежателя на удостоверение за професионална компетентност (УПК), които ще изтекат в периода между 1 септември 2020 г. и 30 юни 2021 г., се считат за удължени или че са били удължени за срок от 10 месеца във всеки един от случаите.
 • Валидността на картите за квалификация на водач, която ще изтече в периода между 1 септември 2020 г. и 30 юни 2021 г., се счита за удължена или че е била удължена за срок от 10 месеца от датата на изтичане на срока на валидност, посочен на всяка подобна карта.

Резервационна система
Препоръчано е да се правят резервации за наличните чуждестранни еднократни разрешителни на съответните ГКПП, като само при необходимост могат да се подават заявления по чл. 26 от Наредба № 11 за международен автомобилен превоз на пътници и товари в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Подробна информация може да бъде намерена в секция „Новини“ на Системата за резервации на разрешителни за международни превози на товари.
Подаване на заявления
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ препоръчва на потребителите да заявяват административни услуги и да получават издадените документи по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор и само при крайна необходимост да посещават центровете за административно обслужване на агенцията.
До отмяната на обявената извънредна епидемична обстановка е препоръчително заявленията за издаване на удостоверения за индивидуално одобряване на нови превозни средства, удостоверения за изменение в конструкцията на регистрирани пътни превозни средства и удостоверения за индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите членки на Европейския съюз, друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или Конфедерация Швейцария да се подават в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ чрез техническата служба, извършила прегледите и проверките на превозното средство. Обърнато е внимание в заявленията точно и ясно да се попълва наименованието и адреса на заявителя. Препоръчано е издадените удостоверения да се получават по пощата на адреса на заявителя или по куриер за сметка на заявителя, като това следва изрично да се посочва в съответното заявление. При подаване на заявленията чрез техническата служба няма да се изисква представянето на пълномощно, но представител от техническата служба трябва да завери, че подписа на заявителя е положен пред него.
Изпити
Във връзка със Заповед № РД-01-173/18.03.2021 г.  и Заповед № РД-01-51/26.01.2021 г. на министъра на здравеопазването и във връзка с Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г., Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. и Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г. и предложение от Главния държавен здравен инспектор:

 • Обученията за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство, обученията на водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари и/или консултанти по безопасността при превозите на опасни товари и обученията на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари се провеждат при спазване на въведените противоепидемични мерки със Заповед № РД-01-51/26.01.2021 г. и Заповед № РД-01-173/18.03.2021 г. на министъра на здравеопазването, а именно:
 • задължително е на всички закрити обществени места поставянето на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в приложение № 3 от Заповед № РД-01-51/26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването;
 • задължително е на всички открити обществени места, на които има струпване на хора и невъзможност за спазване на физическа дистанция от 1,5 м. поставянето на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в приложение № 3 от Заповед № РД-01-51/26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването;
 • организиране на дейността по начин, който осигурява спазването на дистанция най-малко от 1,5 м. между кандидатите в прилежащите площи на открито;
 • създаване на организация за контрол на броя на лицата в съответното помещение, като не се допуска повече от 1 човек на 3 м2;
 • осигуряване на дезинфектант за ръце на входа на обекта;
 • да се осигурява проветряване и вентилация на помещенията
 • поставяне на видно място на информационни табели или информиране по друг начин на кандидатите за спазване на:
 • физическа дистанция;
 • хигиена на ръцете;
 • носене на защитни маски на лицето при посещението на съответния обект.
 • При провеждането на съответните изпити, следва да се:
 • да се поставя задължително защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в приложение № 3 на Заповед № РД-01-51/26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването;
 • да се спазва дистанция най-малко от 1,5 м. между кандидатите в прилежащите площи на открито;
 • да се създаде организация за контрол на входа на обекта по отношение броя на влизащите лица, с цел недопускане струпване на хора и спазването на дистанция;
 • да се създаде организация за контрол на броя на лицата в съответните помещения, като не се допуска повече от 1 човек на 3 м2;
 • да не се допускат до изпит кандидати без наличието на защитни маски;
 • да не се допускат до изпит кандидати във видимо нездравословно състояние (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други);
 • по време на заснемането на кандидата за полагане на теоретичен изпит, както и по време на решаване на изпитния тест, същите следва да са със свалена защитна маска, за коректното им разпознаване от информационната система;
 • след предаване на изпитната си работа и запознаване с резултата от теоретичния изпит, всеки кандидат трябва незабавно да постави на лицето си защитната маска, още преди напускането на изпитната зала;
 • да се извършва дезинфекция на изпитните зали, мониторите, всички седалки, места и повърхности, до които кандидатите се докосват с ръце след всяка изпитна група от служители на съответното регионално звено на ИА АА;
 • да се осигурява проветряване и вентилация на помещенията;
 • поставяне на видно място на информационни табели или информиране по друг начин на кандидатите за спазване на:
 • физическа дистанция;
 • хигиена на ръцете;
 • носене на защитни маски на лицето при посещението на съответния обект.
 • преди започване на инструктажа за практически изпит да се измерва температурата на кандидатите и да се извършва дезинфекция на ръцете на кандидатите, председателя и члена на изпитната комисия;
 • по време на практическият изпит в автомобила да не се допуска повече от един кандидат;
 • да се извършва обработка с дезинфектанти, след всеки изпитан, на всички повърхности и контролните уреди на автомобила, до които кандидата, председателя и члена на комисията се докосват с ръце;
 • дезинфектантите, използвани за дезинфекциране на ръцете и автомобила, да се осигурят от учебните центрове;
 • учебните центрове да осигурят уреда за измерване температурата на кандидатите и членовете на комисии преди започване на инструктажа за практическия изпит.

 Психологически изследвания

Притежателите на удостоверение за регистрация за организиране и провеждане на първо и второ психологическо изследване по чл. 152, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Закона за движението по пътищата са уведомени, че трябва да организират дейността по провеждане на психологическите изследвания по начин, по който се:

 • поставя задължително защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в приложение № 3 на Заповед № РД-01-51/26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването;
 • спазва дистанция най-малко от 1,5 м. между кандидатите в прилежащите площи на открито;
 • създаде организация за контрол на броя на лицата в съответния обект, като не се допускат повече от 1 човек на 3 м2;
 • осигури дезинфектант за ръце;
 • създаде организация за контрол на входа на обекта по отношение броя на влизащите лица с цел недопускане струпване на хора и спазването на дистанция;
 • поставяне на видно място на информационни табели или информиране по друг начин на кандидатите за спазване на:
 • физическа дистанция;
 • хигиена на ръцете;
 • носене на защитни маски на лицето при посещението на съответния обект.

Общи мерки

 • Организиране и провеждане на извънреден инструктаж на всички служители.
 • Осигуряване на индивидуални защитни средства за служителите.
 • Осигуряване на индивидуални защитни средства за работещите на фронт офиса, деловодство и при участие в неотложни срещи.
 • Допълнително почистване и дезинфекция с дезинфектанти на спиртна основа паралелно с обичайните средства за почистване.
 • Поддържане на висока хигиена.
 • Интензивно проветряване на работните помещения.
 • Поставяне на дозатори с дезинфектант за ръце на спиртна основа в близост до санитарните и работни помещения в сградите.
 • Ограничаване на служебните пътувания.
 • Преустановяване на задграничните командировки до второ нареждане.
 • Избягване на срещи и физически контакти с външни лица, при неотложност да се поддържа дистанция и да се използват маски.
 • Измерване на телесната температура на служители и посетители.
 • Получаването на поща и пратки се извършва пред административната сграда.
 • Отмяна на служебни мероприятия (срещи, обучения и др.) с участието на по-голям кръг от служители и външни лица.
 • Присъствено провеждане само на неотложните събирания, при спазване на противоепидемични мерки.
 • Основни средства за общуване – кореспонденция по електронен път и контактуване по телефона.
 • Присъствието на работните места на административните служители е редуцирано и ограничено до административния минимум.
 • Създаване на организация служителите да изпълняват задълженията си дистанционно.
 • Провежда се информационна кампания (листовки, видео клипове).
 • Ограничаване достъпа до работните места на служители завърнали се от рискови държави с повишена заболеваемост.
 • При наличие на служител със симптоми на респираторно заболяване, същият да се насочва от прекия му ръководител незабавно за контакт по телефона с личния лекар и да бъдат предприети действия за ограничаване на контакт с останалите служители.

19.03.2021 г.

На вниманието на управителите на учебните центрове за обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари:

Относно: Въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България със Заповед № РД-01-173/18.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването.

УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка и въведените със Заповед № РД-01-173/18.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки на територията на страната, Ви уведомявам за следното:

 1. Да бъде създадена организация за стриктно спазване и изпълнение на мерките посочени в Заповед № РД-01-173/18.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването и за преустановяване на присъствените групови занятия.
 2. Считано от 22.03.2021 г. до срока на действие на заповедта ще бъдат въведени ограничения в информационната система, по отношение на стартирането на курсове за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, стартирането на курсове за обучение на водачи на моторно превозно средство за извършване на превоз на опасни товари и/или консултанти по безопасността при превозите на опасни товари, както и стартирането на курсове за обучение за придобиване на начална квалификация и периодично обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари.

Обръщам внимание, че нарушението или неизпълнението на въведените със Заповед № РД-01-173/18.03.2021 г. на министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки подлежи на административнонаказателна санкция съгласно чл. 209а от Закона за здравето.
Предвид изложеното, Ви уведомявам, че срокът и обхвата на мерките могат да бъдат променени в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.


13.03.2021 г.

На вниманието на превозвачите:

Възстановява се граничната контролно-пропускателна дейност на ГКПП "Силистра ферибот"

От 15 март се възстановява фериботната линия Силистра – Кълъраш. Превозвач по нея е румънски транспортен оператор.
Първият курс по фериботната линия ще бъде извършен на 15 март от 8 часа, като плаването ще се започне от румънския бряг. От този момент се възстановява и граничната контролно – пропускателна дейност на службите от задължителния граничен контрол на подпункт ГКПП „Силистра – Ферибот“.
С решение на Общинския съвет – Силистра временно ще бъде преустановено движението на товарни автомобили с тегло над 3,5 тона по уличната пътна мрежа на областния град. Тези товарни превозни средства няма да могат да преминават през съвместния ГКПП“ Силистра – Остров“. Те ще могат да преминават през ГКПП „Силистра – Ферибот“ или останалите гранични пунктове между Р България и Румъния.
През ГКПП „Силистра – Остров“ ще преминават леки коли и бусове. 


02.03.2021 г.

Уважаеми потребители,

Уведомяваме ви, че на 04.03.2021 г. и 05.03.2021 г. фронт офиса на ОО"АА"-гр. Пазарджик няма да работи, поради ремонтни дейности. Потребителите на нашите услуги могат да използват електронно подаване. При спешна необходимост може да подадете документи за административни услуги на гише в РД"АА"- гр. Пловдив на бул. "Христо Ботев №82 ет.2  и ОО"АА"- гр. Смолян.


24.02.2021 г.

До г-н Йоаннис Георгиос Янулис,
Съобщавам ви, че чрез лицензиран пощенски оператор – „ЕКОНТ ЕКСПРЕС“ ЕООД е постъпила молба с наш рег. № 67-00-08-39/26.01.2021 г. с подател – Любомир Тенчев, но без приложено пълномощно, съгласно чл. 18 от Административнопроцесуалния кодекс, както и без посочен адрес за кореспонденция, съгласно чл. 29, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.
Съобщавам Ви, че на основание чл. 30, ал. 1, предложение второ и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс е необходимо, в тридневен срок от получаване на настоящото писмо, да изпратите в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ потвърждение, подписано със собственоръчен или електронен подпис, че документите изхождат от Вас, както и да посочите адрес за кореспонденция.
Уведомявам Ви, че при непотвърждаване в срок, производството по преписката ще бъде прекратено.


09.02.2021 г.

Преразпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2021 г.

Считано от 09.02.2021 г. ИА „Автомобилна администрация” ще предоставя ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2021 г. на базата на утвърденото от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ преразпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2021 г.
За получаване на годишни и/или краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни превозвачите трябва да изпратят на електронен адрес cemt@rta.government.bg следната информация:
1. Сканиран документ за платена държавна такса по чл. 93, т.3 и/или т. 4 от Тарифа 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, като в основанието за плащане да бъде вписан входящия номер на заявлението генериран от информационната система при подаване на заявлението.
Поради обявената в Република България епидемиологична обстановка, свързана с разпространението на Covid -19, заплащането на разпределените ЕКМТ/СЕМТ разрешителни следва да се извършва само по банков път по следната сметка: 

Валута

IBAN

BIC(SWIFT) код

BGN

BG03 UNCR 9660 3120607317

UNCRBGSF

Таксата за 1 бр. годишно ЕКМТ/СЕМТ разрешително е 70 лв. за всеки месец от валидността му, считано от месеца на получаването му.
Таксата за 1 бр. краткосрочно (месечно) ЕКМТ/СЕМТ разрешително е 70 лв. Превозвачи, които до 15.02.2021 г. не са представили платежно нареждане за разпределените им годишни и/или краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни няма да получат такива.
Получаването на годишните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни ще става на следващия работен ден след изпращането на платежния документ на горепосочената електронна поща.
Предоставянето на годишните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2021 г. ще се извърша в деловодството на ИА „Автомобилна администрация”, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 5  от 09.02.2021 г. до 15.02.2021 г. в работни дни от 9:30 ч. до 17:30 ч.
При получаване на разрешителните превозвачите следва да носят печат на фирмата, на който ясно и четливо да са посочени името на фирмата на латински език и точен адрес за контакт. Печатът се полага на ЕКМТ/СЕМТ разрешителното и бордовия дневник към него.
След тази дата разрешителни не се предоставят.


05.02.2021 г.

Важно!
НА ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗВАЧИ, ИЗВЪРШВАЩИ МЕЖДУНАРОДНИ АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗИ ОТ/ДО И ПРЕЗ ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЕЛАРУС И РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ

Във връзка със зачестилите случаи на забрана за влизане на територията на Република Беларус и Руската Федерация на български водачи, извършващи международен автомобилен транспорт, от Посолството на Република България в Минск постъпи информация, че тези случаи са в резултат на включването на водачите в списъците за забрана за влизане в Република Беларус и Руската Федерация. Списъкът е общ и се прилага от граничните власти на двете страни, независимо от това коя страна е въвела забраната.

Включването в тези списъци се извършва от органите на МВР на Беларус на основание издадени решения на ГАИ /КАТ/, съдилищата, териториалните миграционни служби и други.

Основните причини за този проблем са незаплатени глоби за нарушения на правилата за движение по пътищата и/или влезли в сила съдебни решения за административни глоби.

Актуална информация за забрана за влизане на чужденците на територията на Беларус и Русия може да се получи на интернет страницата на МВР на Беларус в секция „Услуги“, в меню „Онлайн сервисы“ – „Проверка запрета на въезд  в Республику Беларусь“: https://mvd.gov.by/ru/service/26 Кодът на България е BGR, въвежда се фамилията и името, както е в паспорта, с латински главни букви. Възможно е да се изпише името и презимето на лицето по паспорт. Задължително се попълва адрес на електронна поща. При наличие на забрана излиза и информация за органа въвел забраната.

Съгласно неофициална информация при наложени глоби срокът за тяхното заплащане е до 3 месеца. След заплащане забраната за влизане на територията на страната отпада до 2 седмици. Водачите могат да получат информация за размера на глобите, като се обърнат към служителите на ГАИ /КАТ/ на съответния граничен пункт.


04.02.2021 г.

Важно!
На вниманието на българските автомобилни превозвачи

ВЪВЕЖДАНЕ НА ИЗИСКВАНЕ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА МИНИМАЛНА ЗАПЛАТА НА КОМАНДИРОВАНИ ВОДАЧИ, ИЗВЪРШВАЩИ ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ И ПЪТНИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА КРАЛСТВО ДАНИЯ

Съгласно постъпила в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ информация от Посолството на Република България в Копенхаген, считано от 01 януари 2021 г. Дания въвежда изискване за заплащане на минимална заплата на международни превозвачи на товари и пътници, работещи на територията на Дания. Това изискване важи и за комбинираните превози.

Допълнителна информация можете да намерите тук


Списък на междуселищните автобусни линии, свързващи малки населени места в планински и други райони по области и общини, за които се отпускат средства за субсидии от държавния бюджет съгласно чл. 52 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите, приета с Постановление № 163 на Министерски съвет от 29.06.2015 г., за 2021 г.

Вижте цялата информация тук


30.01.2021 г.

Важно!!!
На вниманието на българските превозвачи

BIREG - ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ В УНГАРИЯ

След отправено запитване за информация, от Посолството на Унгария в София беше предоставен информационен материал относно промените в унгарското законодателство, касаещо превозвачите на стоки. За да защити местните фирми за превоз на стоки, от 1 януари 2021 г. Министерството на иновациите и технологиите на Унгария е създало Електронна система за предварителна регистрация на разрешителни BIREG. Въпроси относно използването на системата и съответното законодателство могат да бъдат отправяни към отдел „Контрол на пътното движение“ към Министерството на иновациите и технологиите на Унгария  на електронен адрес: bireg@itm.gov.hu.

Предоставеният информационен материал относно системата BIREG можете да намерите, както следва:


21.01.2021 г.

Важно!!!
На вниманието на българските автомобилни превозвачи

ВЪВЕДЕНА ЗАБРАНА ЗА ИЗПРЕВАРВАНЕ ОТ ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ В РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ

В Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ постъпи информация от Посолството на Република България в Любляна относно разпространена от словенските медии информация, съгласно която считано от 15 януари 2021 г. влиза в сила забрана за изпреварване от товарни автомобили по магистрала А1 между Шентил (Šentilj) и Копер (Koper) в часовия пояс между 06:00 и 18:00 часа. Полицейският контрол ще бъде засилен.
Новият режим е въведен за товарни автомобили с тегло над 7,5 тона. Тези превозни средства ще могат да изпреварват през деня в трилентовите участъци, а през нощта - по протежение на цялата магистрала. Забраната за изпреварване от товарни автомобили вече е в сила по време на сутрешните и следобедните пикови часове в някои магистрални участъци, в тунели, на кръстовища и на някои околовръстни пътища.
Отсечките, където изпреварването е забранено в пиковите часове, са маркирани, а глобата за нарушения възлиза на 300 евро.
Забраната се въвежда с цел нормализиране на движението и подобряване безопасността по автомагистралата.
Правителството също така планира да въведе автомагистрална полиция като друг начин за повишаване на безопасността. През първата фаза е планувано да бъде създадено едно звено в района на Любляна. Общо 15 патрулни коли се очаква да наблюдават магистралната мрежа.


14.01.2021 г.

На вниманието на българските превозвачи, използващи ЕКМТ/СЕМТ разрешителни през 2021 г.

Уведомяваме Ви, че във връзка с т. 12 от Заповед № РД-08-420/24.11.2020 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ ще извърши преразпределение на общо 29 броя годишни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни, от които 26 броя за Евро 6 и 3 броя за Евро 5, както и 16 броя краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2021 г, които са разпределени, но не са заплатени и получени от превозвачите. До участие ще бъдат допуснати превозвачи, кандидатствали  и одобрени на първоначалното разпределение, които следва да подадат заявление по електронен път, чрез информационната система на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, в срок до 14 дни след публикуване на съобщението, считано от 14.01.2020 г.


13.01.2021 г.

На основание чл. 9, ал. 9 от Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства е разработен проект на заповед за определяне на изискванията, на които трябва да отговарят софтуерите на средствата за измерване, осигуряващи електронен обмен на резултатите от измерванията към информационната система за електронно регистриране на извършените периодични технически прегледи на ППС.
Проектът на заповедта е публикуван за обществено обсъждане за срок от 30 дни до 12.02.2021 г. Становища, бележки и предложения по проекта на заповедта могат да се изпращат на e-mail: islaveikov@rta.government.bg.

Със съдържанието на проекта на заповед можете да се запознаете тук

ДО
УПРАВИТЕЛИТЕ НА УЧЕБНИТЕ ЦЕНТРОВЕ
ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ВОДАЧИТЕ НА АВТОМОБИЛИ
ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ

Относно: Предоставянето на информация за лицата, на които са издадени удостоверения за професионална компетентност за извършване на превоз на пътници или товари.

 УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

         Съгласно чл. 15, ал. 6 от Наредба № 41 от 2008 г. за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация, до 5-о число на всеки месец притежателят на удостоверението за регистрация за провеждане на обучение изпраща до Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" информация за лицата, на които са издадени удостоверения за професионална компетентност през предходния месец.
С писмо с рег. № 11-46-1940/1/10.03.2020 г., Ви информирахме за създаването на общ регистър на удостоверенията за професионална компетентност и че данните от регистъра ще бъдат използвани за проверка на автентичността на приложените към заявленията за издаване на картите за квалификация на водачите удостоверения.
От 13.04.2020 г. функционира електронната платформа на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", чрез която притежателите на удостоверение за регистрация за провеждане на обучение предоставят информацията по чл. 15, ал. 6 от Наредба № 41 от 2008 г. за издадените удостоверения за професионална компетентност.
Във връзка с изложеното Ви уведомяваме за следното:
-  считано от 20.01.2021 г. всички заявления за издаване на карта за квалификация на водача ще се обработват по електронен начин, в т. ч. и проверката на приложените към заявлението удостоверения за професионална компетентност.
- когато при електронната проверка на приложеното към заявлението удостоверение за професионална компетентност, издадено след 20.05.2020 г., се установи, че то не е вписано в регистъра на удостоверенията на съответното лице, притежаващо регистрация за извършване на обучението, документите ще бъдат връщани на подателя и карта за квалификация на водача няма за бъде издадена.


На основание чл. 18а ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-00-5488/2/16.12.2020 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Димитър Димитров от успешно положените теоретичен и практически изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Димитър Димитров, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 15-00-00-857/1/18.12.2020 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Георги Мелев от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „СЕ“ на основание чл. 56, т. 3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити във връзка с чл. 154, ал. 7 от Закона за движение по пътищата.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, Георги Мелев като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


08.01.2021 г.

Важно!!!

На вниманието на автобусните превозвачи

Уважаеми госпожи и господа,
Уведомяваме Ви, че цялата налична информация, свързана с мярката за финансова подкрепа на автобусните превозвачи, е достъпна на интернет страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в секция „Актуална информация за COVID-19“.
Ръководството за изпълнение на сключени договори с крайните получатели на безвъзмездна финансова помощ по мярката за финансова подкрепа на автобусните превозвачи № BG16RFOP002-2.091 „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, вкл. инструкция относно електронното отчитане на договорите и приложенията към тях, както и отговори по постъпилите въпроси за тяхното прилагане, могат бъдат намерени на следния адрес:
https://www.mtitc.government.bg/bg/category/276/rukovodstvo-za-izpulnenie-na-dogovori-za-bezvuzmezdna-finansova-pomosht-ot-avtobusnite-prevozvachi

Въпроси може да изпращате на електронна поща: mail@mtitc.government.bg

Във връзка с ограничения брой разрешителни от определени видове, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ информира всички превозвачи относно следните промени при предоставянето и отчитането им, които ще се прилагат от 11.01.2021 година.

 • Арменските универсални разрешителни ще се предоставят на квотен принцип в началото на всеки месец  на ГКПП Бургас ферибот – по 10 броя , ГКПП Капитан Андреево – по 30 броя и на ГКПП Лесово – по 10 броя. Резервации за тях ще могат да се правят  във всички бюра за обслужване на превозвачите срещу задействан ТИР карнет или друг митнически документ и ЧМР удостоверяващи двустранния превоз между България и Армения. По реда на чл. 26 от Наредба № 11 за международен автомобилен превоз на пътници и товари арменски универсални разрешителни няма да се предоставят.
 • Турските разрешителни от вида за/от трета страна ще се представят по реда на чл. 26 от Наредба № 11 за международен автомобилен превоз на пътници и товари само на превозвачи, които нямат разпределени ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2021г. Използваните разрешителни  ще се отчитат  в централно управление на ИААА в  14 дневен срок от получаването им. Разрешителните ще се предоставят по следният ред :
 • При транзитно преминаване през страната на регистрация към заявлението по чл. 26 от Наредба № 11 се прилагат задействани митнически документи и ЧМР. За отчитане на  вече използвано  разрешително се попълва заявление и към него се прилагат оригинал на разрешителното и резервационнен талон.
 • Когато не се преминава транзит през страната на регистрация към заявлението по чл. 26 от Наредба № 11 се прилага заявка за товар, която задължително е на български език и съдържа дата на товарене, дата на разтоварване, адрес на изпращач, адрес на получател, превозвач, регистрационен номер на превозното средство. За отчитане на  вече използвано  разрешително се попълва заявление и към него се прилагат оригинал на разрешителното, резервационнен талон,  копия на ЧМР, ТИР карнет или друг задействан митнически документ доказващ извършения превоз.

          На превозвачи, на които са разпределени ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2021 г. ще се предоставят  турските разрешителни от вида за/от трета страна при задържан автомобил и неразрешен проблем с ЕКМТ/СЕМТ разрешително  на ГКПП с Република Турция.


06.01.2021 г.

На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 15-00-00-842/1/11.12.2020 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Петър Станоев от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „СЕ“ на основание чл. 56, т. 3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити във връзка с чл. 154, ал. 7 от Закона за движение по пътищата.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, Петър Станоев като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


 

Архив "Новини и съобщения" 2020 г.

Архив "Новини и съобщения" 2019 г.

Архив "Новини и съобщения" 2018 г.

Архив "Новини и съобщения" 2017 г.

Архив "Новини и съобщения" 2016 г.

Архив "Новини и съобщения" 2015 г.

Архив "Новини и съобщения" 2014 г.

Архив "Новини и съобщения" 2013 г.

Длъжностно лице по защита на данните

Електронен подпис

Санкции, налагани в Европейския съюз