Списък на неподали в срок декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ служители на ИА "АА" за 2020 година

I. Не подали декларации са следните служители:

Атанас Анчев Димовски инспектор в РД „АА –  Плевен“
Ивелин Цветанов Минчев  инспектор в РД „АА –  Плевен“
Димитър Петров Иванов инспектор в РД „АА –  Плевен
Гергана Лозанова Младенова-Григорова специалист в РД „АА –  София
Ивона Евгениева Величков специалист в РД „АА –  София
Георги Христов Панайотов инспектор в РД „АА – Ст. Загора
Константин Седефчов Костов /временно преместен в друга администрация/ инспектор в Д „АИ“
Красимир Паунов Найденов / в отпуск по болест/ инспектор в Д „АИ“
Александър Светославов Кръстянин /продължителен неплатен отпуск/ ст. инспектор в РД „АА – Варна“
Георги Димитров Калоферов /избран за кмет/   инспектор в РД „АА –  София“
Сибел Зикриева Реджебова /отпуск за отглеждане на дете до 7 годишна възраст/ специалист в РД „АА –  Русе“
Георги Радов Младенов /избран за кмет/ инспектор в РД „АА –  София“

                                

II.Служители, подали декларациите след законоустановения срок :

  1. Емилиян Калоянов Димитров                     ДИИ – 00 – 483 /  21.05.2021 г.
  2. Калоян Димитров Михайлов                      ДИИ – 00 –  484 /  21.05.2021 г
  3. Антон Юри Стоименов                               ДИИ – 56 –  482 /  20.05.2021 г
  4. Митко Йорданов Божилов                          ДИИ – 00 –  486 /  31.05.2021 г
  5. Димитър Стоянов Димитров                      ДИИ – 21 –   485 /  31.05.2021 г

Длъжностно лице по защита на данните

Електронен подпис

Санкции, налагани в Европейския съюз