Списък на неподали в срок декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ служители на ИА "АА" за 2019 година

длъжност  име, презиме, фамилия  рег. № декларация и дата
1 Старши експерт Гергана Красимирова Петрова ДИИ-00-467/14.06.2019 г. 
2 Началник на отдел Любомир Христов Тодоров ДИИ-00-464/04.06.2019 г. 
3 Главен експерт  Цветелина Симеонова Димчева-Дойчинова НЕПОДАДЕНА
4 Главен експерт Свитлана Борисовна Стайкова ДИИ-00-457/16.05.2019 г. 
5 Главен експерт Ангел Димитров Джоргов НЕПОДАДЕНА
6 Главен експерт Любчо Любчов Средков НЕПОДАДЕНА
7 Главен специалист Мила Иванова Хъшева НЕПОДАДЕНА
8 Специалист Десислава Георгиева Петкова НЕПОДАДЕНА
9 Специалист Галя Владимирова Маркова ДИИ-16-465/06.06.2019 г. 
10 Инспектор Десислав Величков Крумов НЕПОДАДЕНА
11 Инспектор Христо Петков Илиев  НЕПОДАДЕНА
12 Главен специалист Ивайло Каменов Каменов НЕПОДАДЕНА
13 Главен специалист Анелия Стойнова Гигова НЕПОДАДЕНА
14 Главен инспектор Кирил Аспарухов Запрев НЕПОДАДЕНА
15 Главен инспектор Людмил Андонов Петров НЕПОДАДЕНА
16 Главен специалист Таня Николова Гогина НЕПОДАДЕНА
17 Инспектор Димитър Стоянов Димитров НЕПОДАДЕНА
18 Инспектор Йордан Цветанов Пейчев НЕПОДАДЕНА
19 Инспектор Николай Кръстев Николов ДИИ-22-458/17.05.2019
20 Инспектор Ради Йорданов Радев НЕПОДАДЕНА
21 Инспектор Георги Костадинов Георгиев ДИИ-30-459/21.05.2019 г. 
22 Инспектор Вихър Атанасов Василев НЕПОДАДЕНА
23 Инспектор Даниел Христов Христов НЕПОДАДЕНА

Длъжностно лице по защита на данните

Електронен подпис

Санкции, налагани в Европейския съюз