Списък на неподали в срок декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ служители на ИА "АА"

№  длъжност име, презиме, фамилия рег. № декларация и дата
1 Старши експерт  Таня Пламенова Стойчева неподадена 
2 Главен експерт Ангел Димитров Джоргов неподадена 
3 Старши инспектор  Димитър Тодоров Занков ДИИ-08-488/27.09.2018 Г.
4 Инспектор Георги Серафимов Глинджурски ДИИ-08-483/1/28.08.2018  г.
5 Инспектор Николай Методиев Чавдаров неподадена 
6 Инспектор Калоян Димитров Михайлов неподадена 
7 Инспектор Димитър Асенов Туджаров ДИИ-08-484/1/29.08.2018  г.
8 Инспектор Никола Георгиев Панов ДИИ-08-482/1/28.08.2018  г.
9 Инспектор Тихомир Димитров Георгиев ДИИ-13-470/1/11.06.2018  г.
10 Инспектор Ради Йорданов Радев неподадена 
11 Специалист Ружа Христова Христова неподадена 
12 Главен специалист Веселка Георгиева Сестримска  неподадена 
13 Инспектор Иван Данчев Герджиков ДИИ-30-475/1/21.06.2018 г.
14 Инспектор Калоян Димитров Иванов ДИИ-32-471/1/12.06.2018 г.
15 Инспектор Георги Костадинов Георгиев неподадена 
16 Главен специалист Славка Любенова Стефанова неподадена 
17 Инспектор Вихър Атанасов Василев неподадена 
18 Инспектор Митко Георгиев Даскалов ДИИ-32-473/1/13.06.2018  г.
19 Инспектор Даниел Христов Христов неподадена 

Длъжностно лице по защита на данните

Електронен подпис

Санкции, налагани в Европейския съюз