Бюджет на агенцията за 2021 г.

Вижте цялата информация тук


Бюджет на агенцията за 2020 г.

Вижте цялата информация тук


Бюджет на агенцията за 2019 г.

Вижте цялата информация тук


Бюджет на агенцията за 2018 г.

Вижте цялата информация тук


Длъжностно лице по защита на данните

Електронен подпис

Санкции, налагани в Европейския съюз