РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТНИ СЕСИИ ADR КОНСУЛТАНТИ 2021 г.

21.01.2021 г. - София 26.01.2021 г. - София 23.02.2021 г. - София
25.02.2021 г. - София 01.03.2021 г. - София 23.03.2021 г. - София
25.03.2021 г. - София 29.03.2021 г. - София 22.04.2021 г. - София
26.04.2021 г. - София 28.04.2021 г. - София 26.05.2021 г. - София
31.05.2021 г. - София 02.06.2021 г. - София 24.06.2021 г. - София
29.06.2021 г. - София 01.07.2021 г. - София 22.07.2021 г. - София
26.07.2021 г. - София 26.08.2021 г. - София 30.08.2021 г. - София
28.09.2021 г. - София 30.09.2021 г. - София 21.10.2021 г. - София
25.10.2021 г. - София 23.11.2021 г. - София 25.11.2021 г. - София
29.11.2021 г. - София 20.12.2021 г. - София 22.12.2021 г. - София

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТНИ СЕСИИ ADR КОНСУЛТАНТИ 2020 г.

23.01.2020 г. - София 28.01.2020 г. - София 25.02.2020 г. - София
27.02.2020 г. - София 26.05.2020 г. - София 28.05.2020 г. - София
25.06.2020 г. - София 29.06.2020 г. - София 01.07.2020 г. - София
28.07.2020 г. - София 30.07.2020 г. - София 04.08.2020 г. - София
31.08.2020 г. - София 02.09.2020 г. - София 08.09.2020 г. - София
29.09.2020 г. - София 01.10.2020 г. - София 22.10.2020 г. - София
27.10.2020 г. - София 29.10.2020 г. - София 24.11.2020 г. - София
26.11.2020 г. - София 01.12.2020 г. - София 17.12.2020 г. - София
21.12.2020 г. - София    

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТНИ СЕСИИ ADR КОНСУЛТАНТИ 2019 г.

24.01.2019 г. - София 28.01.2019 г. - София 26.02.2019 г. - София
28.02.2019 г. - София 26.03.2019 г. - София 28.03.2019 г. - София
22.04.2019 г. - София 24.04.2019 г. - София 28.05.2019 г. - София
30.05.2019 г. - София 25.06.2019 г. - София 27.06.2019 г. - София
25.07.2019 г. - София 30.07.2019 г. - София 27.08.2019 г. - София
26.09.2019 г. - София 01.10.2019 г. - София 24.10.2019 г. - София
29.10.2019 г. - София 26.11.2019 г. - София 28.11.2019 г. - София
17.12.2019 г. - София    

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТНИ СЕСИИ ADR КОНСУЛТАНТИ 2018 г.

02.01.2018 г. - София 25.01.2018 г. - София 29.01.2018 г. - София
27.02.2018 г. - София 01.03.2018 г. - София 06.03.2018 г. - София
27.03.2018 г. - София 29.03.2018 г. - София 04.04.2018 г. - София
10.04.2018 г. - София 24.04.2018 г. - София 26.04.2018 г. - София
02.05.2018 г. - София 29.05.2018 г. - София 31.05.2018 г. - София
04.06.2018 г. - София 26.06.2018 г. - София 28.06.2018 г. - София
02.07.2018 г. - София 26.07.2018 г. - София 31.07.2018 г. - София
28.08.2018 г. - София 30.08.2018 г. - София 26.09.2018 г. - София
25.10.2018 г. - София 30.10.2018 г. - София 27.11.2018 г. - София
29.11.2018 г. - София 20.12.2018 г. - София  

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТНИ СЕСИИ ADR КОНСУЛТАНТИ 2017 г.

30.01.2017 г. - София 27.02.2017 г. - София 01.03.2017 г. - София
28.03.2017 г. - София 30.03.2017 г. - София 27.04.2017 г. - София
02.05.2017 г. - София 30.05.2017 г. - София 01.06.2017 г. - София
29.06.2017 г. - София 27.07.2017 г. - София 29.08.2017 г. - София
31.08.2017 г. - София 28.09.2017 г. - София 30.10.2017 г. - София
01.11.2017 г. - София 28.11.2017 г. - София 30.11.2017 г. - София
28.12.2017 г. - София    

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТНИ СЕСИИ ADR КОНСУЛТАНТИ 2016 г.

25.10.2016 г. - София 29.11.2016 г. - София 27.12.2016 г. - София
28.07.2016 г. - София 29.08.2016 г. - София 28.09.2016 г. - София
27-28.04.2016 г. - София 19-20.05.2016 г. - София 28.06.2016 г. - София
21-22.01.2016 г. - София 25-26.02.2016 г. - София 30-31.03.2016 г. - София

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТНИ СЕСИИ ADR КОНСУЛТАНТИ 2015 г.

16.11-17.11.2015 г. - Пловдив 19.11-20.11.2015 г. - София 17.12-18.12.2015 г. - София
17.09-18.09.2015 г. - София 20.10.2015 г. - Велико Търново 29.10-30.10.2015 г. - София
09.07-10.07.2015 г. - Благоевград 23.07-24.07.2015 г. - София 13.08-14.08.2015 г. - Варна
07.05-08.05.2015 г. - Пловдив 21.05-22.05.2015 г. - София 25.06-26.06.2015 г. - София
20.03-21.03.2015 г. - София 23.04-24.04.2015 г. - София 23.04-24.04.2015 г. - Варна
29.01-30.01.2015 г. - София 19.02-20.02.2015 г. - София 05.03-06.03.2015 г. - Пловдив

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТНИ СЕСИИ ADR КОНСУЛТАНТИ 2014 г.

27.11-28.11.2014 г. - София 29.12-30.12.2014 г. - София  
09.10-10.10.2014 г. - Варна 23.10-24.10.2014 г. - София 13.11-14.11.2014 г. - Пловдив
31.07-01.08.2014 г. - София 21.08-22.08.2014 г. - София 25.09-26.09.2014 г. - София
29-30.05.2014 г. - София 05-06.06.2014 г. - София 03-04.07.2014 г. - Пловдив
27-28.03.2014 г. - София 03-04.04.2014 г. - София 24-25.04.2014 г. - Варна
23-24.01.2014 г. - София 28-29.01.2014 г. - Пловдив 27-28.02.2014 г. - София

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТНИ СЕСИИ ADR КОНСУЛТАНТИ 2013 г.

30-31.10.2013 г. - София 19-20.12.2013 г. - София  
19-20.09.2013 г. - София 28-29.10.2013 г. - Варна 21-22.11.2013 г. - София
21.08.2013 г. - Габрово 26-27.08.2013 г. - София 26-27.08.2013 г. - Пловдив
28-29.05.2013 г. - София 27-28.06.2013 г. - София 25-26.07.2013 г. - София
21-22.03.2013 г. - София 25-26.04.2013 г. - София 25-26.04.2013 г. - Варна
21-22.02.2013 г. - София 30-31.01.2013 г. - София 17-18.01.2013 г. - Бургас

Длъжностно лице по защита на данните

Електронен подпис

Санкции, налагани в Европейския съюз