02.11.2020 г.

Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка, обявяването на списъците с допуснати и недопуснати кандидати за всички обявени конкурси в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ се отлага с минумум две седмици.

При обявяване на списъците с допуснати и недопуснати кандидати и определяне на датите за явяване на тест, всички кандидати ще бъдат уведомени по телефон или електронна поща.


23.10.2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:
-  дирекция „Автомобилни превози и международна дейност“  – 1 щатна бройка

Вижте цялата информация тук


21.10.2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:
-  Областен отдел „Автомобилна администрация“ - Ловеч, Регионална дирекция „Автомобилна администрация“ - Плевен – 1 щатна бройка

Вижте цялата информация тук


ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:
-  отдел „Обществени поръчки и управление на проекти“, дирекция „Правно-нормативно обслужване, обществени поръчки и управление на проекти“ – 1 щатна бройка

Вижте цялата информация тук


16.10.2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:
-  в дирекция „Административно и информационно обслужване“  – 2 щатни бройки

Вижте цялата информация тук


ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ

за заемане на длъжността началник на отдел „Обществени поръчки и управление на проекти“, дирекция „Правно-нормативно обслужване, обществени поръчки и управление на проекти“ – 1 (една) щатна бройка:

Вижте цялата информация тук


09.09.2020 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността началник на отдел „Обществени поръчки и управление на проекти“, дирекция „Правно-нормативно обслужване, обществени поръчки и управление на проекти“ “– 1 (една) щатна бройка в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


21.08.2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:
-  отдел „Обществени поръчки и управление на проекти“, дирекция „Правно-нормативно обслужване, обществени поръчки и управление на проекти“ – 1 щатна бройка

Вижте цялата информация тук


17.08.2020 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността инспектор в отдел „Контрол“ в регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – Варна – 3 (три) щатни бройки в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


03.08.2020 г.

ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ

за заемане на длъжността главен експерт в отдел „Обществени поръчки и управление на проекти“, дирекция „Правно-нормативно обслужване, обществени поръчки и управление на проекти“ – 1 (една) щатна бройка:

Вижте цялата информация тук


ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ

за заемане на длъжността инспектор в областен отдел „Автомобилна администрация“ – Ловеч, Регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – Плевен – 2 (две) щатни бройки:

Вижте цялата информация тук


31.07.2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:
-  в отдел „Контрол“ в регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – Варна  – 3 щатни бройки

Вижте цялата информация тук


27.07.2020 г.

ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ

за заемане на длъжността младши експерт в дирекция „Административно и информационно обслужване“ – 2 (две) щатни бройки:

Вижте цялата информация тук


23.07.2020 г.

ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ

за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността главен юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно обслужване“ в дирекция „Правно-нормативно обслужване, обществени поръчки и управление на проекти“.

Вижте цялата информация тук


21.07.2020 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността инспектор – 2 (две) щатни бройки в областен отдел „Автомобилна администрация“ – Ловеч, Регионална дирекция „Автомобилна администрация“ - Плевен в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността главен експерт – 1 (една) щатна бройка в отдел „Обществени поръчки и управление на проекти“, дирекция „Правно-нормативно обслужване, обществени поръчки и управление на проекти“ в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


14.07.2020 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността младши експерт – 2 (две) щатни бройки в дирекция „Административно и информационно обслужване“ в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


08.07.2020 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността главен юрисконсулт – 1 (една) щатна бройка в отдел „Правно-нормативно обслужване“, дирекция „Правно-нормативно обслужване, обществени поръчки и управление на проекти“ в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


03.07.2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:
-  Областен отдел „Автомобилна администрация“ - Ловеч, Регионална дирекция „Автомобилна администрация“ - Плевен – 2 щатни бройки

Вижте цялата информация тук


ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:
-  отдел „Обществени поръчки и управление на проекти“, дирекция „Правно-нормативно обслужване, обществени поръчки и управление на проекти“ – 1 щатна бройка

Вижте цялата информация тук


25.06.2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:
-  в дирекция „Административно и информационно обслужване“  – 2 щатни бройки

Вижте цялата информация тук


22.06.2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:
-  отдел „Правно-нормативно обслужване“ в дирекция „Правно-нормативно обслужване, обществени поръчки и управление на проекти“– 1 щатнa бройкa

Вижте цялата информация тук


03.06.2020 г.

На вниманието на кандидатите за заеманe на длъжността главен експерт – 2 щатни бройки в дирекция „Административно и информационно обслужване“.

Уважаеми госпожи и господа,

На основание чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители конкурсната комисия взе решение за системата за определяне на резултатите, а именно коефициентът, с който ще се умножава резултатът на кандидатите от теста ще бъде 3 (три), а коефициентът, с който ще се умножава резултатът от интервюто, представляващ средноаритметична величина от поставените от членовете на комисията индивидуални оценки, е 4 (четири). Сборът от резултатите образува окончателният резултат на всеки кандидат.


26.05.2020 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността главен експерт – 2 (две) щатни бройки в дирекция „Административо- информационно обслужване“ в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


15.05.2020 г.

На вниманието на кандидатите за заемана на длъжността главен експерт – 2 щатни бройки в дирекция „Административно и информационно обслужване“ по реда на чл. 10 от Закона за държавния служител (чрез конкурс). 

Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка с обявеното извънредно положение и Заповед № РД-01-172/09.03.2020 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за обявяване на конкурсна процедура за длъжността главен експерт – 2 щатни бройки в дирекция „Административно и информационно обслужване“ Ви информираме, че процедурата се възобновява и приемането на заявления за участие в конкурса продължава до 21 май 2020 г.


16.03.2020 г.

На вниманието на кандидатите за заемана на длъжността главен експерт – 2 щатни бройки в дирекция „Административно и информационно обслужване“ по реда на чл. 10 от Закона за държавния служител (чрез конкурс). 

Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка с обявеното извънредно положение и Заповед № РД-01-172/09.03.2020 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за обявяване на конкурсна процедура за длъжността главен експерт – 2 щатни бройки в дирекция „Административно и информационно обслужване“ Ви информираме, че процедурата временно се спира и документи няма да се приемат.
След като процедурата бъде възобновена ще бъде публикувано съобщение на сайта на агенцията и приемането на заявления за участие в конкурса ще продължи в упоменатите в съобщението срокове.


На вниманието на кандидатите за заемана на длъжността директор на дирекция „Правно-нормативно обслужване, обществени поръчки и управление на проекти“ по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител

Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка с обявеното извънредно положение и Заповед № РД-01-163/02.03.2020 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за заемане на длъжността директор на дирекция „Правно-нормативно обслужване, обществени поръчки и управление на проекти“ по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител (чрез мобилност) Ви информираме, че процедурата временно се спира.
След като процедурата бъде възобновена ще бъде публикувано съобщение на сайта на агенцията и ще бъдете информирани лично на посочените от Вас телефони и електронна поща за контакт.    


11.03.2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:
-  в дирекция „Административно-информационно обслужване“  – 2 щатни бройки

Вижте цялата информация тук


Длъжностно лице по защита на данните

Електронен подпис

Санкции, налагани в Европейския съюз