20.09.2019 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността:

 • началник на областен отдел „Автомобилна администрация“ – Благоевград,
 • началник на областен отдел „Автомобилна администрация“ – Перник,
 • началник на областен отдел „Автомобилна администрация“ – Смолян,

 към Главна дирекция „Автомобилна инспекция“

Вижте цялата информация тук


12.09.2019 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността старши експерт – 1 (една) щатна бройка в дирекция „Финансово-счетоводно обслужване“ в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


03.09.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:
- областен отдел “Автомобилна администрация” – Благоевград – 1 щатна бройка,
областен отдел “Автомобилна администрация” – Перник – 1 щатна бройка,
областен отдел “Автомобилна администрация” – Смолян – 1 щатна бройка

Вижте цялата информация тук


02.09.2019 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността началник на областен отдел „Автомобилна администрация“ – Стара Загора към Главна дирекция „Автомобилна инспекция“ – 1 щатна бройка

Вижте цялата информация тук


29.08.2019 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността младши експерт – 1 (една) щатна бройка в отдел „Лицензи“, дирекция „Автомобилни превози“ в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


27.08.2019 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността младши експерт – 1 (една) щатна бройка в отдел „Превоз на пътници“, дирекция „Автомобилни превози“ в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


26.08.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:
-  в дирекция „Финансово-счетоводно обслужване“  – 1 щатна бройка

Вижте цялата информация тук


13.08.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:
- областен отдел “Автомобилна администрация” – Стара Загора   – 1 щатна бройка
в  Главна дирекция „Автомобилна инспекция“.

Вижте цялата информация тук


09.08.2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” съобщава, че с решение на конкурсната комисия етапа решаване на тест, част от конкурсната процедура за заемане на длъжността “инспектор“ в областен отдел „Автомобилна администрация” – Бургас - 1 щатна бройка, областен отдел Автомобилна администрация” – Варна - 2 щатни бройки и областен отдел „Автомобилна администрация” – Пловдив - 1 щатна бройка, е анулиран.
Уведомяваме всички допуснати до конкурса кандидати, че следва да се явят за решаване на тест, който ще се проведе на 04.09.2019 г. от 10:30 ч. в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” на адрес: гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5. Всеки кандидат ще бъде уведомен лично с писмо и по телефона.

Анна Генова /П/
Председател на конкурсната комисия 


ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:
отдел „Превоз на пътници“ в дирекция „Автомобилни превози “  – 1 щатна бройка

Вижте цялата информация тук


ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:
- отдел „Лицензи“ в дирекция „Автомобилни превози “  – 1 щатна бройка

Вижте цялата информация тук


05.08.2019 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността инспектор в:

 • областен отдел “Автомобилна администрация” – Видин – 1 щатна бройка,
 • областен отдел “Автомобилна администрация” – Ловеч – 2 щатни бройки,
 • областен отдел “Автомобилна администрация” – Плевен – 1 щатна бройка,
 • областен отдел “Автомобилна администрация” – Стара Загора – 1 щатна бройка,
към Главна дирекция „Автомобилна инспекция“.

Вижте цялата информация тук


19.07.2019 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността „инспектор“ в:

 1. областен отдел „Автомобилна администрация“ – Бургас – 1 щатна бройка,
 2. областен отдел „Автомобилна администрация“ – Варна – 2 щатни бройки,
 3. областен отдел „Автомобилна администрация“ – Пловдив – 1 щатна бройка,

в Главна дирекция „Автомобилна инспекция“, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

Вижте цялата информация тук


17.07.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавни служители в:
- Областен отдел “Автомобилна администрация” – Видин – 1 щатна бройка;
- Областен отдел “Автомобилна администрация” – Ловеч – 2 щатни бройки;
- Областен отдел “Автомобилна администрация” – Плевен – 1 щатна бройка;
- Областен отдел “Автомобилна администрация” – Стара Загора – 1 щатна бройка към Главна дирекция „Автомобилна инспекция“

Вижте цялата информация тук


16.07.2019 г.

СПИСЪК ЗА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА

началник на областен отдел „Автомобилна администрация“ – Видин  – 1 щатна бройка в Главна дирекция „Автомобилна инспекция“, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

Вижте цялата информация тук

Поради допусната техническа грешка при изписването на фамилия на Красимир Желязков да се чете Красимир Живков!


01.07.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:

- областен отдел “Автомобилна администрация” – Бургас – 1 щатна бройка;
- областен отдел “Автомобилна администрация” – Варна – 2 щатни бройки;
- областен отдел “Автомобилна администрация” – Пловдив – 1 щатна бройка
към Главна дирекция „Автомобилна инспекция“.

Вижте цялата информация тук


26.06.2019 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

 

за длъжността младши експерт – 1 (една) щатна бройка в отдел „Технически прегледи и одобряване на ППС“, дирекция „Пътни превозни средства и водачи“ в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:
- областен отдел “Автомобилна администрация” – Видин  – 1 щатна бройка

Вижте цялата информация тук


21.06.2019 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността главен юрисконсулт – 1 (една) щатна бройка в отдел „Правен“, дирекция „Административно-правно обслужване“ в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


07.06.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:
- отдел „Технически прегледи и одобряване на ППС“ в дирекция „Пътни превозни средства и водачи “  – 1 щатна бройка

Вижте цялата информация тук


04.06.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в отдел „Правен“, дирекция „Административно-правно обслужване“ – 1 щатна бройка.

Вижте цялата информация тук


15.05.2019 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността инспектор в областен отдел “Автомобилна администрация” – Видин – 1 щатна бройка в Главна дирекция „Автомобилна инспекция“.

Вижте цялата информация тук


25.04.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавни служители в:
- областен отдел „Автомобилна администрация” – Видин – 1 щатна бройка в Главна дирекция „Автомобилна инспекция“.

Вижте цялата информация тук


24.04.2019 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността „инспектор“ в:

 1. областен отдел „Автомобилна администрация“ – Бургас – 1 щатна бройка,
 2. областен отдел „Автомобилна администрация“ – Пловдив – 1 щатна бройка,
 3. областен отдел „Автомобилна администрация“ – Смолян – 1 щатна бройка,

към Главна дирекция „Автомобилна инспекция“.

Вижте цялата информация тук


22.04.2019 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността инспектор в областен отдел “Автомобилна администрация” – Ловеч – 1 щатна бройка в Главна дирекция „Автомобилна инспекция“.

Вижте цялата информация тук


05.04.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:

 • областен отдел “Автомобилна администрация” – Бургас – 1 щатна бройка;
 • областен отдел “Автомобилна администрация” – Пловдив – 1 щатна бройка;
 • областен отдел “Автомобилна администрация” – Смолян – 1 щатна бройка към Главна дирекция „Автомобилна инспекция“.

Вижте цялата информация тук


03.04.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавни служители в:
- Областен отдел „Автомобилна администрация” – Ловеч – 1 щатна бройка в Главна дирекция „Автомобилна инспекция“.

Вижте цялата информация тук


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността младши експерт – 1 (една) щатна бройка в отдел „Правоспособност и професионална компетентност“, дирекция „Пътни превозни средства и водачи“ в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


19.03.2019 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността главен юрисконсулт – 1 (една) щатна бройка в отдел „Правен“, дирекция „Административно-правно обслужване“ в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


08.03.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:

 • отдел „Правоспособност и професионална компетентност“ в дирекция „Пътни превозни средства и водачи “  – 1 щатна бройка

Вижте цялата информация тук


06.03.2019 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността „инспектор“ – 2 (две) щатни бройки в областен отдел „Автомобилна администрация“ – Враца към Главна дирекция „Автомобилна инспекция“.

Вижте цялата информация тук


28.02.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в отдел „Правен“, дирекция „Административно-правно обслужване“ – 1 щатна бройка.

Вижте цялата информация тук


15.02.2019 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността „инспектор“ в:

 1. областен отдел „Автомобилна администрация“ – Смолян – 1 щатна бройка,
 2. областен отдел „Автомобилна администрация“ – Бургас – 1 щатна бройка,

към Главна дирекция „Автомобилна инспекция“.

Вижте цялата информация тук


14.02.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:

 • областен отдел “Автомобилна администрация” – Враца – 2 щатни бройки към Главна дирекция „Автомобилна инспекция“.

Вижте цялата информация тук


07.02.2019 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността „държавен инспектор“ – 1 (една) щатна бройка в отдел „Контрол и статистика“, Главна дирекция „Автомобилна инспекция“ в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


29.01.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:

- областен отдел “Автомобилна администрация” – Смолян – 1 щатна бройка;
- областен отдел “Автомобилна администрация” – Бургас – 1 щатна бройка
към Главна дирекция „Автомобилна инспекция“.

Вижте цялата информация тук


21.01.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в отдел „Контрол и статистика“, Главна дирекция „Автомобилна инспекция“ – 1 щатна бройка.

Вижте цялата информация тук


17.01.2019 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността младши експерт – 1 (една) щатна бройка в отдел „Правоспособност и професионална компетентност“, дирекция „Пътни превозни средства и водачи“ в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


Длъжностно лице по защита на данните

Електронен подпис

Санкции, налагани в Европейския съюз