28.12.2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:
- отдел „Правоспособност и професионална компетентност“ в дирекция „Пътни превозни средства и водачи “  – 1 щатна бройка

Вижте цялата информация тук


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността инспектор в областен отдел “Автомобилна администрация” – Силистра – 2 щатни бройки в Главна дирекция „Автомобилна инспекция“.

Вижте цялата информация тук


21.12.2018 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността „инспектор“ в:

 1. областен отдел „Автомобилна администрация“ – София – 1 щатна бройка,
 2. областен отдел „Автомобилна администрация“ – Кюстендил – 1 щатна бройка,

към Главна дирекция „Автомобилна инспекция“.

Вижте цялата информация тук


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността „инспектор“ в:

 1. областен отдел „Автомобилна администрация“ – Варна – 2 щатни бройки,
 2. областен отдел „Автомобилна администрация“ – Пазарджик – 1 щатна бройка,
 3. областен отдел „Автомобилна администрация“ – Смолян – 1 щатна бройка,
 4. областен отдел „Автомобилна администрация“ – Сливен – 1 щатна бройка

към Главна дирекция „Автомобилна инспекция“.

Вижте цялата информация тук


10.12.2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавни служители в:
- областен отдел „Автомобилна администрация” – Силистра – 2 щатни бройки в Главна дирекция „Автомобилна инспекция“.

Вижте цялата информация тук


07.12.2018 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността главен инспектор в областен отдел „Автомобилна администрация“ – София към Главна дирекция „Автомобилна инспекция“.

Вижте цялата информация тук


04.12.2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:

- областен отдел “Автомобилна администрация” – София – 1 щатна бройка;
- областен отдел “Автомобилна администрация” – Кюстендил – 1 щатна бройка към Главна дирекция „Автомобилна инспекция“.

Вижте цялата информация тук


ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:

- областен отдел “Автомобилна администрация” – Варна – 2 щатна бройка;
- областен отдел “Автомобилна администрация” – Пазарджик – 1 щатна бройка;
- областен отдел “Автомобилна администрация” – Смолян – 1 щатна бройка;
- областен отдел “Автомобилна администрация” – Сливен – 1 щатна бройка към Главна дирекция „Автомобилна инспекция“.

Вижте цялата информация тук


03.12.2018 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността началник на отдел  – 1 (една) щатна бройка в отдел „Правен“, дирекция „Административно-правно обслужване“ в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


20.11.2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в областен отдел “Автомобилна администрация” – София – 1 щатна бройка към Главна дирекция „Автомобилна инспекция“.

Вижте цялата информация тук


19.11.2018 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността „главен инспектор“ – 2 (две) щатни бройки в отдел „Контрол и статистика“, Главна дирекция „Автомобилна инспекция“ в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


16.11.2018 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността инспектор – 2 щатни бройки в отдел „Административнонаказателна дейност“ в Главна дирекция „Автомобилна инспекция“ в Изпълнителна агенция „Aвтомобилна администрация“.

Вижте цялата информация тук


15.11.2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, отдел “Правен”, дирекция „Административно-правно обслужване”

Вижте цялата информация тук


02.11.2018 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността инспектор в: областен отдел “Автомобилна администрация” – Враца – 2 щатни бройки, областен отдел “Автомобилна администрация” – Силистра – 2 щатни бройки и областен отдел “Автомобилна администрация” – София – 1 щатна бройка в Главна дирекция „Автомобилна инспекция“.

Вижте цялата информация тук


31.10.2018 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността началник на областен отдел „Автомобилна администрация“ – Враца към Главна дирекция „Автомобилна инспекция“:

Вижте цялата информация тук


30.10.2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в отдел „Контрол и статистика“, Главна дирекция „Автомобилна инспекция“ – 2 щатни бройки.

Вижте цялата информация тук


29.10.2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:
- отдел „Административнонаказателна дейност“ в Главна дирекция „Автомобилна инспекция“  – 2 щатни бройки.

Вижте цялата информация тук


18.10.2018 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността „инспектор“ в:

 1. областен отдел „Автомобилна администрация“ – Варна – 1 щатна бройка,
 2. областен отдел „Автомобилна администрация“ – Велико Търново – 1 щатна бройка,
 3. областен отдел „Автомобилна администрация“ – Кърджали – 1 щатна бройка,

към Главна дирекция „Автомобилна инспекция“.

Вижте цялата информация тук


17.10.2018 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

 

за длъжността „инспектор“ – 2 (две) щатни бройки в отдел „Контрол и статистика“, дирекция „Автомобилна инспекция“ в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


15.10.2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:
- областен отдел „Автомобилна администрация” – София – 1 щатна бройка;
- областен отдел „Автомобилна администрация” – Силистра – 2 щатни бройки;
- областен отдел „Автомобилна администрация” – Враца – 2 щатни бройки в Главна дирекция „Автомобилна инспекция“.

Вижте цялата информация тук


12.10.2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:
- областен отдел “Автомобилна администрация” – Враца  – 1 щатна бройка

Вижте цялата информация тук


28.09.2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:

- областен отдел “Автомобилна администрация” – Варна – 1 щатна бройка;
- областен отдел “Автомобилна администрация” – Велико Търново – 1 щатна бройка;
- областен отдел “Автомобилна администрация” – Кърджали – 1 щатна бройка към Главна дирекция „Автомобилна инспекция“.

Вижте цялата информация тук


27.09.2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в отдел „Контрол и статистика“, Главна дирекция „Автомобилна инспекция“ – 2 щатни бройки.

Вижте цялата информация тук


17.09.2018 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността главен експерт – 1 щатна бройка в отдел „Превоз на пътници“ в дирекция „Автомобилни превози“ в Изпълнителна агенция „Aвтомобилна администрация“.

Вижте цялата информация тук


29.08.2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:
- отдел „Превоз на пътници“ в дирекция „Автомобилни превози“  – 1 щатна бройка

Вижте цялата информация тук


12.07.2018 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността „главен инспектор“ – 2 (две) щатни бройки в отдел „Контрол и статистика“, дирекция „Автомобилна инспекция“ в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


25.06.2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в отдел „Контрол и статистика“, Главна дирекция „Автомобилна инспекция“ – 2 щатни бройки.

Вижте цялата информация тук


19.06.2018 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността „инспектор“ в:

 1. областен отдел „Автомобилна администрация“ – София – 1 щатна бройка,
 2. областен отдел „Автомобилна администрация“ – Силистра – 1 щатна бройка,
 3. областен отдел „Автомобилна администрация“ – Кърджали – 1 щатна бройка,

към Главна дирекция „Автомобилна инспекция“.

Вижте цялата информация тук


06.06.2018 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността началник на:

 • областен отдел „Автомобилна администрация“ – София – 1 щатна бройка

в Главна дирекция „Автомобилна инспекция“ в Изпълнителна агенция „Aвтомобилна администрация“.

Вижте цялата информация тук


31.05.2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:

- областен отдел “Автомобилна администрация” – София – 1 щатна бройка;
- областен отдел “Автомобилна администрация” – Силистра – 1 щатна бройка;
- областен отдел “Автомобилна администрация” – Кърджали – 1 щатна бройка към Главна дирекция „Автомобилна инспекция“.

Вижте цялата информация тук


17.05.2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:
- областен отдел “Автомобилна администрация” – София  – 1 щатна бройка
в  Главна дирекция „Автомобилна инспекция“.

Вижте цялата информация тук


18.04.2018 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността „младши експерт“ – 1 (една) щатна бройка в отдел „Правоспособност и професионална компетентност“, дирекция „Пътни превозни средства и водачи“ в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


30.03.2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в отдел „Правоспособност и професионална компетентност“, дирекция „Пътни превозни средства и водачи“ – 1 щатна бройка.

Вижте цялата информация тук


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността главен експерт – 1 (една) щатна бройка в дирекция „Финансово-счетоводно обслужване“ в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


16.03.2018 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността юрисконсулт – 1 (една) щатна бройка в отдел „Правен“, дирекция „Административно-правно обслужване“ в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността „инспектор“ в областен отдел „Автомобилна администрация“ – София – 2 щатни бройки към главна дирекция „Автомобилна инспекция“.

Вижте цялата информация тук


12.03.2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в дирекция „Финансово-счетоводно обслужване“ – 1 щатна бройка.

Вижте цялата информация тук


07.03.2018 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността началник на:

 • областен отдел „Автомобилна администрация“ – Ловеч – 1 щатна бройка;
 • областен отдел „Автомобилна администрация“ – Монтана – 1 щатна бройка
в Главна дирекция „Автомобилна инспекция“ в Изпълнителна агенция „Aвтомобилна администрация“.

Вижте цялата информация тук


26.02.2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, отдел “Правен”, дирекция „Административно-правно обслужване”

Вижте цялата информация тук


ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в областен отдел “Автомобилна администрация“ - София – 2 щатна бройка към главна дирекция „Автомобилна инспекция“.

Вижте цялата информация тук


16.02.2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:
- областен отдел “Автомобилна администрация” – Ловеч – 1 щатна бройка;
- областен отдел “Автомобилна администрация” – Монтана – 1 щатна бройка
в  Главна дирекция „Автомобилна инспекция“.

Вижте цялата информация тук


09.02.2018 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността „старши експерт“ – 1 (една) щатна бройка в отдел „Правоспособност и професионална компетентност“, дирекция „Пътни превозни средства и водачи“ в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


02.02.2018 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността „главен експерт“ – 1 (една) щатна бройка в отдел „Превоз на пътници“, дирекция „Автомобилни превози“ в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността главен юрисконсулт – 1 (една) щатна бройка в отдел „Правен“, дирекция „Административно-правно обслужване“ в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


22.01.2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в отдел „Правоспособност и професионална компетентност“, дирекция „Пътни превозни средства и водачи“ – 1 щатна бройка.

Вижте цялата информация тук


15.01.2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в отдел „Правен“, дирекция „Административно-правно обслужване“ – 1 щатна бройка.

Вижте цялата информация


ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, дирекция „Автомобилни превози”, отдел „Превоз на пътници“ – 1 щатна бройка.

Вижте цялата информация


Длъжностно лице по защита на данните

Електронен подпис

Санкции, налагани в Европейския съюз