22.12.2017 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА
 
за длъжността началник на:

 • областен отдел „Автомобилна администрация“ – Ловеч – 1 щатна бройка;
 • областен отдел „Автомобилна администрация“ – Монтана – 1 щатна бройка;
 • областен отдел „Автомобилна администрация“ – Шумен – 1 щатна бройка

в Главна дирекция „Автомобилна инспекция“ в Изпълнителна агенция „Aвтомобилна администрация“.

Вижте цялата информация тук


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността „инспектор“ в:

 1. областен отдел „Автомобилна администрация“ – Бургас – 1 щатна бройка;
 2. областен отдел „Автомобилна администрация“ – Враца – 1 щатна бройка;
 3. областен отдел „Автомобилна администрация“ – Сливен – 1 щатна бройка;
 4. областен отдел „Автомобилна администрация“ – Хасково – 3 щатни бройки

 към главна дирекция „Автомобилна инспекция“.

Вижте цялата информация тук


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността “инспектор“ в: областен отдел “Автомобилна администрация” – Враца – 1 щатна бройка, областен отдел “Автомобилна администрация” – Силистра – 1 щатна бройка и областен отдел “Автомобилна администрация” – Хасково – 1 щатна бройка към главна дирекция „Автомобилна инспекция“.

 • за областен отдел „Автомобилна администрация“ – Враца

Вижте цялата информация тук


04.12.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:

- областен отдел „Автомобилна администрация” – Враца – 1 щатна бройка, областен отдел „Автомобилна администрация” – Силистра – 1 щатна бройка и областен отдел „Автомобилна администрация” – Хасково – 1 щатна бройка към Главна дирекция „Автомобилна инспекция“.

Вижте цялата информация тук


ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:
- областен отдел “Автомобилна администрация” – Ловеч – 1 щатна бройка;
- областен отдел “Автомобилна администрация” – Монтана – 1 щатна бройка;
- областен отдел “Автомобилна администрация” – Шумен – 1 щатна бройка
в  Главна дирекция „Автомобилна инспекция“.

Вижте цялата информация тук


ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:

- областен отдел “Автомобилна администрация” – Враца – 1 щатна бройка;
- областен отдел “Автомобилна администрация” – Сливен – 1 щатна бройка;
- областен отдел “Автомобилна администрация” – Бургас – 1 щатна бройка;
- областен отдел “Автомобилна администрация” – Хасково – 3 щатни бройки към главна дирекция „Автомобилна инспекция“.

Вижте цялата информация тук


06.11.2017 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността „младши експерт“ в отдел „Лицензи“– 1 щатна бройка в дирекция „Автомобилни превози“ в Изпълнителна агенция „Aвтомобилна администрация“.

Вижте цялата информация тук


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността „главен експерт“ – 1 (една) щатна бройка в отдел „Лицензи“, дирекция „Автомобилни превози“ в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ
ДО КОНКУРСА

за длъжността „инспектор“ в областен отдел „Автомобилна администрация” – Варна – 1 щатна бройка към главна дирекция „Автомобилна инспекция“.

Вижте цялата информация тук


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността инспектор в областен отдел „Автомобилна администрация“ – Разград – 1 щатна бройка в Главна дирекция „Автомобилна инспекция“ в Изпълнителна агенция „Aвтомобилна администрация“.

Вижте цялата информация тук


18.10.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в областен отдел “Автомобилна администрация” – Разград – 1 щатна бройка към Главна дирекция „Автомобилна инспекция“

Вижте цялата информация тук


17.10.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в отдел „Лицензи“, дирекция „Автомобилни превози“ – 1 щатна бройка.

Вижте цялата информация тук


ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, дирекция „Автомобилни превози”, отдел „Лицензи“ – 1 щатна бройка.

Вижте цялата информация тук


ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:
- областен отдел „Автомобилна администрация” – Варна – 1 щатна бройка към Главна дирекция „Автомобилна инспекция“.

Вижте цялата информация тук


09.10.2017 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността главен инспектор в областен отдел „Автомобилна администрация“ – Смолян – 1 щатна бройка в Главна дирекция „Автомобилна инспекция“ в Изпълнителна агенция „Aвтомобилна администрация“.

Вижте цялата информация тук


21.09.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:
- областен отдел “Автомобилна администрация” – Смолян – 1 щатна бройка към Главна дирекция „Автомобилна инспекция“.

Вижте цялата информация тук


07.09.2017 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността „главен експерт“ – 1 (една) щатна бройка в отдел „Правоспособност и професионална компетентност“, дирекция „Пътни превозни средства и водачи“ в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


01.09.2017 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността “инспектор“ в отдел “Административнонаказателна дейност” към главна дирекция „Автомобилна инспекция“ – 1 щатна бройка.

Вижте цялата информация тук


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността “инспектор“ в отдел “Контрол и статистика” към главна дирекция „Автомобилна инспекция“– 1 щатна бройка.

Вижте цялата информация тук


18.08.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в отдел „Правоспособност и професионална компетентност“, дирекция „Пътни превозни средства и водачи“ – 1 щатна бройка.

Вижте цялата информация тук


14.08.2017 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността “инспектор“ в: областен отдел “Автомобилна администрация” – Варна – 1 щатна бройка и областен отдел “Автомобилна администрация” – Плевен– 1 щатна бройка към главна дирекция „Автомобилна инспекция“.

Вижте цялата информация тук


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността “инспектор“ в: областен отдел “Автомобилна администрация” – Кюстендил – 1 щатна бройка,  областен отдел “Автомобилна администрация” – Велико Търново – 2 щатни бройки, областен отдел “Автомобилна администрация” – Разград – 1 щатна бройка и областен отдел “Автомобилна администрация” – Търговище – 1 щатна бройка към главна дирекция „Автомобилна инспекция“.

Вижте цялата информация тук


ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в отдел “Административнонаказателна дейност“ – 1 щатна бройка към главна дирекция „Автомобилна инспекция“.

Вижте цялата информация тук


ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в отдел “Контрол и статистика“ – 1 щатна бройка към главна дирекция „Автомобилна инспекция“.

Вижте цялата информация тук


01.08.2017 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността главен експерт в отдел „Психологически подбор“ към дирекция „Пътни превозни средства и водачи“.

Вижте цялата информация тук


25.07.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:
-  областен отдел “Автомобилна администрация” – Варна – 1 щатна бройка;
- областен отдел “Автомобилна администрация” – Плевен – 1 щатна бройка към главна дирекция „Автомобилна инспекция“.

Вижте цялата информация тук


ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:

- областен отдел “Автомобилна администрация” – Кюстендил – 1 щатна бройка;
- областен отдел “Автомобилна администрация” – Велико Търново – 2 щатни бройки;
- областен отдел “Автомобилна администрация” – Разград – 1 щатна бройка;
- областен отдел “Автомобилна администрация” – Търговище – 1 щатна бройка към главна дирекция „Автомобилна инспекция“.

Вижте цялата информация тук


21.07.2017 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността “инспектор“ в областен отдел “Автомобилна администрация” – Добрич – 1 щатна бройка към главна дирекция „Автомобилна инспекция“.

Вижте цялата информация тук


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността “инспектор“ в: областен отдел “Автомобилна администрация” – Враца – 1 щатна бройка, областен отдел “Автомобилна администрация” – Добрич – 1 щатна бройка и областен отдел “Автомобилна администрация” – Монтана – 1 щатна бройка към главна дирекция „Автомобилна инспекция“.

Вижте цялата информация тук


14.07.2017 г.

Във връзка със Заповед № РД-01-578/07.07.2017 г., изменена със Заповед № РД-01-600/14.07.2017 г.  за обявяване на  за конкурс за длъжността главен експерт – една щатна бройка в отдел „Психологически подбор“ в дирекция „Пътни превозни средства и водачи“, срокът за подаване на документи за участие в конкурса е до 17:30 часа на 25.07.2017 г.

Вижте цялата информация тук


10.07.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, дирекция „Пътни превозни средства и водачи”, отдел „Психологически подбор“ – 1 щатна бройка

Вижте цялата информация тук


03.07.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в: областен отдел “Автомобилна администрация” – Враца – 1 щатна бройка областен отдел “Автомобилна администрация” – Добрич – 1 щатна бройка и областен отдел “Автомобилна администрация” – Монтана – 1 щатна бройка към Главна дирекция „Автомобилна инспекция“.

Вижте цялата информация тук


ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:
- областен отдел “Автомобилна администрация” – Добрич – 1 щатна бройка към главна дирекция „Автомобилна инспекция“.

Вижте цялата информация тук


02.06.2017 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността инспектор в:

 • областен отдел „Автомобилна администрация“ – Кюстендил – 1 щатна бройка;
 • областен отдел „Автомобилна администрация“ – Разград – 1 щатна бройка;
 • областен отдел „Автомобилна администрация“ – Търговище – 1 щатна бройка
в Главна дирекция „Автомобилна администрация“ в Изпълнителна агенция „Aвтомобилна администрация“.

Вижте цялата информация тук


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността“ инспектор“ в:
- областен отдел “Автомобилна администрация” – Добрич – 1 щатна бройка към главна дирекция „Автомобилна инспекция“;
- областен отдел “Автомобилна администрация” – Ловеч – 1 щатна бройка към главна дирекция „Автомобилна инспекция“;
- областен отдел “Автомобилна администрация” – Монтана – 1 щатна бройка към главна дирекция „Автомобилна инспекция“.

Вижте цялата информация тук


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността“ инспектор“ в:
- областен отдел “Автомобилна администрация” – София – 1 щатна бройка към главна дирекция „Автомобилна инспекция“;
- областен отдел “Автомобилна администрация” – Плевен – 1 щатна бройка към главна дирекция „Автомобилна инспекция“.

Вижте цялата информация тук


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността“ инспектор“ в:
- областен отдел “Автомобилна администрация” – Варна  – 1 щатна бройка към главна дирекция „Автомобилна инспекция“;
- областен отдел “Автомобилна администрация” – Видин – 1 щатна бройка към главна дирекция „Автомобилна инспекция;
- областен отдел “Автомобилна администрация” – Кюстендил – 1 щатна бройка към главна дирекция „Автомобилна инспекция.

Вижте цялата информация тук


15.05.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:

- областен отдел “Автомобилна администрация” – Кюстендил – 1 щатна бройка към главна дирекция „Автомобилна инспекция“;
- областен отдел “Автомобилна администрация” – Търговище– 1 щатна бройка към главна дирекция „Автомобилна инспекция“;
- областен отдел “Автомобилна администрация” – Разград – 1 щатна бройка към главна дирекция „Автомобилна инспекция“ към главна дирекция „Автомобилна инспекция“

Вижте цялата информация тук


ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:
- областен отдел “Автомобилна администрация” – Добрич – 1 щатна бройка към главна дирекция „Автомобилна инспекция“;
- областен отдел “Автомобилна администрация” – Ловеч – 1 щатна бройка към главна дирекция „Автомобилна инспекция“;
: - областен отдел “Автомобилна администрация” – Монтана – 1 щатна бройка към главна дирекция „Автомобилна инспекция“.

Вижте цялата информация тук


ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:
- областен отдел “Автомобилна администрация” – София – 1 щатна бройка към главна дирекция „Автомобилна инспекция“;
- областен отдел “Автомобилна администрация” – Плевен – 1 щатна бройка към главна дирекция „Автомобилна инспекция“.

Вижте цялата информация тук


ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:
- областен отдел “Автомобилна администрация” – Варна – 1 щатна бройка към главна дирекция „Автомобилна инспекция“;
- областен отдел “Автомобилна администрация” – Видин – 1 щатна бройка към главна дирекция „Автомобилна инспекция“;
- областен отдел “Автомобилна администрация” – Кюстендил – 1 щатна бройка към главна дирекция „Автомобилна инспекция“.

Вижте цялата информация тук


12.05.2017 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността главен юрисконсулт – 1 (една) щатна бройка в отдел „Правен“, дирекция „Административно-правно обслужване“ в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


05.05.2017 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността“ инспектор“ в областен отдел “Автомобилна администрация” – Стара Загора – 2 щатни бройки, главна дирекция „Автомобилна инспекция в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


24.04.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в отдел „Правен“, дирекция „Административно-правно обслужване“ – 1 щатна бройка.

Вижте цялата информация тук


14.04.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в областен отдел “Автомобилна администрация” – Стара Загора – 2 щатни бройки към Главна дирекция „Автомобилна инспекция“.

Вижте цялата информация тук


03.04.2017 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността „младши експерт“ – 1 (една) щатна бройка в отдел „Превоз на пътници“, дирекция „Автомобилни превози“ в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


29.03.2017 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността главен експерт – 1 (една) щатна бройка в дирекция „Финасово-счетоводно обслужване“ в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


15.03.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в отдел „Превоз на пътници“, дирекция „Автомобилни превози“ – 1 щатна бройка.

Вижте цялата информация тук


10.03.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в дирекция „Финансово-счетоводно обслужване“ – 1 щатна бройка.

Вижте цялата информация тук


10.02.2017 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността главен експерт – 1 (една) щатна бройка в дирекция „Финасово-счетоводно обслужване“ в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


23.01.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в дирекция „Финансово-счетоводно обслужване“ – 1 щатна бройка.

Вижте цялата информация тук


Архив 2016 г.

Архив 2015 г.

Архив 2014 г.

Архив 2013 г.

Длъжностно лице по защита на данните

Електронен подпис

Санкции, налагани в Европейския съюз