20.12.2016 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността „младши експерт“ – 1 (една) щатна бройка в дирекция „Финасово-счетоводно обслужване“ в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


12.12.2016 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността „началник“ на областен отдел “Автомобилна администрация” – Бургас към главна дирекция „Автомобилна инспекция“ в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


29.11.2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в дирекция „Финансово-счетоводно обслужване“ – 1 щатна бройка.

Вижте цялата информация тук


22.11.2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” за:
началник на областен отдел “Автомобилна администрация” –Бургас – 1 щатна бройка към Главна дирекция „Автомобилна инспекция“.

Вижте цялата информация тук


24.10.2016 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността инспектор в областен отдел „Автомобилна администрация“ – Сливен – 1 щатна бройка:

Вижте цялата информация тук


17.10.2016 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността младши експерт в отдел „Правоспособност и професионална компетентност“ в дирекция „Пътни превозни средства и водачи“ – 1 щатна бройка:

Вижте цялата информация тук


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността“ инспектор“ в:
- Областен отдел “Автомобилна администрация” – Варна – 1 щатна бройка;
- Областен отдел “Автомобилна администрация” – Видин – 1 щатна бройка;
- Областен отдел “Автомобилна администрация” – Добрич – 1 щатна бройка;
- Областен отдел “Автомобилна администрация” – Кюстендил – 2 щатни бройки;

- Областен отдел “Автомобилна администрация” – Ловеч – 1 щатна бройка, към Главна дирекция „Автомобилна инспекция“.

Вижте цялата информация тук


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността“ инспектор“ в:
- Областен отдел “Автомобилна администрация” – Пазарджик – 1 щатна бройка;
- Областен отдел “Автомобилна администрация” – Сливен – 1 щатна бройка;
- Областен отдел “Автомобилна администрация” – Търговище – 1 щатна бройка;
- Областен отдел “Автомобилна администрация” – Шумен – 1 щатна бройка, към Главна дирекция „Автомобилна инспекция“.

Във връзка с допусната техническа грешка се извършва промяна в списъка на допуснатите кандидати за Областен отдел “Автомобилна администрация”- Търговище и Областен отдел “Автомобилна администрация”- Шумен

Вижте цялата информация тук


05.10.2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в  областен отдел „Автомобилна администрация“ – Сливен  – 1 щатна бройка.

Вижте цялата информация тук


27.09.2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в отдел „Правоспособност и професионална компетентност“, дирекция „Пътни превозни средства и водачи“ – 1 щатна бройка.

Вижте цялата информация тук


ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:
- Областен отдел “Автомобилна администрация” – Варна – 1 щатна бройка;
- Областен отдел “Автомобилна администрация” – Видин – 1 щатна бройка;
- Областен отдел “Автомобилна администрация” – Добрич – 1 щатна бройка;
- Областен отдел “Автомобилна администрация” – Кюстендил – 2 щатни бройки;
- Областен отдел “Автомобилна администрация” – Ловеч – 1 щатна бройка към Главна дирекция „Автомобилна инспекция“.

Вижте цялата информация тук


ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:,
- Областен отдел “Автомобилна администрация” – Пазарджик – 1 щатна бройка;
- Областен отдел “Автомобилна администрация” – Сливен – 1 щатна бройка;
- Областен отдел “Автомобилна администрация” – Търговище – 1 щатна бройка;
- Областен отдел “Автомобилна администрация” – Шумен – 1 щатна бройка към Главна дирекция „Автомобилна инспекция“.

Вижте цялата информация тук


08.09.2016 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ

за длъжността „юрисконсулт“ в отдел „Правен“, дирекция „Административно-правно обслужване“ в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


15.08.2016 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността „юрисконсулт“ в отдел „Правен“, дирекция „Административно-правно обслужване в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


01.08.2016 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността главен експерт в отдел „Лицензи“ в дирекция „Автомобилни превози“ – 2 щатни бройки:

Вижте цялата информация тук


28.07.2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, отдел “Правен”, дирекция „Административно-правно обслужване”

Вижте цялата информация тук


18.07.2016 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността“ инспектор“ в:
- Областен отдел “Автомобилна администрация” – Бургас – 2 щатни бройки;
- Областен отдел “Автомобилна администрация” – Ловеч – 1 щатна бройка;
- Областен отдел “Автомобилна администрация” – Сливен – 2 щатни бройка;
- Областен отдел “Автомобилна администрация” – Търговище – 1 щатна бройка;

в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

- областен отдел “Автомобилна администрация” – Кюстендил – 1 щатна бройка;
- областен отдел “Автомобилна администрация” – Плевен – 1 щатна бройка;
- областен отдел “Автомобилна администрация” – Стара Загора – 1 щатна бройка;
- областен отдел “Автомобилна администрация” – Силистра – 1 щатна бройка;
- областен отдел “Автомобилна администрация” – Хасково – 1 щатна бройка.

Вижте цялата информация тук


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността младши експерт в отдел „Правоспособност и професионална компетентност“ в дирекция „Пътни превозни средства и водачи“ – 1 щатна бройка

Вижте цялата информация тук


15.07.2016 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА
 

за длъжността „главен експерт“ в отдел „Административно и информационно обслужване“, дирекция “Административно-правно обслужване” в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността главен експерт в отдел „Правоспособност и професионална компетентност“ в дирекция „Пътни превозни средства и водачи“ – 1 щатна бройка:

Вижте цялата информация тук


14.07.2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, дирекция „Автомобилни превози”, отдел „Лицензи“ – 2 щатни бройки.

Вижте цялата информация тук


01.07.2016 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА
 

за длъжността „главен експерт“ в отдел „Правоспособност и професионална квалификация“, дирекция “Пътни превозни средства и водачи” в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


29.06.2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в отдел „Правоспособност и професионална компетентност“, дирекция „Пътни превозни средства и водачи“ – 1 щатна бройка.

Вижте цялата информация тук


ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” за:

- началник на областен отдел “Автомобилна администрация” – Кюстендил – 1 щатна бройка;
- началник на областен отдел “Автомобилна администрация” – Плевен – 1 щатна бройка;
- началник на областен отдел “Автомобилна администрация” – Силистра – 1 щатна бройка;
- началник на областен отдел “Автомобилна администрация” – Стара Загора – 1 щатна бройка;
- началник на областен отдел “Автомобилна администрация” – Хасково – 1 щатна бройка.

Вижте цялата информация тук


28.06.2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”,
- Областен отдел “Автомобилна администрация” – Бургас – 2 щатни бройки;
- Областен отдел “Автомобилна администрация” – Ловеч – 1 щатна бройка;
- Областен отдел “Автомобилна администрация” – Сливен – 2 щатни бройки;
- Областен отдел “Автомобилна администрация” – Търговище – 1 щатна бройка;

Вижте цялата информация тук


27.06.2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в отдел „ Правоспособност и професионална компетентност“, дирекция „Пътни превозни средства и водачи“ – 1 щатна бройка.

Вижте цялата информация тук


ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” в отдел „Административно и информационно обслужване.”

Вижте цялата информация тук


14.06.2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в отдел „ Правоспособност и професионална компетентност“, дирекция „Пътни превозни средства и водачи“ – 1 щатна бройка.

Вижте цялата информация тук


13.06.2016 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността „старши юрисконсулт“ в отдел „Правен“, дирекция „Административно-правно обслужване в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


06.06.2016 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността началник на отдел „Технически прегледи и одобряване на пътни превозни средства“ – 1 щатна бройка

Вижте цялата информация тук


25.05.2016 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА
за длъжността „началник“ на:

- областен отдел “Автомобилна администрация” – Плевен;
- областен отдел “Автомобилна администрация” – Стара Загора;
- областен отдел “Автомобилна администрация” – Хасково.
в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, дирекция „Административно-правно обслужване”

Вижте цялата информация тук


18.05.2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” за:

- началник на отдел „Технически прегледи и одобряване на пътни превозни средства“, дирекция „Пътни превозни средства и водачи“– 1 щатна бройка;

Вижте цялата информация тук


04.05.2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” за:

- началник на областен отдел “Автомобилна администрация” – Плевен – 1 щатна бройка;
- началник на областен отдел “Автомобилна администрация” – Стара Загора – 1 щатна бройка;
- началник на областен отдел “Автомобилна администрация” – Хасково – 1 щатна бройка.

Вижте цялата информация тук


28.03.2016 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността главен експерт в отдел „Психологически подбор“ към дирекция „Пътни превозни средства и водачи“.

Вижте цялата информация тук


12.03.2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, дирекция „Пътни превозни средства и водачи”, отдел „Психологически подбор“ – 1 щатна бройка.

Вижте цялата информация тук


Длъжностно лице по защита на данните

Електронен подпис

Санкции, налагани в Европейския съюз