06.11.2015 г.

СПИСЪК НА  ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

За длъжността началник – 1 щатна бройка в отдел “Психологически подбор” към дирекция “Пътни превозни средства и водачи”

Вижте цялата информация тук


19.10.2015 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” за:
Дирекция „Пътни превозни средства и водачи” – 1 щатна бройка

Вижте цялата информация тук


21.07.2015 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността: Главен експерт – 1щатна бройка в отдел „Административно и информационно обслужване” към дирекция „Административно-правно обслужване”

Вижте цялата информация тук


10.07.2015 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността началник на:

- областен отдел “Автомобилна администрация” – Бургас – 1 щатна бройка
- областен отдел “Автомобилна администрация” – Враца – 1 щатна бройка
- областен отдел “Автомобилна администрация” – Габрово – 1 щатна бройка
- областен отдел “Автомобилна администрация” – Кърджали – 1 щатна бройка
- областен отдел “Автомобилна администрация” – Кюстендил – 1 щатна бройка
- областен отдел “Автомобилна администрация” – Ловеч – 1 щатна бройка
- областен отдел “Автомобилна администрация” – Монтана – 1 щатна бройка
- областен отдел “Автомобилна администрация” – Пазарджик – 1 щатна бройка
- областен отдел “Автомобилна администрация” – Перник – 1 щатна бройка
- областен отдел “Автомобилна администрация” – Плевен – 1 щатна бройка
- областен отдел “Автомобилна администрация” – Стара Загора – 1 щатна бройка
- областен отдел “Автомобилна администрация” – Търговище – 1 щатна бройка
- областен отдел “Автомобилна администрация” – Хасково – 1 щатна бройка
- областен отдел “Автомобилна администрация” – Шумен – 1 щатна бройка

Вижте цялата информация тук


02.07.2015 г.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” в отдел „Административно и информационно обслужване.”

Вижте цялата информация тук


26.06.2015 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА
 

за длъжността директор на дирекция “Пътни превозни средства и водачи” в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


22.06.2015 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” за:

- началник на областен отдел “Автомобилна администрация” – Бургас – 1 щатна бр.;
- началник на областен отдел “Автомобилна администрация” – Враца – 1 щатна бр.;
- началник на областен отдел “Автомобилна администрация” – Габрово – 1 щатна бр.;
- началник на областен отдел “Автомобилна администрация” – Кърджали – 1 щатна бр.;
- началник на областен отдел “Автомобилна администрация” – Кюстендил – 1 щатна бр.;
- началник на областен отдел “Автомобилна администрация” – Ловеч – 1 щатна бр.;
- началник на областен отдел “Автомобилна администрация” – Монтана – 1 щатна бр.;
- началник на областен отдел “Автомобилна администрация” – Пазарджик – 1 щатна бр.;
- началник на областен отдел “Автомобилна администрация” – Перник – 1 щатна бр. ;
- началник на областен отдел “Автомобилна администрация” – Плевен – 1 щатна бр.;
- началник на областен отдел “Автомобилна администрация” – Стара Загора – 1 щатна бр. ;
- началник на областен отдел “Автомобилна администрация” – Търговище – 1 щатна бр. ;
- началник на областен отдел “Автомобилна администрация” – Хасково – 1 щатна бр.;
- началник на областен отдел “Автомобилна администрация” – Шумен – 1 щатна бр.

Вижте цялата информация тук


08.06.2015 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” за:

Дирекция „Пътни превозни средства и водачи” – 1 щатна бройка
1. Длъжност: директор;

Вижте цялата информация тук


06.03.2015 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността: инспектор
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Враца – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Добрич – 1 щатнa бройкa
в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


27.02.2015 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността началник на отдел „Административнонаказателна дейност“, дирекция „Автомобилна инспекция“ в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

Вижте цялата информация тук


17.02.2015 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”,

- Регионална дирекция “Автомобилна администрация” – Враца – 1 щатна бройка;
- Регионална дирекция “Автомобилна администрация” – Добрич – 1 щатнa бройкa

Вижте цялата информация тук


09.02.2015 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” в отдел „Административнонаказателна дейност“ в дирекция „Автомобилна инспекция“.

Вижте цялата информация тук


Длъжностно лице по защита на данните

Електронен подпис

Санкции, налагани в Европейския съюз