30.10.2014 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ ДО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА

длъжността „младши експерт“ в отдел „Превоз на товари“ в дирекция „Автомобилни превози“ в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”

Вижте цялата информация тук


16.10.2014 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността младши експерт в отдел „Превоз на товари“, дирекция „Автомобилни превози“ в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

Вижте цялата информация тук


29.09.2014 г.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, отдел „Превоз на товари“, дирекция „Автомобилни превози“;

Вижте цялата информация тук


09.09.2014 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността: инспектор
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Добрич – 4 щатни бройки
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Кърджали – 2 щатни бройки
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Перник – 2 щатни бройки
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Шумен – 1 щатна бройка
в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността: инспектор
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Варна – 2 щатни бройки
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Враца – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Добрич – 2 щатни бройки
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Силистра – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Търговище – 2 щатни бройки
в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


20.08.2014 г.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”,
- Регионална дирекция “Автомобилна администрация” – Добрич – 4 щатни бройки;
- Регионална дирекция “Автомобилна администрация” – Кърджали – 2 щатни бройки;
- Регионална дирекция “Автомобилна администрация” – Перник – 2 щатни бройки;
- Регионална дирекция “Автомобилна администрация” – Шумен – 1 щатна бройка;

Вижте цялата информация тук


Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”,
- Регионална дирекция “Автомобилна администрация” – Варна – 2 щатни бройки;
- Регионална дирекция “Автомобилна администрация” – Враца – 1 щатна бройка;
- Регионална дирекция “Автомобилна администрация” – Добрич – 2 щатни бройки;
- Регионална дирекция “Автомобилна администрация” – Силистра – 1 щатна бройка;
- Регионална дирекция “Автомобилна администрация” – Търговище – 2 щатни бройки;

Вижте цялата информация тук


29.07.2014 г.

ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА:
 
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” –  Кърджали– 1 щатна бройка;
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Перник – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Хасково – 1 щатна бройка

Вижте цялата информация тук


28.07.2014 г.

СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ ДО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА

длъжността: директор на:
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Кърджали – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Перник – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Хасково – 1 щатна бройка
в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”

Вижте цялата информация тук


18.07.2014 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

 
за длъжността: директор
- регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Кърджали – 1 щатна бройка
- регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Перник – 1 щатна бройка
- регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Хасково – 1 щатна бройка
в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


30.06.2014 г.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавни служители в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” за:

- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Кърджали – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Перник – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Хасково – 1 щатна бройка

Вижте цялата информация тук


Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува формуляр за окончателните резултати на кандидатите за заемане на длъжността директор на дирекция „Автомобилни превози“ в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”

Вижте цялата информация тук


27.06.2014 г.

СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ ДО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА

длъжността: директор на дирекция „Автомобилни превози“
в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”

Вижте цялата информация тук


18.06.2014 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността директор на дирекция „Автомобилни превози“ в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


31.05.2014 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” за:

Дирекция „Автомобилни превози” – 1 щатна бройка

Вижте цялата информация тук


13.05.2014 г.

ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА:
 
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Варна – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Враца – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Габрово – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Добрич – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Кърджали – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Перник – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Плевен – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – София – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Хасково – 1 щатна бройка

Вижте цялата информация тук


08.05.2014 г.

ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ИНСПЕКТОР В:
 
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Пловдив – 2 щатни бройки
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Силистра – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Сливен – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Смолян – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Шумен – 2 щатни бройки

Вижте цялата информация тук


ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ИНСПЕКТОР В:
 
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Бургас – 1 щатна бройка;
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Варна – 2 щатни бройки;
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Добрич – 1 щатна бройка;
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Пазарджик – 1 щатна бройка

Вижте цялата информация тук


24.04.2014 г.

СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ ДО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА

длъжността: Директор
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Варна – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Враца – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Габрово – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Добрич – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Кърджали – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Перник – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Плевен – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – София – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Хасково – 1 щатна бройка
в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”

Вижте цялата информация тук


СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ ДО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА

длъжността: инспектор
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” –Пловдив  – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Силистра – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Сливен – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Смолян – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Шумен – 1 щатна бройка

в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”

Вижте цялата информация тук


СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ ДО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА

длъжността: инспектор
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Бургас  – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Варна – 2 щатни бройки
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Добрич – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Пазарджик – 1 щатна бройка
в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”

Вижте цялата информация тук


14.04.2014 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността: инспектор
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Пловдив – 2 щатни бройки
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Силистра – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Сливен – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Смолян – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Шумен – 2 щатни бройки
в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността: инспектор
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Бургас – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Варна – 2 щатни бройки
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Добрич – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Пазарджик – 1 щатна бройка

в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


11.04.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ  

            Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” съобщава, че във връзка с постъпила жалба до участие в конкурсната процедура за заемане на длъжността Директор на Регионална дирекция “Автомобилна администрация” – Габрово, 1 (една) щатна бройка, са допуснати Пенчо Христов Христов и Велко Иванов Велков.

Дамян Войновски /
Председател на конкурсната комисия 


04.04.2014 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността: Директор
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Варна – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Враца – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Габрово – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Добрич – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Кърджали – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Перник – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Плевен – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – София – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Хасково – 1 щатна бройка

в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


26.03.2014 г.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”,

- Регионална дирекция “Автомобилна администрация” – Бургас – 1 щатна бройка;
- Регионална дирекция “Автомобилна администрация” – Варна – 2 щатни бройки;
- Регионална дирекция “Автомобилна администрация” – Добрич – 1 щатна бройка;
- Регионална дирекция “Автомобилна администрация” – Пазарджик – 1 щатна бройка;

Прочетете цялата информация тук


Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”,

- Регионална дирекция “Автомобилна администрация” – Пловдив – 2 щатни бройки;
- Регионална дирекция “Автомобилна администрация” – Силистра – 1 щатна бройка;
- Регионална дирекция “Автомобилна администрация” – Сливен – 1 щатна бройка;
- Регионална дирекция “Автомобилна администрация” – Смолян – 1 щатна бройка;
- Регионална дирекция “Автомобилна администрация” – Шумен – 2 щатни бройки;

Прочетете цялата информация тук


17.03.2014 г.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавни служители в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” за:

- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Варна – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Враца – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Габрово – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Добрич – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Кърджали – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Перник – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Плевен – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – София – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Хасково – 1 щатна бройка

Прочетете цялата информаци я тук


24.01.2014 г.

Приложение № 6 към чл. 33, ал. 2
от Наредбата за провеждане на конкурсите
за държавни служители

ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА:


- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Благоевград – 1 щатна бройка;
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Бургас – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Варна – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Велико Търново – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Видин – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Враца – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Габрово – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Добрич – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Кърджали – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Кюстендил – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Ловеч – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Монтана – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Пазарджик – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Перник – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Плевен – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Пловдив – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Разград – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Русе – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Силистра – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Сливен – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Смолян – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – София – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Стара Загора – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Търговище – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Хасково – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Шумен – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Ямбол – 1 щатна бройка

В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ”

Вижте цялата информация тук


21.01.2014 г.

ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
ИНСПЕКТОР В РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ “АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ” - ГАБРОВО
В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ”


№ по ред

Име, презиме, фамилия

Общ брой верни отговори

Точки (0.25 точки  на верен отговор)

Балова оценка (коефициент 3)

Резултат от интервю

Оценка от интервю
(коефициент 4)

Окончателен резултат

1.

Петър Василис Андрецудис

7

1,75

5,25

Недопуснат до интервю

-----------

-----------

2.

Ганчо Генчев Горанов

16

4

12

3,96

15,84

27,84

3.

Гошо Блажев Радков

6

1,50

4,50

Недопуснат до интервю

-----------

-----------

4.

Стефан Йорданов Коларов

12

3

9

Недопуснат до интервю

-----------

-----------

5.

Пейко Петков Тодоров

20

5

15

4,59

18,36

33,36

6.

Радослав Михайлов Георгиев

11

2,75

8,25

Недопуснат до интервю

-----------

-----------

7.

Красимир Христов Кънев

6

1,50

4,50

Недопуснат до интервю

-----------

-----------

Въз основа на резултатите, посочени в таблицата, комисията определи окончателните резултати и класира за длъжността инспектор 1 (една) щатна бройка в Регионална дирекция „Автомобилна администрация“ - Габрово в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, както следва:
- на първо място – Пейко Петков Тодоров.

 

Председател:  ……../П/…….
                          Иван Иванов

и.д. Директор на Регионална дирекция „Автомобилна администрация“ - Габрово

17.01.2014 г.

СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ ДО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА

длъжността: Директор
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Благоевград – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Бургас – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Варна – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Велико Търново – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Видин – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Враца – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Габрово – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Добрич – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Кърджали – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Кюстендил – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Ловеч – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Монтана – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Пазарджик – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Перник – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Плевен – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Пловдив – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Разград – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Русе – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Силистра – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Сливен – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Смолян – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – София – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Стара Загора – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Търговище – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Хасково – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Шумен – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Ямбол – 1 щатна бройка
в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”

Вижте целия списък тук


10.01.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” съобщава, че до участие в конкурсната процедура за заемане на длъжността Директор на Регионална дирекция “Автомобилна администрация” – Сливен, 1 (една) щатна бройка, е допуснат Апостол Панайотов Чобанов.

Дамян Войновски /
Председател на конкурсната комисия 


СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ ДО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА

длъжността: Инспектор 1 (една) щатна бройка
в Регионална дирекция “Автомобилна администрация” - Габрово
в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”

Съгласно решение на конкурсната комисия за минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста – до 4 грешки (16 верни отговора от възможни 20), на основание чл. 27, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и във връзка с Протокол № 3 от 09.01.2013 г. за определяне на резултатите на кандидатите от проведения на 09.01.2014 г. от 10.30 часа тест, комисията

РЕШИ:
       

І. Допуска до интервю следните кандидати:


№ по ред

Име, презиме и фамилия на кандидата

Общ брой верни отговори

Точки

1.

Ганчо Генчев Горанов

16

4

2.

Пейко Петков Тодоров

20

5

ІІ. Не допуска до интервю следните кандидати:


№ по ред

Име, презиме и фамилия на кандидата

Общ брой верни отговори

Точки

1.

Петър Василис Андрецудис

7

1,75

2.

Гошо Блажев Радков

6

1,50

3.

Стефан Йорданов Коларов

12

3

4.

Радослав Михайлов Георгиев

11

2,75

5.

Красимир Христов Кънев

6

1,50

Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на 16.01.2014 г. от 10.30 часа в сградата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:                                /П/         
ИВАН ИВАНОВ


03.01.2014 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността: Директор
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Благоевград – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Бургас – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Варна – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Велико Търново – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Видин – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Враца – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Габрово – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Добрич – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Кърджали – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Кюстендил – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Ловеч – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Монтана – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Пазарджик – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Перник – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Плевен – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Пловдив – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Разград – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Русе – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Силистра – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Сливен – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Смолян – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – София – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Стара Загора – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Търговище – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Хасково – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Шумен – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Ямбол – 1 щатна бройка
 в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

Вижте целия списък тук


Длъжностно лице по защита на данните

Електронен подпис

Санкции, налагани в Европейския съюз