21.11.2016г.

Проект на заповед за определяне на условията и реда за организиране и провеждане на изпитите за придобиване на удостоверение за професионална компетентност за ръководители на транспортна дейност

Вижте цялата информация тук


Длъжностно лице по защита на данните

Електронен подпис

Санкции, налагани в Европейския съюз