06.01.2017 г.

Проект за изменение и допълнение на масива от изпитни въпроси за придобиване на правоспособност за управление на МПС, във връзка с влизането в сила на разпоредбите на Закона за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (обн. ДВ, бр. 101от от 20.12.2016 г.).

Вижте цялата информация тук


Длъжностно лице по защита на данните

Електронен подпис

Санкции, налагани в Европейския съюз