Дирекция "Автомобилни превози"

Отдел "Лицензи"
Справка за доказване на финансова стабилност
Списък с данни на моторните превозни средства с българска регистрация
Заявление за издаване на лиценз на Общността и заверени копия на лиценз на общността за международен автомобилен превоз
Заявление за продължаване срока на валидност на лиценз на Общността и заверени копия на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз
Заявление за увеличаване броя на заверени копия на лиценз на Общността
Заявление за издаване на дубликат на лиценз на Общността
Заявление за отразяване на настъпили промени в обстоятелствата в лиценз на Общността за международен автомобилен превоз
Заявление за прекратяване на лиценз на Общността и заверени копия на лиценз за международен автомобилен превоз
 
Справка за доказване на финансова стабилност на лиценз за обществен превоз на пътници/товари  на територията на Република България
Заявление за издаване на лиценз за обществен превоз на пътници/товари на територията на Република България
Списък с данни на моторните превозни средства с българска регистрация
Протокол за съответствие с изискванията за установяване на територията на Република България
Заявление за отразяване на настъпили промени в обстоятелствата в лиценз за обществен превоз на пътници/товари на територията на Република България
Заявление за издаване на дубликат на лиценз за обществен превоз на пътници/товари на територията на Република България
Заявление за продължаване срока на валидност на лиценз за обществен превоз на пътници/товари на територията на Република България
Заявление за промени в списъка на моторните превозни средства към лиценз за обществен превоз на пътници/товари на територията на Република България
Заявление за издаване на разрешително за превоз на товари по реда на чл. 26 от Наредба № 11
 
Отдел "Превоз на пътници"
Заявление за издаване на разрешително за превоз по редовна международна автобусна линия до държава-членка на Европейския съюз (първоначално издаване, подновяване, промяна на условията)
Заявление за издаване на разрешително за превоз на пътници по редовна международна автобусна линия до страна, която не е членка на Европейския съюз (първоначално издаване, подновяване, промяна на обслужването)
Заявление за получаване на разрешително за совалков превоз на пътници до държава, която не е членка на Европейския съюз
Заявление за получаване на разрешително за случаен превоз на пътници до страна, която не е член на Европейския съюз
Справка за реализирани превози и превозени пътници по международни автобусни линии

Дирекция "Пътни превозни средства и водачи"

Дирекция "Финансово-счетоводно обслужване"

Заявление за въстановяване на средства

Длъжностно лице по защита на личните данни

Електронен подпис

Санкции, налагани в Европейския съюз