Списък на фирмите, получили разрешение за организиране на курсове за обучение на водачи на МПС за превоз на опасни товари и/или консултанти по безопасността при превоза на опасни товари

Разрешение № Фирма Адрес, телефон Обучaва за
Разрешение № 4/23.08.2004 г.
"ABC - E" ЕООД гр. Благоевград, ул. "Св. Димитър Солунски" № 77А; тел. 073/31 82 30 /водачи на МПС за превоз на опасни товари/
Разрешение № 5/23.08.2004 г.
АСОЦИАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ТРАНСПОРТА гр. Пловдив, бул. "Христо Ботев" № 82; тел. 032/63 11 51 /водачи на МПС за превоз на опасни товари/ 
РАЗРЕШЕНИЕ № 13/03.12.2009 Г.
“РУЛАН” ООД ГР. РУСЕ, УЛ. “ЦАР КАЛОЯН” № 14, ВХ. В, АП 12; ТЕЛ. 0887 367 133 /ВОДАЧИ НА МПС ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ /
Разрешение № 15/07.03.2005 г.
“МИКО ТЕХНИКА” ЕООД гр. София, кв. "Хаджи Димитър", бл. 190, вх. А, ап. 2; тел. 0887515066 /водачи за превоз на опасни товари и консултанти по безопасността при превоза на опасни товари/
Разрешение № 24/25.08.2005 г. 
"РУЛАН" ООД гр. Русе, ул. "Цар Калоян" № 14, вх. В, ап. 12; тел. 082/87 10 90 /консултанти по безопасността при превоза на опасни товари /
Разрешение № 31/26.04.2007 г. 
"АУТОМОТОР" ЕООД гр. София, ул. "Самоковско шосе" № 1; тел. 02/9737168 /водачи на МПС за превоз на опасни товари и консултанти по безопасността при превоза на опасни товари/
Разрешение №34/31.10.2007 г.
“Авто-тест-2000” ООД общ. Бургас, с. Ветрен, ул. “Китен” №16, тел. 056/88 00 29 /водачи на МПС за превоз на опасни товари и консултанти по безопасността при превоза на опасни товари/
Разрешение №35/05.12.2007 г.
“БРИЗ 2002” ООД гр. Бургас, ул. “Александровска” №16, ет. 4, тел. 056/84 48 38 /водачи на МПС за превоз на опасни товари и консултанти по безопасността при превоза на опасни товари/
Разрешение №38/15.05.2008 г.
“Ролекс” ЕООД гр. Сливен, ж. к. "Сини камъни", бл. 28, вх. Д, ап. 19, тел. 0888 50 61 88 /водачи на МПС за превоз на опасни товари и консултанти по безопасността при превоза на опасни товари /
Разрешение №39/12.06.2008 г.
“Десита” ЕООД гр. Габрово, бул. "Стефан Караджа" № , тел. 0888 82 42 82 /водачи на МПС за превоз на опасни товари и консултанти по безопасността при превоза на опасни товари/
Разрешение №40/19.06.2008 г.
“Волан Транс” ЕООД гр. Варна, бул. "Владислав Варненчик" № 112, ет. 4, ап. 71, тел. 052 / 63 80 20 /водачи на МПС за превоз на опасни товари /
Разрешение №41/18.07.2008 г.
“Да Ки Да” ООД гр. Кърджали, ул. "Здравец" № 9, вх. А, ет. 7, ап. 21, тел. 0897 / 975 976 /водачи на МПС за превоз на опасни товари и консултанти по безопасността при превоза на опасни товари/
РАЗРЕШЕНИЕ № 43/30.01.2014 г.
"ДИМИТРОВА 2010" ЕООД ГР. СОФИЯ, УЛ. “ЦАР ИВАН АСЕН ІІ” № 12, ВХ. Б, АП 5; ТЕЛ. 0889786603 /ВОДАЧИ НА МПС ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ И КОНСУЛТАНТИ ПО БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ/
РАЗРЕШЕНИЕ № 44/09.03.2009 Г.
“КАЛПАКОВ” ЕООД ГР. ХАСКОВО, УЛ. “ПРЕСЛАВ” № 24, ЕТ. 3, ОФИС № 25; ТЕЛ. 0878222722 /ВОДАЧИ НА МПС ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ/
РАЗРЕШЕНИЕ № 45/09.03.2009 Г.
ЕТ “ДАНАИЛ ДИМИТРОВ” ГР. СТАРА ЗАГОРА, УЛ. “ХРИСТО БОТЕВ” № 124, ВХ. Д, АП 134; ТЕЛ. 042634125 /ВОДАЧИ НА МПС ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ И КОНСУЛТАНТИ ПО БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ/

РАЗРЕШЕНИЕ № 47/15.05.2009 Г.

“РОСЕН - 85” ООД ГР. СОФИЯ, УЛ. “ВЪСТАНИЕ” № 8; ТЕЛ. 02/8409129 /ВОДАЧИ НА МПС ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ/
РАЗРЕШЕНИЕ № 49/08.07.2009 Г.
“АЕБТРИ – УЧЕБЕН ЦЕНТЪР” ЕООД ГР. СОФИЯ, БУЛ. “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” № 56, БЛ. 15; ТЕЛ. 02/9581036 /ВОДАЧИ НА МПС ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ И КОНСУЛТАНТИ ПО БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ/
РАЗРЕШЕНИЕ № 51/13.08.2009 Г.
“ПАУНОВ” ЕООД ГР. СТАРА ЗАГОРА, КВ. “ТРИ ЧУЧУРА”, БЛ. 27, ВХ. А, АП. 68; ТЕЛ. 0886977767 /ВОДАЧИ НА МПС ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ И КОНСУЛТАНТИ ПО БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ/
РАЗРЕШЕНИЕ № 53/01.09.2009 Г.
“ЕФРОДИТА” ЕООД ГР. ПЕРНИК, УЛ. “ИСКЪР”, БЛ. 3, ВХ. А, АП. 7; ТЕЛ. 0899852558 /ВОДАЧИ НА МПС ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ И КОНСУЛТАНТИ ПО БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ/
РАЗРЕШЕНИЕ № 55/14.10.2009 Г.
“ЖОРИ КЛУБ” ООД ГР. МОНТАНА, БУЛ. “ТРЕТИ МАРТ” № 111; ТЕЛ. 0888405012 /ВОДАЧИ НА МПС ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ/
РАЗРЕШЕНИЕ № 56/29.10.2009 Г.
“НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ В ТРАНСПОРТА - НОДИС” ООД ГР. СОФИЯ, БУЛ. “ХРИСТО БОТЕВ” № 37; ТЕЛ. 02/4830712 /ВОДАЧИ НА МПС ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ И КОНСУЛТАНТИ ПО БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ/
РАЗРЕШЕНИЕ № 58/29.01.2010 Г.
“ВАСИЛЕВИ - 2005” ЕООД ГР. БОЖУРИЩЕ, ОБЛ. СОФИЯ, УЛ. “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” № 29; ТЕЛ. 0888797346 /ВОДАЧИ НА МПС ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ/

РАЗРЕШЕНИЕ № 60/06.03.2010 Г.

“АВТОШКОЛА КАЛИ” ЕООД ГР. ВАРНА, Ж. К. “ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК”, УЛ. “ЯН ХУНИЯДИ” № 33; ТЕЛ. 0888639753 /ВОДАЧИ НА МПС ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ И КОНСУЛТАНТИ ПО БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ/
РАЗРЕШЕНИЕ № 61/14.04.2010 Г.
“ОПИДА” ООД ГР. СЕВЛИЕВО, УЛ. “НИКОЛА ДАБЕВ” № 23; ТЕЛ. 0888325413 /ВОДАЧИ НА МПС ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ/
РАЗРЕШЕНИЕ № 62/14.04.2010 Г.
“КАМЕЛИТА – ПЖ – ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ” СД ГР. САНДАНСКИ, УЛ. “РИЛА” № 8; ТЕЛ. 32221 /ВОДАЧИ НА МПС ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ/
РАЗРЕШЕНИЕ № 63/14.04.2010 Г.
“АВТОШКОЛА ПАНТЕЛЕЕВ” ЕООД ГР. ДОБРИЧ, УЛ. “ВАРДАР” № 32, ВХ. А, АП. 1; ТЕЛ. 08958788588 /ВОДАЧИ НА МПС ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ/
РАЗРЕШЕНИЕ № 64/26.04.2010 Г.
“СТЕЛТ 2002” ЕООД ГР. КОСТИНБРОД, ОБЛ. СОФИЯ, Ж. К. “ЗОРА”, БЛ. 3, ВХ. А, АП. 17; ТЕЛ. 02/9314177 /ВОДАЧИ НА МПС ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ/
Разрешение № 65
"СИЛВИ - ИНС" ЕООД гр. Варна, ж. к. "Младост", бл. 122, вх. 7, ет. 8, ап. 170, Тел. 0888763614 /водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари и консултанти по безопасността при превоз на опасни товари/
Разрешение № 67
ЕТ " АУТО ПЕРФЕКТ - НЕВЕНКА ВАСИЛЕВА" гр. София, ж. к. "Красна поляна - 3", бл. 31б, ет. 6, ап. 107, Тел. 0898552635 /водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари и консултанти по безопасността при превоз на опасни товари/
Разрешение № 68
"ПОЛИКАР РУСЕ" ООД гр. Русе, бул. "Липник" № 110, вх. 3, ет. 4, ап. 8, Тел: 0888835289 /водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари/
Разрешение № 70
"БЕЧ - У" ЕООД гр.Казанлък, "Мусала" № 13, Тел: 0887790451 /водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари и консултанти по безопасността при превоз на опасни товари/
Разрешение № 71

"ВЕА" ЕООД гр. Търговище, ул. "Преслав" № 7, Тел: 0888492013 /водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари/
Разрешение № 73
"ВЕЛКО ВЕЛКОВ - 66" ЕООД гр. Благоевград, ул. "Люляк" № 26, Тел: 0886046075 /водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари/
Разрешение № 74
"АБАДЖИЕВИ" ООД гр. Смолян, ул. "М. Атанасов" № 4, Тел: 0887897102 /водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари/
Разрешение № 75

"МИТИ 87" ООД гр. Добрич, ул. "Ропотамо" № 1, вх. А, ет. 3, ап. 6, Тел: 0886402456 /водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари/
Разрешение № 76
"ЕВРОКАР 2009" ООД гр. Кюстендил, ул. "Бузлуджа" № 41, Тел. :0887682010 /водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари/

Разрешение № 77

"СТАРТ-97" ООД гр. Велико Търново, ул " Славянска" № 2, вх. А, офис № 7, Тел: 062/640301 /водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари/
Разрешение № 78
"БРАТОЕВ И БОРИСОВ" ООД гр. Русе, ул. "бул. "Липник" 113, ет. 2, Тел: 082/899010 /водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари/
Разрешение № 80
"МИНЕРВА-БОЖИДАР" ЕООД гр. Сливен, ул. "Драгойчова" № 13, Тел: 0887950304 /водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари и консултанти по безопасността при превоза на опасни товари/
Разрешение № 81
"АВС-Е" ЕООД гр. Благоевград, ул. "Св. Димитър Солунски" № 77А, Тел: 073/830023 /консултанти по безопасността при превоза на опасни товари/
Разрешение № 82
"АВТОКУРС-ПЕТРОВ" ЕООД гр. Приморско, ул. "Явор" № 18, Тел. 0897856685 /водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари/
Разрешение № 83
СД "КАМЕЛИТА-ПЖ-ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ" гр.Сандански, ул. "Рила" № 8, Телефон 0746/32221 /консултанти по безопасността при превозите на опасни товари/
Разрешение № 84 "ДИАНА - ШАНС 2010" ООД гр. Плевен, ж.к. "Сторгозия", бл. 132, вх. А, ап. 8, Тел: 0887663723  
Разрешение № 85
"АВТОШКОЛА БЕСТ ДРАЙВ" ООД ул. "Бесарабия" № 108, хотел "Астра", офис 100, Тел: 0884 849 898 /водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари и консултанти по безопасността при превоза на опасни товари/
Разрешение № 87
"ДИГСИ" ООД гр.Враца, ул. "Томин мост" № 2, Тел. 0878232469 /водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари/
Разрешение № 88
"МАЦА - МВ" ЕООД гр. Враца, ул. "Цар Борис I" № 22А, ет. 3, ап. 2, Тел. 0889920743 /водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари и консултанти по безопасността при превоза на опасни товари/
Разрешение № 89
ЕТ "МИДИЯ-2-ВЕСЕЛИН ВЕЛИЧКОВ" гр. Ямбол, ул. "Мидия" № 27, Тел. 0889625747 /водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари и консултанти по безопасността при превоза на опасни товари/
Разрешение № 91
"ХИТКО РХ" ЕООД гр. Разград, ул. "Люлин" № 1, Тел: 0898769606 /водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари/
Разрешение № 93
"АВТОШКОЛА 73" ЕООД гр. Плевен, ул. "Гоце Делчев" № 3, ап. 2, Тел: 0889501028 /водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари и консултанти по безопасността/
Разрешение № 94
"НИДЕЛ 68" ЕООД гр. Хасково, ул. "Македония" № 24А, Тел. 0899199947 /водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари и консултанти по безопасността/
Разрешение № 95
"ВОЛАН" ЕООД с.Аксаково, ул. "Тракия" № 11, Тел. 052/694400 /водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари/
Разрешение № 97
"ВЛАДИ КАР" ЕООД гр.Дупница, ж.к. "Дупница" бл. 3А, вх. А, ап. 23, Тел: 0878657661 /водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари и консултанти по безопасността/
Разрешение № 98 "УЦ БЪЗОВСКИ" ООД гр. Русе, бул. "Цар Освободител" № 50, ет. 1, Тел: 082870870 /водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари/
Разрешение № 99
"ЕЛИТ-АУТО" ООД гр. Пловдив, бул. "Цариградско шосе" № 60, ет. 1, Тел. 032/591210 /водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари и консултанти по безопасността/
Разрешение № 100
"НИКОЛОВ 2011" ЕООД гр. Русе, ул. "Панагюрище" № 18А, Тел.: 0889506146 /водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари/
Разрешение № 101
ЕТ "МАРИН МАРИНОВ" с.Трудовец, обл. София, ул. "Панчовска" № 3, Тел. 0888834762 /водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари/
Разрешение № 102
"ТЕХНОТРАНС" ЕООД гр. Ловеч, ул. "Цар Освободител" № 43, 0888865629 /водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари/
Разрешение №103

"ЕЛИТ АУТО 1" ЕООД гр. Бургас, ж.к. "Славейков" бл. 9, вх. 5, ет. 2, Тел: 0887708844 /водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари и консултанти по безопасността/
Разрешение №104
"ВАТОНИ ВН" ЕООД гр. Плевен, ж.к. "Дружба" бл. 328, вх. 3, ап. 17, Тел:   0898465283 /водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари и консултанти по безопасността/

Разрешение № 105

"ИВА И КОСТАДИН" ЕООД гр. Благоевград, бул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 25, Тел.: 08871067227 /водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари/
Разрешение № 106
"БОНИ РИЕ" ЕООД гр. Кюстендил,    гр. Дупница, ул. "Бузлуджа" № 74, Тел: 0895609380 /водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари/
Разрешение № 107
"ДаКиДа и Р" ООД гр. Кърджали, ул. "Здравец" № 9, ап. 21, Тел.: 0897975976 /водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари и консултанти по безопасността/
Разрешение №108

"РИМПОПОВ 2009" ЕООД гр.Димитровград,    бул. "Димитър Благоев" № 16А, Тел. 0888518303 /водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари и консултанти по безопасността/
Разрешение№ 109

"СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ-ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 22450" гр. Русе, ул. "Солун" № 2, Тел.: 0820825175 /водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари/
Разрешение №110 

„ДМС-ГРУП" ЕТ община Силистра, гр.Дулово,    ул. "Лудогорец" № 11, Тел.: 0888484646 /водачи на моторни превозни средства и консултанти по безопасността/
Разрешение № 111
"ЛАВОР" ЕООД гр. София,    ж.к. "Младост" 4, бл. 406, вх. 3, Тел.  0898641426 /водачи на моторни превозни средства и консултанти по безопасността/
Разрешение № 112

"ПЛАМ" ЕООД гр.Дупница,    ул. "Марков камък" № 1, Тел.0701/52323 /водачи на моторни превозни средства, превозващи опасни товари/
Разрешение № 113

"ЙОНИТРЕЙД" ЕООД община София
с. Видраре,    ул. "Г. Димитров" № 21, Тел: 0888626409
/водачи на моторни превозни средства и консултанти по безопасността/
Разрешение № 114

"МОТАУТО ДОКЛЕВ" ЕООД гр.Петрич,    ул. "Пирин" № 9, Тел: 0898801880 /водачи на моторни превозни средства и консултанти по безопасността/
Разрешение №116

"ДИАНА-ШАНС-70" ЕООД Гр. Плевен, ул. "Сторгозия" № 64, вх. Б, ет. 2, ап. 4, Тел.: 0887663723 /водачи на моторни превозни средства, превозващи опасни товари/
Разрешение № 118

"АВТОШКОЛА 94" ЕООД гр.Плевен, ул. "Гоце Делчев" № 3, офис 2, Тел. 0889501028 /водачи на моторни превозни средства и консултанти по безопасността/
Разрешение № 119

"АВТОСТАРТ В" ЕООД гр. Пловдив, ул. "Илия Блъсков" № 8, Тел: 0889499435 /водачи на моторни превозни средства и консултанти по безопасността/
Разрешение № 120

"ДЖИ ТИ ВИ КОРЕКТ" ЕООД гр. Сандански, ул. "Деспод Слав" № 4, Тел: 0898777839 /водачи на моторни превозни средства и консултанти по безопасността/
Разрешение № 121

“АНДИКАР” ЕООД гр. Шумен, ул. "Московска" 24, Тел: 0899865336 /водачи на моторни превозни средства и консултанти по безопасността/
Разрешение № 122

“АВТО ШКОЛА ДИМОВ” ЕООД гр. Шумен, ул. "Калиакра" № 21, ет. 3, Тел: 0886835120 /водачи на моторни превозни средства, превозващи опасни товари/
Разрешение № 123

"ДЖЕВИ - ОТО" ЕООД с. Боил, общ. Силистра, ул. "Четвърта" № 11, Тел: 0887342248 /водачи на моторни превозни средства, превозващи опасни товари/
Разрешение № 124
ЕТ "РОСЕН АНГЕЛОВ - ТАНДЕМ" гр. Кюстендил, ул. "Тинтява" № 2, Тел: 0887342248 /водачи на моторни превозни средства и консултанти по безопасността/
Разрешение № 125
"ПРИМА АВТО" ЕООД гр. Пловдив,   ул. "Ген. Данаил Николаев" № 115, Тел: 0888 227 247 /водачи на моторни превозни средства и консултанти по безопасността/
Разрешение № 126

"АДР КОНСУЛТ" ЕООД гр. София,   ж.к. "Люлин" 4, бл. 025, вх.Б, ап. 30, Тел: 0882498877 /водачи на моторни превозни средства и консултанти по безопасността/
Разрешение № 127
"НСБП СЕРВИЗ" ЕООД гр. София,   бул. "Ботевградско шосе" 247 /водачи на моторни превозни средства, превозващи опасни товари/
Разрешение № 128

"КИД - 1" ЕООД гр. Плевен,   ул. "Ген. Владимир Вазов" 8, вх. В, ет. 1., ап. 1, Тел: 0877852525 /водачи на моторни превозни средства и консултанти по безопасността/
Разрешение № 129
"ВАСИЛЕВИ" ЕООД гр. Девня,   бул. "Съединение" 206 , Тел: 0888203011 /водачи на моторни превозни средства, превозващи опасни товари/
Разрешение № 130

"ШКИПЕР КОНСУЛТ" ЕООД гр. Русе,   кв. "Родина", ул. "Чипровци" 1, вх. 3, ет. 8, ап. 24, Тел: 0889 302 295 /водачи на моторни превозни средства, превозващи опасни товари/
Разрешение № 131

"ИВОНТИ" ЕООД гр. гр.Поморие,   ж. к. "Свобода", бл. 22, вх. 1, ет. 2, ап. 5, Тел: 0894437396 /водачи на моторни превозни средства, превозващи опасни товари/
Разрешение № 132

"СУАБ-СБА" ЕООД - КЛОН БУРГАС гр. Бургас,   Промишлена зона „Север”, Тел: 056 710 711 /водачи на моторни превозни средства, превозващи опасни товари/
Разрешение № 133

"СТАРТ - 97" ООД гр. Велико Търново,   ул. Славянска" N 2, вх. А, офис 7, Тел: 062/640301 /консултанти по безопасността при превоз на опасни товари/
Разрешение № 134

"ТРАНСАРЕНА" ЕООД гр. София,   бул. "Цар Борис III" N 116, ет. 1, офис 3, Тел: 02/444 14 40 /водачи на моторни превозни средства и консултанти по безопасността/
Разрешение № 135

"БОТЬО КИРОВ - 55" ЕООД гр. Клисура,   ул. "Средна гора" № 1, Тел: 0879865579 /водачи на моторни превозни средства и консултанти по безопасността/
Разрешение № 136 "

БГ СЪРВИС 2011" ООД гр. Пловдив,   ул. "Рогошко шосе" 36, Тел: 032/515171 /консултанти по безопасността при превоз на опасни товари/
Разрешение № 137

"ТРАНСИНГ" АД гр. Пловдив,   бул. "Христо Ботев" № 82, Тел: 032/ 63 11 51 /водачи на моторни превозни средства, превозващи опасни товари/
Разрешение № 138

"АВТОСТАРТ - ВЕЛИКИН" ЕООД гр. Видин,   ул. "Железничарска" № 34, Тел: 0888129915 /водачи на моторни превозни средства, превозващи опасни товари/
Разрешение № 139
"БГ СЪРВИС 2011" ООД гр. Пловдив,   ул. "Рогошко шосе" № 36, р-н "Северен", Тел: 032/515171 /водачи на моторни превозни средства, превозващи опасни товари/
Разрешение № 140
"ИНТЕРТУРС" ООД гр. Казанлък,   ул. "Хината" № 3, вх. Г, ет. 4, Тел: 0888303136 /водачи на моторни превозни средства и консултанти по безопасността/
Разрешение 26/19.11.2010

“ПОДЕЛЕНИЕ 32420“ , УЛ. “СОЛУН” № 2, тел. 082/82 51 75
Гр. Русе
/ВОДАЧИ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ/
Разрешение 141/ 12.12.2014

"ЛИДЕР - В - 51" ЕООД , УЛ. "БЕЛОМОРСКА" № 32, ТЕЛ. 0887525554
ГР. РУДОЗЕМ
/ВОДАЧИ НА МПС ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ И КОНСУЛТАНТИ ПО БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ/
Разрешение 142/ 23.01.2015 г./

"ВАЛИКАР 1" ЕООД УЛ. "МИЗИЯ" № 3, ЕТ. 3, АП. 3, ТЕЛ. 0899886877
ГР. ШУМЕН
/ВОДАЧИ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ/
Разрешение 143/ 06.03.2015 г./

"УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ЕМО" ЕООД УЛ. "ЧАРДАФОН" № 7, ВХ. "Б", ЕТ.8, АП. 15, 0899175843
ГР. ГАБРОВО
/ВОДАЧИ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ/
Разрешение № 144/ 31.03.2015/

ЕТ "ИВАН ПРОЙКОВ" гр. Чирпан, ул. "Искър" № 4, Тел. 0888 21 96 61 /водачи на моторни превозни средства и консултанти по безопасността/
Разрешение № 145/ 12.05.2015/

"УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АИТ" ООД гр. Пловдив, р-н "Тракия", ул. "Нестор Абаджиев" № 28А, Тел. 0894423787 /водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари/
Разрешение № 147/ 28.05.2015/ "ГИАРА" ЕООД
гр. Силистра, ул. "Д-р Анастас Янков" № 48, Тел. 0895 777 222
/водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари/
Разрешение № 148/ 24.06.2015/ "ОПИДА" ЕООД

гр. Севлиево, ул. "Никола Дабев" № 23, Тел. 0888325413 /консултанти по безопасността при превоз на опасни товари/
Разрешение № 149/ 20.07.2015/

"НУШЕВА И ПАМ АУТО" ООД гр. Пловдив, р-н "Западен", ул. "Пещерско шосе" № 149, ет. 3, ап. 7, Тел. 0885 845 478 /водачи на моторни превозни средства и консултанти по безопасността/
Разрешение № 150/ 09.09.2015/

"АВТОШКОЛА ЗУЗИ" гр. Пазарджик, ул. "Одрин" № 64, Тел. 0899 444 266 /водачи на моторни превозни средства и консултанти по безопасността/
РАЗРЕШЕНИЕ № 151

"АБАДЖИЕВИ" ООД гр. Смолян, ул. "Маестро Георги Атанасов" № 4, Тел. 0887 897 102 /Консултанти по безопасността при превоза на опасни товари/
РАЗРЕШЕНИЕ № 152

"АВТОШКОЛА РИ - АВТО" ООД гр. Лом, ул. "Славянска" № 110 /водачи на МПС за превоз на опасни товари и консултанти по безопасността при превоза на опасни товари/
РАЗРЕШЕНИЕ № 153

"АВТО РЕФЛЕКС" ООД гр. Велико Търново, ул. "Седми юли" № 23, вх. "Г", ет. 2, ап. 4 /водачи на МПС за превоз на опасни товари/
Разрешение № 154

"ВСД-ШАНС-Л. ЦВЕТКОВ" ЕООД гр. Видин, ул. "Екзарх Йосиф I" № 139 /водачи на МПС за превоз на опасни товари/
Разрешение № 155
"ХИКС ХРИСТОВ 77" ЕООД гр. Силистра, ул. "Добрич" № 105, вх. А, ет. 1, ап. 3 /водачи на МПС за превоз на опасни товари/
Разрешение № 156
"ВЕЛКО ВЕЛКОВ-66" ЕООД гр. Благоевград, ул. "Люляк" № 26 /водачи на МПС за превоз на опасни товари/
Разрешение № 157
"КУПАНДОЛСКИ МОТО" ООД
гр.Дупница, ул. "Николаевска" № 55А /водачи на МПС за превоз на опасни товари/
Разрешение № 158
"МИТИ 87" ООД гр. Добрич, ул. "Ропотамо" №1, вх. А, ет. 3, ап. 6 /водачи на МПС за превоз на опасни товари/
Разрешение № 159

"АВС АВТО" ООД гр. Сливен, ул. "Асен Златаров" № 18, ет. 3, ап. 5 /водачи на МПС за превоз на опасни товари/
Разрешение № 160 -

"ДЖЕНКОВ ТРАНС" ЕООД гр. Силистра, ул. "Добрич" № 80, вх. А, ет. 5, ап. 14 /водачи на МПС за превоз на опасни товари/
Разрешение № 161

"СОТИРОВ 2008" ЕООД гр. Бургас, ж. к. "Меден рудник", бл. 72, вх.3, ет.7, ап. 59, Тел.: 0898790920 /водачи на МПС за превоз на опасни товари и консултанти по безопасността/
Разрешение № 163

"ТРАНСИНГ" АД гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев” № 82, Тел.:  032/631 151 / консултанти по безопасността/
Разрешение № 164

„ХРИСТОВ 2008” ЕООД Гр. Русе, ул. „Войводова” № 3, Тел.: 0899939694 /водачи на МПС за превоз на опасни товари/
Разрешение № 165

„СКОРПИОН” ЕООД Гр. Перник, ул. „Добруджа” 21, вх. А, ет. 4, ап. 10, Тел.: 0898 490 491 /водачи на МПС за превоз на опасни товари и консултанти по безопасността/
Разрешение № 166

„ДИАНА КАР” ЕООД Гр. Ямбол, ж. к. „Диана”, бл. 3, вх. Г, ет. 3, ап. 81, Тел.: 0898 567 199 /водачи на МПС за превоз на опасни товари и консултанти по безопасността/
Разрешение № 167

„УЧЕБЕН ЦЕНТЪР - НСБС” ЕООД Гр. София, бул. „Шипченски проход” № 43, вх. Б, ет. 1, Тел.: 02 971 48 22 /консултанти по безопасността при превоз на опасни товари/
Разрешение № 168
„АВТОШКОЛА - ДАФОВ” ЕООД Гр. Карлово, ул. „Райко Даскалов” № 3, ет. 1, Тел.: 0887 802 264 / водачи на МПС за превоз на опасни товари /
Разрешение № 169

ЕТ „ГЕОРГИ КАЦАРОВ - ВОЛАН” Гр. Асеновград, ул. „Цар Иван Асен II” № 108, вх. А, ет. 2, ап. 10, Тел.: 0898 288 112 / водачи на МПС за превоз на опасни товари /
Разрешение № 170

„БОНИНИ КАР” ООД Гр. София, ул. „Цар Симеон” № 173, ет. 3, Тел.: 0888 308 266 /водачи на МПС за превоз на опасни товари/
Разрешение № 171

„АУТОМОТОР” ЕООД Гр. София, кв. Горубляне, ул. „Самоковско шосе” № 1, Тел.: 0887 801 150 /водачи на МПС за превоз на опасни товари и консултанти по безопасността/
Разрешение № 172

„РАЙС 8” ЕООД Гр. Бургас, ул. „Александровска” № 16, ет. 4, ст. 25, Тел.: 0887 002 535 /водачи на МПС за превоз на опасни товари/
Разрешение № 173

„ВОЛАН - 13” ЕООД Гр. Харманли, ул. „Алеко Константинов” № 33Б, Тел.: 0889 034 753 /водачи на МПС за превоз на опасни товари/
Разрешение № 174

„ЮРОДРАЙВ” ООД с. Петърч, ж. к. „Индустриална зона”, ж.п. гара Петърч, Тел.: 0887 361 300 /водачи на МПС за превоз на опасни товари/
Разрешение № 175

„ВЛАДИ КАР” ЕООД гр. Дупница, ж. к. „Дупница”, бл. 3А, вх. А, ет. 5, ап. 23, Тел.: 0899 170 471 /водачи на МПС за превоз на опасни товари и консултанти по безопасността/
Разрешение № 176 –

„ВАТОНИ ВН” ЕООД гр. Плевен, ж. к. „Дружба”, бл. 328, вх. 3, ет. 6, ап. 17, Тел.: 0898 465 283 /водачи на МПС за превоз на опасни товари и консултанти по безопасността /
Разрешение № 177

„ЕЛИТ АУТО 1” ЕООД гр. Бургас, ж. к. „Славейков”, бл. 9, вх. 5, ет. 2, Тел.: 0887 708 844 /водачи на МПС за превоз на опасни товари/
Разрешение № 178

„мобиле - 2010” ЕООД гр. Благоевград, ул. „Майор Стефан Иванов” № 20, ет. 2, Тел.: 0886 367 660 /водачи на МПС за превоз на опасни товари/
Разрешение № 179

„ТОНИ - 71” ЕООД гр. Бургас, ж. к. „Меден рудник”, бл. 12, вх. 8, ет. 7, Тел.: 0886 700 249 /водачи на МПС за превоз на опасни товари и консултанти по безопасността /
Разрешение № 180

„НИКОЛОВ 2011” ЕООД гр. Русе, ул. „Панагюрище” № 18А, Тел.: 0889 506 146 /консултанти по безопасността /
Разрешение № 181

„ИГНАТОВ - 2000” ЕООД гр. Русе, ул. „Студентска” № 61, вх. 3, ет. 4, Тел.: 082 83 88 88 /водачи на МПС за превоз на опасни товари/
Разрешение № 182

„АРМАДА СПЕЦИАЛ” ЕООД гр. Казанлък, ул. „Ген. Столетов” № 37, Тел.: 0877 077 996 /водачи на МПС за превоз на опасни товари/
Разрешение № 183

„ДРАЙВЪРС УИСДЪМ” ЕООД гр. Бургас, ул. „Странджа планина” № 1, вх. 1, ет. 3, Тел.: 0896 306 767, 0896 830 111 /водачи на МПС за превоз на опасни товари и консултанти по безопасността/
Разрешение № 184

„ПЛАМ” ЕООД гр. Дупница, ул. „Марков камък” № 1, Тел.: 0888 609 093 /водачи на МПС за превоз на опасни товари/
Разрешение № 185

„КРАМИ - 98” ЕООД гр. Кюстендил, ул. „Цар Освободител” № 231, Тел.: 0879 200 012 /водачи на МПС за превоз на опасни товари/
Разрешение № 186

„АНГЕЛОВА ДРАЙВИНГ АКАДЕМИ” ЕООД гр. София, ж. к. „Левски Г”, бл. 2А, Тел.: 0892 478 790 /водачи на МПС за превоз на опасни товари и консултанти по безопасността/
Разрешение № 187
„АВТОСТАРТ - В” ЕООД гр. Пловдив, ул. „Илия Блъсков” № 8, Тел.: 0889 499 435 /водачи на МПС за превоз на опасни товари и консултанти по безопасността/
Разрешение № 188

„РОЛЕКС” ЕООД гр. Сливен, кв. “Сини камъни”, бл. 28 , вх. Д, ап. 19, Тел.: 0888 506 188 /водачи на МПС за превоз на опасни товари/
Разрешение № 189

„НИДЕЛ 68” ЕООД гр. Хасково, ул. „Македония” № 24А, Тел.: 0899 199 947 /водачи на МПС за превоз на опасни товари и консултанти по безопасността/
Разрешение № 190

„АТЛАС 6504” ООД гр. Враца, ул. „Цар Борис I” № 36, Тел.: 0887 705 224 /водачи на МПС за превоз на опасни товари/
Разрешение № 191

„ИЛИЕВАУТО М” ЕООД гр. София, ж. к. “Дружба”, бл. 171 , вх. Ж, ет. 2, ап. 153, Тел.: 0888 380 285 / водачи на МПС за превоз на опасни товари и консултанти по безопасността /
Разрешение № 192

„УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ГАВАЗОВИ” ЕООД гр. Пловдив, ул. “Атанас Каменаров” № 5, Тел.: 0893 750 721 / водачи на МПС за превоз на опасни товари и консултанти по безопасността /
Разрешение № 193

„БЕСТ КОНСУЛТ 2012” ООД гр. София, ж. к. "Акад. Борис Стефанов" № 1, офис 6, Тел.: 0876 356 464 / водачи на МПС за превоз на опасни товари и консултанти по безопасността /
Разрешение № 194

„АВТО РЕФЛЕКСИ” ООД гр. Велико Търново, ул. "Седми юли" № 23, вх. Г, ет. 2, ап. 4, Тел.: 0887 706 479 / водачи на МПС за превоз на опасни товари/
Разрешение № 195

„ПРОФЕСИОНАЛНО АВТООБУЧЕНИЕ” ЕООД гр. Пловдив, ул. "Поручик Въльо Стефов" 21, ет. 8, ап. 24, Тел.: 0888 211 816 / водачи на МПС за превоз на опасни товари и консултанти по безопасността/
Разрешение № 196

„ИВОНТИ” ЕООД гр. Поморие, ж.к. "Свобода", бл. 22, вх. 1,ет. 2, ап. 5, Тел.: 0894 437 396 / водачи на МПС за превоз на опасни товари/
Разрешение № 197

„ДЖЕВИ-ОТО” ЕООД с. Боил, ул. "Четвърта" 11, Тел.: 0879 342 878 / водачи на МПС за превоз на опасни товари/
Разрешение № 198 –

„ДАНАИЛ ДИМИТРОВ И СИЕ” ООД гр. Стара Загора, ул. "Христо Ботев" № 124, вх. Д, ап. 134, Тел.: 0888 213 578 / водачи на МПС за превоз на опасни товари и консултанти по безопасността/
Разрешение № 199

„АВТОШКОЛА МИТЕВ” ЕООД гр. Пловдив, ж.к. "Тракия", бл. 321, вх. Б,ет. 4, ап. 12, Тел.: 0888 479 770 / водачи на МПС за превоз на опасни товари/
Разрешение № 200

„АПИС - 91 - МЛАДЕНОВ И СИЕ” СД гр. Враца, ул. "Неофит Бозвели" № 32, Тел.: 0878 360 632 / водачи на МПС за превоз на опасни товари/
Разрешение № 201

„СВЕТОСЛАВ ЦАНКОВ - МС” ЕООД гр. Габрово, ул. "Станционна" № 1, ап. 2, Тел.: 0896 680 801 / водачи на МПС за превоз на опасни товари/
Разрешение № 202

„АВС - Е” ЕООД гр. Благоевград, ул. "Св. Димитър Солунски" № 77, вх. А, ет. 3, Тел.: 073 83 00 23 / водачи на МПС за превоз на опасни товари/
Разрешение № 203

„ТРАНСАРЕНА” ЕООД гр. София, бул. "Цар Борис III" № 116, ет. 1, офис 3, Тел.: 02 444 14 40 / водачи на МПС за превоз на опасни товари и консултанти по безопасността/
Разрешение № 204

„ЖОРИ КЛУБ” ООД гр. Монтана, бул. "Трети март" № 111, Тел.: 0888 405 012 / водачи на МПС за превоз на опасни товари/
Разрешение № 205

„КАП - 19” ЕООД гр. Пловдив, бул. "Васил Априлов" № 81, ет. 1, ап. 4, Тел.: 0888 227 247 / водачи на МПС за превоз на опасни товари и консултанти по безопасността /
Разрешение № 206

„ВИ ТИ ЕМ ТРАНС” ЕООД гр. Пловдив, ж. к. "Тракия", бл. 321, вх. Б, ет. 4, ап. 12, Тел.: 0888 479 770 / водачи на МПС за превоз на опасни товари/
Разрешение № 207

„ТОТАМА” ЕООД гр. Разград, ул. "Лозенград" № 3Б, Тел.: 0895 472 018 / водачи на МПС за превоз на опасни товари/
Разрешение № 208 „МОБИЛЕ - 2020” ООД

гр. Благоевград, ул. "Иван Михайлов" № 53Б, партер, Тел.: 0886 367 660

/ водачи на МПС за превоз на опасни товари/
Разрешение № 209 "МОБИЛ 18" ЕООД гр. Пловдив, Адрес: ул. "Цанко Лаверенов" № 20, Тел.: 0899 428 893 / водачи на МПС за превоз на опасни товари и консултанти по безопасността /
Разрешение № 210 "ОПИДА 88" ЕООД гр. Севлиево, Адрес: ул. "Никола Дабев" № 23, Тел.: 0898 883 358

/ водачи на МПС за превоз на опасни товари/

Разрешение № 211 "СИЛВИ-ИНСС" ООД гр. Варна, Адрес: ж. к. "Младост", бл. 122, вх. 7, ет. 8, ап. 170, Тел.: 0898 733 239 / водачи на МПС за превоз на опасни товари и консултанти по безопасността /
Разрешение № 213 "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АИТ" ЕООД

гр. Пловдив, Адрес: ул. "Нестор Абаджиев" № 28А, Тел.: 0898 540 117

/ водачи на МПС за превоз на опасни товари/
Разрешение № 214 "АВТОШКОЛА ШОФЬОР" ЕООД

гр. Велико Търново, Адрес: ул. "Краков" № 8, вх. Б, ет. 2, ап. 12, Тел.: 0884 601 508

/ водачи на МПС за превоз на опасни товари и консултанти по безопасността /

Разрешение № 215 "БЕЧ - У" ЕООД гр. Казанлък, Адрес: ул. "Мусала" № 13, Тел.: 0889 281 026 / водачи на МПС за превоз на опасни товари и консултанти по безопасността /
Разрешение № 216 "БОНИНИ КАР" ООД

гр. София, Адрес: ул. "Цар Симеон" № 178, ет. 2, Тел.: 0888 308 266

/консултанти по безопасността /
Разрешение № 217 "АВТОШКОЛА МИТИ 1987" ЕООД гр. Добрич, Адрес: ул. "Дунав" № 56, ет. 2, Тел.: 0897 703 876 / водачи на МПС за превоз на опасни товари /
Разрешение № 218 "ПИМК СОФИЯ" ЕООД

гр. София, Адрес: ж. к. "Редута", ул. "Кадемлия" № 53, Тел.: 0895 035 420

/ водачи на МПС за превоз на опасни товари /
Разрешение № 219 "РОСЕН - 85" ООД

гр. София
Адрес: ул. "Въстаник" № 8, Тел.: 02 840 91 29

/консултанти по безопасността /
Разрешение № 220 "АВС АВТО" ООД

гр. Сливен, Адрес: ул. "Асен Златаров" № 18, ет. 3, ап. 5, Тел.: 0888 367 669

/ водачи на МПС за превоз на опасни товари /
Разрешение № 221 "ТАХО 2012" ООД

гр. Хасково, Адрес: ул. "Карлово" № 3, Тел.: 0886 963 079

/ водачи на МПС за превоз на опасни товари и консултанти по безопасността /
Разрешение № 222 "ВОЛАН" ЕООД

гр. Аксаково, Адрес: ул. "Тракия" № 11, Тел.: 0899 987 125

/ консултанти по безопасността /

Разрешение № 223 "АВТОШКОЛА ЗУЗИИ" ЕООД

гр. Пазарджик, Адрес: ул. "Пловдивска" № 80, ет. 8, ап. 23
Тел.: 0887 333 244

/ водачи на МПС за превоз на опасни товари и консултанти по безопасността /

Разрешение № 224 "АНИ КЮРКЧИЕВА" ЕООД

гр. София, Адрес: ул. "Гоце Делчев" № 55, ет. 2, ап. 5, Тел.: 0878 884 863

/ водачи на МПС за превоз на опасни товари и консултанти по безопасността /
Разрешение № 225 "ЗЕЛЕНА СВЕТЛИНА-ВИДИН" ООД

гр. Видин, Адрес: ул. "Константин Фотинов" № 29, Тел.: 0899 504 885

/ водачи на МПС за превоз на опасни товари/

Разрешение № 226 "АЛФА КОМСЕПТ" ООД гр. София, Адрес: ул. "Тодор Каблешков" № 53, ет. 2, офис 42, Тел.: 0888 978 784 / водачи на МПС за превоз на опасни товари и консултанти по безопасността /
Разрешение № 228 "ПИМК СОФИЯ" ЕООД

гр. София, Адрес: ж. к. "Редута", ул. "Кадемлия" № 53
Тел.: 0895 035 420

/ консултанти по безопасността /

Разрешение № 229

ЕТ „КАМТ – КРАСИМИР КОСТОВ“

С. Малиново, ул. „П. Славейков“ № 9
Тел. 0888 830 385

/водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари/
Разрешение № 230 „ЕВРОКАР 2020“ ЕООД Гр. Кюстендил, Ул. „Гаров площад“ № 1, ет. 3
Тел.:  0895 172 707
/водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари/

Длъжностно лице по защита на данните

Електронен подпис

Санкции, налагани в Европейския съюз