МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЕВРОКОНТРОЛ НА ПЪТЯ (ECR)

Тема: България като външна граница на ЕС - отговорности, предизвикателства и практическо приложение на законодателството в автомобилния транспорт
Място на провеждане: Шератон Хотел Балкан, София
Дата на провеждане: 18 Юни 2014 от 09:00 до 17:00 ч.
  За EURO CONTROLE ROUTE КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОГРАМА МЕДИЯ НА ЖИВО ENGLISHEuro Contrôle Route – 15 години сътрудничество за по-добра пътна безопасност, устойчиво развитие и лоялна конкуренция в товарните и автобусни превози в Европа


През 1994 г. страните от Бенелюкс създават работна група на пътните инспектори, чиято цел е да се повиши безопасността по европейските пътища чрез уеднаквяване на процедурите за проверка. Идеята привлича още държави и на 5 октомри 1999 г. е учредена Euro Contrôle Route (ECR). През 2014 г. организацията обединява 14 страни членки и 4 държави със статут на наблюдатели. С присъединяването си към ECR всяка държава подписва Административно споразумение. Документът представлява джентълменско споразумение, че съответните администрации ще работят за повишаването на пътната безопасност в Европа в координация с останалите членки на организацията.


Мисията на ECR


Euro Contrôle Route (ECR), е група европейски транспортни инспекторски служби, работещи заедно, за подобряване на безопасността на пътя, устойчивото развитие, лоялната конкуренция и работните условия в автомобилния транспорт чрез дейности, насочени към спазване на съществуващите наредби.


Фокусът на ECR:

 • Обучение на инспектори
 • Обмяна на информация и координиран контрол
 • Разработване на единни процедури за проверка
 • Прилагане на унифицирано законодателство и добри практики

Дейността на ECR


ECR развива дейността си в следните области:
 • Прилагане на програма за обучение, която е много ценена от служителите на контролните органи в страните членки и в ЕК
 • Планов координиран контрол в сътрудничество с органите на пътната полиция (TISPOL) - съвместни проверки на територията на всички страни членки с определена тема във фиксирани контролни седмици
 • Обмен на данни (вкл. за извършени нарушения извън територията на съответната страна) и създаване на подходяща платформа за обмен на информация
 • Еднакво интерпретиране на транспортните правила и участие в различни проекти на ЕС
 • Търсене на общия интерес на страните членки при взимането на решения
 • За поддържането на постоянен обмен на информация, ноу-хау и добри практики, ежегодно ECR организира редица двустранни и многостранни срещи на специалисти
Общите контролни седмици се фокусират върху определена тема, например -  продължителност на шофиране и време за почивка, измами и манипулации в документите или тахографа, претоварване на превозните средства, обезопасяване на товарите, превоз на опасни товари и др.
Увеличеният товарен и автобусен трафик по европейските пътища налага извършването на по-голям брой проверки, за да се гарантира ефективен контрол. В координираните контролни седмици се проверяват над 100 000 превозни средства годишно.
Информацията, събрана по време на контролните седмици, се анализира, за да бъдат адаптирани и актуализирани процедурите за проверка.

Благодарение на обмена на информация в рамките на ECR, страните члени вече са наясно с нарушенията, извършени зад граница от превозвачи, регистрирани на тяхна територия. В миналото националните органи не разполагаха с тази информация и не можеха да я използват при оценяването на превозвачите. Сега страните членки научават за всяко сериозно нарушение на техни превозвачи зад граница и това е допълнителна стъпка за повишаване на пътната безопасност. В резултат на тази статистика, ще бъде изготвена база данни за „най-лошите  нарушители“.


Бъдещето на ECR


ECR запълва празнината от липсата на Европейска агенция за сухопътен транспорт, каквито има за водния и железопътния транспорт. Осъзнавайки необходимостта да се изкачи на следващото стъпало, Управляващият комитет на ECR прие в края на 2013 г. стратегически план, които преформулира основните цели и планира нов правен статут на организацията. ECR вече ще се фокусира върху:
 • общи програми за обучение
 • съвместен контрол и трансграничен обмен на информация
 • разработване на единни процедури и методи за контрол
От друга страна ECR ще промени правния си статут, за да добие автономност от Бенелюкс и да заздрави позицията си по отношение на европейските институции.


За контакти:

EURO CONTRÔLE ROUTE

Rue de la Régence 39
1000 Brussels
Belgium
www.euro-controle-route.eu

Длъжностно лице по защита на данните

Електронен подпис

Санкции, налагани в Европейския съюз