МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЕВРОКОНТРОЛ НА ПЪТЯ (ECR)

Тема: България като външна граница на ЕС - отговорности, предизвикателства и практическо приложение на законодателството в автомобилния транспорт
Място на провеждане: Шератон Хотел Балкан, София
Дата на провеждане: 18 Юни 2014 от 09:00 до 17:00 ч.
  За EURO CONTROLE ROUTE КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОГРАМА МЕДИЯ НА ЖИВО ENGLISH


09:00 - 09.30 Регистрация на участниците

09:30 - 09:40
Официално откриване и отбелязване на 15 години ECR
Г-н Антон Гинев, зам. министър на транспорта, съобщенията и информационните технологии, България


09:40 - 09:50
09:50 - 10:10
Ключови оратори

1. Г-н Владимир Колев – Директор „Автомобилна инспекция“, настоящ президент на ECR 2013/2014
2. Г-н Хориа Нагашевски – от генерална дирекция „Мобилност и транспорт“ на Европейската комисия


10:10 - 10.35
10:35 - 11.00
AETR и пътнотранспортното законодателство на ЕС – законова рамка

1. Г-н Красимир Калайджиев – зам. изп. директор ИА „Автомобилна администрация“ , България
2. Г-жа Мария Даракова – БГ транспортен превозвач
11:00 - 11:30  Кафе пауза11:30 - 11:55
11:55 - 12:20
Контрол по прилагането на времената за управление и почивка: заплахи и слаби страни на тахографската система

1. Г-н Жерард Схипър - Главен инспектор в Инспекторат по транспорта на Холандия и генерален делегат на ECR
2. Г-н Роберт Майворм – Вицепрезидент на Федерална служба за товарен транспорт, Германия12:20 - 12:40
12:40 - 13:00
Контрол по прилагането на времената за управление и почивка: практически последици и предизвикателства при контрола на тахографите на превозни  средства от страни извън ЕС

1. Г-н Четин Йалмъз - Национална полиция, Турция
2. Антоанета Иванова – Главен експерт, АЕБТРИ
13:00 - 14:00  Обяд


14:00 - 14:30

14:30 - 15:40
Езикови бариери за контрола  в глобализираната транспортна индустрия

1. Г-н Дамян Войновски- Главен секратар ИААА, България /проект за внедряване на нов мултиезичен софтуер за издаване на наказателни актове/
2. Г-н Олег Камберски - ЧЛЕН НА IRU
15:00 - 15:30  Кафе пауза
15:30 - 15:50
15:50 - 16:10
16:10 - 16:30
Сътрудничество и взаимопомощ на контролните органи отвъд границата: предизвикателства при обмена на данни;  проверка на валидността на документите на превозни средства от страни по Спогодба АЕТР, които не са членки на ЕС

1. Г-н Траян Попа –  началник отдел „Стратегии и политики”, Румъния
2. Г-н Румен Таслаков – началник отдел „Контрол и статистика“ ИААА, България
3. Г-н Дамян Владинов – отдел „Пътна полиция“, Главна дирекция „Национална полиция“
16:30 - 17:00  Заключителна част
17:00  Край на конференцията

Забележки:
1. Обозначеното време за всеки лектор включва и 5 минутна дискусия с въпроси и отговори
2. В заключителната част ще се обсъждат останалите  по-дълги теми
3. Конференцията ще бъде превеждана на живо на английски и френски

Длъжностно лице по защита на данните

Електронен подпис

Санкции, налагани в Европейския съюз