На вниманието на българските автомобилни превозвачиАКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБСТАНОВКАТА ПО ГРАНИЦИТЕ

Фирмите превозвачи могат да следят актуалната информация за обстановката по границите, свързана с налагането на ограничения, произтичащи от разпространението на коронавирус (COVID-19) в Европа на следния линк:
https://trans.info/en/coronavirus-in-europe-bans-restrictions-and-health-checks-at-the-borders-up-to-date-traffic-information-interactive-map-176532
Актуална информация относно предприетите превантивни мерки за ограничаване на разпространението на вируса в отделните държави може да бъде намерена и на сайта на Министерство на външните работи (МВнР), на следния адрес: https://mfa.bg/bg/embassyinfo


14.01.2022 г.

ВАЖНО
НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ПРЕВОЗВАЧИ И ВОДАЧИ, ИЗВЪРШВАЩИ АВТОМОБИЛЕН ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ

Информация от Европейската комисия относно предоставени изключения за прилагането на правилата относно времето за управление и периодите на почивка на водачите

Във връзка с настоящата вълна от варианта Omicron на пандемията Covid-19 и с цел осигуряване на непрекъснатостта на потока от стоки, някои държави-членки и трети страни нотифицираха Европейската комисия относно предоставянето на временни изключения за прилагането на разпоредбите относно времето за управление и периодите на почивка на водачите съгласно член 14 от Регламент (ЕО) № 561/2006. Актуална информация относно предоставените от ЕК временни изключения се публикува своевременно на интернет страницата на Комисията на адрес:
https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/road/social-provisions/driving-time-and-rest-periods_en

Поради динамичността на нивото на заболеваемост в различните държави, апелираме за периодичен преглед на публикуваната от ЕК информация.


13.01.2022 г.

Важно!
НА ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ, ИЗВЪРШВАЩИ МЕЖДУНАРОДНИ АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗИ ДО И ПРЕЗ ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЮКСЕМБУРГ

Считано от 15 януари 2022 г. Люксембург ще въведе ново правило за борба с разпространението на коронавируса: „3G“ на работното място.To ще бъде подобно на съществуващо правило в Германия. Всеки работник, нает или самоосигуряващ се, трябва да бъде или ваксиниран, излекуван, или тестван ( Geimpft, Genesen, Getest, следователно „3G“), за да му бъде разрешен достъп до работното място.

Що се отнася до водачите на тежкотоварни автомобили, ще има някои значителни разлики в сравнение с правилото в Германия:

- В Люксембург правилото „3G“ се прилага за водачите на тежкотоварни автомобили като цяло, но:

- Правилото „3G“ не се прилага за водачи, които преминават транзит през Люксембург.

- Правилото „3G“ не се прилага за водачи на чуждестранни транспортни компании, които идват в Люксембург за разтоварване/товарене и след това отново напускат страната (без ограничение във времето, така че водачът може да прекара дневната/седмичната си почивка в Люксембург ).

Изключение:
- Правилото „3G“ се прилага за водачи на чуждестранни транспортни компании, ако извършват каботажни превози в Люксембург. В този случай чуждестранният превозвач носи отговорност за своя водач по същия начин като превозвач от Люксембург.

Накратко: правилото „3G“ не се прилага за водачи на тежкотоварни автомобили на чуждестранни транспортни компании, с изключение на каботажните превози.

ВАЖНО: тъй като някои компании може да решат да наложат правилото „3G“ в своите помещения и за външни лица, всеки превозвач, идващ в Люксембург, трябва да се свърже предварително с компаниите, където възнамерява да товари/разтоварва, за да избегне изненади.

Допълнителна информация от Министерство на мобилността и благоустройството на Люксембург за често задавани въпроси (на английски език) относно правилото „3G“ за водачите на тежкотоварни автомобили, което служи като насока за превозвачите, може да намерите в приложения файл.


04.01.2022 г.

Важно! ! !
НА ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗВАЧИ, ИЗВЪРШВАЩИ МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ ОТ/ДО И ПРЕЗ ТЕРИТОРИЯТА НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ

Съгласно постъпила в ИА „Автомобилна администрация“ информация във връзка с COVID-19, считано от вторник, 4 януари 2022 г., германското правителство възнамерява да понижи зоните в които попадат Обединеното кралство и Южноафриканските държави, като ги класифицира от зони, които предизвикват безпокойство, в зони с висок риск на заболеваемост.

Също така от транспортните работници, които са останали във или са преминали през Обединеното кралство, вече няма да се изисква да представят PCR тест при влизане в Германия.


31.12.2021 г.

Важно! ! !
НА ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗВАЧИ, ИЗВЪРШВАЩИ МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ ОТ/ДО И ПРЕЗ ТЕРИТОРИЯТА НА РУМЪНИЯ

Румъния въвежда допълнителни облекчения за водачите, които влизат в Румъния, или които преминават транзит през румънска територия,  валидни  за периода до 8 януари 2022 г.
В допълнение на публикуваната на 15 декември 2021 г. информация по темата, Ви уведомяваме, че в периода до 8 януари 2022 г. следните категории водачи не е необходимо да представят COVID сертификати (за ваксинация, преболедуване или негативен PCR тест) при влизане, или преминаване транзит през Румъния, но остава зъдължението да имат попълнен  Електронен формуляр за влизане в страната (Passenger Location Form-PLF):
-           водачи на товарни превозни средства с максимален разрешен капацитет над 2,4 тона, превозващи стоки;
-           водачи на МПС, които имат повече от 9 места, включително мястото на водача, превозващи пътници (важи само за водача, но не и за пътниците, които са длъжни да имат COVID сертификати).
И в двата случая:
-           пътуването трябва да е единствено с цел изпълнение на професионалните задължения.
-           няма значение дали влизат в Румъния от държави-членки  на ЕС или от трета държава извън ЕС.
Същото така  се актуализира списъкът на Румъния с държави в „зелена“, „жълта“ и „червена“ зони от гледна точка на риска, свързан с пандемията от COVID-19.
България продължава да се намира в „червената зона“, за пътуващите от която се налагат съответните ограничения за влизане в Румъния.
С пълния режим на пътуване до Румъния можете да се запознаете на следния адрес: https://mfa.bg/bg/covid19map/Europe/Romania


20.12.2021 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ, ИЗВЪРШВАЩИ МЕЖДУНАРОДНИ АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗИ НА ПЪТНИЦИ ДО И ПРЕЗ ТЕРИТОРИЯТА НА ШВЕЙЦАРИЯ

Информация от Федералната служба по обществено здравеопазване във връзка с пандемията COVID-19 относно правното задължение на международните автобусни компании, превозващи пътници до/през Швейцария

Федералният съвет е обявил въвеждането на адаптиран режим на тестване за влизане в страната, който влиза в сила в 00:00 ч. на 20.12.2021 г.

В допълнение на публикуваната на 6 декември 2021 г. информация по темата, Ви уведомяваме, че считано от 00:00 часа на 20 декември 2021 г. в Швейцария влизат в сила нови мерки по отношение на режима на тестване за влизане в страната. В допълнение към PCR тестовете (направени не по-рано от 72 часа преди качване), бързи антигенни тестове (направени не по-рано от 24 часа преди качване) също ще бъдат приемани за пътувания със самолет и автобус по международни линии. Освен това всички пътници трябва да представят попълнен формуляр за влизане. Пограничните работници и хората от районите, граничещи с Швейцария, вече не са освободени от това правило за влизане, когато влизат в Швейцария със самолет или автобус.

Изискването за преминаване на втори тест след 4 до 7 дни след влизане в Швейцария ще бъде отменено за лица, които са ваксинирани или са се възстановили от COVID-19.


15.12.2021 г.

Важно! ! !
НА ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗВАЧИ, ИЗВЪРШВАЩИ МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ ОТ/ДО И ПРЕЗ ТЕРИТОРИЯТА НА РУМЪНИЯ
Румъния въвежда изискване за PCR тест за пътуващите от държави извън ЕС, Европейското икономическо пространство и Швейцария.

Съгласно постъпила информация от посолството на Република България в Румъния  относно актуалните  мерки  в страната в условията на COVID-19, в периода 10 декември 2021 г. – 8 януари 2022 г. се въвеждат някои изменения в режима за пътуване до Румъния, предвиждащи отделни мерки за пристигащите от държави-членки на ЕС (ДЧЕС), Европейското икономическо пространство и Швейцария от една страна, и за пристигащите от трети държави от друга.
Пристигащите в Румъния от трети държави (извън ЕС, Европейското икономическо пространство и Швейцария) ще трябва да представят сертификат за ваксинация или за преболедуване на коронавирус, едновременно с отрицателен PCR тест, направен до 48 часа преди качване в превозното средство (за пътуващите с обществен транспорт) или влизането в Румъния (за пътуващите със собствен транспорт).
Лицата, които не представят отрицателен тест подлежат на 14-дневна карантина. Лицата, които представят отрицателен тест, но не са ваксинирани или преболедували, могат да останат на територията на Румъния до три дни, без да бъдат поставени под карантина.
С пълния режим на пътуване до Румъния можете да се запознаете на следния адрес: https://mfa.bg/bg/covid19map/Europe/Romania


06.12.2021 г.

Важно!
НА ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ, ИЗВЪРШВАЩИ МЕЖДУНАРОДНИ АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗИ ДО И ПРЕЗ ТЕРИТОРИЯТА НА ШВЕЙЦАРИЯ

Информация от Федералната служба по обществено здраве във връзка с пандемията COVID-19 относно правното задължение на международните автобусни компании, превозващи пътници до/през Швейцария.

Федералният съвет е одобрил адаптираната Наредба за COVID-19 за международния пътнически транспорт, която е в сила от 04.12.2021 г., в полунощ.

Най-важните промени са коригирането на списъка на страните с вариант на загриженост, като за момента няма посочена държава.

Освен това ВСИЧКИ пътници, влизащи в Швейцария, трябва да са попълнили формуляр SwissPLF на сайт: https://swissplf.admin.ch/formular и да представят отрицателен SARS-CoV-2 PCR-тест, преди да влязат в страната и да бъдат тествани втори път след 4-7 дни. Пътниците, които не са попълнили посочения формуляр и не са получили QR код, подлежат на глоба от 100 CHF.

Моля да информирате своите пътници, пътуващи до Швейцария, по подходящ начин, включително с обявление и флаери.

Подробната информация и съответните изключения от задължителното тестване и евентуална карантина ще бъдат публикувани на сайта скоро. www.bag.admin.ch/entry


22.11.2021 г.

Важно! ! !
На вниманието на българските автомобилни превозвачи
AКТУАЛИЗИРАНИ МЕРКИ, ВЪВЕДЕНИ ОТ ГЕРМАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПАНДЕМИЯТА COVID-19

Считано от  24 ноември 2021 г. (сряда), в Германия влиза в сила нова заповед във връзка с Covid-19, с нови изисквания по отношение на служители, собственици и оператори, както следва:

 • Служителите, собствениците и операторите имат право да посещават работните си места, където не е изключен физически контакт с други лица,  при представяне на документ за направен тест, сертификат за възстановяване или ваксинация и ако в момента нямат симптоми или индикация за инфекция със SARS-CoV-2.
 • При влизане на работното място те трябва да  представят документ за ваксинация, за възстановяване или направен тест, като антигенните тестове  трябва да са направени не по-рано от 24 часа преди представянето им, а PCR тестовете - не по-рано от 48 часа.
 • Изискванията за документите за ваксинация и по-специално по отношение на допустимите ваксини можете да намерите на следната страница: https://www.pei.de/impfstoffe/covid-19.
 • Нарушаването на заповедта е престъпление и може да бъде наказано с глоба.

По отношение на работните места в логистичния сектор:

 • Товарните автомобили, товарните кораби и др. се считат за работни места. Правилото „тестван/възстановен/ваксиниран“ важи и за водачите на товарни автомобили, незабавно след пристигането им във фабрика, склад и др., където не е изключен физически контакт с други лица. Не е предвидено изключение и за кратките контакти на открито, по време на товарене или разтоварване.
 • На собствениците на немски фирми се предоставя възможност да изградят съоръжения в своите помещения, в които да бъдат тествани служителите. В този случай служител без документ  за ваксинация или възстановяване може да бъде тестван на място.  Препоръчително е запитвания относно наличието на съоръжения за тестване към момента на пристигането да се отправят до германските бизнес партньори предварително.

Допълнителна информация:

 • „Документ, удостоверяващ направен тест“ означава документ, удостоверяващ отсъствие на инфекция със SARS-CoV-2, издаден в писмена или цифрова форма на немски, английски, френски, италиански или испански език, ако основното изследване е извършено чрез ин витро диагностични медицински изделия, които са предназначени за директно откриване на патоген на коронавирус SARS-CoV-2 и които са одобрени въз основа на наличие на „CE“ маркировка или на специално одобрение, издадено в съответствие с § 11, ал. 1 от Закона за медицинските изделия и
  1. е извършено на място под надзора на лицето, което е обект на съответната мярка за защита, или
  2. е извършено във фирмата като част от мерките за безопасност на труда, от персонал, който е преминал необходимото обучение или притежава необходимите знания и опит за това, или
  3. е извършено или контролирано от доставчик на услуги в съответствие с раздел 6, параграф 1 от Наредбата за провеждане на изследвания за коронавирус.
 • Посещенията в хотели и ресторанти могат да бъдат ограничени в някои федерални провинции, в зависимост от местния процент на хоспитализирани, ваксинирани и възстановени лица. В тази връзка е препоръчително да се свържете с хотелите предварително или да помолите бизнес партньорите за допълнителна информация.

Считано от 24 ноември т.г. общественият транспорт на дълги и къси разстояния може да се използва само ако пътниците предоставят документ, който удостоверява, че са тествани, възстановени или ваксинирани. Пътниците трябва да носят медицинска маска (FFB2 или подобна). Същото правило важи и за полетите.


19.11.2021 г.

Важно!!!
На вниманието на българските автомобилни превозвачи
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДПРИЕТИТЕ МЕРКИ СРЕЩУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 В АВСТРИЯ

В допълнение към публикуваната на 29.10.2021 г. и на 3.11.2021 г. информация по темата предоставяме на Вашето внимание актуално уточнение по отношение на изискванията за влизане, престой и транзит в Австрия спрямо служители, собственици и оператори на превозни средства, в това число на автобуси, товарни автомобили, маршрутни таксита и др.
Актуализациите влизат в сила от 22 ноември 2021 г. и от 6 декември 2021 г. както следва:
По отношение на изискванията за влизане в Австрия съществува общо изключение за поддържане на превоз на товари и пътници (екипажи): не се изисква тест, ако се поддържа трафик на товари и пътници (екипажи). Независимо от това, само в случай на транзит, трябва да се осигури излизане от Австрия. Ако следващата държава след Австрия изисква тест, този тест може да бъде контролиран още при влизане, за да се осигури излизане от Австрия.
По отношение на общите изисквания:
• Не се приемат като доказателство антигенни тестове и тестове за антитела.
• Приемане на ваксинация като доказателсво, направена не по рано от 270 дни.
Подробна информация може да намерите на следния линк:
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Haeufig-gestellte-Fragen/FAQ-Einreise-nach-Oesterreich.html


03.11.2021 г.

Важно!!!
На вниманието на българските автомобилни превозвачи
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДПРИЕТИТЕ МЕРКИ СРЕЩУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 В АВСТРИЯ

В допълнение на публикуваната на 29.10.2021 г. информация по темата предоставяме на Вашето внимание актуално уточнение по отношение на изискванията за влизане, престой и транзит в Австрия спрямо служители, собственици и оператори на превозни средства, в това число на автобуси, товарни автомобили, маршрутни таксита и др.

Актуализациите влизат в сила от 8 ноември 2021 г. (понеделник) както следва:

• Не се приемат като доказателства тест за антитела или самотестове.


29.10.2021 г.

Важно!
НА ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ, ИЗВЪРШВАЩИ МЕЖДУНАРОДНИ АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗИ ОТ/ДО И ПРЕЗ ТЕРИТОРИЯТА НА АВСТРИЯ
Aктуализирани мерки, въведени от Австрия във връзка с пандемията COVID-19, по отношение на изискванията за влизане, престой и транзит в страната спрямо служители, собственици и оператори на превозни средства, в това число на автобуси, товарни автомобили, маршрутни таксита и др.

Актуализациите влизат в сила от 1 ноември 2021 г. (понеделник) както следва:

Служители, собственици и оператори имат право да влизат на работни места (където физическият контакт с други хора не може да бъде изключен), ако имат сертификат за тест, възстановили са се или са ваксинирани (на немски: 3G, английски: TRV(Тествани, Възстановени, Ваксинирани), EC: DCC). Контактите по смисъла на първото изречение не включват максимум два физически контакта на ден, които се провеждат на открито и всеки продължава не повече от 15 минути (например професионални водачи). Между 1 и 14 ноември  2021 г. липсата на горепосочените доказателства може да бъде заменена с носенето на маска FFP2.

• Тест означава официален сертификат на немски или английски за антигенен тест, направен не по-рано от 24 часа, PCR тест, направен не по-рано от 72 часа или тест  за антитела, направен не по-рано от 90 дни.
• Възстановяване  означава притежаването на официален сертификат за възстановяване на немски или английски език, издаден  не по-рано от 180 дни;
• Ваксинация означава притежаването на официален сертификат на немски или английски език за втора или трета ваксинация, направена не по-рано от 360 дни за ваксини, при които са необходими две дози, или втора ваксинация, направена не по-рано от 270 дни или трета ваксинация , направена не по-рано от 360 дни за ваксини, при които е необходима една доза;
• Предишна инфекция и една или повече ваксинации, при условие че не са минали повече от 360 дни, също се признават като валидна ваксинация.

Не се допускат изключения от горните изисквания за екипажите на въздухоплавателни средства, товарни автомобили, автобуси, таксиметрови автомобили и плавателни съдове.


15.10.2021 г.

Важно!!!
НА ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗВАЧИ, ИЗВЪРШВАЩИ МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ ОТ/ДО ИТАЛИЯ

Съгласно постъпила в ИА „Автомобилна администрация“ информация относно влизането на чуждестранни автомобилни превозвачи на италианска територия, съществуващите мерки продължават да се прилагат.

Считано от днес, 15 октомври, достъпът на екипажите на транспортни средства от чужбина, които не притежават един от зелените COVID-19 сертификати (или други сертификати за ваксинация, признати от Европейската агенция по лекарствата (EMA), или признати за еквивалентни със заповед на италианското Министерство на здравеопазването) е разрешен само до определени места за товарене/разтоварване на стоки, при условие че тези операции се извършват от друг персонал.


11.10.2021 г.

Важно! ! !
НА ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗВАЧИ, ИЗВЪРШВАЩИ МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ ОТ/ДО И ПРЕЗ ТЕРИТОРИЯТА НА РУМЪНИЯ

Съгласно постъпила информация от Посолството на Република България в Румъния  относно актуалните  мерки  в страната в условията на COVID-19, считано от 00:00 ч. на 03.10.2021 г. България отново влиза в списъка на Румъния с държави в „червена зона“, за пътуващите от които се налага 14 дневна карантина, от гледна точка на риска, свързан с пандемията.
Не подлежат на карантина:
- Лица, които са били ваксинирани срещу SARS-CoV-2, като до влизането в Румъния трябва да са изминали най-малко десет дни от завършването на пълната схема за ваксинация. Поставянето на ваксината и датата на завършването на пълната схема на ваксинация се доказва с цифров COVID сертификат на ЕС или с документ, издаден от здравното звено, където е била поставена ваксината, на езика на съответната държава и на английски език.
- Лица, които представят отрицателен RT-PCR тест за SARS-CoV-2, направен до 72 часа преди качване в превозното средство (за пътуващите с обществен транспорт) или влизането в Румъния (за пътуващите със собствен транспорт). Негативният резултат от RT-PCR тест се доказва с цифров COVID сертификат на ЕС или със съответния документ, издаден на езика на съответната държава и на английски език. При представен отрицателен PCR тест лицата могат да пребивават в Румъния максимум до 3 дни (72 часа), но това ограничение не важи за водачи при следните условия:
- ако водачите осъществяват превоз на стоки с МПС с капацитет над 2,4 тона;
- ако водачите осъществяват транспорт на пътници с МПС с капацитет над 9 места, включително мястото на водача;
- ако пътуването е с цел изпълнение на професионалните задължения;
- Лица, които през последните 180 дни са били потвърдени като заразени с вируса SARS-CoV-2 като към датата на влизане в Румъния са изминали най-малко 14 дни от датата на потвърждаване на заразяването. Преболедуването на COVID-19 се доказва с цифров COVID сертификат на ЕС или с положителен резултат от RT-PCR тест за SARS-CoV-2 от датата на потвърждаване на заразяването, на езика на съответната държава и на английски език.
- Деца на възраст до 12 години включително (без необходимост от тест).
- Деца на възраст между 12 и 16 години, които представят отрицателен RT-PCR тест за SARS-CoV-2, направен до 72 часа преди качване в превозното средство (за пътуващите с обществен транспорт) или влизането в Румъния (за пътуващите със собствен транспорт).
- Транзитно преминаващи лица, ако напуснат Румъния в рамките на 24 часа от влизането си на територията на страната.

Подробна информация може да намерите тук.


04.10.2021 г.

Важно! ! !
На вниманието на българските автобусни превозвачи
АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДПРИЕТИТЕ МЕРКИ СРЕЩУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 В КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ
Нови правила за влизане и транзит през територията на Швейцария считано от 20 септември 2021 г., отнасящи се до международния превоз на пътници
Предоставяне на контактни данни от страна на пътниците, пътуващи по международни автобусни линии, при влизане на територията на Швейцария

Съгласно влезли в сила от 20 септември 2021 г., 00:00 ч. нови разпоредби във връзка с борбата с пандемията COVID-19, всички пътници, пътуващи с международни автобусни линии до Швейцария, са длъжни да попълват преди влизане на швейцарска територия швейцарския PLF формуляр (https://swissplf.admin.ch/home). Ако пътниците нямат възможност да попълнят формуляра онлайн, те трябва да го попълнят на ръка. Попълнените карти за контакт трябва да бъдат събрани от автобусната компания и изпратени на имейл: CH.focalpoint@bag.admin.ch. Формулярите за проследяване на пътници могат да бъдат намерени на следния интернет адрес: admin.ch. Всяка автобусна компания, която превозва пътници до Швейцария, е длъжна:

 1. Да провери дали пътника е попълнил швейцарския PLF формуляр или карта за контакт.
 2. Да уведоми пътника, че преди заминаването трябва да бъде тестван за Sars-CoV-2 и че може да бъде допуснат в автобуса само с отрицателен резултат от теста. Това не се отнася за ваксинирани или преболедували пътници. Допълнителна информация може да намерите на следния интернет адрес: www.bag.admin.ch/entry.

В случай, че превозът е транзит през територията на Швейцария без спиране и без слизане на пътниците от автобуса, не се изисква попълване на данни за контакт и представяне на отрицателен резултат от теста.
Съгласно чл. 43 от Федералния закон за борба със заразните болести при хората от 28 септември 2012 г. (Закон за епидемиите, SR 818.101), е налице задължение за оказване на съдействие от страна на превозвачите.
Съгласно чл. 59, т. 2 от Наредбата за епидемиите (SR 818.101.1) Федералната служба по обществено здраве може да задължи компаниите, които превозват пътници през територията на Швейцария, да разпространяват карти за контакт и да предоставят горепосочената информация на пътниците, влизащи в страната.
Неспазването на това задължение за оказване на съдействие може да доведе до налагане на глоба в размер до 10 000 швейцарски франка (чл. 83, ал. 1 let. L Закон за епидемиите).


30.09.2021 г.

Важно! ! !
НА ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗВАЧИ, ИЗВЪРШВАЩИ МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ ОТ/ДО И ПРЕЗ ТЕРИТОРИЯТА НА РУМЪНИЯ

Съгласно постъпила информация от Посолството на Република България в Румъния  относно актуалните  мерки  в страната в условията на COVID-19, считано от 00:00 ч. на 19.09.2021 г. България отново влиза в списъка на Румъния с държави в „жълтата зона“ от гледна точка на риска, свързан с пандемията.
Пристигащите от България в Румъния, включително български граждани, продължават да подлежат на 14-дневна карантина при влизане в страната, освен в предвидените според действащия режим изключения. Практическата разлика  спрямо „червената зона“ е, че сертификатът за негативен PCR тест дава право на неограничен престой в Румъния и не се налага карантина (от „червена зона“ е ограничен до 72 часа).

Списъкът е наличен на следния адрес:
https://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19/2694-lista-state-cu-risc-epidemiologic-ridicat-din-16-09-2021/file

Подробна информация може да намерите тук.


20.09.2021 г.

Важно!!!
На вниманието на българските автомобилни превозвачи
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДПРИЕТИТЕ МЕРКИ СРЕЩУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 В СЛОВЕНИЯ

В допълнение на публикуваната на 15.09.2021 г. информацията по темата предоставяме на Вашето внимание актуално уточнение по отношение на изключението от изискването към международните водачи: Ако водачът преминава транзит само през Словения, той може да спре на всяка бензиностанция за гориво без доказателство за RVT. В случай, че преминава транзит се разбира, че той не осъществява: доставки, вземане на стока или други взаимодействия.

Всеки словенски или международен водач, който осъществява дейност в Словения е длъжен да притежава доказателство за RVT. Осигуряването на гориво на бензиностанцията е доставка и следователно е необходим RVT.


15.09.2021 г.

Важно!!!
На вниманието на българските автомобилни превозвачи
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДПРИЕТИТЕ МЕРКИ СРЕЩУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 В СЛОВЕНИЯ

В допълнение на информацията от 14.09.2021 г. относно влязла в сила наредба от 15.09.2021 г. на правителството на Република Словения за методите на изпълнение, касаещи условията за възстановяване, ваксинация и тестване, с цел да се ограничи разпространението на вирусни инфекции на SARS-CoV-2, съгласно постъпила в ИА “Автомобилна администрация” информация, Министерство на инфраструктурата на Република Словения са включили изключение към изискването за международните водачи, което гласи, че при спиране за доставки само на бензиностанции, превозвачите няма да бъдат задължени да предоставят RVT доказателство, при условие, че пребиваването им в Република  Словения не надвишава повече от 12 часа.


14.09.2021 г.

Важно!!!
На вниманието на българските автомобилни превозвачи
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДПРИЕТИТЕ МЕРКИ СРЕЩУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 В СЛОВЕНИЯ

Съгласно постъпила в ИА “Автомобилна администрация” информация, правителството на Словения издаде Наредба за методите на изпълнение, касаещи условията за възстановяване, ваксинация и тестване, с цел да се ограничи разпространението на вирусни инфекции на SARS-CoV-2.

Новата наредба ще влезне в сила на 15 септември 2021 г. Чрез нея ще се въведе методът RVT (възстановени - ваксинирани - тествани). Този метод ще е необходимо да се изпълни от всички служители и всички потребители на услуги и дейности в Словения.

Изключение от този метод ще са лицата, които работят в сферата на обществения ред, сигурността, отбраната, спешната медицинска помощ, защитата и спасяването.

В тази връзка чуждестранните водачи ще трябва да спазват правилото RVT, в случай, че  използват горепосочените услуги в Словения, например: зареждане на гориво, посещение на магазини или друг личен контакт.

В допълнение, горепосочената наредба не е част от регламент за преминаване на граници. В случай на транзитно преминаване през Словения, водачите не е необходимо да удостоверяват спазването на RVT метода.


03.09.2021 г.

ВАЖНО!!!

НА ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗВАЧИ, ИЗВЪРШВАЩИ МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ ОТ/ДО НОРВЕГИЯ

Съгласно постъпила в ИА “Автомобилна администрация” информация, Норвегия преустановява прилагането на дерогацията от член 8, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 561/2006, съгласно която на водачите се разрешаваше да спазват карантина по време на пътуването си в превозното средство, като ползват седмичната си почивка в самото превозно средство, при условие че същото разполага с подходящи условия за спане.


20.08.2021 г.

Важно! ! !
На вниманието на българските автомобилни превозвачи
АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДПРИЕТИТЕ МЕРКИ СРЕЩУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 В СЛОВЕНИЯ

В Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ постъпи информация от Посолството на Република България в Любляна относно актуалните  мерки  в Република Словения в условията на COVID-19.
Подробна информация може да намерите тук.


09.08.2021 г.

Важно! ! !
НА ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗВАЧИ, ИЗВЪРШВАЩИ МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ ОТ/ДО И ПРЕЗ ТЕРИТОРИЯТА НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ

Съгласно новите актуализирани мерки, въведени от Германия във връзка с пандемията COVID-19 относно изискванията за влизане в  страната, считано от 00.00 ч. на 8 август 2021 г. (неделя), Германското правителство класифицира:
Следните държави като райони с „висок риск“ :

 1. Франция:райони Окситания, Прованс-Алпи-Лазурен Бряг, Корсика и френските отвъдморски територии Гваделупа, Мартиника, Реюнион, Свети Мартин, Сен Бартелеми;
 2. Алжир;
 3. Бангладеш;
 4. Хаити;
 5. Хондурас;
 6. Ирак;
 7. Казахстан;
 8. КНДР;
 9. Мароко;
 10. Мексико;
 11. Мианмар;
 12. Папуа Нова Гвинея;
 13. Филипини;
 14. Сенегал;
 15. Таджикистан;
 16. Тайланд;
 17. Тринидад и Тобаго;
 18. Узбекистан.

Нидерландия с изключение на отвъдморските територии повече няма да бъде класифицирана като район с „висок риск“.
Пълният текст на наредбата на Федералното правителство на Германия във връзка с пандемията COVID-19 от 01 август 2021 г. на английски език може да видите  тук.


03.08.2021 г.

Важно! ! !
НА ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗВАЧИ, ИЗВЪРШВАЩИ МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ ОТ/ДО И ПРЕЗ ТЕРИТОРИЯТА НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ

Нови правила за влизане и транзит през Германия  считано от 01 август 2021 г.

Съгласно нова наредба на германското правителство във връзка с пандемията COVID-19 от 01 август 2021 г. ще има само разграничение между райони с висока заболеваемост и райони с варианти на вируса. Категорията „обикновен“ риск отпада.
Транспортните работници са освободени от задължението за представяне на  удостоверение за направен тест, удостоверение за преболедуване или ваксинация както и от задължението за регистрация и карантина, освен ако не са пребивавали в райони с варианти на вируса в рамките на последните 10 дни. Дори когато влиза в страната от райони с варианти на вируса, транспортният персонал е задължен да се  регистрира  и карантинира само в случай, че е прекарал повече от 72 часа в  райони с варианти на вируса през последните 10 дни преди влизането в страната и ще пребивава повече от 72 часа в Германия. Транспортният персонал може  да напусне  Германия по всяко време без да е необходима карантина. Освен това задължението за регистрация и карантина обикновено не се прилага за лица, които преминават транзитно през Германия  и напускат страната възможно най-бързо. При влизане в Германия от райони с варианти на вируса, представянето на удостоверение за направен тест е задължително за транспортните работници (както и за всеки друг), дори когато те са ваксинирани или са преболедували. Удостоверения за направен тест (цифрови или хартиени) се приемат на немски, английски, френски, италиански и испански език. При влизане в страната от райони с варианти на вируса, антигенни тестове се приемат само когато тестването е било през последните 24 часа преди влизането. PCR-тестове, PoC-PCR-тестове и други методи за амплификация на нуклеинова киселина се приемат, когато тестването е извършено през последните 72 часа преди влизането в страната.
Предишните райони с висока заболеваемост ще продължат да съществуват като райони с „висок риск“. Освен това Андора е обявена за нов район с „висок риск“ от 1 август. Следните райони с варианти на вируса ще бъдат понижени до райони с „висок риск“:

1. Ботсвана
2. Есватини
3. Лесото
4. Малави
5. Мозамбик
6. Намибия
7. Замбия
8. Зимбабве
9. Южна Африка
Понастоящем в Германия само Бразилия и Уругвай са посочени като райони с варианти на вируса.


29.07.2021 г.

Важно! ! !
НА ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗВАЧИ, ИЗВЪРШВАЩИ МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ ОТ/ДО И ПРЕЗ ТЕРИТОРИЯТА НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ

Съгласно новите актуализирани мерки, въведени от Германия във връзка с пандемията COVID-19 относно изискванията за влизане в страната, считано от 00.00 ч. на 27 юли 2021 г. (вторник), Германското правителство класифицира:
Следните държави и региони като райони  с висока заболеваемост:
1. Нидерландия
2. Испания
Също така, считано от 00.00 ч. на 25 юли 2021 г. (неделя)  Грузия е класифицирана като регион с висока заболеваемост.
 
Следните държави и региони са обявени за райони с „обикновен“ риск:
1. Дания ( с изключение на Гренландия)
2. Франция : регионите на Корсика, Окситания, Прованс-Алпи-Лазурен Бряг и отвъдморския департамент Мартиника.
3. Ирландия
4. Малта
5. Монако


19.07.2021 г.

Важно! ! !
НА ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗВАЧИ, ИЗВЪРШВАЩИ МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ ОТ/ДО И ПРЕЗ ТЕРИТОРИЯТА НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ

Съгласно новите актуализирани мерки, въведени от Германия във връзка с пандемията COVID-19 относно изискванията за влизане в страната, считано от 00.00 ч. на 18 юли 2021 г. (неделя), Германското правителство класифицира:

Следните държави като райони с висока заболеваемост:

1. Индонезия
2. Куба
3. Либия
 
Малдивите и Шри Ланка ще бъдат понижени от райони с висока заболеваемост до райони с „обикновен“ риск.
 
Следните държави и региони са обявени за райони с „обикновен“ риск:

1 в Дания: регион Ховестаден и Фарьорските острови
2. Гърция
3. Нидерландия, с изключение на отвъдморските части Бонайре, Синт Евстатий, Саба, Аруба и Кюрасао, с изключение на Синт Маартен
4. Мианмар
5. Тайланд
 
Швеция, Норвегия и Коморските острови вече не се считат за рискови зони.


15.07.2021 г.

Важно! ! !
На вниманието на българските автомобилни превозвачи
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗКЛЮЧЕНИЯТА ОТ ПРАВИЛАТА ЗА ВЛИЗАНЕ В СЛОВЕНИЯ

В допълнение на публикуваното вчера, 14.07.2021 г., съобщение относно двете изключения от изискването за предоставяне на медицински документи при влизане и транзитно преминаване през територията на Словения, които ще се прилагат до 15 август 2021 г., включително, предоставяме на Вашето внимание подробна информация относно категориите чужди граждани, които новите изключения касаят:

 • лица, командировани да изпълняват задачи в международния транспорт или се връщат от такива задачи, които доказват това по време на преминаване на границата посредством Сертификат за международни транспортни работници или документ, че са изпратени от техния работодател;
 • лица, които преминават през територията на Словения и излизат от Словения във възможно най-кратък срок или в рамките на 12 часа след влизането.

Лице, което претендира за някое от изключенията, трябва да предостави на полицията доказателства за съществуването на изключенията.

Целта на разширяването на тези изключения е да се даде възможност на лицата, ангажирани в международния транспорт и на хората, които преминават транзитно да се подготвят за новите единни условия за влизане в Словения.

Предоставяме препратка към официалната страница на словенското правителство, където е публикувана информация относно промяната на съответната наредба.

https://www.gov.si/en/news/2021-07-14-vaccinated-tested-recovered-rule-not-required-for-transit-and-international-transport-until-15-august-2021/


14.07.2021 г.

Важно! ! !
На вниманието на българските автомобилни превозвачи
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДПРИЕТИТЕ МЕРКИ СРЕЩУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 В СЛОВЕНИЯ

 

В допълнение на публикуваното по-рано днес, 14 юли 2021 г., съобщение относно актуализираните мерки във връзка с пандемията COVID-19 за влизане в страната, въведени от Словения, предоставяме на Вашето внимание следната новопостъпила информация:

Словенското правителство взе решение, че ще има преходен период от 15 юли до 15 август 2021 г., през който работниците в международния транспорт все още ще бъдат изключени от правилото. Освен за международния транспорт изключението ще се прилага и за лица, които преминават транзитно през Словения. В останалата част от наредбата няма промяна.

Подробна информация на словенски език можете да намерите на следния линк:
https://www.gov.si/novice/2021-07-14-do-15-avgusta-2021-se-za-tranzit-in-mednarodni-transport-ne-zahteva-pogoj-pct/


Важно! ! !
На вниманието на българските автомобилни превозвачи
АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДПРИЕТИТЕ МЕРКИ СРЕЩУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 В СЛОВЕНИЯ

Нови правила за влизане и транзит през Р Словения считано от 15 юли 2021 г. (четвъртък), които ще засегнат и международните превозвачи

Съгласно новото решение на словенското правителство от 15 юли 2021 г. (четвъртък) всеки чужденец, който влиза на територията на Р Словения или преминава транзитно, без значение от къде идва, ще следва да представи следните доказателства с цел да премине държавната граница:

 • 1. Европейски цифров сертификат за COVID в цифрова или хартиена форма, носещ QR код;
 • 2. Цифров сертификат за COVID, издаден от трети държави в цифров или хартиен вид, носещ QR код, който съдържа същите данни като европейския цифров сертификат за COVID и издаден на английски език от компетентния здравен орган на третата държава;
 • 3. Отрицателен PCR тест, при условие че не са минали повече от 72 часа от вземането на пробата и влизане в страната;
 • 4. Отрицателен бърз антигенен тест, при условие че не са минали повече от 48 часа от вземането на пробата и влизане в страната;
 • 5. Сертификат за възстановяване (може да бъде доказано и със сертификат за положителен резултат от PCR тест, който е издаден преди не повече от десет дни, освен ако лекар не прецени друго, но не повече от шест месеца, или медицинско свидетелство, потвърждаващо, че лицето се е възстановило от COVID-19 и че не са изминали повече от шест месеца от появата на симптомите;
 • 6. Сертификат за ваксинация, доказващ, че:
 • - са изминали поне седем дни от получаването на втората доза от ваксината Comirnaty, произведена от Biontech / Pfizer,
 • - са изминали поне 14 дни от получаването на втората доза ваксина COVID-19, произведена от Moderna,
 • - са изминали поне 21 дни от получаването на първата доза Vaxzevria (ваксина COVID-19), произведена от AstraZeneca,
 • - са изминали поне 14 дни от получаване на доза от ваксината Cansid-19 от Янсен, произведена от Johnson and Johnson / Janssen-Cilag
 • - изминали са поне 21 дни от получаването на първата доза от ваксината Covishield, произведена от Института за серумен индийски индекс / AstraZeneca,
 • - са изминали поне 14 дни от получаването на втората доза от ваксината Sputnik V, произведена от руския Национален център по епидемиология и микробиология Гамалея,
 • - са изминали поне 14 дни от получаването на втората доза от ваксината CoronaVac, произведена от Sinovac Biotech,
 • - са изминали поне 14 дни от получаването на втората доза ваксина COVID-19, произведена от Sinopharm;
 • 7. Сертификат за ваксинация на лица, които са се възстановили от COVID-19 (сертификат за възстановяване и доказателство, че лицето е ваксинирано с една доза ваксина, посочена в предходната точка, в рамките на осем месеца след положителен резултат от PCR тест или началото на симптомите). Следната комбинация се счита за адекватно доказателство: доказателство за ваксинация с поне една доза и за положителен резултат от PCR тест или доказателство за ваксинация с поне една доза и медицинско свидетелство за възстановяване от COVID-19;
 • 8. Ако човек е ваксиниран с комбинация от две различни ваксини съгласно точка 4, защитата се установява след прилагане на втората доза от определен вид ваксина. Ако такова лице е първо ваксинирано с ваксина AstraZeneca, защитата се установява веднага след като получи втората доза, ако е ваксинирана за втори път с ваксината по тире едно от точка 4 (Ваксина Biontech / Pfizer) или тире две от точка 4 (ваксина Moderna) и те получават втората доза в рамките на 4 до 12 седмици след първата доза;

Предвид огромния интерес относно влизащите промени, словенската полиция е публикувала и допълнително уточняващо съобщение, чрез което информират, че новите правила ще касаят както транзитно преминаващите български граждани, така и международните превозвачи, без изключения.

Тези, които не представят един от горепосочените документи ще подлежат на 10 дневна карантина. В карантина ще бъдат допускани само граждани, които могат да предоставят адрес, на който ще я изкарат.

Всички останали чуждестранни граждани, които не представят едно от изброените доказателства/документи няма да бъдат допускани до Р Словения или да преминат транзитно.

От същата дата отпадат и отделните разграничения и листи, в които се намират държавите предвид състоянието на епидемиологичната им обстановка. Мерките влизат в сила в контекста на заплахата от новия щам на коронавируса „Делта“.

Допълнителна информация на английски език може да видите на линк : https://www.policija.si/eng/newsroom/news-archive/104670-transit-trough-slovenia-on-way-to-another-country-


06.07.2021 г.

Важно! ! !
НА ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗВАЧИ, ИЗВЪРШВАЩИ МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ ОТ/ДО И ПРЕЗ ТЕРИТОРИЯТА НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ

Съгласно новите актуализирани мерки, въведени от Германия във връзка с пандемията COVID-19 относно изискванията за влизане в страната, считано от 7 юли 2021 г. (сряда), Германското правителство понижава следните държави и региони от райони с вирусен вариант на заболеваемост до райони с висока заболеваемост:

1. Португалия
2. Индия
3. Непал
4. Русия
5. Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия

За транспортния персонал, влизащ във Федерална Република Германия от тези държави, това означава, че вече няма  да подлежи на 14-дневна карантина, но при проверка на границата, трябва да представя някой от трите документа: документ за проведен тест, документ за преболедуване или сертификат за ваксинация.

Преглед на приложимите разпоредби и изключенията за лицата, заети в международния превоз на пътници и товари на английски език, можете да видите тук и тук.


Важно!
НА ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ, ИЗВЪРШВАЩИ МЕЖДУНАРОДНИ АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗИ ОТ/ДО И ПРЕЗ ТЕРИТОРИЯТА НА АВСТРИЯ

Aктуализирани мерки, въведени от Австрия във връзка с пандемията COVID-19, по отношение на изискванията за влизане в страната.

Актуализациите влизат в сила от 8 юли 2021 г.(четвъртък).

Повече информация на английски можете да намерите тук.


28.06.2021 г.

Важно! ! !
НА ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗВАЧИ, ИЗВЪРШВАЩИ МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ ОТ/ДО И ПРЕЗ ТЕРИТОРИЯТА НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ

Съгласно новите актуализирани мерки, въведени от Германия във връзка с пандемията COVID-19 относно изискванията за влизане в страната, Германското правителство класифицира:

Следните държави като зони с варианти на вируса (в сила от 00.00 ч. на 29 юни 2021 г. (вторник)):

 • Португалия
 • Русия

Следните държави и региони като зони с "обикновен" риск (в сила от 00.00 ч. на 27 юни 2021 г. (неделя));

 • Задарска (Задар)  в Хърватска
 • Руанда
 • Фиджи

Следните държави и региони като нерискови зони:

 • Дания
 • Вараждин (Хърватска)
 • Латвия
 • Люксембург
 • Нидерландия с изключение на отвъдморските територии Аруба и Синт Мартен
 • Швеция, с изключение на провинциите Кроноберг, Норботен и Вермланд
 • Словения

Отмяната на забраната за движение на товарни автомобили, превозващи всякакъв вид стоки на територията на Германия в неделя и празнични дни ще изтече за цялата страна на 30 юни 2021 г.

В допълнение към забраната за движение на товарни автомобили в неделя и празнични дни, ще се прилага ограничение на движението на тежкотоварни автомобили и в събота през летния сезон от 1 юли до 31 август 2021 г.

Повече информация на френски, английски и немски можете да намерите тук и на руски, полски и чешки тук.


18.06.2021 г.

Важно! ! !
НА ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗВАЧИ, ИЗВЪРШВАЩИ МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ ОТ/ДО И ПРЕЗ ТЕРИТОРИЯТА НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ

Съгласно новите актуализирани мерки, въведени от Германия във връзка с пандемията COVID-19 относно изискванията за влизане в страната, считано от 00.00 ч. на 20 юни 2021 г. (неделя), Германското правителство класифицира:

Следните държави и региони като нерискови зони:
1. Белгия
2. в Дания: Южна Дания
3. Естония
4. Франция: цяла континентална Франция и отвъдморските департаменти Мартиника и Сен Бартелеми
5. Гърция
6. Литва
7. в Холандия: провинциите Фризия, Гронинген и Зеландия
8. Норвегия
9. в Словения: регионите Гориция, Юговходна Словения, Корошки, Помурски, Савински и Засавски
10. в Испания: автономните области Арагон, Кастилия и Леон, Каталуния, Мелила и Мадрид
11. Швейцария
12. Йордания
13. Палестински територии
14. Света Лусия

Намибия отново ще бъде класифицирана като зона с варианти на вируса, а Оман като зона с висока заболеваемост.

Кабо Верде ще бъде понижена от зона с висока заболеваемост до зона с „обикновен“ риск.

Следните държави ще бъдат класифицирани като зони с „обикновен“ риск:
1. Сейнт Китс и Невис
2. Уганда


26.04.2021 г.

Важно! ! !
НА ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗВАЧИ, ИЗВЪРШВАЩИ МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ ОТ/ДО И ПРЕЗ ТЕРИТОРИЯТА НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ

Съгласно новите актуализирани мерки, въведени от Германия във връзка с COVID-19, отмяната на забраната за движение на товарни автомобили в неделя и празнични дни ще продължи в Бавария до 16 май 2021 г., а във всички останали германски провинции до 30 юни 2021 г.

Германското правителство информира, че нито една държава-членка на Европейския съюз няма да бъде класифицирана, като зона с висок риск на заболеваемост на този етап.

Новите райони с висок процент на заболеваемост извън ЕС ще бъдат:

 • Индия
 • Кабо Верде
 • Оман
 • Тунис
 • Катар

Бахамите ще бъдат обявени за обикновена рискова зона.  Албания и Република Молдова също ще бъдат понижени от зони с висок процент на заболеваемост до "обикновени" рискови области.

Отпадат и обявените рискови области в следните държави:

 1. във Финландия: регион Южна Карелия (Етела-Каряла) и Кименлааксо;
 2. в Ирландия: Западен регион;
 3. в Норвегия: провинция Вестфолд ог Телемарк,
  както и следните държави извън ЕС:
 4. Света Лусия;
 5. Антигуа и Барбуда;
 6. Доминиканска република.

Актуализираните промени влизат в сила от 00.00 ч. на 25 април 2021 г. (неделя).


16.04.2021 г.

Важно! ! !
НА ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗВАЧИ, ИЗВЪРШВАЩИ МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ ОТ/ДО И ПРЕЗ ТЕРИТОРИЯТА НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ

Съгласно новите актуализирани мерки, въведени от Германия във връзка с COVID-19 за влизане в страната, които ще се прилагат от 0:00 ч. в неделя, 18 април 2021 г., няма новокласифицирани европейски държави или региони като зони с вирусен вариант или висок процент на заболеваемост.

Обединеното кралство като цяло, включително Северна Ирландия, остров Ман, както и всички Нормандски острови и всички британски отвъдморски територии (с изключение на Бермудските острови, Британските Вирджински острови и Фолклендските острови) вече няма да се считат за рискова зона. В резултат на това, наложените с наредба на германското  федералното правителство ограничения вече не са приложими за Обединеното кралство. Същото се отнася за региона Пирканмаа във Финландия, регионите Среден Запад и Югоизток в Ирландия, както и за Барбадос.

Следните държави/региони ще бъдат обявени за „обикновени“ рискови зони:

1.  В Португалия - автономната област Азорски острови и регион Алгарве;
2.  В Испания: автономната общност Кастилия-Ла Манча;
3.  Обединени арабски емирства (досега класифицирани като зона с висок процент на заболеваемост).

Засиленият граничен контрол на чешко-германската граница е отменен от 14 април т.г. и е заменен със засилен граничен контрол на случаен принцип на границата и в германския граничен район, както е случаят на границите с Франция, Холандия и Полша, които също се считат за райони с висок процент на заболеваемост.

Поради трайно високите нива на заболеваемост не е изключена възможността Литва, Люксембург и Австрия да бъдат обявени за райони с висок процент на заболеваемост през следващите седмици.


01.04.2021 г.

Важно! ! !
НА ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗВАЧИ, ИЗВЪРШВАЩИ МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ ОТ/ДО И ПРЕЗ ТЕРИТОРИЯТА НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ

Съгласно новите актуализирани мерки, въведени от Германия във връзка с пандемията COVID-19 относно изискванията за влизане в страната, германското правителство класифицира Нидерландия като зона с висок процент на заболеваемост от 6 април т.г.  

Следните промени ще влязат в сила още от събота, 3 април, 0:00 ч.:

• Чили и Перу са обявени за райони с висока честота на заболеваемост;

• Хърватия и испанският регион Ла Риоха ще бъдат класифицирани като „обикновени“ рискови зони.

• Следните региони вече няма да бъдат класифицирани като рискови зони:

1. във Финландия: регион Аланд / Ахвенанмаа
2. в Ирландия: регионът на Югозапад
3. в Португалия: регионът на Лисабон

Германското министерство на вътрешните работи информира, че граничният контрол на чешката граница ще бъде запазен до 14 април 2021 г., докато контролът на австрийската граница е отменен.


Важно!!!
НОВИ ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С КОВИД-19 ЗА ВСИЧКИ АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗВАЧИ НА ТОВАРИ, ВЛИЗАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

От 6 април т.г. британските власти въвеждат нови ограничения за международните превозвачи на товари с цел ограничаване на заболеваемостта от КОВИД-19.

Превозвачите, чийто престой на територията на Обединеното кралство е до 48 часа, се задължават да направят  антигенен тест преди края на втория ден.  В случай че престоят им е по-дълъг от два дни, превозвачите ще трябва да преминат през последващо тестване на петия и осмия ден.

Тестването ще се извършва безплатно в определени за целта държавни центрове.

Превозвачите се задължават да се карантинират в превозните си средства в рамките на 10 дни, които могат да напускат само с цел закупуване на хранителни продукти, кратки разходки, тоалет и тестване за КОВИД-19.

При неспазване на разпоредбите ще бъдат налагани глоби в размер на 1 000 британски лири.

В случай на заразяване с КОВИД-19, превозвачите ще бъдат задължени да се карантинират за своя сметка в определените за целта от британските власти хотели.

Повече информация  можете да намерите на следния линк:
https://www.gov.uk/government/news/bespoke-testing-regime-unveiled-for-exempt-international-arrivals


31.03.2021 г.

ВАЖНО!!!
НА ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗВАЧИ, ИЗВЪРШВАЩИ МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ ОТ/ДО НОРВЕГИЯ

Във връзка с пандемията COVID-19, Норвегияудължава разрешението водачите в автомобилния транспорт да спазват карантина по време на пътуването си в превозното средство до 1 юни т.г., като позволява на  водачите да ползват седмичната си почивка в самото превозно средство, при условие че същото разполага с подходящи условия за спане. Превозното средство ще служи като „подходящо място за пребиваване“, където водачите ще могат да спазват карантина през свободното си време по време на пътуването.


29.03.2021 г.

Важно! ! !
НА ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗВАЧИ, ИЗВЪРШВАЩИ МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ ОТ/ДО И ПРЕЗ ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА ЛИТВА

Със заповед на министъра на здравеопазването от 26 март 2021 г. Република Литва въвежда нови изисквания във връзка с пандемията COVID-19 за транспортните работници. Актуализираните изисквания налагат задължение за членовете на екипажите, извършващи международни превози с търговска цел с всички видове превозни средства, които планират да останат в Литва по-дълго от 72 часа (т.е. не се отнася за транзитните превози), да представят при пристигането си документ (на един от официалните езици на Европейския съюз), потвърждаващ отрицателен резултат от тест за COVID-19, направен в рамките на 72 часа преди пристигането в Литва.

Тези изисквания не се прилагат за членовете на екипажи, ангажирани с превоз на пътници по международни линии с всички видове превозни средства, които се връщат или пристигат в Република Литва по международни пътнически маршрути, организирани и обслужвани от превозвачи като редовни, специализирани и чартърни превози с всички видове превозни средства.


Важно! ! !
НА ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗВАЧИ, ИЗВЪРШВАЩИ МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ ОТ/ДО И ПРЕЗ ТЕРИТОРИЯТА НА ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА

В резултат от преквалифицирането на Чешката република от страна на правителството на Федерална република Германия от зона с вирусен вариант в зона с висок процент на заболеваемост, считано от 28 март т.г. Чехия премахва предпазната мярка за тестване на водачите, преминаващи транзит през територията на страната в посока Германия и западна посока отвъд немска територия. Концепцията за зелените ленти за свободно преминаване на работниците в международния транспорт отново се прилага от чешка страна.


Важно! ! !
НА ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗВАЧИ, ИЗВЪРШВАЩИ МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ ОТ/ДО И ПРЕЗ ТЕРИТОРИЯТА НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ

Съгласно новите актуализирани мерки, въведени от Германия във връзка с пандемията COVID-19 относно изискванията за влизане в страната, считано от 28 март 2021 г. Германското правителство класифицира:

 • Франция като зона с висок процент за заболеваемост;
 • Чешката република, Словакия и провинция Тирол (Австрия) вече няма да бъдат класифицирани като зони с вирусен вариант на заболеваемост. Чешката република и Словакия ще бъдат класифицирани като райони с висок процент за заболеваемост, а Тирол ще бъде понижен до "обикновена" рискова зона.

Все още не е получена  информация за прекратяване на граничния контрол с Чехия и Австрия преди 31 март 2021 г.

Следните държави/региони ще бъдат обявени за „обикновени“ рискови зони:

1. Дания - цялата държава, без Фарьорските острови и Гренландия
2. Финландия - регионите Канта-Хяме, Пяйят-Хяме и Пирканмаа
3. Хърватия - окръг Požeško-slavonska
4. Норвегия - регион Рогаланд
5. Австрия - провинция Тирол
6. Израел

Следните региони вече няма да се разглеждат като рискови зони:

1. във Финландия: регион Сатакунта
2. в Норвегия: регион Агдер

Преглед на приложимите разпоредби и изключенията за лицата, заети в международния превоз на пътници и товари, можете да видите тук.


25.03.2021 г.

На вниманието на българските автомобилни превозвачи
НОВИ АКТУАЛИЗИРАНИ МЕРКИ ВЪВ ВРЪЗКА С COVID-19 ВЪВ ФРАНЦИЯ

Считано от 24 март 2021 г. при влизане във Франция от Обединеното кралство вече не се изисква PCR или  антигенен тест за Ковид-19  за работниците в автомобилния транспорт, когато извършват своята дейност.


23.03.2021 г.

Актуализиране на информацията за приложените мерки от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“

Препоръки към превозвачите
Препоръчва се обслужването на превозвачите, свързано с лицензионния режим да се осъществява чрез наличната електронна форма за подаване на заявления.
Автогари
Изпратени са указания до ръководителите на автогари на територията на Република България за предприемане на действия, с цел ограничаване разпространението на COVID-19 и превенция на населението.
Срокове на документи, използвани от водачите на превозни средства
На основание член 3, параграфи 1 и 2 от  РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/267 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 февруари 2021 година за определяне на специални и временни мерки с оглед на продължаващата криза във връзка с COVID-19 относно подновяването или удължаването на срока на валидност на някои удостоверения, свидетелства и разрешителни, отлагането на някои периодични проверки и продължаващо обучение в някои области на транспортното законодателство и удължаването на някои срокове, посочени в Регламент (ЕС) 2020/698:

 • Срокът на валидност за свидетелствата за управление на превозни средства, който ще изтече в периода между 1 септември 2020 г. и 30 юни 2021 г., се счита за удължен за срок от 10 месеца, считано от датата на изтичане на срока, посочена на всяко такова свидетелство за управление на превозно средство.
 • Валидността на свидетелствата за управление на превозни средства, която ще изтече в периода между 1 септември 2020 г. и 30 юни 2021 г., се счита за удължена за шест месеца или до 1 юли 2021 г. – която от двете дати е по-късната.

Карти за квалификация на водача и срок за завършване на продължаващо обучение от притежаващите удостоверение за професионална компетентност (УПК)
На основание член 2, параграфи 1 и 5 от  РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/267 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 февруари 2021 година за определяне на специални и временни мерки с оглед на продължаващата криза във връзка с COVID-19 относно подновяването или удължаването на срока на валидност на някои удостоверения, свидетелства и разрешителни, отлагането на някои периодични проверки и продължаващо обучение в някои области на транспортното законодателство и удължаването на някои срокове, посочени в Регламент (ЕС) 2020/698:

 • Сроковете за завършване на продължаващо обучение от притежателя на удостоверение за професионална компетентност (УПК), които ще изтекат в периода между 1 септември 2020 г. и 30 юни 2021 г., се считат за удължени или че са били удължени за срок от 10 месеца във всеки един от случаите.
 • Валидността на картите за квалификация на водач, която ще изтече в периода между 1 септември 2020 г. и 30 юни 2021 г., се счита за удължена или че е била удължена за срок от 10 месеца от датата на изтичане на срока на валидност, посочен на всяка подобна карта.

Резервационна система
Препоръчано е да се правят резервации за наличните чуждестранни еднократни разрешителни на съответните ГКПП, като само при необходимост могат да се подават заявления по чл. 26 от Наредба № 11 за международен автомобилен превоз на пътници и товари в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Подробна информация може да бъде намерена в секция „Новини“ на Системата за резервации на разрешителни за международни превози на товари.
Подаване на заявления
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ препоръчва на потребителите да заявяват административни услуги и да получават издадените документи по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор и само при крайна необходимост да посещават центровете за административно обслужване на агенцията.
До отмяната на обявената извънредна епидемична обстановка е препоръчително заявленията за издаване на удостоверения за индивидуално одобряване на нови превозни средства, удостоверения за изменение в конструкцията на регистрирани пътни превозни средства и удостоверения за индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите членки на Европейския съюз, друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или Конфедерация Швейцария да се подават в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ чрез техническата служба, извършила прегледите и проверките на превозното средство. Обърнато е внимание в заявленията точно и ясно да се попълва наименованието и адреса на заявителя. Препоръчано е издадените удостоверения да се получават по пощата на адреса на заявителя или по куриер за сметка на заявителя, като това следва изрично да се посочва в съответното заявление. При подаване на заявленията чрез техническата служба няма да се изисква представянето на пълномощно, но представител от техническата служба трябва да завери, че подписа на заявителя е положен пред него.
Изпити
Във връзка със Заповед № РД-01-173/18.03.2021 г.  и Заповед № РД-01-51/26.01.2021 г. на министъра на здравеопазването и във връзка с Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г., Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. и Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г. и предложение от Главния държавен здравен инспектор:

 • Обученията за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство, обученията на водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари и/или консултанти по безопасността при превозите на опасни товари и обученията на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари се провеждат при спазване на въведените противоепидемични мерки със Заповед № РД-01-51/26.01.2021 г. и Заповед № РД-01-173/18.03.2021 г. на министъра на здравеопазването, а именно:
 • задължително е на всички закрити обществени места поставянето на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в приложение № 3 от Заповед № РД-01-51/26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването;
 • задължително е на всички открити обществени места, на които има струпване на хора и невъзможност за спазване на физическа дистанция от 1,5 м. поставянето на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в приложение № 3 от Заповед № РД-01-51/26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването;
 • организиране на дейността по начин, който осигурява спазването на дистанция най-малко от 1,5 м. между кандидатите в прилежащите площи на открито;
 • създаване на организация за контрол на броя на лицата в съответното помещение, като не се допуска повече от 1 човек на 3 м2;
 • осигуряване на дезинфектант за ръце на входа на обекта;
 • да се осигурява проветряване и вентилация на помещенията
 • поставяне на видно място на информационни табели или информиране по друг начин на кандидатите за спазване на:
 • физическа дистанция;
 • хигиена на ръцете;
 • носене на защитни маски на лицето при посещението на съответния обект.
 • При провеждането на съответните изпити, следва да се:
 • да се поставя задължително защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в приложение № 3 на Заповед № РД-01-51/26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването;
 • да се спазва дистанция най-малко от 1,5 м. между кандидатите в прилежащите площи на открито;
 • да се създаде организация за контрол на входа на обекта по отношение броя на влизащите лица, с цел недопускане струпване на хора и спазването на дистанция;
 • да се създаде организация за контрол на броя на лицата в съответните помещения, като не се допуска повече от 1 човек на 3 м2;
 • да не се допускат до изпит кандидати без наличието на защитни маски;
 • да не се допускат до изпит кандидати във видимо нездравословно състояние (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други);
 • по време на заснемането на кандидата за полагане на теоретичен изпит, както и по време на решаване на изпитния тест, същите следва да са със свалена защитна маска, за коректното им разпознаване от информационната система;
 • след предаване на изпитната си работа и запознаване с резултата от теоретичния изпит, всеки кандидат трябва незабавно да постави на лицето си защитната маска, още преди напускането на изпитната зала;
 • да се извършва дезинфекция на изпитните зали, мониторите, всички седалки, места и повърхности, до които кандидатите се докосват с ръце след всяка изпитна група от служители на съответното регионално звено на ИА АА;
 • да се осигурява проветряване и вентилация на помещенията;
 • поставяне на видно място на информационни табели или информиране по друг начин на кандидатите за спазване на:
 • физическа дистанция;
 • хигиена на ръцете;
 • носене на защитни маски на лицето при посещението на съответния обект.
 • преди започване на инструктажа за практически изпит да се измерва температурата на кандидатите и да се извършва дезинфекция на ръцете на кандидатите, председателя и члена на изпитната комисия;
 • по време на практическият изпит в автомобила да не се допуска повече от един кандидат;
 • да се извършва обработка с дезинфектанти, след всеки изпитан, на всички повърхности и контролните уреди на автомобила, до които кандидата, председателя и члена на комисията се докосват с ръце;
 • дезинфектантите, използвани за дезинфекциране на ръцете и автомобила, да се осигурят от учебните центрове;
 • учебните центрове да осигурят уреда за измерване температурата на кандидатите и членовете на комисии преди започване на инструктажа за практическия изпит.

 Психологически изследвания

Притежателите на удостоверение за регистрация за организиране и провеждане на първо и второ психологическо изследване по чл. 152, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Закона за движението по пътищата са уведомени, че трябва да организират дейността по провеждане на психологическите изследвания по начин, по който се:

 • поставя задължително защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в приложение № 3 на Заповед № РД-01-51/26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването;
 • спазва дистанция най-малко от 1,5 м. между кандидатите в прилежащите площи на открито;
 • създаде организация за контрол на броя на лицата в съответния обект, като не се допускат повече от 1 човек на 3 м2;
 • осигури дезинфектант за ръце;
 • създаде организация за контрол на входа на обекта по отношение броя на влизащите лица с цел недопускане струпване на хора и спазването на дистанция;
 • поставяне на видно място на информационни табели или информиране по друг начин на кандидатите за спазване на:
 • физическа дистанция;
 • хигиена на ръцете;
 • носене на защитни маски на лицето при посещението на съответния обект.

Общи мерки

 • Организиране и провеждане на извънреден инструктаж на всички служители.
 • Осигуряване на индивидуални защитни средства за служителите.
 • Осигуряване на индивидуални защитни средства за работещите на фронт офиса, деловодство и при участие в неотложни срещи.
 • Допълнително почистване и дезинфекция с дезинфектанти на спиртна основа паралелно с обичайните средства за почистване.
 • Поддържане на висока хигиена.
 • Интензивно проветряване на работните помещения.
 • Поставяне на дозатори с дезинфектант за ръце на спиртна основа в близост до санитарните и работни помещения в сградите.
 • Ограничаване на служебните пътувания.
 • Преустановяване на задграничните командировки до второ нареждане.
 • Избягване на срещи и физически контакти с външни лица, при неотложност да се поддържа дистанция и да се използват маски.
 • Измерване на телесната температура на служители и посетители.
 • Получаването на поща и пратки се извършва пред административната сграда.
 • Отмяна на служебни мероприятия (срещи, обучения и др.) с участието на по-голям кръг от служители и външни лица.
 • Присъствено провеждане само на неотложните събирания, при спазване на противоепидемични мерки.
 • Основни средства за общуване – кореспонденция по електронен път и контактуване по телефона.
 • Присъствието на работните места на административните служители е редуцирано и ограничено до административния минимум.
 • Създаване на организация служителите да изпълняват задълженията си дистанционно.
 • Провежда се информационна кампания (листовки, видео клипове).
 • Ограничаване достъпа до работните места на служители завърнали се от рискови държави с повишена заболеваемост.
 • При наличие на служител със симптоми на респираторно заболяване, същият да се насочва от прекия му ръководител незабавно за контакт по телефона с личния лекар и да бъдат предприети действия за ограничаване на контакт с останалите служители.

22.03.2021 г.

Важно! ! !
На вниманието на българските автомобилни превозвачи
АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДПРИЕТИТЕ МЕРКИ СРЕЩУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 В СЛОВЕНИЯ

В периода 18 март – 16 април 2021 г. Словения премахва забраната за движение на тежкотоварни автомобили през почивните дни, валидна за интервала 08:00 ч. - 21:00 ч. в неработни дни, с изключение на Великденските празници. С цел избягване образуването на задръствания по границите на Словения, забраната се отменя само за автомобили, които се движат в рамките на Словения или са с дестинация съседна държава, в която забраната за движение през почивните дни също е отменена, като например Италия и Хърватия.


Важно! ! !
НА ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗВАЧИ, ИЗВЪРШВАЩИ МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ ОТ/ДО И ПРЕЗ ТЕРИТОРИЯТА НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ

Съгласно новите актуализирани мерки, въведени от Германия във връзка с пандемията COVID-19 относно изискванията за влизане в страната, считано от 21 март 2021 г. Ирландия и Обединеното кралство (включително Северна Ирландия) вече няма да бъдат класифицирани от германското правителство като зони с вирусен вариант и ще бъдат понижени до "обикновени" рискови зони.

Следните държави-членки на ЕС ще бъдат класифицирани като райони с висока честота на заболеваемост от 21 март т.г.

1. България
2. Кипър
3. Полша

Следните райони (плюс Ирландия и Обединеното кралство) ще бъдат обявени за „обикновени“ рискови зони:

1. Хърватия - окръзи Крапинско-Загорска жупания
2. Финландия - регион Етела-Каряла (Южна Карелия)
3. Холандия - задграничната част Кюрасао
4. Норвегия - регионът Вестфол ог Телемарк

Освен това следните райони вече няма да се разглеждат като рискови зони:
1. във Финландия: регион Вааса (Остроботния)
2. в Португалия: регион Алгарве
3. в Испания: автономна общност Галисия

Поради високата честота на заболеваемост е възможно Италия и Франция да бъдат обявени за зони с висок риск през следващите седмици.

Информация за районите, които в момента са определени като райони с налични варианти на вируса и райони с високо разпространение на вируса, е достъпна на интернет страницата на института Робърт Кох - website of the Robert Koch Institute.


15.03.2021 г.

Важно! ! !
НА ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗВАЧИ, ИЗВЪРШВАЩИ МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ ОТ/ДО И ПРЕЗ ТЕРИТОРИЯТА НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ

В допълнение към публикуваното на 2 март 2021 г. съобщение, Ви уведомяваме, че считано от 00:00 ч. на 14 март 2021 г. Португалия вече НЕ се счита от Федералното правителство на Германия за зона с вирусен вариант. Областите Алгарве, Лисабон и Мадейра се считат за рискови зони, а регионите Азорски острови, Алентехо, Сентро и Норте вече не се считат за рискови зони.

Освен горепосочените, следните райони вече не се считат за рискови зони:

 • в Дания: Nordjylland;
 • в Испания: автономните общности Кастилия-Ла Манча, Валенсия, Естремадура, Балеарски острови, Ла Риоха и Мурсия.

Следните райони се считат за рискови зони:

1. във Финландия – Оландски острови;
2. във Франция – Гваделупа.

Поради високи нива на заболеваемост е възможно Италия и Полша да бъдат обявени за зони с особено висок риск от заразяване в края на настоящата седмица, освен ако нивата на заразяване не спаднат.

Информация за районите, които в момента са определени като райони с налични варианти на вируса и райони с високо разпространение на вируса, е достъпна на интернет страницата на института Робърт Кох - website of the Robert Koch Institute.


09.03.2021 г.

На вниманието на българските автомобилни превозвачи
МЕРКИ СРЕЩУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 В МОНГОЛИЯ

Съгласно решение на Правителството на Монголия, считано от 23 февруари 2021 г. ГКПП Хиагт – Алтанбулаг на руско-монголаската граница подновява работата си за всички видове стоки, с изключение на това, че чуждестранните превозвачи не могат да продължат превоза си във вътрешността на Монголия, само превозваните стоки могат да бъдат доставени до мястото на доставка чрез откачване на ремаркето от влекача и прикачването му на друг влекач. Чуждестранните превозвачи, извършващи международен превоз на стоки от ЕС през територията на Руската федерация под покритието на карнети ТИР, са задължени да прехвърлят теглените от тях ремаркета на местни превозвачи в зоната за митнически контрол.


05.03.2021 г.

Важно! ! !
НА ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗВАЧИ, ИЗВЪРШВАЩИ МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ ОТ/ДО И ПРЕЗ ТЕРИТОРИЯТА НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ

В ИА „Автомобилна администрация“ постъпи информация относно временна отмяна на забраната за движение на тежкотоварни автомобилни през почивните дни от всички германски провинции до 05.04.2021 г. Следователно отмяната се прилага в цялата страна.


Важно! ! !
НА ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗВАЧИ, ИЗВЪРШВАЩИ МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ ОТ/ДО И ПРЕЗ ТЕРИТОРИЯТА НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ

Достъпът до портала за предварителна онлайн регистрация за влизащите във Федерална република Германия е възстановен.

Поради удължаване срока на действие на заповедта, регламентираща условията за влизане в страната във връзка с Коронавирус до 17 март 2021 г., ви уведомяваме, че граничният контрол на границите с Австрия и Чешката република продължава, в т.ч. изискванията за предварителна онлайн регистрация и наличие на отрицателен резултат от тест за Ковид-19 за транспортните работници.

Неофициален превод на английски език на пълния текст на заповедта можете да видите тук


02.03.2021 г.

Важно! ! !
НА ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗВАЧИ, ИЗВЪРШВАЩИ МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ ОТ/ДО И ПРЕЗ ТЕРИТОРИЯТА НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ

Във връзка с въведеното от Федерална република Германия изискване за предварителна онлайн регистрация за влизащите в страната, предоставяме на вашето внимание постъпила информация относно нарушен достъп до германския портал за регистрация при влизане в резултат на кибератаки. Системата няма да функционира в рамките на следващите около 3 дни. През това време регистрациите за влизане ще се обработват на хартиен носител. Заместващите формуляри за регистрация на различни езици можете да изтеглите от следния линк:

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/info-sheet.html

Заместващите формуляри за регистрация се попълват преди влизане в страната за всяко лице поотделно и при поискване се предават на германските власти.

Следните групи лица са освободени от изискването за онлайн регистрация при влизане:

 • Лица, които преминават транзитно и напускат Федерална република Германия възможно най-бързо, за да завършат транзитното си пътуване,
 • При спазване на подходящите практики за безопасност и хигиена, лицата, извършващи превоз с търговска цел на пътници и товари с автомобилен, железопътен, морски/речен или въздушен транспорт.

Не се правят изключения за лица, които превозват пътници и товари с автомобилен, железопътен, морски/речен или въздушен транспорт след пребиваване в район, определен като включващ особено висок риск от разпространение на коронавирус SARS-COV-2 поради особено голям брой случаи или район с налични варианти на вируса.

Информация за районите, които в момента са определени като райони с налични варианти на вируса и райони с високо разпространение на вируса, е достъпна на интернет страницата на института Робърт Кох - website of the Robert Koch Institute.


26.02.2021 г.

ВАЖНО!!!
НА ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗВАЧИ, ИЗВЪРШВАЩИ МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ ОТ/ДО НОРВЕГИЯ

Считано от 00:00 часа на 23 февруари 2021 г. в Норвегия е въведеното изискване за носене на предпазни маски от професионални водачи. Професионалните водачи, които по принцип са освободени от изискването за отрицателен тест и карантина в Норвегия, трябва да носят маски за лице във всички случаи, когато са извън превозното средство на места, където има други хора.


18.02.2021 г.

ВАЖНО!!!
На вниманието на българските автомобилни превозвачи
АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИТУАЦИЯТА НА ЧЕШКО-ГЕРМАНСКАТА ГРАНИЦА

Във връзка със създалата се ситуация на чешко-германската граница в резултат от наложените от германска страна ограничения за преминаване, чешката страна отправя призив към превозвачите от Източна и Югоизточна Европа да осигурят водачите си с валидни негативни тестове за Ковид-19, направени до 36 часа преди навлизане в Чехия и съответно до 48 часа преди навлизане в Германия.

Съгласно получена информация от чешка страна, най-тежка остава ситуацията на ГКПП Rozvadov/CZ – Waidhaus/DE   (магистрала D5/CZ - A6/DE), като към 14:00 ч. вчера, 17.02.2021 г., е имало 8-километрова опашка от чакащи да преминат превозни средства. Останалите ГКПП не са били толкова натоварени, като опашките от чакащи превозни средства са били до 1 км.


15.02.2021 г.

На вниманието на българските автомобилни превозвачи
ПРОБЛЕМИ НА ГКПП „КУЛАТА – ПРОМАХОН“ НА ГРАНИЦАТА С ГЪРЦИЯ

В Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ постъпи информация от гръцка страна относно сериозни проблеми на ГКПП „Кулата – Промахон“. Поради настоящите лоши метеорологични условия, предимно обилни снеговалежи, движението беше спряно, за да се избегнат задръствания и инциденти. Границата бе отворена в 12.40 ч., за да се облекчи ситуацията, като състоянието на пътищата ще бъде преразгледано по-късно тази вечер.

Също така е наложена забрана за всички превозни средства от 19.00 ч. днес за следващите 24 часа в участъка от Национален път (E75) от Атина до Ламия поради изключително лоши метеорологични условия.


ВАЖНО!!!
На вниманието на българските автомобилни превозвачи
АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИТУАЦИЯТА ОКОЛО ТИРОЛ, АВСТРИЯ 

Въз основа на изискванията на Германия и Австрия за влизане в страната, в случаите на пристигане в Германия от Тирол, Италия вече е установила контролни станции на магистралния прелез E45 / E70 в района на Верона. Единствено водачи на товарни автомобили, предоставили отрицателен антигенен или PCR-тест ще имат право да шофират по  Европейски път E45 (A22) към Тирол и Бренер.


ВАЖНО!!!
На вниманието на българските автомобилни превозвачи
АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ В ЧЕХИЯ

От 00:00 часа на 14 февруари 2021 г. границите на Чешката република ще бъдат практически затворени. Очаква се изключенията да бъдат допълнително уточнени. Правителството на Чешката република иска да намали риска от разпространение на Covid-19 от зоните с мутации на вируса в Германия.

Като цяло на транспортните работници ще бъде разрешено да влизат и да преминават през територията на Чехия без никакви регистрации и тестове.

Изключение от горното правило е въведено за тези, които преминават през територията на Чехия на път за Германия - при полицейски проверки  ще е необходимо да представят отрицателен тест (RAT или PCR) на английски език.

За повече подробности моля разгледайте информационната брошура относно настоящата ситуация в граничните зони между Чехия и Германия, както и изискванията на Германия за влизане на територията на страната, която центъра за извънредни ситуации на Чешката република е подготвил главно за идващите от Източна / Югоизточна Европа (на английски, български, румънски и унгарски).

Полицейски проверки ще бъдат извършвани на граничните контролно-пропускателни пунктове със съседните държави (с изключение на Германия), както и във вътрешността на страната. Целта е да се намали броят на проверките, които трябва да се извършват на границата на Чехия с Германия, да се разпредели натоварването и да се избегне и смекчи евентуално затваряне на границата между Чехия и Германия.


ВАЖНО!!!
На вниманието на българските автомобилни превозвачи
АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ В АВСТРИЯ 

От 00.00 ч. на 14 февруари 2021 г. в Австрия влиза в сила заповед, която предвижда изпълнение на изискванията на Германия, които се прилагат на границата между Италия и Австрия. Съгласно заповедта на транспортни работници, чиято крайна дестинация не в Австрия, следва да бъде отказвано влизане в Австрия без наличие на негативен тест.

С цел поддържане сигурността на транспортните доставки в Европа, Австрия отправя молба транспортните фирми да организират извършването на необходимия тест преди заминаването.


05.02.2021 г.

ВАЖНО!!!
На вниманието на българските автомобилни превозвачи
ОГРАНИЧИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА ПЪТУВАНЕ, НАЛОЖЕНИ ОТ ФРАНЦИЯ

В Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ постъпи информация от Посолството на Република България в Париж относно ограничителните мерки за пътуване, наложени от Франция. Съгласно получената информация, всички транспортни работници, както заетите в международния превоз на товари, така и заетите в международния превоз на пътници, независимо от държавата, от която идват, следва да представят европейско удостоверение за работници в международния транспорт, подписано от работодателя.

Транспортните работници, които влизат във Франция от Великобритания по морски път, трябва да представят преди качване на транспортното средство, както и на граничните власти:

-   Негативен резултат от антигенен тест, който позволява да се установи евентуалното наличие на вируса SARS-CoV-2 или PCR тест „RT-PCR COVID“, направени в рамките на 72 часа преди отпътуването;
-   Удостоверение за работници в международния транспорт;
-  Декларация по образец, че нямат симптоми на заразяване с COVID-19, че нямат информация в последните 14 дни преди пътуването да са били в контакт с лице с потвърдено заболяване COVID-19, както и че се съгласяват при пристигането си във Франция евентуално да им бъде направен PCR тест.

Установени са специфични правила по отношение на транспортните работници, пристигащи във Франция по морски път от Ирландия или от трети страни.

Горепосочените изисквания, както и образци на декларация и удостоверение за работници в международния транспорт, са публикувани на интернет страницата на Министерството на вътрешните работи на Френската република на френски и на английски език: https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Deplacement-des-transporteurs-routiers-internationaux


19.01.2021 г.

Важно!!!
На вниманието на българските автомобилни превозвачи

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕРКИ СРЕЩУ COVID-19 ЗА ПРИСТИГАЩИТЕ В КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ

В допълнение към изискването за представяне на отрицателен резултат от PCR тест за COVID-19 с дата не по-ранна от 72 часа преди пристигането, Нидерландия въвежда допълнителни мерки срещу COVID-19 за пристигащи със самолет или ферибот пътници и транспортен персонал от Обединеното Кралство, Ирландия и Южна Африка. От пристигащите в страната ще се изисква допълнителен бърз тест за коронавирус, направен непосредствено преди заминаването. Задължението се отнася и за транспортните работници, които в момента сa изключение от изискването за представяне на отрицателен резултат от PCR тест, като водачи на товарни автомобили и екипажи на самолети и фериботи. Мярката първоначално ще влезе в сила за пътниците със самолет от петък, 15 януари 2021г., а малко след това и за пътниците с ферибот.

Повече информация за новите мерки на Нидерландия може да бъде видяна на https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/01/13/invoering-antigeensneltest  
и https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/visiting-the-netherlands-from-abroad/negative-test-result-and-declaration/mandatory-rapid-test-for-those-travelling-from-ireland-the-uk-or-south-africa.


15.01.2021 г.

Важно!!!
На вниманието на българските автомобилни превозвачи

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ПРИСТИГАЩИТЕ В ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

 

От 4 часа сутринта на 15 януари 2021 г. британското правителство въвежда изискване всички пътници, пристигащи в Шотландия, включително гражданите на Обединеното кралство (ОК), да представят отрицателен тест за COVID-19, направен до 72 часа преди тяхното заминаване. От 4 часа сутринта на 18 януари 2021 г. мярката се въвежда и за всички пътници, пристигащи в Англия. Изискванията за Шотландия и Англия са както следва:

Шотландия: изисквания за направата на тест преди заминаване, валидни от 04:00 ч. на 15 януари 2021 г.:

 • Пътниците, пристигащи в Шотландия, включително гражданите на ОК, пребиваващите в ОК и транзитно преминаващите, трябва да представят отрицателен резултат от тест за COVID-19, направен до 3 дни преди тяхното заминаване;
 • Резултатът трябва да бъде от PCR тест или друг надежден тест с минимум 99% специфичност и 97% чувствителност за откриване на COVID-19; Резултатът трябва да бъде представен на английски, френски или испански език;
 • Отговорност на пътника е да гарантира, че тестът отговаря на тези изисквания;
 • Деца на и под 10-годишна възраст не е необходимо да правят тест преди заминаване; Съществува ограничен брой други изключения, за които има налична информация на следния линк: https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-public-health-checks-at-borders/pages/testing-for-people-travelling-to-scotland/, включително и спрямо лица, упражняващи определени професии като водачи на товарни автомобили и автобуси и др. Информация относно професиите, за които са приложими изключения е налична на: https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules
 • Граничните власти ще извършват проверки на място при пристигане в Шотландия като допълнителна мярка, за да се уверят, че пътниците отговарят на изискванията. При неспазване на тези законови изисквания на пътниците ще бъде налагана глоба в размер на £ 480;
 • Несъществените пътувания до или от Шотландия в момента са забранени и това няма да се промени с въвеждането на тестове преди заминаването.

Англия: изисквания за направата на тест преди заминаване, валидни от 04:00 ч. на 18 януари 2021 г.:

 • Пътниците, пристигащи в Англия, включително гражданите на ОК, пребиваващите в ОК и транзитно преминаващите, трябва да представят отрицателен резултат от тест за COVID-19, направен до 3 дни преди тяхното заминаване; Резултатът трябва да бъде представен на английски, френски или испански език;
 • Тестът трябва да отговаря на стандартите ≥ 97% специфичност и ≥ 80% чувствителност; Това може да включва тестове като:
 • тест за нуклеинова киселина, включващ тест за полимеразна верижна реакция (PCR)
 • производни технологии, включително тестове за изотермично усилване (LAMP)
 • антигенен тест, като имунохроматографски тест със страничен поток за качествено откриване на антитела.
 • Отговорност на пътника е да гарантира, че тестът отговаря на тези изисквания; Повече подробности са налични на сайта на правителството на ОК на адрес: https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-testing-for-people-travelling-to-england
 • Изключенията включват деца под 11-годишна възраст, екипажи на въздухоплавателни и железопътни средства, екипажи на плавателни съдове, водачи на товарни автомобили и автобуси и др.
 • Граничните власти ще извършват проверки на място при пристигане в Англия като допълнителна мярка, за да се уверят, че пътниците отговарят на изискванията. При неспазване на тези законови изисквания на пътниците ще бъде налагана незабавно глоба в размер на £ 500.

Изисквания за направата на тест преди заминаване за Англия и Шотландия са в допълнение към останалите противоепидемични мерки, които са в сила. Пътниците, пристигащи от страни извън посочените в списъка Коридори за пътуване трябва да се самоизолират в продължение на 10 дни, независимо от резултатите от теста им преди заминаването. Към настоящия момент България не е в този списък. Съществува възможност периодът на самоизолация на пътниците, пристигащи в Англия да се намали от 10 на 5 дни, като се направи тест на 5-тия ден след пристигането им. Повече информация е достъпна на: https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-test-to-release-for-international-travel. Пътниците, пристигащи в Шотландия, нямат възможност за намаляване на периода за самоизолация. Изискването за самоизолация не се прилага за водачите на товарни автомобили и автобуси и друг транспортен персонал, съгласно поместения на правителствения сайт списък (https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules). Пътниците трябва също така да представят и попълнен формуляр за локализация на пътниците (Passenger Locator Form). Формулярът се попълва онлайн преди заминаване и е задължителен дори в случаите, когато пътниците пристигат от страна от списъка Коридори за пътуване. Водачите на товарни автомобили също трябва да попълват формуляр за локализация на пътниците. Водачите на автобуси попълват формуляра, ако пътуват в част от превозното средство, достъпна за всеки пътник.


Архив Covid-19 - 2020 г.

Длъжностно лице по защита на данните

Електронен подпис

Санкции, налагани в Европейския съюз