Телефоните работят в установеното за Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ работно време от 09:00 до 17:30 ч. в делнични дни.
Цените на телефонните разговори зависят от политиката на телекомуникационните оператори и индивидуалния тарифен план на потребителя.

 

 

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

Длъжност

Телефон

Бойко Рановски - Изпълнителен директор 02/930 88 40
Факс 02/988 54 95
Станимир Арабаджиев - Заместник изпълнителен директор 02/930 88 10
Дамян Войновски - Главен секретар 02/930 88 32
Маргарита Ранчинска - Финансов контрольор 02/930 88 42
Длъжностно лице по защита на данните dpo@rta.government.bg

Дирекция

Телефон

Дирекция  "Правно-нормативно обслужване, обществени поръчки и управление на проекти“ 02/930 88 11
Дирекция "Финансово-счетоводно обслужване и управление на собствеността“  02/930 88 90
Дирекция "Административно и информационно обслужване" 02/930 88 04
Дирекция "Човешки ресурси" 02/930 88 83
Дирекция  "Автомобилни превози и международна дейност"  02/930 88 03
Дирекция "Пътни превозни средства" 02/930 88 63
Дирекция "Водачи на моторни превозни средства" 02/930 88 19
Дирекция "Автомобилна инспекция"   02/930 88 35
 

 

Длъжностно лице по защита на данните

Електронен подпис

Санкции, налагани в Европейския съюз