София 1000, ул. "Ген. Й. В. Гурко" № 5

e-mail за връзка с агенцията: avto_a@rta.government.bg

Длъжност

Име, фамилия

Телефон-930 88

Изпълнителен директор Красимир Сребров 40
Заместник изпълнителен директор Дамян Войновски 10
Финансов контрольор Маргарита Ранчинска 42
Длъжностно лице по защита на личните данни Стефан Златарев szlatarev@rta.government.bg
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ 
Дирекция  "Административно-правно обслужване“
Директор на дирекция Бисерка Куцарова 47
Отдел "Правен"
Началник отдел Марина Христова 29
Главен юрисконсулт Генади Иванов 27
Главен юрисконсулт Николина Ичева 27
Главен юрисконсулт Зора Карадиамандиева 11
Главен юрисконсулт Стоил Нацев 80
Главен юрисконсулт Симеон Грозданов 11
Главен специалист Нели Мицева 67
Технически сътрудник Лушка Славчева 36
Отдел "Човешки ресурси"
Началник отдел Зорница Нушева 91
Главен експерт Ива Миркова 91
Главен експерт Цветелина Тушлекова 83
Главен експерт Петя Милушева 83
Отдел "Административно  и информационно обслужване"
Началник отдел Мая Микова 41
Главен специалист Гергана Миланова 24
Главен специалист Вера Топузова 53
Главен специалист Станислава Трифонова 48
Дирекция "Финансово-счетоводно обслужване“ 
Директор на дирекция Мариана Китова 18
Главен експерт Красимира Иванова 66
Младши експерт Гергана Петрова 28
Главен експерт Даниела Миленкова 45
Главен експерт Ивета Иванова 82
Старши експерт Добромир Добрев 56
Старши експерт Любка Пехливанска 28
Главен специалист Маргарита Миркова 31
Главен специалист Роза Димитрова 17
Главен специалист Камелия Машева 56
Технически сътрудник Радка Иванова 43
Специализирана администрация 
Дирекция  "Автомобилни превози" 
Директор на дирекция Николай Караиванов
Отдел  "Превоз на пътници"
Началник отдел Людмила Христова 44
Главен експерт Диана Йорданова 08
Главен експерт Виктория Ангелова 07
Главен експерт Анна Николова 73
Главен експерт Мадлен Кънчева 54
Главен експерт Росица Бонева-Чурукова 75
Главен експерт Валерия Низамова 73
Младши експерт Евелина Георгиева 20
Отдел „Лицензи“
Началник отдел Павлина Аргирова 02
Главен експерт Данислава Бозева 03
Главен експерт Асен Иванов 86
Технически сътрудник Мариета Узунова 50
Главен експерт Петя Георгиева 50
Главен експерт Мария Николова 70
Главен експерт Гинка Башева 61
Главен експерт Цветелина Илиева-Йорданова 81
Главен експерт Ралица Лямова 72
Дирекция "ППС и водачи "
Директор на дирекция Петър Димитров 37
Отдел "Техн. прегледи и одобряване на ППС"
Началник отдел Любомир Тодоров
Главен експерт Стефан Павлов 63
Главен експерт Христинка Иванова 39
Главен експерт Катерина Синапова 93
Главен експерт Милена Атанасова 12
Главен експерт Марина Лютова 12
Главен експерт Любчо Средков 93
Главен експерт Ивайло Славейков 65
Главен експерт Снежанка Вукадинова 68
Технически сътрудник Параскева Георгиева 49
Отдел "Правоспособност и професионална компетентност"
Началник отдел Станко Иванов 33
Главен експерт Екатерина Барбова 55
Главен експерт Милена Кожухарова 55
Главен експерт Стела Илиева 88
Главен експерт Стоян Михайлов 88
Главен експерт Десислава Желязкова 22
Младши експерт Деница Димитрова 22
Отдел "Психологически подбор"
Началник отдел Здравко Аспарухов 77
Главен експерт Павлина Караиванова 34
Главен експерт Ивайло Стефанов 15
Главен експерт Милена Иванова 34
Главен експерт Свитлана Стайкова 15
Главна дирекция "Автомобилна инспекция"  
Главен директор на главна дирекция Ивайло Манолов 60
Отдел  "Административнонаказателна дейност"  
Началник отдел Васил Палавров 51
Главен инспектор Анастас Чуртов 64
Главен инспектор Гергана Харизанова 64
Старши инспектор Маргарит Цветков 59
Инспектор Георги Пашалиев 85
Главен специалист Боряна Пенкова 16
Главен специалист Елена Георгиева 46
Отдел  „Контрол и статистика“ 
Началник отдел Румен Таслаков 69
Държавен инспектор Георги Палагачев 95
Държавен инспектор Асен Лазаров 09
Държавен инспектор Светослав Начев 25
Държавен инспектор Димитър Бонков 16
Главен инспектор Росица Тренева 94
Главен инспектор Златко Здравков 52
Главен инспектор Петя Цанева 57
Главен инспектор Красимир Пъргов 52
 

 

Областни отдели "Автомобилна администрация"  Адреси и телефони
Банкови сметки
  Банковите сметки на Централно управление на ИА “АА” се обслужват от банка УниКредит Булбанк, София, и са както следва:

Валута

IBAN BIC(SWIFT) код
BGN BG03 UNCR 9660 3120607317 UNCRBGSF
EUR BG32 UNCR 7000 3408 2713 25 UNCRBGSF

Плащания могат да бъдат извършвани с дебитна карта, издадена от българска банка през POS терминал.

 

  *Забележка:  
1. 
Валутната банкова сметка да се използва за превеждане на държавните такси в EUR, съгласно чл. 99 на Тарифа № 5 за таксите, събирани в системата на Министерство на транспорта  в частта на ИА “Автомобилна администрация.;

2. Уважаеми потребители на информацията, имайте предвид, че при иницииране на преводи в страната и чужбина BIC (SWIFT) кода на УниКредит Булбанк: UNCRBGSF e задължителен реквизит на клиентските платежни документи. Попълването на горните кодове от страна на нашите контрагенти е задължително условие за коректното отразяване на преводите по нашата сметка.

Длъжностно лице по защита на личните данни - Стефан Златарев: szlatarev@rta.government.bg


Електронен подпис

Санкции, налагани в Европейския съюз