София 1000, ул."Гурко" 5

e-mail за връзка с агенцията: avto_a@rta.government.bg

Длъжност

Име, фамилия

Телефон-930 88

Изпълнителен директор Красимир Сребров 40
Главен секретар Дамян Войновски 10
Финансов контрольор Маргарита Ранчинска 27
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ 
Дирекция  "Административно-правно обслужване“
Директор на дирекция Бисерка Куцарова 47
Отдел "Правен"
и.д. Началник отдел Генади Иванов 29
Главен юрисконсулт Зора Карадиамандиева 11
Главен юрисконсулт Стоил Нацев 80
Главен юрисконсулт Симеон Грозданов 11
Главен специалист Нели Мицева 67
Отдел "Човешки ресурси"
и.д. Началник отдел Николай Васев 83
Главен експерт Зорница Нушева 91
Главен експерт Ива Миркова 91
Главен експерт Цветелина Тушлекова 83
Отдел "Административно  и информационно обслужване"
Началник отдел Мая Микова 41
Главен специалист Гергана Миланова 24
Главен специалист Вера Топузова 53
Главен специалист Станислава Трифонова 48
Дирекция "Финансово-счетоводно обслужване“ 
Директор на дирекция Мариана Китова 18
Главен експерт Красимира Иванова 66
Младши експерт Гергана Петрова 28
Главен експерт Даниела Миленкова 45
Главен експерт Ивета Иванова 90
Старши експерт Добромир Добрев 56
Старши експерт Любка Пехливанска 28
Главен специалист Маргарита Миркова 31
Главен специалист Роза Димитрова 17
Главен специалист Камелия Машева 56
Технически сътрудник Радка Иванова 43
Специализирана администрация 
Дирекция  "Автомобилни превози" 
Директор на дирекция Людмила Христова 44
Отдел  "Превоз на пътници"
Началник отдел Диана Йорданова 08
Главен експерт Виктория Ангелова 07
Главен експерт Анна Николова 73
Главен експерт Мадлен Кънчева 54
Главен експерт Росица Бонева-Чурукова 75
Главен експерт Валерия Низамова 73
Младши експерт Евелина Георгиева 20
Отдел „Лицензи“
Началник отдел Павлина Аргирова 02
Главен експерт Данислава Бозева 03
Главен експерт Асен Иванов 86
Технически сътрудник Мариета Узунова 50
Главен експерт Петя Георгиева 50
Главен експерт Мария Николова 70
Главен експерт Гинка Башева 61
Главен експерт Цветелина Илиева-Йорданова 81
Главен експерт Ралица Лямова 72
Дирекция "ППС и водачи "
Директор на дирекция Петър Димитров 37
Отдел "Техн. прегледи и одобряване на ППС"
Началник отдел Любомир Тодоров
Главен експерт Стефан Павлов 63
Главен експерт Христинка Иванова 39
Главен експерт Милена Атанасова 12
Главен експерт Марина Лютова 12
Главен експерт Любчо Средков 93
Главен експерт Ивайло Славейков 65
Главен експерт Снежанка Вукадинова 68
Технически сътрудник Параскева Георгиева 49
Отдел "Правоспособност и професионална компетентност"
Началник отдел Станко Иванов 33
Главен експерт Екатерина Барбова 55
Главен експерт Милена Кожухарова 55
Главен експерт Стела Илиева 88
Главен експерт Стоян Михайлов 88
Главен експерт Десислава Желязкова 22
Младши експерт Деница Димитрова 22
Отдел "Психологически подбор"
Началник отдел Здравко Аспарухов 77
Главен експерт Павлина Караиванова 34
Главен експерт Ивайло Стефанов 15
Главен експерт Милена Иванова 34
Главен експерт Свитлана Стайкова 15
Главна дирекция "Автомобилна инспекция"  
Главен директор на главна дирекция Ивайло Манолов 60
Отдел  "Административнонаказателна дейност"  
Началник отдел    
Главен инспектор Анастас Чуртов 64
Главен инспектор Константин Корунов 35
Главен инспектор Гергана Харизанова 64
Старши инспектор Маргарит Цветков 59
Инспектор Георги Пашалиев 85
Главен специалист Боряна Пенкова 16
Главен специалист Елена Георгиева 46
Отдел  „Контрол и статистика“ 
Началник отдел Румен Таслаков 69
Държавен инспектор Георги Палагачев 95
Държавен инспектор Асен Лазаров 09
Държавен инспектор Светослав Начев 25
Държавен инспектор Димитър Бонков 16
Държавен инспектор Васил Палавров 51
Главен инспектор Росица Тренева 94
Главен инспектор Наталия Девенска 35
Главен инспектор Златко Здравков 58
Главен инспектор Петя Цанева 57
Главен инспектор Красимир Пъргов 58
 

 

Областни отдели "Автомобилна администрация"  Адреси и телефони
Банкови сметки
  Банковите сметки на Централно управление на ИА “АА” се обслужват от банка УниКредит Булбанк, София, и са както следва:

Валута

IBAN BIC(SWIFT) код
BGN BG03 UNCR 9660 3120607317 UNCRBGSF
EUR BG32 UNCR 7000 3408 2713 25 UNCRBGSF

Плащания могат да бъдат извършвани с дебитна карта, издадена от българска банка през POS терминал.

 

  *Забележка:  
1. 
Валутната банкова сметка да се използва за превеждане на държавните такси в EUR, съгласно чл. 99 на Тарифа № 5 за таксите, събирани в системата на Министерство на транспорта  в частта на ИА “Автомобилна администрация.;

2. Уважаеми потребители на информацията, имайте предвид, че при иницииране на преводи в страната и чужбина BIC (SWIFT) кода на УниКредит Булбанк: UNCRBGSF e задължителен реквизит на клиентските платежни документи. Попълването на горните кодове от страна на нашите контрагенти е задължително условие за коректното отразяване на преводите по нашата сметка.

Формуляри

Електронен подпис

Санкции, налагани в Европейския съюз