След допълнително уточняване направено по телефона даваме следните пояснения към отговор 1:
- допусната е техническа грешка в отговора, участието следва да е както е посочено в заданието "минимум три проекта свързани с извършване на анализи отнасящи се до административно, правно, икономическо или териториално обслужване"
- изискването се отнася за минимум три проекта по която е да е от цитираните тематики.
- допусната е техническа грешка при отговора. Да се чете "Поддейност 1.1", а не както е посочено в отговора "Поддейност 1.2"


Длъжностно лице по защита на данните

Електронен подпис

Санкции, налагани в Европейския съюз