тема: 4. РЕГУЛИРАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО

точки

K

въпрос, отговори

графика

3

 

4/1.0

За кой от водачите, това положение на тялото и ръцете на регулировчика е сигнал, че може да премине направо или да завие надясно?

на жълтия автомобил

на синия автомобил

на червения автомобил

на зеления автомобил

3

 

4/1.1

За кой от водачите, това положение на тялото и ръцете на регулировчика е сигнал, че може да премине направо или да завие надясно?

на червения автомобил

на зеления автомобил

на жълтия автомобил

на синия автомобил

3

 

4/2.0

За кой от водачите, това положение на тялото и ръцете на регулировчика е сигнал, че преминаването е забранено във всички посоки?

на червения автомобил

на зеления автомобил

на жълтия автомобил

на синия автомобил

3

 

4/2.1

За кой от водачите, това положение на тялото и ръцете на регулировчика е сигнал, че преминаването е забранено във всички посоки?

на жълтия автомобил

на синия автомобил

на червения автомобил

на зеления автомобил

3

 

4/3.0

Сигналът на регулировчика означава, че:

преминаването ми е забранено

мога да завия надясно

мога да завия наляво

мога да завия в обратна посока

 

3

 

4/3.1

Сигналът на регулировчика означава, че:

преминаването ми е забранено

мога да завия надясно

мога да завия наляво

мога да завия в обратна посока

 

3

 

4/4.0

Сигналът на регулировчика означава, че:

мога да премина направо

мога да завия надясно

мога да завия наляво

мога да завия в обратна посока

 

3

 

4/4.1

Сигналът на регулировчика означава, че:

мога да премина направо

мога да завия надясно

мога да завия наляво

мога да завия в обратна посока

 

3

 

4/5.0

За кой от водачите, това положение на тялото и ръцете на регулировчика е сигнал, значението на който е „Преминаването е разрешено”?

на синия автомобил

на червения автомобил

на зеления автомобил

на жълтия автомобил

3

 

4/5.1

За кой от водачите, това положение на тялото и ръцете на регулировчика е сигнал, значението на който е „Преминаването е разрешено”?

на червения автомобил

на зеления автомобил

на жълтия автомобил

на синия автомобил

3

 

4/6.0

За кой от водачите, това положение на тялото и ръцете на регулировчика е сигнал, значението на който е „Преминаването е забранено”?

на червения автомобил

на зеления автомобил

на жълтия автомобил

на синия автомобил       

3

 

4/6.1

За кой от водачите, това положение на тялото и ръцете на регулировчика е сигнал, значението на който е „Преминаването е забранено”?

на зеления автомобил

на жълтия автомобил

на синия автомобил

на червения автомобил

3

 

4/7.0

Сигналът на регулировчика означава, че е:

разрешено да завия наляво

разрешено да премина направо

забранено да завия надясно

забранено да завия в обратна посока

 

3

 

4/7.1

Сигналът на регулировчика означава че:

преминаването ми е забранено

е разрешено да завия надясно

е разрешено да завия наляво

е разрешено да завия в обратна посока

 

3

 

4/8.0

Сигналът на регулировчика означава че:

преминаването ми е забранено

е разрешено да завия надясно

е разрешено да завия наляво

е разрешено да завия в обратна посока

 

3

 

4/8.1

Сигналът на регулировчика означава че:

преминаването ми е забранено

е разрешено да завия надясно

е разрешено да завия наляво

е разрешено да завия в обратна посока

 

3

 

4/10.0

Значението на този сигнал на регулировчика е:

„Внимание, спри!”         

„Премини с повишено внимание”

„Внимание”

„Пропусни движещите се по пресичания път”

 

3

 

4/10.1

Значението на този сигнал на регулировчика е:

„Внимание, спри!”         

„Премини с повишено внимание”

„Внимание”

„Пропусни движещите се по пресичания път”

 

3

 

4/11.

Значението на този немигащ сигнал на светофара е:

„Преминаването е забранено”

 „Преминаването е разрешено”

 „Внимание!”

„Внимание, спри!”

 

3

 

4/12.0

Значението на този сигнал на светофара е:

„Забранено е преминаването направо или завиването надясно”

„Забранено е навлизането в кръстовището за всички участници в движението”

„Забранено е преминаването, освен на ППС, преминаващи направо или завиващи надясно”

3

 

4/12.1

Този сигнал на светофара означава, че навлизането в кръстовището е забранено:

за ППС преминаващи направо

за ППС завиващи надясно

за ППС завиващи наляво

3

 

4/13.

Значението на този сигнал на светофара е:

„Преминаването е забранено”

„Преминаването е разрешено”

„Внимание!”

„Внимание, спри!”

3

 

4/14

Значението на кой от показаните немигащи сигнали на светофара е “Преминаването е забранено”?

 

 

 

 

 

а.                   б.                в.                г.

 

3

 

4/15.0

Значението на този сигнал на светофара е:

„Преминаването е разрешено”

„Разрешено е преминаването във всички посоки”

„Разрешено е преминаването направо и надясно”

 

 

3

 

4/15.1

Значението на кой от показаните немигащи сигнали на светофара е “Преминаването е разрешено”?

 

 

 

 

 


а.                  б.                в.                г.

 

3

 

4/16.0

Значението на този немигащ сигнал на светофара е:

„Внимание, спри!”

 „Преминаването е разрешено”, но водачите са длъжни да бъдат внимателни и предпазливи

„Преминаването е разрешено”

 

3

 

4/16.1

Значенето на кой от показаните немигащи сигнали на светофара е “Внимание спри!”?

 

 

 

 

 


а.                б.                 в.                 г.

 

3

 

4/17.

Този сигнал на светофара означава, че е забранено навлизането в кръстовището на ППС, които:

преминават направо

завиват наляво

завиват надясно

 

3

 

4/18.0

Жълтата мигаща светлина:

означава „Внимание”

предупреждава водачите да бъдат внимателни и предпазливи

означава, че преминаването без спиране е забранено

указва, че движението се регулира от регулировчик

 

3

 

4/18.1

Значението на жълтата мигаща светлина на светофара е:

„Внимание”

 „Преминаването е забранено”

 „Внимание, спри!”

„Преминаването без спиране е забранено”

 

3

 

4/19.0.

Мигащата червена светлина или две последователно мигащи една след друга червени светлини означават, че преминаването е:

забранено

разрешено

3

 

4/19.1

Мигащата червена светлина или две последователно мигащи една след друга червени светлини означават:

че преминаването е забранено                                  

че преминаването е разрешено

че това е сигнал само за водачите на релсови превозни средства

„Внимание!”

 

3

 

4/20.

При тази ситуация сигналът от бавно мигаща светлина с луннобял цвят указва на участниците в движението, че:

светофарната уредба е в изправност

е забранено преминаването през прелеза

бариерите ще започнат да се спускат

че към прелеза се приближава влак

 

3

 

4/21.0

Значението на този светлинен сигнал е:

„Навлизането е разрешено” по пътната лента, над която е поставен

 „Задължителна посока за движение”

 „Навлизането е забранено” по пътната лента, над която е поставен

„Място за задължително спиране” в пътната лента, над която е поставен

3

 

4/21.1

Този светлинен сигнал:

сигнализира, че навлизането по пътната лента, над която е поставен, е разрешено

указва задължителна посока за движение

указва място за задължително спиране

забранява навлизането в другите пътни ленти

3

 

4/22.0

Значението на този светлинен сигнал е:

„Навлизането е забранено” по пътната лента, над която е поставен

 „Следва кръстовище на равнозначни пътища”

„Навлизането е разрешено” по пътната лента, над която е поставен

 „Място за задължително спиране”

3

 

4/22.1

Този светлинен сигнал:

сигнализира, че навлизането по пътната лента, над която е поставен, е забранено

указва, че е забранено движението в най-лявата пътна лента

указва място за задължително спиране

забранява движението по пътното платно над което е поставен

3

 

4/23

Когато и двете секции на този светофар не работят и няма пътен знак за броя и посоките на движение по пътните ленти, това означава, че:

навлизането по пътната лента, над която е поставен светофарът, е забранено

навлизането по пътната лента, над която е поставен светофарът, е разрешено

водачът трябва да спре на линията, на която е поставен светофарът

2

 

4/24.

Този пътен знак предупреждава:

за приближаване към подвижен мост

за приближаване към повреден мост

че пътят води до кей или бряг

че пътят е затворен за движение

2

 

4/25.

Този пътен знак предупреждава:

че пътят води до кей или бряг

за приближаване към подвижен мост

за приближаване към повреден мост

че пътят е затворен за движение

2

 

4/26.

Този пътен знак предупреждава:

че е възможно изхвърляне на малки камъни

за неукрепен пътен банкет

за хлъзгав участък от пътя

за неравности по платното за движение

2

 

4/27.

Този пътен знак предупреждава:

за опасност от срутване на камъни на пътя

че е възможно да има паднали камъни на пътя

че пътят отдясно е стеснен и е с разбита настилка

че отдясно на пътя се извършват строително-ремонтни работи

 

2

 

4/28

Този пътен знак:

предупреждава, че е възможна появата на домашни животни на пътя

сигнализира път, по който се движат ППС с животинска тяга

забранява воденето на домашни животни по платното за движение

указва път задължителен за движение на ППС теглени от животни

2

 

4/29

Този пътен знак предупреждава водачите, че:

е възможна поява на диви животни на пътя

преминават покрай зоопарк

пътят навлиза в ловен участък

е възможна появата на домашни животни на пътя

2

 

4/30.0

Значението на този пътен знак е:

„Двупосочно движение”

„Пропусни насрещно движещите се автомобили”

„Премини ако пътят е свободен”

„Разминаването е забранено”

2

 

4/30.1

На кой от пътните знаци значението е “Двупосочно движение!”?

 

 

 


а.                      б.                         в.                      г.

2

 

4/31.

Този пътен знак предупреждава за:

място на пътя, където движението се регулира със светлинни сигнали

кръстовище, на което светофарите са изключени или повредени

кръстовище, на което се пресичат равнозначни пътища

железопътен прелез със светофарно регулиране

2

 

4/32.

Този пътен знак:

предупреждава за възможна поява на силен страничен вятър

обозначава район на летище

предупреждава за нисколетящи самолети

сигнализира място за отдих

3

 

4/33.0

Значението на този пътен знак е:

„Пропусни движещите се по пътя с предимство”

„Пропусни насрещно движещите се превозни средства”

„Внимание, други опасности”

„Внимание спри”

3

 

4/33.1

На кой от пътните знаци значението е “Пропусни движещите се по пътя с предимство!”?

 

 

 


а.                         б.                       в.                        г.

3

 

4/34.

На кой от пътните знаци значението е “Премини, ако пътят е свободен!”?

 

 

 


а.                          б.                       в.                          г.

3

 

4/35.

На кой от пътните знаци значението е “Пропусни насрещно движещите се ППС!”?

 

 

 


а.                          б.                        в.                      г.

3

 

4/36.0

 

Този пътен знак:

забранява влизането на ППС срещу него

забранява влизането само на леки автомобили срещу знака

разрешава влизането на мотоциклетисти срещу знака

указва, че пътят е без изход

3

 

4/36.1

 

Този пътен знак:

забранява влизането на ППС срещу него

сигнализира път затворен за обществено ползване

забранява преминаването без спиране

указва, че пътят е без изход

3

 

4/36.2

Кой от пътните знаци забранява навлизането на пътни превозни средства срещу него?

 

 

 


а.                          б.                             в.                            г.

3

 

4/36.3

На кои от изброените превозни средства е забранено да навлизат след този знак?

леки автомоби

автомобили със специален режим на движение

трактори

велосипеди

3

 

4/36.5

На кои от изброените превозни средства е разрешено да навлизат след този знак?

велосипеди

ППС теглени от животни

мотопеди

автомобили със специален режим на движение

3

 

4/37.0

Кой от пътните знаци забранява навлизането след него на ППС в двете посоки?

 

 

 


а.                          б.                             в.                         г.

3

 

4/37.1

На кои от изброените превозни средства е разрешено да навлизат след този знак?

автомобили със специален режим на движение

превозни средства от редовните линии за обществен превоз на пътници

специални автомобили

автобуси

3

 

4/37.2

На кои от изброените превозни средства е забранено да навлизат след този знак?

товарни автомобили

трактори

автомобили със специален режим на движение

специални автомобили

3

 

4/37.3

На кои от изброените превозни средства е забранено да навлизат след този знак?

автомобили със специален режим на движение

мотоциклети               

мотопеди                     

велосипеди

3

 

4/37.4

На кои от изброените превозни средства е забранено да навлизат след този знак?

автобуси              

ППС теглени от животни

автомобили със специален режим на движение

превозни средства от редовните линии за обществен превоз на пътници

3

 

4/38.

Този пътен знак означава:

че е забранено завиването в обратна посока

че е забранено движението назад

край на ограничението за завиване в обратна посока

3

 

4/39.0

Този пътен знак забранява влизането:

на МПС, с изключение на мотоциклети без кош и мотопеди

на всички МПС

само на леки автомобили

на всички ППС

3

 

4/39.1

На кои от изброените превозни средства е забранено да навлизат след този знак?

леки автомобили

товарни автомобили

мотопеди

трактори

3

 

4/39.2

На кои от изброените превозни средства е забранено да навлизат след този знак?

мотоциклети с кош

мотоциклети без кош

мотопеди

велосипеди

3

 

4/39.3

Кой от пътните знаци забранява навлизането на товарни автомобили след него?

 

 

 


а.                           б.                         в.                         г.

3

 

4/39.4

Кой от пътните знаци забранява навлизането на товарни автомобили след него?

 

 

 


а.                          б.                          в.                         г.

3

 

4/40.0

Значението на този пътен знак е:

„Забранено е влизането на товарни автомобили с допустима максимална маса над 7 т”

„Забранено влизането на товарни автомобили с товароносимост над 7 т”

„Забранено влизането на товарни автомобили, на които товарът е над 7 т”

„Забранено влизането на товарни автомобили, на които натоварването на ос е над 7 т”

3

 

4/40.1

Значението на кой от пътните знаци е „Забранено е влизането на товарни автомобили с допустима максимална маса над 5 т”

 

 

 


а.                        б.                      в.                      г.

3

 

4/41.0

Този пътен знак забранява влизането на автомобили теглещи:

ремаркета с две и повече оси

полуремаркета

едноосни ремаркета

3

 

4/41.1

Този пътен знак не забранява влизането на:

автомобил, теглещ едноосно ремарке

автомобил с полуремарке

автомобил, теглещ ремарке с две и повече оси

3

 

4/41.2

Значението на този пътен знак е:

„Забранено е влизането на МПС с ремаркета, освен с полуремаркета или единични едноосни ремаркета”

„Забранено е влизането на МПС с ремаркета”

„Забранено е влизането на товарни автомобили”

3

 

4/42.0

Значението на този пътен знак е:

„Забранено е влизането на МПС с ремаркета”

„Забранено е влизането на МПС с ремаркета, освен с полуремаркета или единични едноосни ремаркета”

3

 

4/42.1

Този пътен знак:

забранява влизането на МПС с ремаркета с две и повече оси

не забранява влизането на МПС с полуремаркета

забранява влизането на МПС с единични едноосни ремаркета

3

 

4/43.0

Освен за трактори, забраната за влизане след този пътен знак се отнася и за:

самоходни машини

мотоциклети с кош

товарни автомобили

специални автомобили

3

 

4/43.1

Този пътен знак забранява влизането на:

трактори

самоходни машини

товарни автомобили

ППС теглени от животни

3

 

4/44.0

Разрешено ли е влизането на мотопеди след този пътен знак?

не

да

3

 

4/44.1

Този пътен знак забранява влизането на:

мотоциклети

мотопеди

велосипеди

самоходни машини

3

 

4/45.0

Задължително ли е спирането при този пътен знак?

да

не

3

 

4/45.1

Значението на този пътен знак е:

„Забранено е преминаването без спиране”

„Забранено е влизането срещу знака”

„Внимание, митница”

„Път затворен за обществено ползване”

3

 

4/46.0

Този пътен знак забранява:

влизането на изобразените ППС

изпреварването на товарни автомобили от мотоциклети

влизането на ППС, с изключение на изобразените

паркирането на товарни автомобили и мотоциклети

3

 

4/46.1

На кои от изброените превозни средства е забранено да навлизат след този знак?

товарни автомобили

мотоциклети

мотопеди

велосипеди

3

 

4/46.2

На кои от изброените превозни средства е забранено да навлизат след този знак?

товарни автомобили

мотоциклети с кош

мотоциклети без кош

трактори

3

 

4/46.3

На кои от изброените превозни средства е забранено да навлизат след този знак?

трактори

самоходни машини

ППС теглени от животни

автомобили с ремаркета

3

 

4/46.4

На кои от изброените превозни средства е забранено да навлизат след този знак?

автобуси

автомобили с ремаркета

автомобили с полуремаркета

товарни автомобили

3

 

4/47.0

Значението на този пътен знак е:

„Забранено е влизането на ППС, с маса с товар, по-голяма от означената”

„Забранено е влизането на ППС, с товар е по-голям от означения”

 „Забранено е влизането на ППС с товароносимост по-голяма от означената”

„Забранено е влизането на ППС с натоварване, на която и да е от осите по-голямо от означеното”

3

 

4/47.1

Значението на кой от пътните знаци е „Забранено е влизането на ППС, с маса с товар, по-голяма от означената”?

 

 

 


а.                         б.                         в.

 

3

 

4/48.0

Значението на този пътен знак е:

„Забранено е влизането на ППС с натоварване на която и да е от осите по-голямо от означеното”

„Забранено е влизането на ППС с маса с товар, по-голяма от означената”

„Забранено е влизането на ППС с товар по-голям от означения”

 „Забранено е влизането на ППС с товароносимост по-голяма от означената”

3

 

4/48.1

Значението на кой от пътните знаци е „Забранено е влизането на ППС с натоварване на която и да е от осите по-голямо от означеното”?

 

 

 


а.                     б.                         в.

 

3

 

4/49.0

Този пътен знак забранява влизането на пътни превозни средства:

с височина, включително и товара, по-голяма от означената

с дължина, включително и товара, по-голяма от означената

с широчина, включително и товара, по-голяма от означената

движещи се едно зад друго на разстояние по-малко от означеното

3

 

4/49.1

Този пътен знак забранява влизането след него на превозно средство, на което:

височината на превозното средство е по-голяма от означената

височината на превозното средство с товара е по-голяма от означената

дължината на превозното средство е по-голяма от означената

товарът е с дължина по-голяма от означената

3

 

4/50.0

Този пътен знак забранява влизането на ППС:

с широчина, включително и товара, по-голяма от означената

с дължина, включително и товара, по-голяма от означената

с височина, включително и товара, по-голяма от означената

движещи се едно зад друго, на разстояние по-малко от означеното

3

 

4/50.1

Този пътен знак забранява влизането след него на превозно средство, на което:

широчината на превозното средство е по-голяма от означената

широчината на превозното средство с товара е по-голяма от означената

дължината на превозното средство е по-голяма от означената

товарът е с дължина по-голяма от означената

3

 

4/51.0

След този пътен знак е:

забранено влизането на ППС с  дължината по-голяма от означената

разрешено влизането за ППС, на които товарът е с дължина по-голяма от означената

забранено влизането за ППС, на които дължината заедно с товара е по-голяма от означената

3

 

4/51.1

Този пътен знак забранява влизането на ППС:

с дължина, включително и товара, по-голяма от означената

движещи се едно зад друго, на разстояние по-малко от означеното

с широчина, включително и товара, по-голяма от означената

3

 

4/51.2

Този пътен знак забранява влизането след него на превозно средство, на което:

дължината на превозното средство е по-голяма от означената

дължината на превозното средство с товара е по-голяма от означената

широчината на превозното средство е по-голяма от означената

товарът е с широчина по-голяма от означената

3

 

4/52.

Този пътен знак означава:

забрана за движение на дистанция, по-малка от означената

разстояние между автомобилите при паркиране

забрана за движение на дистанция, по-голяма от означената

3

 

4/53.0

Значението на този пътен знак е:

край на забраните, въведени с пътни знаци

край на пътя с предимство

край на всички забрани

3

 

4/53.1

Кой от пътните знаци отменя забраната за движение със скорост по-висока от 50 км/ч?

 

 

а.                   б.                   в.                   г.

3

 

4/53.2

Кой от показаните пътни знаци отменя забраната товарни автомобили с допустима максимална маса над 3.5 т. да изпреварват МПС, с изключение на мотоциклети без кош и мотопеди?

 

 

 


а.                   б.                   в.                г.

2

 

4/54.

Кой от пътните знаци указва задължителна посока за движение на превозните средства?

 

 

 


а.                          б.                             в.                          г.

2

 

4/55.0

Този пътен знак:

задължава водачите да се движат само направо след знака

сигнализира за еднопосочно движение след знака

указва посоката на пътя с предимство

препоръчва на водачите да се движат направо след знака

2

 

4/55.1

Кой пътен знак ви задължава да се движите само направо след него?

 

 

 


а.                          б.                             в.                           г.

2

 

4/56.0

Този пътен знак:

задължава водачите да завиват само надясно след знака

препоръчва на водачите да завиват надясно

указва посоката на предимството в кръстовището

предупреждава, че пътят завива надясно

2

 

4/56.1

На кой от пътните знаци значението е “Движение само надясно след знака”?

 

 

 


а.                          б.                             в.

2

 

4/57.

На кой от пътните знаци значението е “Движение само надясно пред знака”?    

 

 

 


а.                          б.                             в.

2

 

4/58.0

Този пътен знак задължава водачите да продължат движението наляво:

пред знака

след знака

 

 

2

 

4/58.1

Този пътен знак:

задължава водачите да се движат само наляво пред знака

задължава водачите да се движат само наляво след знака

задължава водачите да преминат отляво на знака

2

 

4/58.2

При този пътен знак водачът трябва:

да премине отдясно на знака

да продължи движението си надясно след знака

да завие надясно след знака

да спре вдясно от знака

7-7

2

 

4/59.0

На кой от пътните знаци значението е “Преминаване отдясно на знака”?

 

 

 


а.                          б.                             в.

2

 

4/59.1

На кой от пътните знаци значението е “Преминаване отляво на знака”?

 

 

 


а.                           б.                            в.

2

 

4/60.

Значението на този пътен знак е:

„Задължителен път само за пешеходци”

„Пешеходна пътека”

„Забранено е движението на пешеходци”

„Пешеходна алея”

2

 

4/61.

Задължителното предписание на този пътен знак се отнася за водачите на:

ППС, обозначени с опознавателен знак  за опасен товар

извънгабаритни ППС

бавнодвижещи се ППС

специални автомобили

2

 

4/62.

Кой от пътните знаци сигнализира за допълнителна пътна лента за бавнодвижещи се ППС?

 

 

 


а.                              б.                             в.                          г.

2

 

4/63.

Кой от пътните знаци означава път с еднопосочно движение след знака?

 

 

 


а.                            б.                              в.                      г.

2

 

4/64.

След кой пътен знак действат правилата за движение в тунел?

 

 

 


а.                          б.                             в.                          г.

2

 

4/65.

Значението на този пътен знак е:

еднопосочно движение след знака

забранено е завиването наляво и надясно

задължителна посока за движение

движение само направо след знака

2

 

4/66.

Този пътен знак:

е указател за предварително престрояване

указва началото на пътна лента

указва броя на лентите за движение по пътя

указва, че пътят е с еднопосочно движение след знака

2

 

4/67.0.

След този пътен знак водачът:

трябва да вземе мерки за ограничаване на шума

може да паркира от двете страни на пътя

не трябва да се движи със скорост по-висока от 40 км/ч

2

 

4/67.1.

Този пътен знак:

сигнализира близост до болница

указва, че водачът трябва да вземе мерки за ограничаване на шума

указва, че може да се паркира от двете страни на пътя

ограничава скоростта на движение до 40 км/ч

2

 

4/67.2.

Кой от пътните знаци указва, че преминавате покрай болница?

 

 

 


а.                          б.                            в.                             г.

2

 

4/68.

Този пътен знак сигнализира за:

допълнителна пътна лента за бавнодвижещи се ППС

задължително заобикаляне отдясно

ограничение на скоростта до 30 км/ч

еднопосочно движение след знака

2

 

4/69

Този пътен знак сигнализира:

уширение на пътното платно

място за неограничено паркиране

спирка на превозни средства за обществен превоз на пътници

пътна лента със съоръжение за аварийно спиране

2

 

4/70.

Кой от пътните знаци сигнализира за болница със звено за спешна медицинска помощ?

 

 

 


а.                          б.                             в.                            г.

2

 

4/71.

Кой от пътните знаци указва, че пътят е без изход?

 

 

 


а.                          б.                             в.                           г.

2

 

4/72.0

За какво сигнализира този пътен знак?

начало на пътна лента

пътна лента за принудително спиране

допълнителна пътна лента за бавнодвижещи се ППС

пътна лента за завиване надясно

2

 

4/72.1

Кой от пътните знаци сигнализира за начало на пътна лента?

 

 

 

а.                          б.                             в.                         г.

2

 

4/73.

На кой от пътните знаци значението е “Преминаване в платното за насрещно движение”?

 

 

 


а.                            б.                         в.                   г.

2

 

4/74.

Този пътен знак сигнализира:

край на пътна лента

пътна лента в ремонт

средна лента за изпреварване в указаната посока

изход от крайпътен обект

2

 

4/75.

Този пътен знак сигнализира:

пътна лента със съоръжение за аварийно спиране

пътна лента за бавнодвижещи се ППС

място за паркиране извън пътното платно

край на пътна лента

2

 

4/76.

 

Този пътен знак указва:

място за завиване в обратна посока

задължителна посока за движение

начин за заобикаляне на препятствие

кръстовище с кръгово движение

2

 

4/77.0

В кой от изброените отговори е посочено вярно значението на пътния знак с допълнителна табела?

стесненият участък от платното за движение започва на 200 м след знака

стесненият участък от платното за движение е с дължина 200 м

стесненият участък от пътя завършва на 200 м след знака

2

 

4/77.1

С допълнителната табела към този пътен знак се указва:

разстоянието до стеснения участък от платното за движение

дължината на стеснения участък от платното за движение

разстоянието до края на стеснения участък от платното за движение

2

 

4/78

Пътният знак с допълнителна табела предупреждават че:

разстоянието до участъка с последователни опасни завои е 50 м

дължината на участъка с последователни опасни завои е 50 м

разстоянието от знака до края на участъка с последователни завои е 50 м

2

 

4/79.0

В кой отговор е посочено вярно значението на пътния знак с допълнителна табела?

стесненият участък от платното за движение е с дължина 200 м

стесненият участък от платното за движение започва на 200 м след знака

стесненият участък от пътя завършва на 200 м след знака

2

 

4/79.1

С допълнителната табела към този пътен знак се указва:

дължината на стеснения участък от платното за движение

разстоянието до стеснения участък от платното за движение

разстоянието до края на стеснения участък от платното за движение

2

 

4/80.0

При тази ситуация дължината на участъка с последователни опасни завои е 1000 м.

правилно

неправилно

 

 

2

 

4/80.1

Пътният знак с допълнителна табела предупреждават че:

дължината на участъка с последователни опасни завои е 500 м

разстоянието до участъка с последователни опасни завои е 500 м

разстоянието от знака до края на участъка с последователни завои е 500 м

2

 

4/81.

Допълнителната табела указва, че в посоченото време паркирането е:

забранено

разрешено

2

 

4/82.

Допълнителната табела указва, че забраната, въведена с този знак, важи само:

в неработни дни

в работни дни

2

 

4/83.0

Допълнителната табела указва, че забраната за завиване наляво се отнася:

само за товарните автомобили

за всички автомобили

за всички автомобили, с изключение на товарните

за всички ППС, с изключение на товарните автомобили

2

 

4/83.1

За кои товарни автомобили се отнася знакът с допълнителната табела?

за всички товарни автомобили

само за тези с маса над 3,5 тона

само за тези с обща маса над 7,5 тона

само за тези с допустима максимална маса над 12,5 тона

2

 

4/84.0

За кои автомобили се отнася знакът с допълнителната табела?

товарните

леките

автобусите

2

 

4/84.1

При тази допълнителна табела разрешено ли е  водачите на леки автомобили да завиват надясно след знака?

да

не

 

2

 

4/85.0

При тази допълнителна табела забранено ли е водачите на леки автомобили да завиват надясно след знака?

да

не

 

2

 

4/85.1

Забраната, въведена с този пътен знак с допълнителна табела, отнася ли се за водачите на автобуси?

не

да

 

2

 

4/86.

Задължителната посока за движение въведена с този пътен знак с допълнителна табела, се отнася за:

леките автомобили

мотоциклетите

автобусите

товарните автомобили

2

 

4/87.

Забраната, въведена с този пътен знак с допълнителна табела, се отнася за:

леките автомобили

товарните автомобили

мотоциклетите

автобусите

2

 

4/88.0

Допълнителната табела към пътния знак указва:

край на участъка, в който са забранени престоят и паркирането

начало на участъка, в който е забранено спирането

 

 

2

 

4/88.1

Допълнителната табела към пътния знак указва:

край на участъка, в който са забранени престоят и паркирането

начало на участъка, в който е забранено спирането

 

2

 

4/89.0

Допълнителната табела към пътния знак указва:

начало на участъка, в който е забранено паркирането

край на участъка, в който е забранено паркирането

 

 

2

 

4/89.1

Допълнителната табела към пътния знак указва:

начало на участъка, в който е забранено паркирането

край на участъка, в който е забранено паркирането

 

2

 

4/90.

Допълнителната табела към пътния знак указва:

начало на участък с дължина 10 м, където е забранено паркирането

че началото на участъка, в който е забранено паркирането, е след 10 м

края на участък с дължина 10 м, в който е забранено  паркирането

2

 

4/91.0

Допълнителната табела към пътния знак указва:

продължаване зоната на действие на пътния знак

край на участък, в който са забранени престоят и паркирането

начало на участък, в който са забранени престоят и паркирането

 

2

 

4/91.2

Допълнителната табела към пътния знак указва:

продължаване зоната на действие на пътния знак

край на участък, в който са забранени престоят и паркирането

че забраната за престой и паркиране се отнася и за двете страни на пътя

начало на участък, в който са забранени престоят и паркирането

2

 

4/92.

Този пътен знак с допълнителна табела указват:

място за паркиране на ППС

начин за паркиране на ППС

забрана за паркиране на тротоара

че е разрешено паркирането само на леки автомобили

2

 

4/93.

В кои случаи, при тази допълнителна табела, водачът е задължен да спазва забраната, въведена с пътния знак?

при снеговалеж

при сняг на платното за движение

при температури, при които пътното покритие може да се заледи

при силен дъжд

2

 

4/94.

Коя от допълнителните табели указва посока към обект и разстояние до него?

 

 

 

 

 


а.                        б.                       в.                       г.

2

 

4/95.

Кой знак предупреждава за конкретна опасност?

 

 

 


а.                           б.                            в.                         г.

2

 

4/96.0

Кой знак сигнализира за забрана?

 

 

 

а.                           б.                            в.                          г.

2

 

4/96.1

Кой знак сигнализира за забрана?

 

 

 


а.                           б.                            в.                         г.

2

 

4/97.0

На какво разстояние след знака, когато е поставен извън населено място, се намира опасният завой?

от 100 до 150 м

от 150 до 200 м

от 200 до 500 м

над 500 м

2

 

4/97.1

На какво разстояние след знака, когато е поставен в населено място, се намира пешеходната пътека?

от 50 до 100 м

от 100 до 150 м

не повече от 50 м

непосредствено след знака

2

 

4/97.2

На какво разстояние преди опасността се поставят предупредителните пътни знаци?

от 50 до 100 м в населено място

от 100 до 150 м извън населено място

на не повече от 50 м

непосредствено преди опасността

2

 

4/98.

При тази ситуация на какво разстояние трябва да очакваме опасния завой, за който ни предупреждава пътният знак?

от 100 до 150 м

от 50 до 100 м

на повече от 200 м

на повече от 50 м

2

 

4/99.

При тази ситуация, на какво разстояние след пътния знак се намира пешеходната пътека?

от 50 до 100 м

до 50 м

от 100 до 150 м

на 200 м

2

 

4/100.

По този път извън населено място, участъкът с опасни завои започва на разстояние:

от 100 до 150 м след знака

от 50 до 100 м след знака

на 250 м след знака

не повече от 250 м

2

 

4/101.

Забраната, въведена с този пътен знак, е валидна:

до следващото кръстовище

до знак, който отменя забраната

до края на пътя

на 150 м след знака

2

 

4/102.

При тази ситуация забраната за изпреварване, е валидна:

до края на стеснения участък от пътя

до знак, който отменя забраната

до следващото кръстовище

до края на пътя

 

2

 

4/103.0

При тази ситуация забраната от пътния знак е валидна:

до края на участъка от пътя с наклон

до знак, който отменя забраната

на разстояние, указано в забранителния знак

до следващото кръстовище

 

2

 

4/103.1

При тази ситуация забраната за движение със скорост, по-висока от означената, е валидна:

до края на опасността, сигнализирана с предупредителния пътен знак

до знак, който отменя забраната

до следващото кръстовище

на 50м след знака

2

 

4/104.

При тази ситуация забраната за престой и паркиране е валидна:

до края на опасността, сигнализирана с предупредителния пътен знак

до знак, който отменя забраната

до следващото кръстовище

само на мястото, на което са поставени знаците

2

 

4/105.0

Когато над платното за движение е поставен пътен знак с допълнителната табела “Стрелка”, това означава, че:

знакът се отнася само за пътната лента, над която е поставен

знакът не се отнася за пътната лента, над която е поставен

знакът се отнася само за тези, които след него продължават движението си направо

знакът се отнася за цялата широчина на платното за движение

2

 

4/105.1

При тази ситуация, движението на товарни автомобили по лентата, над която е поставен пътният знак, е:

забранено

разрешено без ограничения

разрешено, но само със скорост не по-висока от означената

разрешено, ако масата им с товар е не по-голяма от 3.5т

2

 

4/106.

При тази ситуация движението на товарни автомобили в лентата, над която е поставен пътният знак, е:

забранено

разрешено

 

 

2

 

4/107.0

Разрешено ли е пресичането на единичната непрекъсната линия между съседните пътни ленти?

не

да

 

 

2

 

4/107.1

Пресичането на единичната непрекъсната линия между съседните пътни ленти е:

забранено

разрешено

 

 

 

2

 

4/108.

Пресичането на единичната непрекъсната линия между съседните пътни ленти е:

забранено във всички случаи

разрешено

забранено, освен за спиране от другата страна на пътя

 

2

 

4/109.0

При тази ситуация пресичането на единичната непрекъсната линия е:

забранено във всички случаи

забранено, освен за спиране от другата страна на пътя

разрешено

 

2

 

4/109.1

При тази ситуация, на водача на лекия автомобил е разрешено да пресече единичната непрекъсната линия за да спре от другата страна на пътя.

неправилно

правилно

 

2

 

4/110.0

Пресичането на единичната прекъсната линия между съседните пътни ленти е:

разрешено

забранено

 

 

2

 

4/110.1

При тази ситуация, на водача на лекия автомобил е разрешено да пресече единичната прекъсната линия за да спре от другата страна на пътя.

правилно

неправилно

 

2

 

4/111.

При тази ситуация пресичането на единичната непрекъсната линия, очертаваща границата на платното за движение, е:

разрешено

забранено

 

2

 

4/112.

Разрешено ли е пресичането на единичната непрекъсната линия, очертаваща границата на платното за движение?

да

не

 

 

2

 

4/113.

Разрешено ли е пресичането на единичната прекъсната линия, очертаваща границата на платното за движение?

да

не

 

 

2

 

4/115.

При тази ситуация на кой от автомобилите е разрешено да пресече пътната маркировка?

синия

червения

на двата автомобила

 

2

 

4/116.

При тази ситуация разрешено ли е пресичането на маркировката, за да се извърши указаната със стрелка маневра?

не

да

 

2

 

4/117.

При тази ситуация разрешено ли е пресичането на маркировката, за да извършите указаната със стрелка маневра?

да

не

 

2

 

4/118.

Върху маркираната с коси успоредни линии част от платното за движение навлизането е:

забранено

разрешено за паркиране

разрешено само за спиране за престой

 

2

 

4/119.

Върху маркираната с коси успоредни линии част от платното за движение навлизането е:

забранено

разрешено само при изпреварване

разрешено само за спиране за престой

 

2

 

4/120.

При тази ситуация пътната маркировка, поставена напречно на пътя, сигнализира:

изкуствена неравност на платното за движение

участък от пътя в ремонт

линия за изчакване

място за задължително спиране

2

 

4/121.

Върху площта, очертана с жълтата начупена линия е разрешено да спрете за:

престой

паркиране

престой и паркиране

2

 

4/122.

Временната пътна маркировка се разпознава по:

цвета на маркировката

широчината на линиите

коефициента на светлоотразяване

 

2

 

4/123.

При тази ситуация пресичането на линията, сигнализирана с конусите, е:

забранено

разрешено

 

 

2

 

4/124.

При тази ситуация конусите очертават линия, пресичането на която е:

забранено

разрешено

 

 

 

2

 

4/125.

Белият  бастун, носен от пешеходец, означава, че той е:

сляп

глухоням

много възрастен

 

2

 

4/126.

При несъответствие между временната пътна маркировка и постоянната пътна маркировка, водачите:

трябва да се съобразяват с временната пътна маркировка

трябва да се съобразяват с постоянната пътна маркировка

не трябва да се съобразяват с пътната маркировка

 

2

 

4/127.

При тази ситуация, кой от пътните знаци трябва да спазва водачът на червения автомобил?

поставения на платното за движение преносим пътен знак 

постоянно поставения пътен знак

 

 

2

 

4/128.

“Изкуствената неравност” върху платното за движение е предназначена за:

ограничаване скоростта на ППС

обозначаване на препятствие върху платното за движение

сигнализиране на площи забранени за движение