тема: 15. ЗНАЧЕНИЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО НА ПСИХО-МОТОРНИТЕ ФУНКЦИИ, БДИТЕЛНОСТТА НА ВОДАЧА И СЪОБРАЗЯВАНЕТО С ДЕЙСТВИЯТА НА ДРУГИТЕ УЧАСТНИЦИ В ДВИЖЕНИЕТО

точки

К

въпрос, отговори

графика

1

К26

15/1

Водачът обикновено счита, че се движи със скорост, по-ниска от действителната, когато:

се изкачва по път с голям наклон

се движи по път с голяма широчина и много пътни ленти

се движи по тесен двулентов път      

се движи по път с много последователни завои

 

1

К26

15/2

При управление на автомобила опасност от загуба на концентрация има при:

използване на мобилен телефон

използване на чистачките на предното стъкло

гледане в страничното огледало

 

 

1

К26

15/3

Времето за реакция на водача при аварийно спиране, оказва ли влияние на дължината на спирачния път на автомобила?

да

не

 

1

К26

15/4

При употребата дори на малки количества алко­хол времето за реакция на водача:

се увеличава

намалява

не се влияе от алкохола

 

1

К26

15/5

Употребата дори и на малко количество алкохол:

повишава риска за ПТП

влошава възможността за правилна оценка на скоростта

действа успокояващо на водача

прави водача по-предпазлив при управлението на автомобила

 

1

К26

15/6

При управление на автомобил под въздействие на алкохол:

съществува опасност от загуба на контрола над превозното средство от водача

повишава се риска от попадане в ПТП

водачът има по-бързи реакции

водачът отделя по-голямо внимание на опасностите на пътя

 

1

К26

15/7

При управление на автомобил под въздействие на алкохол водачът:

няма реална преценка за скоростта

забавя реакциите

има по-бързи реакции

е по-концентриран

 

1

К26

15/8.0

Какво влияние оказва алкохолът върху поведението на водача на МПС?

влошава възможността за правилна оценка на скоростта

намалява концентрацията

подобрява координацията на движенията

забавя реакциите

 

1

К26

15/8.1

Какво влияние оказва алкохолът върху поведението на водача?

забавя реакциите

намалява концентрацията

подобрява координацията на движенията

намалява увереността

 

1

К26

15/8.2

Какво влияние оказва алкохолът върху поведението на водача?

влошава координацията на движенията

увеличава времето за реакция

подобрява координацията

намалява времето за реакция

 

1

К26

15/8.3

Какво влияние оказва алкохолът върху поведението на водача на МПС?

влошава координацията на движенията

намалява концентрацията

ускорява реакциите

повишава вниманието

 

1

К26

15/8.4

Какво влияние оказва алкохолът върху поведението на водача?

намалява концентрацията

влошава възможността за правилна оценка на скоростта

подобрява координацията

намалява времето за реакция

 

1

К26

15/9

Минималното време, необходимо на организма, за да отдели от кръвта 0,5 промили алкохол, е:

от 1 до 2 часа

от 2 до 3 часа

не по-малко от 4 часа

 

1

К26

15/10

Употребата на тонизиращи напитки (силни дози кафе или чай) ускорява ли разграждането на алкохола в кръвта на водача?

да

не

 

1

К26

15/11

Ако след продължително управление водачът се чув­ст­ва уморен и усеща, че може да заспи на волана, трябва:

да спре за почивка

да консумира тонизиращи напитки - чай или кафе

да увеличи скоростта, за да концентрира вниманието си

 

1

К26

15/12

Най-ефективният начин за намаляване на умората при продължително управление на МПС е:

слушането на подходяща музика

консумирането на тонизиращи напитки

спирането за почивка

 

1

К26

15/13

Колко често водачът трябва да спира за почивка при продължително пътуване?

на всеки четири часа

достатъчна е почивката при спирането за хранене

винаги когато почувства умора

 

 

 

 

 

 

1

К26

15/14

Приемането на различни освежи­тел­­ни напит­ки, като силно кафе или чай има продължителен ободрителен ефект върху водача.

правилно

неправилно

 

1

К26

15/15

Какво въздействие оказва приемането на голямо количество тонизиращи на­пит­ки - кафе или чай, за преодоляване умората на водача?

има крат­ко­вре­ме­нен ободрителен ефект

може да предизвика нервно напрежение

позволява на водача да управлява продължително време без да чувства умора

 

1

К26

15/16.0

Ако по време на управление водачът се чувства умо­рен, до нами­ра­не­то на безопасно място за спиране, е добре:

да осигури достъп на свеж въздух в купето

да разговаря с пътниците в автомобила

да увеличи скоростта за да намери по-бързо място за спиране

да сменя непрекъснато предавките за да подобри концентрацията си

 

1

К26

15/16.1

Ако по време на управление водачът се чувства умо­рен, до нами­ра­не­то на безопасно място за спиране най-добре е:

да осигури достъп на свеж въздух в купето

внимателно да избере скоростта, с която да се движи

да разговаря с пътниците в автомобила

да сменя непрекъснато предавките за да подобри концентрацията си

 

1

К26

15/17

Какво означава водачът да бъде предвидлив?

да предвижва възможните опасности в пътното движение

да взема своевременно мерки, за да не попадне в аварийна ситуация

да поддържа висока средна скорост на движение

да управлява винаги с ниска скорост

 

 

 

1

К26

15/18

Възможни причини за отклоняване на вниманието на водача по време на управление са:

четенето на крайпътни надписи

извършването на  действия, които не са във връзка с управлението

говоренето по мобилен телефон

бързо преминаващите автомобили

 

 

1

К26

15/19

В кои от случаите водачът трябва да управлява с по-голяма концентрация на вниманието?

при интензивно движение в дъждовно време

при поява на силен страничен вятър

при снеговалеж

при движение по сух път

 

1

К26

15/20

Затрудненията на водача при управлението през нощта са в резултат на:

понижената физиологична активност на водача

намалената видимост

намалената интензивност на движението

 

1

К26

15/21

В коя част от денонощието остротата на зрението на човека намалява значително?

в светлата част

в тъмната част

остротата на зрението не се променя през денонощието

 

1

К26

15/22

Влияе ли възрастта на водачите на способността им да виждат през нощта?

да, при водачите на възраст под 30 години

да, при водачите на възраст над 50 години

възрастта е без значение

 

1

К26

15/23

При движение през нощта след преминаване през осветен тунел кои водачи по-бързо привикват с тъмнината?

по-младите

по-възрастните

при всички водачи времето за привикване с тъмнината е еднакво

 

1

К26

15/24

Защо при управление през нощта водачът не трябва да гледа директно към фаровете на насрещно движещите се автомобили?

защото ще го заболят очите

защото през времето за адаптация няма да вижда добре

защото има опасност да увреди зрението си

 

1

К26

15/25

В коя част от денонощието водачът различава по-добре цветовете?

през деня

през нощта на светлината от фарове

при свечеряване

през нощта при силно улично осветление

 

1

К26

15/26

Продължителното слушане на силна музика при управление на автомобил:

стимулира способността за концентриране

намалява способността за концентриране

тренира и подобрява способността за чуване

успокоява водача

 

1

К26

15/27

Доброто физическо състояние:

стимулира мисловната активност

способства за повишаване на концентрацията при управление на МПС

няма въздействие върху мисловната активност

намалява способността за концентрация

 

1

К26

15/28.0

Предупреждаващите признаци за умора у водача са:

намаляване на бдителността

понижаване на устойчивостта на вниманието

повишаване на концентрацията на вниманието

проблеми с обработването на информацията

 

1

К26

15/28.1

Предупреждаващите признаци за умора у водача са:

намаляване на бдителността

повишаване на устойчивостта на вниманието

нарушаване на сензомоторната координация

проблеми с кратковременната памет

 

 

 

 

 

1

К26

15/28.2

Предупреждаващите признаци за  умора у водача са:

разсейването

намаляването на обема на възприеманите обекти от пътната обстановка

намаляването на точността на възприеманите обекти от пътната обстановка

точните реакции

 

 

1

К26

15/28.3

Предупреждаващите признаци за  умора у водача са:

трудност при съсредоточаване

намаляване на обема на възприеманите обекти от пътната обстановка

неправилни реакции

висока точност на възприеманите обекти от пътната обстановка

 

1

К26

15/28.4

Предупреждаващите признаци за умора у водача са:

забавено мислене

появата на чувство за комфортност

прояви на нетърпение

увеличени периоди на микросън

 

1

К26

15/28.5

Предупреждаващите признаци за умора у водача са:

ускоряване на реакциите

чувство на неспокойство

поява на раздразнителност

отпадналост

 

1

К26

15/29.0

Кой от изброените факти е признак за умора на водача?

честото прозяване

парене в очите

зрението започва да се замъглява

ускоряване на реакциите

 

1

К26

15/29.1

Кой от изброените факти е признак за умора на водача?

изпотяване на дланите

продължително търкане на очите

съкращаване на времето за взимане на правилни решения

полагане на усилие за да се поддържат очите отворени

 

1

К26

15/29.2

При умора на водача риска от попадане в ПТП се повишава поради:

притъпяване на бдителността

понижаване на концентрацията на вниманието

намаляване на времето за реакция

 

1

К26

15/29.3

Умората на водача е причина за понижаване на устойчивостта и концентрацията на вниманието, което може да доведе до:

неволно отклоняване от посоката на движение

повишаване на способността за предвиждане на ситуациите

пропускане на пътни знаци и сигнали

напускане на платното за движение

 

1

К26

15/29.4

Предупреждаващите признаци за умора у водача са:

вземане на необмислени решения

повишаване на способността за предвиждане на ситуациите

затруднения в ориентирането в пътната обстановка

неправилна оценка за скоростта на движение

 

1

К26

15/29.5

Предупреждаващите признаци за умора у водача са:

взимане на неточни решения

намаляване на способността за предвиждане на ситуациите

затруднения в ориентирането в пътната обстановка

повишаване на способността за правилна преценка