тема: 14. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЪТУВАНЕТО

точки

К

въпрос, отговори

графика

1

 

14/1.0

Движението при едни и същи условия, по ежедневно използван маршрут, води до привикване с пътната обстановка и отслабване на вниманието.

правилно

неправилно

 

1

 

14/1.1

Движението при едни и същи условия, по ежедневно използван маршрут:

води до привикване с пътната обстановка

води до отслабване на вниманието при пътуването

позволява на водача да се движи безопасно, със скорост по-висока от разрешената

 

1

 

14/2.

При пътуване на дълги разстояния за водачът с малък опит ще бъде по-безопасно ако:

избягва пътуването през нощта

не се движи с високи скорости

избягва движението по автомагистрали

 

1

 

14/3.

При предстоящо пътуване на дълго разстояние, придвижването ще бъде по-безопасно и улеснено:

от предварителния избор на маршрута             

от планирането на подходящи спирания за почивка

ако, придвижването се извършва с по-малко спирания

ако, движението се извършва през нощта

 

1

 

14/4.

Причина за по-бързото настъпване на умора у водача на МПС са:

неправилната стойка на тялото по време на управлението

разговорите с пътниците в автомобила

рекламните пана край пътя

 

1

 

14/5.

Неправилното положение на тялото на водача по време на управление води до по-бърза умора.

правилно

неправилно

 

1

 

14/6.

Какви са последиците за водача, когато той управлява продържително време при нерегулирана седалка?

по- бързо настъпване на умора

натоварване и болки в гръбначния стълб и мускулатурата

остава по-дълго време концентриран

намаляване на умората

 

 

1

 

14/7.

Защо водачът на двуколесно МПС трябва да управлява с предназначена специално за това екипировка?

за да има достатъчна защита при произшествие

за да се чувства удобно, когато управлява

за да бъде защитен от лошите атмосферните условия

 

1

 

14/8.

Когато защитната каска на водача на двуколесно МПС има пукнатина е необходимо:

каската да се подмени с нова

МПС да се управлява с ниска скорост

каската да се залепи

 

1

 

14/9.

Водачът не е защитен достатъчно при управление на двуколесното МПС, когато:

защитната му каска е с пукнатина

няма предназначена специално за това екипировка

не работят пътепоказателите на двуколесното МПС

 

 

 

 

 

1

 

14/10.0

При управление на двуколесно МПС в населено място, водачът задължен ли е да използва предпазна каска?

да, във всички случаи

да, но само при движение с висока скорост

не

 

1

 

14/10.1

При управление на двуколесно МПС извън населено място водачът трябва ли да използва предпазна каска?

да, във всички случаи

да, но само при управление на мотоциклет

не

 

1

 

14/11.0

Превозването на предмети върху покрива на автомобила води до увеличаване на разхода на гориво.

правилно

неправилно

 

1

 

14/11.1

Превозването на предмети върху покрива на автомобила води до:

увеличаване на разхода на гориво

увеличаване на устойчивостта на автомобила в завой

увеличаване на стабилността на автомобила при страничен вятър

 

1

 

14/12.0

При движение на превозното средство разходът на гориво:

се увеличава при превозване на предмети върху покрива на автомобила

се увеличава при понижено налягане на въздуха в автомобилните гуми

намалява при често използване на спирачките

намялява при рязко увеличаване на скоростта

 

1

 

14/12.1

При движение на превозното средство разходът на гориво се увеличава при:

превозване на предмети върху покрива на автомобила

понижено налягане на въздуха в автомобилните гуми

по-рядко използване на спирачките

рязко увеличаване на скоростта

 

1

 

14/13.

Разрешено ли е зареждането с гориво да се извършва при работещ двигател на автомобила?

не

да

 

1

 

14/14.

При зареждане на автомобила с гориво пушенето е:

забранено

разрешено само извън автомобила

разрешено само в автомобила

 

1

 

14/15.

Поддържането на табелите с регистрационните номера на превозното средство чисти и видими е задължение на:

водача

собственика на МПС

пътниците

 

1

 

14/16.0

Как влияе върху управляемостта на превозното средство пониженото налягане на въздуха в гумите?

влошава управляемостта

подобрява управляемостта

не влияе на управляемостта

 

 

1

 

14/16.1

Оказва ли влияние върху управляемостта на превозното средство намаленото налягане на въздуха в гумите?

да

не

 

1

 

14/17.

Какво влияние оказва ниското налягане на въздуха в гумите върху поведението на превозното средство?

влошава управляемостта на превозното средство

увеличава разхода на гориво

не оказва влияние

 

1

 

14/18.0

Пониженото налягане на въздуха в автомобилните гуми води до увеличаване на разхода на гориво.

правилно

неправилно

 

1

 

14/18.1

Как влияе пониженото налягане на въздуха в автомобилните гуми върху разхода на гориво?

увеличава го                   

намалява го

не оказва влияние

 

1

 

14/19.

Ако по време на движение при натискане спирачният педал “потъне” и спирачките не се задействат, водачът трябва:

да отпусне бързо педала и пак да го натисне

да продължи да натиска педала, без да го отпуска

да натисне педала на съединителя

 

 

 

1

 

14/20.

Ако водач трябва да управлява МПС, но преди това е кон­су­ми­рал алкохол:

трябва да изчака да премине въздействието на алкохола

трябва да спи около 2 часа

достатъчно е да изпие едно силно кафе или силен чай без захар

достатъчно е да изпие студена енергийна напитка

 

1

 

14/21.

Какъв съвет ще дадете на водач, който е употребил алкохол?

да се придвижи с такси или друг обществен транспорт

да изчака да премине действието на алкохола

да изпие чаша силно кафе и след това да управлява

да управлява внимателно и да се движи с ниска скорост

 

1

 

14/22.

Ако водачът трябва да приеме ле­кар­ство за което не знае дали е съ­в­местимо с управлението на МПС:

преди да приеме лекарството, трябва да се консултира с лекар или фармацевт

може да приеме лекарството, но трябва за приеме и тонизиращи напитки

не трябва да продължи да управлява след приемане на лекарството, ако не знае дали е съ­в­местимо с управлението

преди да приеме лекарството, трябва да се запознае с описанието на лекарството в листовката за пациента

 

 

 

1

 

14/23.

Има ли лекарства, след приемането на които е забранено управлението на МПС?

да

не

 

1

 

14/24.

Как трябва да постъпите ако се налага да управлявате МПС, а приемате ле­кар­ство, за което не знаете дали е съ­в­местимо с управлението?

трябва да се запозная с описанието на лекарството в листовката за пациента

може да приема лекарството и да управлявам ако се чувствам добре

мога да се доверя на съвет от приятел или роднина и да управлявам

преди да приема лекарството, трябва да се консултирам с лекар или фармацевт

 

1

 

14/25.

Как трябва да постъпите, ако се налага да пътувате, но сте приели лекарство, което влияе отрицателно при уравлението на автомобила?

ще осигуря друг водач за пътуването

ще управлявам, като се движа с ниска скорост

ще управлявам, като избягвам участъци с интензивно движение

 

1

 

14/26.

Трябва ли да се управлява МПС при влошено здравословно състояние?

не трябва да се управлява

да, но след това трябва да се отдели повече време за почивка

да, но трябва да се вземе подходящо лекарство преди управлението

 

1

 

14/27.

Управление на МПС след употреба на упойващо вещество е:

забранено

разрешено, без ограничение

разрешено, когато се взема по лекарско предписание