тема: 9. Силово предаване

точки

К

въпрос, отговори

графика

2

 

9/1.

Кои от посочените са елементи на силовото предаване /трансмисията/:

съединител и предавателна кутия

карданно предаване 

диференциал и полувалове

механизмите за управление на автомобила

 

2

 

9/2.

Съединителят е елемент от:       

механизмите за управление на автомобила

силовото предаване (трансмисията) на автомобила

рамата на автомобила

окачването на автомобила

 

2

 

9/3.

Съединителят е предназначен:

да съединява двигателя с вътрешно горене с карданното предаване

да съединява двигателя с трансмисията и кратковременно да разединява двигателя от трансмисията

да съединява елементите на трансмисията с рамата

 

2

 

9/4.

При работещ двигател и включен съединител, съединителят получава движението си от:

стартера на автомобила

маховика на двигателя с вътрешно горене

генератора на автомобила

 

2

 

9/5.

При натиснат педал на съединителя:

съединителят е изключен и силовата връзка е прекъсната

съединителят е изключен и силовата връзка е осъществена

съединителят е включен

 

2

 

9/6.

При отпуснат педал на съединителя:

съединителят е включен и силовата връзка е прекъсната

съединителят е изключен и силовата връзка е прекъсната

съединителят е включен и силовата връзка е осъществена

 

2

 

9/7.

Предавателната кутия е елемент /възел/ от:

механизмите за управление на автомобила

силовото предаване (трансмисията) на автомобила

рамата на автомобила

кормилната уредба

 

2

 

9/8.

Предавателната кутия служи:

за изменение на предавания въртящ момент

само за съединяване на двигателя с вътрешно горене с трансмисията

да осигури завъртане на предните колела

 

2

 

9/9.

При работещ двигател и включен съединител, предавателната кутия получава движението си директно /непосредствено/ от:

коляновия вал на двигателя с вътрешно горене

карданното предаване

съединителя

 

2

 

9/10.

Степенноста на предавателната кутия се определя от:

общия брой предавки на предавателната кутия

броя на предавките за движение на преден ход

общия брой предавки на предавателната кутия като се добавя и 1 /едно/ за неутрално разположение

 

2

 

9/11.

Карданното предаване е елемент от:

механизмите за управление на автомобила

силовото предаване (трансмисията) на автомобила

предавателната кутия

кормилната уредба

 

2

 

9/12.

Карданното предаване е предназначено:

да предава въртящ момент от съединителя към главното предаване

да предава въртящ момент от предавателната кутия към главното предаване под променлив ъгъл и променливо разстояние между тях

да предава въртящ момент от предавателната кутия към колелата

 

2

 

9/13.

Диференциалът е елемент от:

главното предаване

силовото предаване /трансмисиятна автомобила

механизмите за управление на автомобила

 

2

 

9/14.

Диференциалът е предназначен:

да преразпределя оборотите между задвижващите колела в зависимост от конкретните условия на движение /движение в завой/

да  променя посоката на предаване на въртящия момент под ъгъл 90 градуса, предаван от карданното предаване към задвижващите колела

да увеличава въртящия момент предаван от карданното предаване към задвижващите колела като променя посоката му и го предава под ъгъл 90 градуса

 

2

 

9/15.

Диференциалът може да е разположен:

в окачването на автомобила

в кожуха на двигателния мост

в кожуха на предавателната кутия

 

2

 

9/16.

Главното предаване е предназначено:

само да намалява въртящия момент предаван от карданното предаване към задвижващите колела като променя посоката му

само да  променя посоката на въртящия момент предаван от карданното предаване към задвижващите колела

да увеличава въртящия момент, предаван от карданното предаване към задвижващите колела, като променя направлението му

 

2

 

9/17.

Полуваловете са елементи от:

колелата на автомобила

силовото предаване (трансмисията) на автомобила

двигателния мост на автомобила

окачването на автомобила

 

2

 

9/18.

Полуваловете са предназначени:           

само да предават въртящия момент от главното предаване на двигателните колела

да предават въртящия момент от диференциала на двигателните колела и обратно

 

2

 

9/19.

Включването на съединителя се извършва чрез:

плавно отпускане на педала на съединителя

плавно натискане на педала на съединителя

рязко отпускане на педала на съединителя

рязко натискане на педала на съединителя

 

2

 

9/20.

Изключването на съединителя се извършва:

с бавно натискане на педала на съединителя

с бързо отпускане на педала на съединителя

с умерено бързо натискане на педала на съединителя до край

 

2

 

9/21.

Признак за износване на фрикционния /феродовия/ диск на съединителя е:

рязкото увеличаване на скоростта на автомобила  при включване на първа предавка

липса на промяна на скоростта на движение на автомобила при рязко увеличаване оборотите на двигателя

рязко увеличаване на скоростта на автомобила  при включване на директна предавка

 

2

 

9/22.

Износването на фрикционния /феродовия/ диск на съединителя:

причинява увеличаване на свободния ход на педала на съединителя

не причинява промяна на свободния ход на педала на съединителя

води до намаляване на свободния ход на педала на съединителя

 

2

 

9/23.

“Приплъзване” на дисковете на съединителя е признак за:

голям свободен ход на педала на съединителя

малък свободен ход на педала на съединителя.

нормален свободен ход на педала на съединителя

 

2

 

9/24.

Регулирането на свободния ход на педала на съединителя се извършва:

ежедневно

2 два пъти в годината, при сезонното техническо обслужване

при необходимост

Верен - грешен

2

 

9/25.

Проверка на нивото на работната течност в резервоарчето на съединителя е задължителна операция:

при всички видове съединители

само при съединителите на товарните автомобили

при съединители с хидравлично задвижване

 

2

 

9/26.

При понижаване нивото на работна течност в резервоарчето на хидравличния цилиндър на съединител с хидравлично задвижване:

се долива вода

се долива същата работна течност

може да се долива спирт

може да се долива произволна по вид техническа течност

 

2

 

9/27.

При подмяна на работна течност на съединител с хидравлично задвижване:

частите на хидравличното задвижване се промиват с вода

частите на хидравличното задвижване се промиват със спирт

 

2

 

9/28.

Ежедневната поддръжката на техническото състояние на съединител с хидравличното задвижване изисква:

гресиране

оглед за течове

доливане на работна течност при необходимост 

регулиране

 

2

 

9/29.

Появата на стържещ метален шум и загряване на предавателната кутия могат да бъдат причинени от:

износване на зъбните колела в предавателната кутия

износване на сферичните гнезда на лоста за превключване на предавките

липса на масло или използуване на неподходящо по качество масло

 

2

 

9/30.

Износени и деформирани уплътнители в предавателната кутия причиняват:           

самоволно изключване на предавките

произволно включване на предавките в предавателната кутия

теч на масло от предавателната кутия

 

2

 

9/31.

Видът на маслото в предавателната кутия и периодичността на подмяната му се определя от:

водача в зависимост от пътните условия

водача в зависимост от климатичните условия

производителя на автомобила

 

2

 

9/32.

При понижено ниво на маслото в предавателната кутия:

се долива масло от вида, който се използва в двигателя

се подменя  маслото

се долива същият вид масло

 

2

 

9/33.

Смяната на маслото в предавателната кутия се извършва при:

работещ  двигател, включен съединител и неутрално разположение на лоста за управление на предавателната кутия

работещ  двигател и изключен съединител

при неработещ двигател

 

2

 

9/34.

Видът на маслото в картера на двигателния мост и периодичността на подмяната му се определя от:

водача в зависимост от климатичните условия

производителя на автомобила

водача в зависимост от пътните условия

 

2

 

9/35.

Количеството на маслото в картера на двигателния мост трябва да бъде:

достатъчно за напълване целия обем на картера

не по-малко от един литър

до нивото на контролната пробка

 

2

 

9/36.

Смяната на маслото в картера на двигателния мост се извършва:

непосредствено преди потегляне на автомобила

непосредствено след спиране на автомобила

по преценка и в свободно време на водача