тема: 8. Осветителна и сигнална уредба

точки

К

въпрос, отговори

графика

2

 

8/1.

Осветителната уредба на автомобила е предназначена:

да осигури осветление в кабината автомобила

да осигури осветяването на автомобила

да подобри видимостта на автомобила

да осигури видимост на пътното платно и намиращи се върху него обектите

 

2

 

8/2.

Разликата между късите и дългите светлини на автомобила се състои:

в дължината на светлинната вълна

в насочеността на светлинния поток

в интензитета на светлината

в дължината на осветявания участък от пътя

 

2

 

8/3.

Фарът е елемент от:

сигналната уредба на двигателя

осветителната уредба на автомобила

звуковата уредба на автомобила

ходовата част на автомобила

 

2

 

8/4.

Източник на светлина във фара е:

генераторът

електрическата лампа

акумулаторната батерия

 

2

 

8/6.

Наличието на буква С в означението на фара означава, че:

фарът може да се използува и с халогенна лампа

фарът е предназначен само за дълги светлини

фарът е предназначен само за къси светлини

 

2

 

8/7.

Наличието на буква R в означението на фара означава, че:

фарът е предназначен само за къси светлини

фарът е предназначен само за дълги светлини

фарът може да се използува и с халогенна лампа

 

2

 

8/8.

Наличието на буквите CR в означението на фара означава, че:    

фарът може да се използува и с халогенна лампа

фарът е предназначен и за къси светлини, и за дълги светлини

фарът може да се използува за движение при мъгла

 

2

 

8/9.

Наличието на буква H в означението на фара означава, че:

фарът може да се използува за движение при мъгла

фарът може да се използува и с халогенна лампа

фарът е предназначен само за къси светлини

 

2

 

8/10.

Фаровете за движение при мъгла се различават от основните фарове:

по използваните електрически лампи/

по специфичното светлоразпределение – тесен светлинен сноп във вертикалната равнина и много широк  в хоризонталната равнина

по специфичното светлоразпределение – широк светлинен сноп във вертикалната равнина и много тесен в хоризонтална равнина

 

2

 

8/11.

Какви лампи се използват в осветителната уредба на автомобила?     

електрически лампи, препоръчани от производителя на автомобила

задължително едножични лампи                                               

само халогенни лампи

може да се използват всякакви лампи, достатъчно е да са предназначени за автомобили

 

2

 

8/13.

Габаритните светлини са елементи от:

осветителната уредба в кабината

светлинната сигнална уредба

каросерията на автомобила

силовото предаване

 

2

 

8/14.

Габаритните светлини са предназначени да информират участниците в движението за:

състоянието на автомобила

габаритните размери на автомобила и положението му върху пътното платно

приближаване на евентуална опасност

намеренията на водача за промяна на посоката на движение на автомобила

 

2

 

8/15.

Пътепоказателите са елементи на:

каросерията на автомобила

осветителната уредба в кабината

светлинната сигнална уредба

кормилната уредба

 

2

 

8/16.

Пътепоказателите  са предназначени да информират участниците в движението за:

намеренията на водача за промяна на посоката на движение на автомобила

приближаване на евентуална опасност

положението на автомобила върху пътното платно

габаритните размери на автомобила и положението му върху пътното платно

 

2

 

8/17.

Стоп-сигналът е елемент на:

спирачната уредба

светлинната сигнална уредба

осветителната уредба

силово предаване

 

2

 

8/18.

Стоп-сигналът е предназначен да информира участниците в движението за:

приближаване на евентуална опасност

намеренията на водача да промени посоката на движение на автомобила

намаляване на скоростта на движение на автомобила

положението на автомобила върху пътното платно

 

2

 

8/19.

Ежедневното обслужване и поддръжка на фаровете включва:

проверка състоянието на предпазителите

регулиране на фаровете

външно почистване на фаровете от замърсяването

проверка на работата на фаровете

 

2

 

8/21.

Електрическата лампа не свети, когато:

нажежаемата жичка на лампата е изгоряла

няма захранващо напрежение

се използва неподходящ модел лампа

използваната лампа е двужична

 

2

 

8/22.

Фаровете не светят при:

прекъснат общ проводник

лоша /недобрелектрическа връзка с “масата”

повредена изолацията на проводник от запалителната уредба

изгорял предпазител

 

2

 

8/23.

Фаровете не светят при:

повредена изолацията на проводник от запалителната уредба

изгорял предпазител

повреда в превключвателя

едновременно изгаряне на електрическите лампи

 

2

 

8/24.

Как се постъпва при установено изгаряне на предпазител:

превключвателят на светлините се подменя

фаровете се регулират

предпазителят се подменя

 

2

 

8/25.

При намалена дължина на осветения участък от пътя пред автомобила е неоходимо:

да се подменят  оптичните елементи на фаровете

да се подменят електрическите лампи

да се регулират фаровете

да се провери окачването на автомобила

 

2

 

8/26.

Регулирането на фаровете може да се извърши:

чрез динамометър

визуално /на око/

чрез оптичен уред

върху предварително разчертан вертикален екран

 

2

 

8/28.

Регулиране на фаровете се извършва чрез регулировъчни винтове които:

променят разположението на фара

променят положението на оптичния елемент на фара

изместват положението на електрическата лампа във фара

 

2

 

8/28.

При фаровете за мъгла жълтият цвят:

успокоява очите

намалява блясъка на слънчевите лъчи

повишава контрастността

ускорява разсейването на мъглата

 

2

 

8/30.

За удовлетворяване на изискванията към осветителната уредба за максимална осветеност при минимално заслепяване уредбата работи:

в система на симетрични и асиметрични светлини

в режим на къси светлини и в режим на дълги светлини

в европейска система и в американска система

 

2

 

8/31.

Основните елементи /части/ на фара са:

електрическа лампа

светлоотражател /рефлектор/

светлопречупвател /разсейвател/

монтажна гривна