тема: 7. Електрообзавеждане

точки

К

въпрос, отговори

графика

2

 

7/1.

Кои от посочените са елементи на електрообзавеждането на автомобила:

пускова уредба

осветителна уредба

сигнална уредба

горивната уредба

 

2

 

7/2.

Кои от посочените са елементи на електрообзавеждането на автомобила:

акумулаторната батерия

генератора

контролно-измервателните уреди

компресора

 

2

 

7/4.

Пусковата уредба на двигател с вътрешно горене е предназначена да осигури първоначално завъртане на коляновия вал на двигателя с вътрешно горене.

правилно

неправилно

 

2

 

7/6.

Акумулаторната батерия преобразува:

химичната енергия в електрическа и обратно

механичната енергия в електрическа

 

2

 

7/7.

Генераторът преобразува:

топлинната енергия в електрическа

химичната енергия в електрическа и обратно

механичната енергия в електрическа

 

2

 

7/8.

Алтернаторът е:

вид акумулаторна батерия

генератор за променлив ток

генератор за постоянен ток

 

2

 

7/16.

Пускане на двигател с вътрешно горене се изразява в:

първоначално превъртане на коляновия вал с цел извършване на работен цикъл

превъртане на разпределителния вал с цел извършване на работен цикъл

запалване на горивната смес

 

2

 

7/17.

Стартерът е:

токоизточник в автомобила

елемент от запалителната уредба на двигателя с вътрешно горене

елемент от пусковата уредба на двигателя с вътрешно горене

пусков електродвигател

 

2

 

7/18.

Пусковият електродвигател /стартерът/:

произвежда електрически ток

консумира електрически ток от акумулаторната батерия

 

2

 

7/19.

Периодичната поддръжка на генератора изисква:

регулиране на обтегнатостта  на ремъка за задвижване

проверка на закрепването на генераторната намотка

проверка съосността на ротора и статора

 

2

 

7/20.

Разхлабеното закрепване на генератора може да бъде причина за следните неизправности:

генераторът да не произвежда необходимия електрическия ток

задиране между ротора и статора

интензивно износване на лагерите на статора

 

2

 

7/21.

Генераторът се задвижва:

от акумулаторната батерия

от вал за отвеждане на мощност

от двигателя чрез ремъчна предавка

 

2

 

7/22.

Прекомерно обтегнат  ремък за задвижване на генератора може да бъде причина за:

интензивното износване на основните лагерите на ДВГ

интензивното износване на лагерите на генеретора

генераторът да не работи

 

2

 

7/24.

При правилен монтаж и правилно свързване на акумулаторната батерия:

първоначално се свързва отрицателния извод, а след това – положителния извод

няма значение последователността на свързване на изводите

първоначално се свързва положителния извод, а след това – отрицателния извод

 

2

 

7/25.

При правилен демонтаж на акумулаторната батерия:

първоначално се демонтира   положителния извод, а след това – отрицателния извод

първоначално се демонтира отрицателния извод, а след това – положителния извод

няма значение последователността на демонтиране /сваляне/ на изводите

 

2

 

7/26.

Гайките на полюсните накрайници на акумулаторната батерия се затягат:

върху стенд

с ръка

с ключ

 

2

 

7/27.

Повърхността на акумулаторната батерия трябва да бъде винаги:

покрита с грес

суха и чиста

покрита с електролит

 

2

 

7/28.

Разлят електролит от оловна акумулаторна батерия се почиства с:

бензин

топла вода

воден  разтвор на сода-бикарбонат

 

2

 

7/29.

Полюсните изводи и накрайници на акумулаторната батерия задължително се почистват:

ежедневно

периодично и при установен лош контакт

само преди периодичен преглед за проверка на техническата изправност на МПС

 

2

 

7/30.

Нивото на електролита в оловна акумулаторна батерия намалява поради:

изпаряване на сярната киселина

изпаряване на дестилираната вода

извършващите се химични процеси, свързани с преобразуване на химичната енергия в електрическа

 

2

 

7/31.

Препоръчва се проверката на нивото на електролита в оловна акумулаторна батерия с непрозрачна кутия да се извършва:

чрез стъклена нивомерна тръбичка

чрез маслоизмелвателната линия /пръчка/

по показанията на амперметъра

 

2

 

7/32.

Нивото на електролита при акумулаторна батерия с прозрачна  пластмасова кутия се отчита:

чрез стъклена нивомерна тръбичка

по показанията на амперметъра

по означенията, нанесени върху външната страна на стените й

 

2

 

7/33.

Ареометър /денсиметър, гъстотомер/ е уред за измерване на:   

силата на електрическия ток

нивото на електролита в акумулаторната батерия

плътността на електролита в акумулаторната батерия

 

2

 

7/34.

При капсуловани акумулаторни батерии плътността на електролита се:

отчита се върху стенд

не се отчита

отчита се от вграден в капака уред /ареометър, денсиметър, гъстотомер/

 

2

 

7/35.

Капсулованите акумулаторни батерии се произвеждат  напълно заредени и при съхранение не се нуждаят от дозареждане с електролит и/или вода.:

правилно

неправилно

 

2

 

7/36.

Против окисляване клемите на акумулаторна батерия се намазват с:        

антифриз

бензин

технически вазелин