тема: 6. Спирачна уредба

точки

К

въпрос, отговори

графика

2

 

6/1.

Спирачната уредба е предназначена за:

намаляване на скоростта на движение на автомобила до определена скорост

намаляване на скоростта на движение на автомобила до пълно спиране

задържане на напълно натоварен автомобил за неограничено време на място с определен наклон

осигуряване на устойчивостта на автомобила

 

2

 

6/2.

Основната спирачна уредба на автомобила е предназначена:               

за намаляване на скоростта на движение на автомобила до определена скорост

за намаляване на скоростта на движение на автомобила до пълно спиране на автомобила

за задържане на автомобила при паркиране в наклон

 

2

 

6/3.

Спирачната уредба за паркиране е предназначена за  задържане:       

на напълно натоварен автомобил за неограничено време

на напълно натоварен автомобил на място с определен наклон

намаляване на скоростта на движение на автомобила до определена скорост

 

2

 

6/4.

Спирачка-забавител /ретардер/ е предназначена:           

за намаляване на скоростта на движение на автомобила до пълно спиране на автомобила

за намаляване/ограничаване на скоростта на движение при продължитерно спускане на ППС

за  задържане на напълно натоварен автомобил за неограничено време на място с определен наклон

 

2

 

6/5.

Спирачка-забавител /ретардер/ трябва да осигури:         

намаляване на скоростта на движение на автомобила до пълно спиране на автомобила

равномерно движение на напълно натоварено ППС при спускане

задържане на напълно натоварен автомобил за неограничено време на място с определен наклон

 

2

 

6/6.

Всеки автомобил задължително трябва да притежава най-малко две независими една от друга спирачни уредби.

правилно

неправилно

 

2

 

6/7.

Спирачният механизъм е предназначен:

да създава и поддържа изкуствено съпротивление в колелата или силовото предаване при движение на автомобила

за задействуване на спирачната уредба

за управление на спирачната уредба

 

2

 

6/8.

При барабанни /челюстни/ спирачни механизми триенето с цел изкуствено съпротивление се извършва:

върху външната повърхност на спирачния барабан

върху вътрешната повърхност на спирачния диск

от вътрешната страна /повърхност/ на спирачния барабан

 

2

 

6/9.

При дискови спирачни механизми триенето с цел изкуствено съпротивление се извършва:

върху вътрешната повърхност на спирачния диск

върху двете външни повърхности на спирачния диск

върху външната повърхност на спирачния барабан

 

2

 

6/10.

Фрикционните/феродовите накладки  при барабанни спирачни механизми са монтирани:

външно върху спирачния барабан

външно върху спирачните челюсти

вътрешно върху спирачния барабан

 

2

 

6/11.

Фрикционните/феродовите накладки при дисковите спирачни механизми са монтирани:

върху спирачните челюсти вътрешно към спирачния диск

върху спирачния барабан вътрешно спрямо спирачните челюсти

върху спирачния диск вътрешно спрямо спирачните челюсти

 

2

 

6/12.

При спирачна уредба с хидравлично задвижване се използва:           

механичната сила на водача

енергията на сгъстения въздух

налягането на спирачната течност

 

2

 

6/13.

При спирачна уредба с пневматично задвижване се използува:

налягането на спирачната течност

налягането на сгъстения въздух

механичната сила на водача

 

2

 

6/14.

При спирачна уредба с хидравлично задвижване водачът:

не влияе върху налягането на спирачната течност

влияе върху налягането на спирачната течност

 

2

 

6/15.

При спирачна уредба с хидравлично задвижване спирачният педал въздейства върху спирачната течност в:

спирачния механизъм

главния спирачен цилиндър /спирачна помпа/

колесните спирачни цилиндри

 

2

 

6/16.

При спирачна уредба с пневматично задвижване водачът:

пряко влияе върху налягането на въздуха

управлява работата на въздухоразпределителните елементи /главен спирачен кран/

пряко задействува  колесните спирачни камери/цилиндри/

 

2

 

6/17.

При спирачна уредба с пневматично задвижване спирачният педал въздейства непосредствено върху:

главния спирачен цилиндър /спирачна помпа/

главен спирачен кран

компресора за сгъстен въздух

 

2

 

6/18.

Антиблокиращите спирачни системи /ABS/ са предназначени:               

да предотвратяват блокирането на спирачния педал

да предотвратят блокиране на колелата в процеса на спиране

да предотвратяват блокирането на буталото в главния спирачен цилиндър

 

2

 

6/19.

Антиблокиращата спирачна система /ABS/ не допуска блокиране и плъзгане на колелата, което би причинило:

повишаване на стабилността на автомобила

намаляване на устойчивостта на автомобила

намаляване на управляемостта на автомобила

 

2

 

6/20.

Компресорът на спирачната уредба с пневматично задвижване:     

осигурява необходимия за действието на спирачната уредба сгъстен въздух

съхранява необходимия за действието на спирачната уредба сгъстен въздух

охлажда необходимия за действието на уредбата сгъстен въздух

 

2

 

6/21.

Необходимия сгъстен въздух за действието на спирачната уредба с пневматично задвижване се осигурява от:

резервоара

главен спирачен кран

компресора

 

2

 

6/22.

Сгъстения от компресора въздух при спирачната уредба с пневматично задвижване се съхранява  в:

компресора

резервоарите /бутилките/

въздухопроводите

 

2

 

6/23.

Главен спирачен цилиндър /спирачна помпа/ е елемент  на:

спирачна уредба с пневматично задвижване

спирачна уредба с хидравлично задвижване

спирачна уредба с механично  задвижване

 

2

 

6/24.

Главен спирачен кран е елемент на:

спирачна уредба с хидравлично задвижване

спирачна уредба с механично  задвижване

спирачна уредба с пневматично задвижване

 

2

 

6/25.

Хидровакуумният усилвател /серво-усилвателят/ е елемент на:       

спирачна уредба с механично  задвижване

спирачна уредба с хидравлично задвижване

спирачна уредба с пневматично задвижване

 

2

 

6/26.

При установено по-ниско ниво на спирачната течност:   

се долива наличната спирачна течност

се долива  двигателно масло

се долива  спирачна течност от вида, с който е заредена уредбата

 

2

 

6/27.

Доливане на спирачната течност в хидравлична спирачна уредба се извършва:

през клапана за обезвъздушаване на най-отдалечения  колесен спирачен цилиндър

през наливния отвор на резервоарчето на главния спирачен цилиндър /спирачната помпа/

през клапана за обезвъздушаване на хидро-вакуумния уселвател

 

2

 

6/28.

При попадане на въздух в спирачна уредба с хидравлично спирачно задвижване се извършва:

подмяна на спирачната течност

доливане на спирачна течност

обезвъздушаване на спирачната уредба

 

2

 

6/29.0

Свободният ход на спирачния педал за автомобилите е стойност, зависеща от вискозитета/гъстотата на спирачната течност:      

правилно

неправилно

 

2

 

6/29.1

Свободният ход на спирачния педал за автомобилите е стойност, зависеща от налягането на въздуха в спирачната уредба:       

правилно

неправилно

 

2

 

6/30.

Общият контрол  на техническото състояние на спирачна уредба се извършва:

само визуално

само чрез измервания за наличие на износване в механизмите

чрез спирачен стенд и визуално

 

2

 

6/31.

Регулиране на свободния ход на спирачния педал на спирачна уредба с хидравлично спирачно задвижване трябва да се извърши:

при констатирани  признаци за нарушен свободен ход

ежедневно

при периодичен преглед за проверка на техническата изправност на МПС

 

2

 

6/34.

Налягането на въздуха в спирачна уредба с пневматично спирачно задвижване се контролира чрез:

термостат

манометър

термометър

 

2

 

6/35.

Ниското налягане на въздуха при работещ двигател с вътрешно горене и изправен компресор в спирачната уредба с пневматично спирачно задвижване може да бъде причинено от:

нарушена херметичност на уредбата

ниско атмосферно налягане

наличие на прикачено ремарке към автомобила

 

2

 

6/36.

Обтегнатостта на ремъка за задвижване на компресора се проверява:        

чрез натиск върху ремъка с ръка /с палец/

в пунктовете за извършване на преглед на МПС за техническаната им изправност   

 

2

 

6/37.

Хлабавият ремък за задвижване на компресора на пневматична спирачна уредба: 

предизвиква интензивно износване на лагерите

приплъзва

нарушава подаването на сгъстен въздух

намалява шума на работа на автомобила

 

2

 

6/38.

Кондензиралата вода в елементите на пневматична спирачната уредба се препоръчва да се източва:

при периодичен преглед за проверка на техническата изправност на МПС

през есенно-зимния сезон – ежедневно

през пролетно-летния – един път седмично

 

2

 

6/39.

Кондензиралата вода в елементите на пневматична спирачната уредба през есенно-зимния сезон може да предизвика:

повишаване на температурата на сгъстения въздух

образуване на “ледени тапи” при замръзване и запушване на въздухопроводите

намаляване на необходимата сила от страна на водача за задействане на спирачния педал

 

2

 

6/41.

Налягането на въздуха в спирачна уредба с пневматично задвижване:

се регулира чрез манометър       

се регулира чрез регулатор/клапан/ за налягане - балансьор

не се регулира

 

2

 

6/42.

Ако при пълно изтегляне на лоста или ръкохватката на спирачката за паркиране спирачката не задържа или слабо задържа се налага:

подмяна на лоста или ръкохватката на спирачката за паркиране

регулиране на спирачката за паркиране

смазване на частите на спирачката за паркиране