тема: 5. Кормилна уредба

точки

К

въпрос, отговори

графика

2

 

5/1.

Кормилната уредба е предназначена:

за управление на двигателя

да осигури възможност за движение на автомобила с желаната от водача скорост

да осигури възможност за движение на автомобила в желаната от водача посока

 

2

 

5/2.

Кормилната уредба се състои от:            

кормилно колело /волан/

кормилен механизъм

кормилно задвижване

колела и гуми

 

2

 

5/3.

Кормилният механизъм е предназначен:

да осигури необходимото съотношение между ъглите на завъртане на управляемите колела

да увеличи силата, прилагана от водача върху кормилното колело

само да осигури възможност за управление на автомобила

 

2

 

5/4.

Кормилният лост /хебелът/ предава движението:            

от кормилното колело на кормилния вал

от кормилното колело на  кормилната кутия

от кормилния механизъм на надлъжна кормилна щанга

 

2

 

5/6.

Кормилният трапец е предназначен:

да осигури преодоляване на съпротивлението на управляемите колела

да осигури необходимото съотношение между ъглите на завъртане на управляемите колела

да осигури лекота на управление на автомобила

 

2

 

5/8.

Кормилното задвижване е предназначено да предаде силите от кормилния механизъм към шенкелите и управляемите колела

правилно

неправилно

 

2

 

5/9.

Усилвателят на кормилното задвижване служи:

да осигури необходимото съотношение между ъглите на завъртане на управляемите колела

за намаляване на усилията и изразходваната от водача енергия за управление на автомобила

да осигури преодоляване само на съпротивлението от търкалянето на управляемите колела

 

2

 

5/10.

Усилието при въртене на кормилното колело трябва да бъде в допустимите норми:

правилно

неправилно

 

2

 

5/11.

При установен увеличен свободен ход на завъртане на кормилното колело е необходимо:

регулиране на свободния ход

смяна на работната течност /маслото/

подмяна на волана

 

2

 

5/12.

Увеличаването на свободния ход на завъртане на кормилното колело се причинява от:

хлабините, които се увеличават при износване автомобилните гуми

хлабините, които се увеличават при износвания в кормилния механизъм и в шарнирните съединения на кормилния трапец

 

2

 

5/13.

Трудното завъртане на кормилното колело може да бъде причинено от:

липсата на масло в картера на кормилната кутия на кормилния механизъм

използване на масло в кормилната уредба различно от предписаното от производителя

от по-високото налягане на въздуха в автомобилните гуми

 

2

 

5/14.

Видът и количеството на маслото за мазане на кормилния механизъм в кормилната кутия се определят от:

производителя на автомобила

по преценка на водача на автомобила

 

2

 

5/15.

Проверката на нивото на маслото в кормилната кутия се извършва           

периодично, при обслужване на автомобила

при годишен технически преглед

винаги при пробег 25 000 км

 

2

 

5/16.

Смяната на маслото на кормилната уредба се извършва:

преди годишен технически преглед

периодично, в съответствие с предписанията на производителя

по преценка на водача