Тема 3: Мазилна уредба

точки

К

въпрос, отговори

графика

2

 

3/1

Мазилната уредба на двигател с вътрешно горене е предназначена да осигури:

смазване  на триещите се части в трансмисията

смазване на триещите части на двигателя с вътрешно горене

частично топлоотвеждане

 

2

 

3/2

За смазване на триещите се части  на двигател с вътрешно горене се използва:

турбинно масло

моторно /двигателно/ масло

трансформаторно масло

 

2

 

3/3

Предназначението на маслената помпа е:

да поддържа нивото на маслото в картера на двигателя

да пречисти маслото в мазилната уредба на двигателя

да подава масло под налягане към триещите части на двигателя с вътрешно горене

 

2

 

3/5

Маслените филтри пречистват маслото от механични примеси :            

неправилно

правилно

 

2

 

3/6

Следи от маслени петна под двигателя на  паркиран автомобил са показател за:

наличие на течове на масло от мазилната уредба на ДВГ

наличие на течове на гориво

наличие на течове на охладителна течност

 

2

 

3/7

Повредени и износени уплътнители в мазилната уредба предизвикват течове на масло:

правилно

неправилно

 

2

 

3/8

Периодичното техническо обслужване на мазилната уредба изисква:

проверка на нивото на маслото в картера на двигателя

доливане при необходимост на маслото в картера на двигателя

проверка на вискозитета на маслото

 

2

 

3/9

Контролът на нивото на маслото в картера на двигателя се извършва чрез:

отчитане на показанията на манометъра

визуално - чрез външен оглед

маслоизмервателна  пръчка/стебло

 

2

 

3/10

Контролът на нивото на маслото в картера на двигателя се извършва:

при работещ в режим на средни натоварвания двигател

при неработещ  студен двигател

когато автомобилът е върху равен хоризонтален път

 

2

 

3/11

Износване на зъбните колела на маслената помпа:

предизвиква повишаване на налягането на маслото в мазилната уредба на двигателя

предизвиква понижаване на налягането на маслото в мазилната уредба на двигателя

не оказва влияние върху налягането на маслото в мазилната уредба на двигателя

 

2

 

3/12

Налягането на маслото в мазилната уредба се контролира чрез:

термостат

манометър

термометър

 

2

 

3/13

Отработеното масло се източва от мазилната уредба на двигателя:

непосредствено след работа на двигателя

при студен двигател

без оглед температурата на двигателя

 

2

 

3/14

Масленият филтър се подменя:

само след смяна на горивния филтър

само при основен ремонт на двигателя

винаги при подмяна на маслото

 

2

 

3/15

Показатели, по които се избира маслото са:

киселинното число на маслото

вискозитетен клас

експлоатационно ниво на маслото

 

2

 

3/16

Видовете двигателни масла според вискозитетния клас са:

двигателни и трансмисионни масла

едносезонни и всесезонни масла

двигателни и турбинни масла

 

2

 

3/17

В мазилната уредба на двигателя през есенно-зимния сезон е препоръчително използването на:

нисковискозно /рядко/ двигателно масло

високовискозно /гъсто/ двигателно масло

наличното двигателно масло без оглед на вискозитета

 

2

 

3/18

В мазилната уредба на двигателя през пролетно-летния сезон е препоръчително използуването на:

наличното двигателно масло без оглед на вискозитета

високовискозно /гъсто/ двигателно масло

нисковискозно /рядко/ двигателно масло

 

2

 

3/19

Когато първата буква в комбинацията от букви и цифри за означението на маслото е S /Special/, двигателното масло е предназначено за:

бензинови двигатели с вътрешно горене

дизелови двигатели с вътрешно горене

използване през есенно-зимния сезон

 

2

 

3/20

Когато първата буква в комбинацията от букви и цифри в означението на маслото е C /Commercial/, двигателното масло е предназначено за:

бензинови двигатели с вътрешно горене

използване през пролетно-летния сезон

дизелови двигатели с вътрешно горене