Тема 2: Охладителна уредба

точки

К

въпрос, отговори

графика

2

 

2/1

Охладителната уредба на двигател с вътрешно горене е предназначена да осигури:

охлаждане на целия автомобил

отвеждане на топлината от най-нагретите части на двигателя и поддържане на постоянен топлинен режим

само охлаждане на двигателя с вътрешно горене

 

2

 

2/2

При течностна охладителна уредба като охлаждащи течности се използват:

спирачна течност

вода

нискозамръзващи течности /антифризи /

 

2

 

2/3

Радиаторът на охладителната уредба е предназначен:

да създаде принудителна циркулация на охлаждащата течност

да отнема топлината от циркулиращата във водната риза охладителна течност

да отдава топлината на околната среда

 

2

 

2/4

Водната помпа на охладителната уредба е предназначена:

да създаде принудителна циркулация на течността в охладителната уредба

да създаде принудителна циркулация на маслото за смазване на триещите се части на двигателя

 

2

 

2/5

Вентилаторът на охладителната уредба е предназначен:

да подобри загряването на двигателя чрез намаляване количеството на въздушния поток, преминаващ през радиатора

да повиши интензивността на охлаждането на радиатора

да повиши интензивността на охлаждането чрез увеличаване налягането на въздуха

 

2

 

2/6

Термостатът е елемент на:

запалителната уредба

охладителната уредба

контролно-измервателните прибори

 

2

 

2/7

Термостатът е предназначен:

да отчете температурата на охлаждителната течност

да отчете температурата на маслото

да поддържа автоматично температурата на охлаждащата течност в определени граници

 

2

 

2/9

Износване на уплътненията на водната помпа:

не нарушава нормалната работа на охладителната уредба

предизвиква смесване на гориво с охладителна течност

предизвиква изтичане на охладителна течност

 

2

 

2/10

Нарушена цялост на радиатора предизвиква:

смесване на масло с охладителна течност

теч на охладителна течност

не нарушава нормалната работа на охладителната уредба

 

2

 

2/11

Изтичането на охладителна течност може да е следствие от:

пробив в еластичните съединения на охладителната уредба

разхлабване на елементите за свързване и монтаж

нарушена цялост на радиатора

промяна в налягането на маслото

 

2

 

2/12

Наличието на въздушни мехурчета в охладителната течност в отвора на гърловината на радиатора е признак за:

наличие на масло в охладителната уредба

дефектирало уплътнение (гарнитура) между блока и главата на двигателя

нормална работа на охладителната уредба

 

2

 

2/13

Нивото на охладителната течност в охладителната уредба се проверява:

при студен двигател

при подгрят двигател

 

2

 

2/14

При херметична охладителната уредба нивото на охладителната течност в разширителния резервоар трябва да бъде:

над белега, означаващ горна граница

между белезите, означаващи горна и долна граници

 

2

 

2/16

При замърсени въздушни канали на радиатора:

радиаторът винаги се подменя с нов

радиаторът се продухва със сгъстен въздух

радиаторът се измива с охладителна течност

 

2

 

2/17

Наслояването на котлен камък по вътрешната повърхност на водната риза:

предизвиква преохлаждане на двигателя

не нарушава нормалния температурен режим на двигателя

предизвиква нарушаване на нормалния температурен режим на двигателя

 

2

 

2/18

По-ранното отваряне на термостата:

причинява прегряване на двигателя

причинява преохлаждане на двигателя

води до по-бавно загряване на двигателя

не нарушава нормалния температурен режим на двигателя

 

2

 

2/19

По-късното отваряне на термостата:

не нарушава нормалния температурен режим на двигателя

причинява прегряване на двигателя

причинява преохлаждане на двигателя

 

2

 

2/24

Попадането на масло върху ремъка, задвижващ вентилатора предизвиква:

приплъзване на ремъка и нарушаване охлаждането

увеличаване на разхода на масло на двигателя

намаляване на износването на лагерите на водната помпа

 

2

 

2/25

При зимни условия на експлоатация на автомобила не се препоръчва използване на вода, тъй като:

водата се изпарява при кипене

водата замръзва при отрицателни температури

водата причинява корозия

 

2

 

2/26

Водната помпа на охладителната уредба получава движението си от:           

генератора

стартера

коляновия вал на двигателя с вътрешно горене