тема: 10. Окачване

точки

К

въпрос, отговори

графика

2

 

10/1.

Окачването е част от:

ходовата част на автомобила

силовото предаване (трансмисията) на автомобила

мостовете на автомобила

купето на автомобила

 

2

 

10/2.

Окачването е предназначено:

да осигури връзката между колелата и главното предаване на автомобила

да осигури еластична връзка между мостовете и рамата (каросерията)

да погаси колебанията на каросерията и колелата

да предаде теглителните сили от двигателните колела чрез двигателните мостове към рамата (каросерията) и обратно

 

2

 

10/3.

 

 

При зависимо окачване:

промяна в положението на едно от колелата от автомобилния мост не предизвиква промяна в положението на другото колело

промяна в положението на едно от колелата от автомобилния мост води до промяна в положението и на другото колело

промяната в положението на управляемия мост предизвиква преместване и на двигателния мост

 

2

 

10/4.

Листовият ресор е елемент от:

окачването на автомобила

рамата на автомобила

каросерията на автомобила

автомобилния мост

 

2

 

10/5.

При независимо окачване:

промяна в положението на едно от колелата от автомобилния мост не предизвиква промяна в положението на другото колело

промяна в положението на едно от колелата от автомобилния мост води до промяна в положението и на другото колело

промяната в положението на управляемия мост предизвиква преместване и на двигателния мост

 

2

 

10/6.

Листовите ресори са разположени:

винаги напречно спрямо надлъжната ос на автомобила

успоредно /надлъжно/ или напречно спрямо надлъжната ос на автомобила

винаги надлъжно  спрямо надлъжната ос на автомобила

 

2

 

10/7.

Стабилизиращата щанга на окачването служи за:

подобрява управляемостта при праволинейното движение на автомобила

намаляване страничното наклоняване на автомобила при завой

стабилизира скоростта на автомобила при движение  в завой

 

2

 

10/8.

Амортисьорът е елемент от:

окачването на автомобила

рамата на автомобила

каросерията на автомобила

силовото предаване

 

2

 

10/9.

Амортисьорът е предназначен

да свърже автомобилните колела с мостовете на автомобила

да свърже автомобилните мостове с рамата на автомобила

да погасява колебанията на рамата /каросерията на автомобила

 

2

 

10/10.

При пневматичното окачване на автомобила ролята на еластичен елемент се изпълнява от:

сгъстена спирачна течност

въздушна възглавнца, напълнена със сгъстен въздух

сгъстена охлаждаща течност

 

 

 

 

 

 

2

 

10/11.

Проверка състоянието на ресорите (пружините) се извършва:

периодично чрез външен оглед /визуално/

при пробег 50 000 км – чрез стенд

при основен ремонт на автомобила – чрез стенд

 

2

 

10/12.

Поддръжката на ресорите /пружините/ изисква:

ежедневно смазване

ежедневна регулиравка

периодично почистване от прах, кал и други замърсители

 

2

 

10/13.

Повишаване еластичността на ресорите, предотвратяване на корозията и отстраняване на скърцането се постига чрез:

eжедневно измиване с топла вода

почистване и смазване на ресорите

измиване с газьол и продухване със сгъстен въздух

 

2

 

10/14.

Смазване на ресорите се извършва:

при извършване на основен ремонт на автомобила

ресорите не се смазват

поне 1 /един / път годишно

 

2

 

10/15.

За смазване на ресорите се използува:

графитна грес

трансмисионно масло

трансформаторно масло

двигателно масло

 

2

 

10/16.

Преди смазване на ресорите е необходимо:

промиване на листовете с вода

промиване на листовете с газьол и продухване със сгъстен въздух

промиване на листовете с воден разтвор на сода-бикарбонат

 

2

 

10/17.

Как се отразява на стабилността на автомобила загубата на еластичността на ресорите /пружините/ на окачването и счупване на отделни листове в ресорите?

повишавава се стабилността на автомобила върху пътното платно 

получава се разлюляване на каросерията при движение на автомобила

стабилността на автомобила върху пътното платно не се променя

 

2

 

10/18.

Загубата на еластичността на ресорите /пружините/ на окачването и счупване на.отделни листове в ресорите причинява:

незначително влошаване само на страничната устойчивост на автомобила

нарушава управляемостта на автомобила, но само при движение в завой

влошава стабилността и затруднява управляемостта на автомобила

 

2

 

10/19.

Еластичността на ресорите /пружините/ се проверява и изпитва:

визуално - чрез външен оглед

върху стенд

чрез преса

 

2

 

10/20.

Използването в автомобила на ресори /пружини/ с различна еластичност предизвиква:

разлюляване на каросерията при движение на автомобила

затруднено ускоряване на автомобила

увеличаване на спирачното закъснение

 

2

 

10/21.

Нарушаване херметичността и теч на работна течност от амортисьорите се причинява от:

износване или скъсване на уплътнителите

деформиране на уплътнителите

разхлабване на пружините на клапаните в амортисьора

 

2

 

10/22.

Правилните проверка и изпитване на техническото състояние и изправността на амортисьора се извършват:

върху стенд

визуално, чрез оглед

с ръка, чрез проверка за наличие на свободен ход при разтягане и свиване на амортисьора

 

2

 

10/23.

Как влияе загубата на еластичността на ресорите /пружините/ на окачването и счупването на отделни листове в ресорите, върху положението на автомобила?

автомобилът се наклонява на една страна по време на движение или в покой

не влияе върху положението на автомобила

спирачният път на автомобила се увеличава