Тема 1: Основни  агрегати, възли и уредби на автомобила (разпознаване, наименование, предназначение)

точки

К

въпрос, отговори

графика

2

 

1/1.0

Съгласно Закона за движението по пътищата МПС от категория”С” са:

товарни автомобили с допустима максимална маса над 3500 кг, но не повече от 7500 кг;

автомобили, различни от тези от категория D, с допустима максимална маса надвишава 3500кг, но не повече от 12 000 кг;

автомобили, различни от тези от категория D, чиято допустима максимална маса надвишава 3500 кг;

 

2

 

1/1.1

Съгласно Закона за движението по пътищата към МПС от категория”С” тях може да се прикачва ремарке, (състава остава в категория С) с допустима максимална маса :

над 750 кг, като допустимата максимална маса на състава не трябва да надвишава 7500 кг

не повече от 1250 кг

не повече от 750 кг

 

2

 

1/2

Съгласно Закона за движението по пътищата товарните автомобили са автомобили, предназначени за:

превозване на  товари

теглене на ремарке

превозване на постоянно монтирана апаратура, която не позволяват използуването им за други цели

 

2

 

1/3

Съгласно Закона за движението по пътищата “натоварване на ос” е:

частта от масата на превозното средсво с товара, която се носи от всяка ос на пътното превозно средство

частта от масата на товара, която се носи от всяка ос на пътното превозно  средство

частта от собствената маса на превозното средство, която се носи от всяка ос на пътното превозно средство

 

2

 

1/4

Съгласно Закона за движението по пътищата “технически допустима максимална маса” е:

масата  на пътното превозно средство в ненатоварено състояние

масата  на пътното превозно средство в натоварено състояние

максималната маса на пътното превозно средство в натоварено състояние, посочена от производителя

 

2

 

1/5

Съгласно Закона за движението по пътищата “допустима максимална маса” е:

масата на пътното превозно средство в ненатоварено състояние

разрешената максимална маса на ППС в натоварено състояние, определена за допустима от компетентните органи

масата  на пътното превозно средство в натоварено състояние

 

2

 

1/6

Уредбите за управление на автомобила са:

педали

лост за превключване на предавките

кормилна уредба

спирачна уредба

 

2

 

1/7

Двигателят с вътрешно горене преобразува:

топлинната енергия в механична работа

електрическата енергия в химична енергия

топлинната енергия в химична енергия

 

2

 

1/8

Кои от посочените са уредби в двигателя с вътрешно горене са:

охладителна

мазилна

горивна

шумозаглушителна

 

2

 

1/9

Механизмите в двигателя с вътрешно горене са:

коляно-мотовилков механизъм

газоразпределителен механизъм

шумозаглушителен механизъм

димоотводен механизъм

 

2

 

1/10

Работният /ходовият/ обем на двигател с вътрешно горене е:

обемът между горната и долната мъртва точки на буталото в цилиндрите на двигателя, умножено по броя на цилиндрите

обемът  над буталото, когато то е в горна мъртва точка

обемът над буталото, когато то е в долна мъртва точка

 

2

 

1/11

Работният /ходовият/ обем на двигател с вътрешно горене се измерва в:

конски сили

киловати

литри

кубически сантиметри

 

2

 

1/12

Mаксималната мощност на двигател с вътрешно горене се измерва в:    

конски сили

киловати

кубически сантиметри

 

2

 

1/13

Разходът на гориво на двигател с вътрешно горене се измерва в:

килограм гориво за километър

литри гориво на сто километра

грам гориво на квадратен сантиметър

 

2

 

1/14

14. За оптимална работа на бензинови двигатели с вътрешно горене следва да се използува:

безоловен бензин

бензин с октаново число предписано от производителя

етилиран бензин

 

2

 

1/16

При четиритактов  двигател с вътрешно горене работният цикъл се извършва за:

четири хода на буталото при четири оборота на коляновия вал

два хода на буталото при два оборота на коляновия вал

четири хода на буталото при два оборота на коляновия вал

 

2

 

1/18

Коляно мотовилковият механизъм на двигател с вътрешно горене служи:

за преобразуване на възвратно-постъпателното движение на буталото във въртеливо на коляновия вал

за преобразуване на възвратно-постъпателното движение на коляновия вал във въртеливо движение на буталото

за осъществяване на връзката между буталото и коляновия вал

 

2

 

1/19

Неподвижните части на ДВГ са:

буталните пръстени

цилиндровият блок

цилиндровата глава

картера

 

2

 

1/20

Подвижните части на коляно – мотовилковият механизъм на двигател с вътрешно горене са:

буталата с буталните пръстени

буталните болтове

мотовилките

само долната глава на мотовилката, коляновия вал и маховика

 

2

 

1/21

Цилиндърът на двигател с вътрешно горене служи:

заедно с капака на цилиндровата глава да образува затворена камера , в която да се извършва работният цикъл

да направлява движението на буталото и заедно с цилиндровата глава да образува затворена камера, за работният цикъл

да образуват затворена камера заедно с картера, в която да се извършва работният цикъл

 

2

 

1/23

Цилиндровата глава на двигател с вътрешно горене е предназначена:

само за монтаж на частите на газоразпределителния механизъм

заедно с цилиндъра да образува затворена камера, в която протича работният цикъл

заедно с картера да образува затворена камера, в която протича работният цикъл

 

2

 

1/24

Буталото на двигател с вътрешно горене е предназначено:

да възприема силата от налягането на газовете

да предава силата от налягането на газовете посредством буталния болт на мотовилката

да предава силата от налягането на газовете на цилиндровия блок

да възприема силата от коляновия вал

 

2

 

1/25

Буталото в двигател с вътрешно горене извършва:

въртеливо движение около оста на коляновия вал

постъпателно движение към горна мъртва точка и въртеливо движение около оста на коляновия вал

възвратно-постъпателно движение между горна мъртва точка и долна мъртва точка

 

2

 

1/26

Буталният болт е предназначен:

да свързва буталото с буталните пръстени

да осъществи разглобяема резбова връзка между буталото и мотовилката

да свързва буталото с мотовилката

 

2

 

1/27

Буталният болт представлява:

цилиндрично тяло с външна резба

кухо цилиндрично тяло с вътрешна резба

кухо или плътно цилиндрично тяло

 

2

 

1/28

Буталните пръстени са предназначени:

за уплътнение, осигуряващо херметичност на работното пространство на двигателя

за предотвратяване преминаване на масло в горивната камера

за осигуряване на правволинейното движение на буталото

 

2

 

1/29

Буталните пръстени /сегментите/ представляват:

процепени /разрязани/ пружиниращи пръстени

метални дискове

гривни с външно оформени зъби

 

2

 

1/30

Буталните пръстени са разположени в канали, оформени:

върху външната уплътняваща част /главата на буталото

върху челото на буталото

върху вътрешната повърхност на главата на буталото

 

2

 

1/31

Мотовилката е предназначена:

да свърже буталните пръстени с буталото

да свърже буталото с буталния болт

да свърже буталото с коляновия вал

 

2

 

1/32

Връзката мужду буталото и мотовилката е:

неразглобяема чрез нит

разглобяема чрез бутален болт

разглобяема резбова чрез болт

 

2

 

1/33

Коляновият вал на двигател с вътрешно горене е предназначен:

да приведе в движение стартера

само да приведе в движение маховика

да възприема силите от мотовилката като ги преобразува във въртеливо движение

да привежда в движение други агрегати на МПС и възли в двигателя

 

2

 

1/34

Маховикът е предназначен да осигури:

задвижване на предавателната кутия

равномерно въртене на коляновия вал

да улесни първоначалното пускане на двигателя с вътрешно горене

запалване на двигателя с вътрешно горене

 

2

 

1/35

Клапаните на газоразпределителния механизъм на двигател с вътрешно горене са предназначени:

само да отварят пълнителните  отвори на цилиндрите в точно определени моменти с цел пълнене с прясно работно вещество

да отварят и затварят пълнителните и изпускателните отвори на цилиндрите в точно определен момент

само да отварят изпускателните отвори на цилиндрите с цел изпускане на отработилите газове

 

2

 

1/36

Клапанните пружини са предназначени:

да осигурят плътно (херметично) затваряне на клапаните в клапановите легла (седла)

да осигурят плътно отваряне на клапаните

да осигурят  плътно затваряне и отваряне на клапаните

 

2

 

1/37

Разпределителният /гърбичният/ вал е предназначен:

да отваря клапаните на газоразпределителния механизъм в точно определен момент от работния цикъл

да отваря и затваря клапаните на газоразпределителния механизъм в произволен момент от работния цикъл

да затваря клапаните на газоразпределителния механизъм в точно определен момент от работния цикъл

 

2

 

1/38

Разпределителният /гърбичният/ вал получава движението си:

от генератора

от коляновия вал

от стартера

 

2

 

1/39

Движението от разпределителния вал към клапаните се предава чрез:

ремъчна предавка

предавателна група

зъбна предавка

 

2

 

1/41

Елементи на разпределителния вал на газоразпределителния механизъм са:

опорни шийки

ексцентрици

гърбични профили /гърбици/

 

2

 

1/42

Ходовата част на автомобила включва:

рама

мостове и окачване

колела и гуми

предавателна кутия и карданен вал

 

2

 

1/43

Автомобилните мостове служат:

чрез механизмите в него само да задвижат автомобила

чрез окачването да поемат собственото тегло и теглото на товара на автомобила и да го предадат на колелата

чрез механизмите в него само да осигурят управление на автомобила

 

2

 

1/46

Универсалната каросерия на товарен автомобил е предназначена за:

закрепване на постоянно монтирана апаратура

превозване на всякакъв вид товар

 

2

 

1/47

Товарен автомобил с каросерия със специално предназначение е:

седловият влекач

хладилният фургон

цистерната

бордовият автомобил